Patenty so značkou «navíjecího»

Zařízení k omezení vibrací navíjecího rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270636

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hanzl Jaroslav, Pešík Lubomír

MPK: B65H 54/54

Značky: rámu, navíjecího, omezení, zařízení, vibrací

Text:

...uložen na ćepu třeoího kamene navíjeeího rámu, oož je výhodná z hlediska konstrukčního. Velikost třeeí síly prídavného třeoího kamene při náhlém pohybu navíjené eívky od navíjecího válce lze zvýši setrvaćnou hmotou připojenou k jeho závěeu. Zmenou polohy setrvsčná hmoty na závěsu prídavného třeoího kamene lze měnit velikost třecí síly a tím ůčinnost omezení vibrací navíjeoího rámu.Na výkreeumje. uveden příklad provedení zařízení k omezení...

Zařízení pro regulaci navíjecího ústrojí kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264619

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vobruba Zdeněk

MPK: B66D 1/46

Značky: navíjecího, regulaci, zařízení, kabelů, ústrojí

Text:

...2. snímač li vrstev kabelu kabelové cívky 2 může být vytvořen např. na bázi kruhového potenciometru. První výstup Ěl regulátoru § momentu je zapojen na řídicí vstup Zł stejnosměrněho regulovatelného napájecího zdroje 1 a druhý výstup gg na vstup brzdy lg kabelové cívky g. Mezi regulátorem 3 otáček a regulátorem g momentu je uspořádaná obousměrná komunikační dráha gg.Funkce zařízení je následující.V klidovém stavu, kdy není zadán požadavek...

Zapojení k ovládání navíjecího zařízení drátů nebo profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264362

Dátum: 12.07.1989

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Štulc Václav

MPK: B66D 1/46

Značky: ovládání, drátu, navíjecího, zařízení, profilů, zapojení

Text:

...§. Provozní tlak v tlakové části je udržován druhým přepouštěoím ventilem Za a je měřen manometrem Ž. Do odpadního potrubí je vřazen olejový filtr g. AKroutící moment hydromotoru 1 je vyvozen hydrogenerátorem § poháněným elektromotorem §. V hydraulickém obvodu hydromotoru 1je vřazen redukční ventil gp. Do tlakove části obvodu vřazený pom 00 nÝ ľ 0 ZVaděč 23 paralelně propojuje přímočarý hydraulický motor 3 se zdrojem tlakové kapaliny a...

Zařízení pro odstranění přenášení rázů od pohonu do navíjecího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259132

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vacík Petr, Pilous Václav

MPK: F16D 3/64

Značky: přenášení, rázů, odstranění, pohonů, navíjecího, zařízení

Text:

...jsouvolně vloženy mezi první žebra na hnaci částí spojky a druhá žebra na hnané části spojky. WNavržené zařízení podle vyná 1 ezu,tedy pružné spojeni, umož- 7ňuje částečnýaxiá 1 nI posuv obou dvou polovin pružné spojky a částečně vyrovnání osové mimoběžnosti hnaoího a hnaného hřideleAza současného zvýšenížívotnošti konstrukce tŕnu a zvýšení- 2 vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu pří kladu jeho provedení podle příloženého...

Zařízení pro zastavení prstencového skacího nebo dopřádacího stroje na konci navíjecího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244784

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Cipová Marta, Demovie Stanislav

MPK: D01H 1/36

Značky: stroje, zastavení, procesu, zařízení, dopřádacího, skacího, prstencového, navíjecího, konci

Text:

...matice Ž a natáčí tříramennou snímací páku 1. Tím se mění úhel mezi tříramennou snímací pákou 1 a ovládací pákou g.Touto změnou úhlu se docílí postupného zdvihu prstencové laviceaž do maximální polohy plného návinu na cívce při vytváření kopsového návinu. ąMatici Q pohybového šroubu Q je přiřazen snímač 11 horní koncové polohy neznázorněné prstenoové lavice a snímač lg dolníkoncové polohy prstencové lavice.Na srdcovité vačce 3 jsou u...

Zařízení k řízení krokového pohonu navíjecího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256787

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrančík Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: A01G 25/09

Značky: pohonů, zařízení, mechanismu, navíjecího, krokového, řízení

Text:

...dle vynálezu je znázorněno na připojeném obrázku.Zařízení k řízení krokového pohonu navíjecího mechanizmu, ~seetává z nraoovního válce à, majíoí pouze Spodní zâklądnu, opaunvtřenou přiaávąoím ventilem 3. V horní části pracovního válce 5jnou vytvořenywpřepadové otvory 2, rozmíetäné po kružnioi V ro.vině rovnoběžné se základnou. Do pracovního válce A zasahujeutěaněný píst A e pístnioí Š, přičemž v piatu A je škrtíoí otą . vorvj, Pracovní...

Bezpečnostní vypínání navíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255796

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sehnal Petr

MPK: B29C 53/56

Značky: navíjecího, bezpečnostní, vypínání, zařízení

Text:

...opatřeného nánosem a odvíjecím zařízením zábalové vložky, podle vynálezu, když bezpečnostní vypínání je tvořeno nejméně jednou sadou fotosnímačů, umístněnou v prostoru mezi obsluhou a navíjecí stanici, která je připojena na vyhodnocovací logický člen se signalizací, přičemž výstup z logického členu ovláda prostřednictvím zesilovače silový obvod navíjecístaníce.Využitím vypínacího zařízení, podle vynálezu, se dosáhne zvýšení bezpečnosti...

Odvalovací válec navíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246289

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasalo Iacovos Antonios, Grivsky Eugene

MPK: B65H 54/42

Značky: odvalovací, navíjecího, zařízení, válec

Text:

...navíjení mäkkých návinů obzvláště vhodných pro barvení. e obzvláště vhodné pro navíjení kuželových cívek.Příkladné provedení vynálezu je znározněno na obrázcích, kde obr. 1 představuje nárysný řez zařízením, obr. 2 nárysný řez alternativního provedení, obr. 3 příčný řezprovedení znázorněných na obr. 1 a 2, obr,4 a 5 představuje detailní řez obvodu náhonové části odvalovacího válce.Zařízení znázorněné na obr. 1 sestává z náhonového hřídele 1,...

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí textilních strojů, zejména soukacích, tvarovacích, bezvřetenových dopřádacích a jiných podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238552

Dátum: 01.12.1987

Autori: Němec Jiří, Soukup Jiří, Vencl Zbyněk, Kubata Milan

MPK: D01H 9/02

Značky: navinuté, snímání, podobných, cívky, ústrojí, soukacích, přestřížení, textilních, tvarovacich, bezvřetenových, dopřádacích, navíjecího, příze, strojů, jiných, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí obsahuje pevný a pohyblivý nůž uchycené na transportním ramenu zařízení pro snímání navinutých cívek, přičemž pohyblivý nůž je opatřen ostruhou zabezpečující bodový styk břitů nožů. Na ostruze je zakotvena pružina, jejíž opačný konec je uchycen na transportním rameni spojeném s táhlem volným koncem opřeným o vačku uloženou nehybně na rámu stroje.

Zajišťovací ústrojí zejména ramen výkyvného držáku navíjecího zařízení textilní příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 246632

Dátum: 16.11.1987

Autor: Dosedlová Alena

MPK: B65H 54/553

Značky: držáku, příze, výkyvného, zejména, ústrojí, zajišťovací, ramen, textilní, navíjecího, zařízení

Text:

...konzol â je epetřena pevnč pŕipojenou kulieou 32 e prvním tverovým otvorom 3, obryeu trojúhelníkovitého listu se svisle orientovanou dráškovou částí 33 tvořící listový řapík, jejíž šířka odpovídá průměru zejiäłovaoí balíčky 33,pohyblivé uložená polovinou svého průměru v prvním tverovém otvoru 31. Zejiäłovecí kulička g současně zasahuje druhou polovinou svého průměru do druhého tverového otvoru a podlouhláho obr-you orientovaného příčně k...

Navíjecí buben sklářského navíjecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253528

Dátum: 12.11.1987

Autor: Koucký Kamil

MPK: B61C 9/50

Značky: sklárského, navíjecí, stroje, buben, navíjecího

Text:

...vyžaduje převodové skříně s kuželovými kolv, které jsou výrobně a montážně náročné. Jejich účinnost je nižší než u kol s čelním záběrem.Výše uvedené nevýhody odstraňuje pohon podvozku kolejových vozidel podle vynálezu, kde jeden trakční motor je pevně umístěný ve středu podvozku tak, že osa trakčního motoru je rovnoběžná s osami náprav, které pohánějí dvě převodové skříně uložené mezi nápravy a rám podvozku. Podstata vynálezu spočívá v tom,že...

Zařízení k odvíjení a vedení navíjecího vodiče na navíječkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 241280

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šedivý Josef

MPK: B65H 49/00

Značky: zařízení, odvíjení, vedení, navíjecího, vodiče, navíječkách

Text:

...a urychluje celý pracovní postup při dodržaní plné spolehlivosti funkce. Uspořádáninprodlouzeného vývodu výetupní naváděcí přeetavitelné průchodky pro bezprostřední pokládání vodiče na cívku, se dosahuje vysoke přesností navíjení.Zařízení k odvíjení a vedení navíjeného vodiče na navíječkách bude náeledovně blíže popsáno v příkladověm provedení s pomocí připojeného výkresu,kdeobr. 1 znázorňuje celkové uspořádání zařízení k odvíjení a vedení...

Přídržný rám pro zbožový vál těžkého navíjecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244121

Dátum: 15.07.1987

Autor: Protiva Miroslav

MPK: D02H 13/38

Značky: stroje, navíjecího, přídržný, těžkého, zbožový

Text:

...ocelových nosníků 32, á e 11 sestávají distanční prvky z čepů. Všechny čepy mají hrenolovitý tvar a mají stejné rozměry.V každém místě průchodu jsou k dispozici pro každý ocelový nosník 12, já a 31 čtyři distanční prvky. Tyto distenční prvky g příeluěí k uvolnitelným ústrojím LL pro přenos síly, uepořádarüm mezi deskami z ocelového plechu a nosníky, jak je- to petrně zejména z obr. 4. Mimoto jsou k dispozici ještě dístanční prvky 11 a g...

Zapojení pro ovládání navíjecího zařízení pro navíjení hlavně křížově vinutých cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250356

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hájek Jiří, Jagoš František

MPK: H01F 41/02, H02P 1/04

Značky: navíjení, hlavne, zapojení, navíjecího, cívek, zařízení, křížové, ovládání, vinutých

Text:

...z nejméně jednoho stejnosměrného zdroje napětí, bez jakékoliv změny zapojení jednotlivých obvodů pro ovládání funkcí navíjecího zařízení.Transtormátor T má první sekundärní vinutí Tv 1 s odbočkou upraveno pro zapojení dvoucestného Lisměrňovače D 1, pro napájení stejnosměrnêho motoru pro navíječku, sestávajícího z diod D 1, D 2 a tiltračního kondenzátoru C 1. Tlačítkovým přepínačem A 1 pro volbu napětí se volí nižší nebo vyšší napětí pro...

Regulační pohon navíjecího zařízení páskových nosičů informaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241981

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kerekes Róbert

MPK: G11B 15/18

Značky: pohon, regulační, zařízení, páskových, nosičů, navíjecího, informaci

Text:

...yIrpaJamenxue OT mapoBBM Kaocewnue sanommazonuxe YCTPOÍÍCTBB. Ha MBIHHTHOĚ JIGHTG Hyvžąuamca 13 ÓHCTPOIIGPGIUĽOHaGłJIłKX npmaoxgax JIGHTOIIDOTHJKHOPO Mexałmama c snenmpmeczcoü qNIłZKIILIOI-IaJIBHOlŽ oxerrxoñ.ltpyrne BOBI-JOJKHOCTH rrpmsoxa npnermznc ysnon JIGHTH COCTOHTB TOM, mo 11,715 RBJKJIOPO npneMHoro y 3 J 1 a .nemam rmellycmoTpeu OBCÍ/Í upymonnoñ JlBHTaTBJII. Smo ncmíoqaew cnoxcHue HanaoToqHHe nepenatm. Tax, xxaxmmnep, B DE-OS 2 330 164...

Brzdicí zařízení pro odvíjecí mechanismus navíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230157

Dátum: 15.09.1986

Autor: Martínek Miloš

MPK: B65H 49/00

Značky: navíjecího, zařízení, odvíjecí, brzdící, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdicí zařízení pro odvíjecí mechanismus navíjecích zařízení s použitím brzdicího bubnu a k němu přiléhající brzdicí čelisti opatřené nastavitelnou pružinou, ovládanou elektromagnetem nebo vzduchovým válcem pro pomocné brzdění brzdicího bubnu a dále regulační páky pro regulaci tahu odvíjeného materiálu, řeší problém zamezení trhání navíjených pásů, především při výrobě svitkových kondenzátorů. Podstata řešení je v tom, že brzdicí čelist (2) je...

Cívkový držák navíjecího ústrojí textilných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231011

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buryšek František, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel

MPK: B65H 54/54

Značky: textilných, držák, strojů, cívkový, navíjecího, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cívkového držáku navíjecího ústrojí textilních strojů, uspořádaného pro navíjení niťové zálohy na dutinku, vytvořeného dvěma výkyvně uloženými rameny, na nichž jsou otočně upraveny středicí talířky pro upnutí dutinky. Podle vynálezu je dutinka 1 opatřena unášečem 9 a středicí talířek 2, přilehlý konci dutinky 1, na kterém se vytváří niťová záloha, záchytem 12 unášeče 9 pro pohybové spojení dutinky 1 a středicího talířku 2 při...

Zbožový válec, popřípadě i přítlačný válec odtahového válce navíjecího ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229733

Dátum: 01.05.1986

Autori: Padalík Rudolf, Vysloužil Zdeněk

MPK: D03D 49/20

Značky: stroje, tkacího, odtahového, popřípadě, přítlačný, ústrojí, válce, válec, zbožový, navíjecího

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací zařízení, skládající se z pohazovače paliva nad úrovní roštu a protiběžného pásového nebo řetězového roštu není ve svém běžném provedení vhodné pro spalování uhlí s nízkou výhřevnosti a vysokým obsahem popela. Aby se umožnilo spalování uvedeného paliva, je na straně protilehlé pohazovačí,v rozmezí jedné čtvrtiny délky roštu umístěna příčná hrázka. Mezi povrchem roštu a hrázkou je ponechána mezera pro odchod spodní vrstvy uhlí za ní...

Zařízení k regulaci otáček navíjecího orgánu zásobníku a podavače nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223856

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hellström Jerker

Značky: podavače, orgánů, navíjecího, zásobníku, otáček, regulaci, nitě, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci otáček navíjecího orgánu zásobníku a podavače nitě pro stroje na zpracování vláken, opatřené niťovým bubnem pro přechodné uskladnění zásoby nitě, elektromotorem pro pohon navíjecího orgánu, snímacím ústrojím reagujícím na okamžitou zásobu nitě na niťovém bubnu a ústrojím ke pracování signálu, které je zapojeno mezi snímacím ústrojím a elektromotorem a vytváří při dolním, horním a středním rozsahu zásoby nitě odlišné hnací...

Uložení navíjecího kotouče na hřídeli elektromotorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225995

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hruda Jan, Cipra Ferdinand

Značky: kotouče, navíjecího, uložení, elektromotorku, hřídeli

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení navíjecího kotouče na hřídeli elektromotorku pro navíjení záznamového materiálu, zejména děrné pásky, v němž navíjecí kotouč je spojen s čelem a jsou uloženy prostřednictvím ložisek na hřídeli elektromotorku, vyznačené tím, že navíjecí kotouč /8/ je opatřen vnitřní dutinou /9/ přivrácenou ke hřídeli /l/ elektromotorku /2/, po jejíž obvodové části jsou rozmístěny tvarové výstupky /10/, do nichž zapadají tvarová vybrání /14/ pružné spojky...