Patenty so značkou «navijáku»

Uložení výkyvného rámu navijáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263534

Dátum: 11.04.1989

Autor: Toušek Edvard

MPK: B66D 1/28

Značky: rámu, uložení, výkyvného, navijáku

Text:

...Odpružené valivé podpěry jsou e výhodou tvořeny pojezdovýmí kladkamg.opatřenými pryžovým obložením a uchycenýmí otočně k výkyvnému rámu.Výhodą uložení výkyvného rámu navijáku podle vynálezu epočívá v pružném ueezení hnacího agregátu prostřednictvím výkyvněho rámu na základovém rámu, přičemž z výchylky výkyvného rámu,umožněné jeho pružným uložením v torznim silentbloku, lze měřit okamžitou hodnotu tehu vlečného lane.Na připojeném výkresu je...

Úchytka navijáku pro ruční navíjení přivodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244389

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kaláb František, Miškovský Josef

MPK: A47L 9/28, A47L 9/00

Značky: přivodního, navijáku, úchytka, kabelů, navíjení, ruční

Text:

...navíjení přívodního kabelu podle vynálezu pomocí zajiětovacího výstupku vytvořeného na středním ramenu.Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že vytvořený zajištovací výstupek umožňuje odvinutí přívodního kabelu na potřebnou délku a zbývající část přívodního kabelu přidržuje v úohytce navijákuaNa výkreseoh na obr. 1 je naznačenav axometrickém pohledu ůchytka navijáku a na obr. 2 je naznačen v axometrickěm pohledu naviják složenýze dvou...

Brzda navíjáku přívodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254847

Dátum: 15.02.1988

Autori: Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/26, B65H 75/30

Značky: brzda, navijáku, kabelů, přivodního

Text:

...opatřený dvěee petkeei e~otvory pro čep. Brzdové večka je opetřene ovládecin renónken, brzdioie remenee, mezi nimž a ránee nevijáku je ulozene tlečná pružina.Hlavni výhody řešení brzdy nevijáku podle vynálezu Jsou dány konetrukoi, kde je brzdove večke uchycene čepee přieo do ráeu nevijáku, což zajišťuje neproetou epolehlivoet funkce celého zeřizeni e snižuje náročnoet no preonoet e materiál.Na výkreeu je na obr. 1 neznečen v náryeu priklad...

Elektrický pohon navijáku nosného lana elektrického kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238526

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

MPK: B66D 1/50

Značky: navijáku, nosného, elektrického, kabelů, pohon, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přívodu elektrické energie na pohyblivý stroj a řeší elektricky pohon navijáku pro napínání nosného lana, na kterém je zavěšen elektrický kabel. Naviják sestává ze stejnosměrného motoru s cizím buzením, brzdy s odbrzďovačem, mechanické nesamosvorné převodovky a bubnu. Elektrický pohon je zapojen tak, že kotva motoru je připojena na stejnosměrnou stranu diodového usměrňovače, jehož střídavá strana je připojena na přípojnice...

Zapojení pohonu navijáku odtahového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227295

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kýr Ladislav, Wilhelm Petr

Značky: pohonů, vozidla, zapojení, navijáku, odtahového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pohonu navijáku odtahového vozidla vybaveného jednak základní elektrickou výzbrojí, sestávající z alternátoru, k němuž je paralelně připojena první akumulátorová baterie s paralelně připojenými standardními elektrickými spotřebiči vozidla a dále přídavnou elektrickou výzbrojí pro pohon navijáku, vyznačené tím, že kladný pól (A) první akumulátorové baterie (3) je přes diodu (5) připojen na kladný pól (E) druhé akumulátorové baterie (6),...

Ovládací zařízení navijáku shrnovacího štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231685

Dátum: 01.05.1986

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: B66C 13/50

Značky: ovládací, shrnovacího, navijáku, štítu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládáni navijáku shrnovacího štítu používaného pro přemisťování sypkých materiálů. Vynález se týká záložního zařízení k ovládání shrnovacího štítu v případě porušení ovládacího vodiče vpleteného do tažného lana. Hřídel lanového bubnu je opatřen šroubením s vypínací maticí opatřenou sběračem proudu, spojeným vedením s budicím vinutím elektromagnetické spojky. Proti sběrači proudu je umístěna kontaktní lišta,...

Zařízení pro omezení zatížení, zejména navijáku pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225391

Dátum: 30.06.1985

Autor: Paliatka Pavol

Značky: vozidla, zejména, omezení, zatížení, zařízení, navijáku, motorová

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro omezení zatížení, zejména na vijáku pro motorová vozidla, uspořádané mezi zdrojem pohonu a navijákem, vyznačující se tím, že je vytvořeno ze dvou hřídelů (1, 2), opatřených na jednom svém konci křížovými čepy (3, 6), kde hnací hřídel (1) je na druhém konci opatřen drážkováním (4) a je na něm uloženo víko (5) a hnaný hřídel (2) je dutý a k jeho druhému konci je při pevněna skříň (7), spojená šrouby (14) s víkem (5), přičemž na...

Řadič vlasce rybářského smekacího navijáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216645

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kříž Jiří

Značky: řadič, vlasce, navijáku, smekacího, rybářského

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je prodloužení vrhu zejména u navijáků s limitovaným navíjecím prostorem, např. u navijáků s osou cívky přikloněnou k prutu. Unášení pouzdra řadiče s cívkou v návratné spirále umožňuje použití cívky s rozšířeným navíjecím prostorem.

Pistolová nožka rybářského smekacího navijáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216643

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kříž Jiří

Značky: smekacího, navijáku, rybářského, nožka, pistolová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení nožky navijáku, sledující v jednotlivých partiích zachování zásady, aby ruka nevešla ve styk se sedlem navijáku, aby byl vlasec dosažitelný ukazovákem ruky, držící prut a aby se ukazovák mohl nerušeně přesunout na manipulační páčku k ovládání mobilní brzdy, stavěče smyku vlasce apod. Řešení pistolové nožky se vyznačuje příložníkem, upraveným na předsunutém rameni stojiny, opatřené manipulační páčkou.

Stavěč smyku vlasce rybářského smekacího navijáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216644

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kříž Jiří

Značky: navijáku, stavěč, vlasce, smekacího, rybářského, smyku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přerušení smyku vlasce. Zjednodušená manipulace zkracuje škodlivý časový interval mezi vjemem a reakcí na vjem. Uvolnění ozubeného věnečku, stabilizujícího navíjecí buben a napružený překlápěcí oblouk, spouští na pistolové nožce navijáku.

Spojka hnací jednotky navijáku zavážecího zařízení vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 215888

Dátum: 15.07.1984

Autori: Broda Jaroslav, Štefančík Michal, Lacek Vojtěch, Adámek Zdeněk

Značky: vysoké, spojka, zavážecího, hnací, navijáku, jednotky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka hnací jednotky navijáku zavážecího zařízení vysoké pece, tvořená hnacím a hnaným kotoučem navzájem spojenými čepy, vyznačená tím, že alespoň jeden kotouč je sestaven ze samostatného náboje (1, 3) s obvodovými drážkami (9, 9´´), na němž je svými drážkami (9´, 9´´´) nasunuta čepová část (2, 4) kotouče, která je zajištěna pojistkami (5).