Patenty so značkou «naviják»

Navijak ľahkého agrolesníckeho traktora na približovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6241

Dátum: 02.10.2012

Autori: Ronec Rudolf, Pancák Jozef

MPK: B66D 1/02

Značky: traktora, agrolesníckeho, naviják, približovanie, ľahkého, dřeva

Text:

...mimo záberu, zaistený aretačným pružinovým mechanizmom dovtedy, kým obsluha potiahnutím páky túto polohu nezmení.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad technického riešenia navijaka ľahkého agrolesníckeho traktora na približovanie dreva je znázornený na obrázkoch l - 7. Na obrázkoch l a 2 je zobrazené celkové usporiadanie hlavných komponentov zariadenia. Na obr. 3 je pohľad zospodu na napínaci mechanizmus reťaze. Obr. 4 znázorňuje aretačný...

Hadicový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4378

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 39/00

Značky: naviják, hadicový

Text:

...a cez medzikus ústi do hadice navijaka. Ložiskové puzdro je uložené V ložiskovom telese na dvojici samomazných trecích krúžkov a utesnené je najmenej jedným tesniacim krúžkom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie opisané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázornený dvojmédiový hadicový navijak v pozdĺžnom reze a v priečnom reze, na obrázku 2 je znázomený v reze detail vstupu prvého média a na...

Navijak na kovové valcované alebo ťahané drôty a/alebo prúty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4114

Dátum: 23.01.2006

Autor: Castellani Federico

MPK: B21C 47/02, B21C 47/00

Značky: ťahané, válcované, prúty, naviják, kovové, drôty

Text:

...v tomto spôsobe je drôt plynule tlačený na jeho0014 DE 82 l 666 (Siemens - 8 júla 1049) opisuje rozličné systémy vodiacich kanálov a uchytenia drôtu / tyče na vytvorenie cievky okolo vretena / navijaku cievky. Presnejšie sú na obrázkoch l, 2,3, 4, 5, 6, 7 zobrazené rozličné riešenia vedenia a uchytenia,alebo zovretia konca drôtu 3.0015 EP 1126934 a EPll 26935 (Danieli) taktiež opisujú systémy na zavádzanie drôtu na vytvorenie začiatku vinutia...

Navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1979

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rothgangl Erhard

MPK: A62B 5/00, B66D 1/60, B66D 1/04...

Značky: naviják

Text:

...vo diacu časť druhej dvojramennej páky. Kratšie rameno druhej dvojramennej pákyna elektromagnetické rozpojenie má zarez, do ktorého zapadá os druhej dvojra~mennej páky a na druhej strane - druhý zárez zaberajúci s druhým palcom západ ky.Druhá dvojramenná páka je inštalovaná v spolupôsobeni s Linàšacou doskou, ktorá je medziľiahlým prvkom medzi druhou dvojramennou pákou a elektromagnetom, vybaveným kotvou, a otáča sa V ložisku uloženom v...

Traktorový navijak poháňaný kolesami hnacej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280350

Dátum: 14.01.1998

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B66D 1/02

Značky: hnacej, nápravy, naviják, traktorový, kolesami, poháňaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie jedno- alebo dvojbubnového traktorového navijaka, ktorého navíjacie bubny (3) sú uložené na nadstavcoch (2) upevnených priamo na diskoch kolies (1) hnacej nápravy traktora. Navijak pozostáva z jedno- alebo viacdielnych nadstavcov (2), ktorých diely sú navzájom axiálne posuvné. Na nadstavcoch (2) sú voľne uložené navíjacie bubny (3), otáčanie ktorých je odvodené od kolies (1) prostredníctvom spojky (14). Ťažné laná...

Navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1408

Dátum: 05.03.1997

Autor: Rothgangl Erhard

MPK: B66D 1/40

Značky: naviják

Text:

...na upevňovacom nosníku, pružina je umiestnená šikmo, v ostromV inom uskutočnení technického riešenia je závitovkový hriadel uložený V kývnom strmeni, ktorého os otáčania leží v priestore vymedzenom dvoma rovnobežnýini rovinami,ktoré sú obe kolmé k rovine upevnenia navijaka, kde v jednej rovnobežnej rovine leží os otáčania závitovkového kolesa a V druhej rovine leží os otáčania závitovkového hriadeľa v zasunutej polohe. Závitovkový hriadel...

Traktorový navijak s viacúčelovým použitím rampovacej vzpery

Načítavanie...

Číslo patentu: 279000

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B66D 1/14

Značky: viacúčelovým, vzpěry, naviják, traktorový, použitím, rampovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Traktorový navijak pozostáva z prevodovky (1) s navíjacím bubnom (2) a z vodiacich kladiek (3, 4), pričom prevodovka (1) je prostredníctvom držiaka (5) upevnená na prevodovke traktora tak, že vývodový hriadeľ traktora je zasunutý do náhonového hriadeľa prevodovky (1) s vnútorným drážkovaním. Náhonový hriadeľ prevodovky (1) je na protiľahlej strane vnútorného drážkovania vyvedený z prevodovky (1) a opatrený vonkajším drážkovaním. Prevodovka (1)...

Malý prenosný navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1078

Dátum: 07.02.1996

Autor: Hudoba Miroslav

MPK: B66D 3/00, B66D 1/14

Značky: prenosný, naviják, malý

Text:

...robusnosťou a spoľahlivosťou v porovnaní s použitím klinového alebo ozubeného rememňa.d./ Použitím harmonickej prevodovky sa zjednodušuje konštrukcia a znižuje hmotnosť zariadenia. Harmonické prevodovka umožňuje prostredníctvom iba troch základných komponentov,pružného ozubeného kolesa, tuhého ozubeného kolesaa generátora vĺn , dosiahnuť prevodový pomer väčší než 100. Prehľad obrázkov na výkresochNa obr.1 je uvedená celková zostava malého...

Malý prenosný navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 278334

Dátum: 08.02.1995

Autor: Hudoba Miroslav

MPK: B66D 1/14, B66D 3/00

Značky: malý, naviják, prenosný

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny prevod medzi motorovou jednotkou (1) a navíjacím bubnom (3) je realizovaný reťazovým prevodom (4), ktorého reťaz (5) je na vnútornej strane vybavená ozubenými článkami (6). Ako sekundárny prevod je použitá harmonická prevodovka, integrovaná do navíjacieho bubna (3). Navijak je použiteľný v odbore dopravnej a manipulačnej techniky, pri konštrukcii ťažných vrtákov a malých navijakov.

Bubnový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 565

Dátum: 07.09.1994

Autori: Němec Ladislav, Nemec Ľudovít, Baláž Ján

MPK: B66D 3/02

Značky: bubnový, naviják

Text:

...hriadeli tvorenom jedným ramenom držiaka určuje jehoPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 bubnový navijak podľa technického riešenia v čelnom pohľade a obr.2 uloženie navijacieho bubna naBubnový navijak pozostáva z dvojramenného trubkového nosného rámu 5 tvaru prevráteného V, na ktorého otvorených koncoch je upevnený dvojkolesový podvozok Q. Konce ramien nosného rámu 3...

Navijak s diaľkovoovládateľným odpojením bubna od pohonného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 264973

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kadlec Stanislav, Kyjanek Jozef

MPK: B66D 1/22

Značky: naviják, diaľkovoovládateľným, bubna, zariadenia, odpojením, pohonného

Text:

...podľa vynálezu je, že odpojenie bubna od pohonného zariadenia sa uskutočňuje nie diaľkovoovládateľnou spojkou, ale diaľkovoovládatelnou brzdou, čím sa podstatne zjednodušuje prívod ovládaciehc média, tlakovej kvapaliny,stlačeného vzduchu alebo elektrického prúdu, lebo servopohon diaľkového ovládania vo vzťahu k rámu navijaka nevykonáva rotačný pohyb. Pri výmene obloženia brzdy nie je potrebné vykonávať doplnkové demontážne práce. okrem...

Naviják poháněný motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262429

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szalai Gábor, Oplitz Andor

MPK: B66D 1/22

Značky: motorem, naviják, poháněný

Text:

...lanového bubnu 5. Axiálnímu posunutí navíjecí hlavy 4 jedním směrem se zabrální přírubou osového tělesa 1 anebo näkružkem li uspořádaným na této přírubě. Posunutí navíjecí hlavy 4 druhým směrem se zabráni tím, že na náboji ozubeného kola 13 je pro tento účel vytvořena obruba.Hřídel hnacího motoru je způsobem vhodným, pro přenos momentu spojen se slunečním kolem 7 planetového převodu opatřeným čepem. Přenášení momentu nastáva účelně...

Ruční naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 256783

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ocásek Josef

MPK: B66D 1/06

Značky: ruční, naviják

Text:

...unašeč 8 odbrzäovacimi kolíky upěvhěnými jisticími kolíkya náboj ovládaoí kliky, přičemž náboj ovládací kliky jezajištěn proti pootočení perem a proti posunutí maticemiPodstatou ŕynálezu rovněž je, že buben Jo na hřídelí uložen na vmlivýoh ložískáćh a mezi búbnem a hřig Ádelem je vložen planetový nebo jiný převod. ÉVýhodou ručního nąvidákú podie vynálezä da žě Jeĺ Ápatřen jistleíň ůstroJím,úmožĚuJícím jak zvedäní Ďřemene, tak -bezpečné...

Naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 253532

Dátum: 12.11.1987

Autori: Anděl Miroslav, Anděl Jiří

MPK: B66D 1/02

Značky: naviják

Text:

...který je uložen ve vnějším pevném bubnu, k jehož vnitřnímu válcovému povrchu je připevněn druhý konec spirálové pružiny. Navĺjecí kladka je opetřena aretační maticí.Výhodou navijáku dle vynálezu je, že naviják nevyžaduje přídavné zdroje energie, závislé na dodávce pohonných hmot či dobíjení baterie. Setrvačností rotujících hmot je docíleno rovnoměrného stoupání modelu letadla do potřebné výšky.Výhodou je rovněž jednoduchá konstrukce...

Pojazdný dvojbubnový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 241577

Dátum: 15.09.1987

Autor: Arnould Jean-claude

MPK: B66D 3/00

Značky: pojazdný, naviják, dvojbubnový

Text:

...1, obr. 2 sa skladá z rámu 1,ktorého predná ičast tvori po-dperu 2 slúžiacu na stabilizáciu »navijaka v teréne v »mieste navíjaniąa, zadná časť nesie smerové kladky 3 určené pre vedenie tažného lana a úchyt 5 pre kotvenie navijakva pri práci. AAby sa zadná časť rámu -naovijaka pri pojazde nevlielglar povzemi, je podopretá vieč-ným kolesom 4, ktoré je voľne otočné a umožňuje otočenie sa navijaka aj na mieste. V strednej časti centrálne...

Zdvihací naviják pro spoušťění měřicích přístrojů na elektrickém kabelu do vyvrtaných děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236784

Dátum: 15.02.1987

Autor: Gradys Slawomir

MPK: B66D 1/60

Značky: zdvihací, vyvrtaných, spouštění, elektrickém, kabelů, měřicích, naviják, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Výše zmíněný zdvihací naviják má podle vynálezu motor a převodové soukolí umístěny uvnitř dutého hřídele připojeného k upínací desce. Na vývodním hřídeli převodového soukolí je namontována komplexní jednosměrná válečková a třecí spojka sestávající ze zachycovací desky, válečků, ozubeného věnce, třecího kotouče a pojistné matice. Ozubený věnec je v záběru s ozubeným kolem připojeným k boční stěně bubnu. Na posuvovém šroubu navíjecího ústrojí...

Víceúčelový, rádiem řízený naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 237538

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šnoblt Čestmír, Réman Zdeněk, Stejskal Miroslav, Horek Přemysl

MPK: B66D 1/00

Značky: naviják, rádiem, víceúčelový, řízený

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový, rádiem řízený naviják, se týká lesnictví, konkrétně sousřeďování dříví v lanovkových terénech, nevylučuje se využití navijáku v jiných oborech pro rozvoz a dopravu materiálu v terénně obtížných podmínkách. Vynález řeší bezpečnou práci navijáku i v nejtěžších terénních podmínkách. Podstatu vynálezu tvoří dva samostatně naháněné bubny zabudované včetně motorové jednotky v rámu tvaru pontonu. Každý buben je opatřen samostatnou spojkou...

Rybářský poloautomatický naviják, zejména muškařský

Načítavanie...

Číslo patentu: 227565

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vecka Vladimír

Značky: zejména, muškařský, poloautomatický, rybářský, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Rybářský poloautomatický naviják, zejména muškařský s prostředky pro navíjení šňůry, jehož součástí je držák, ve kterém je uložena cívka na hřídeli, na jedné straně opatřena kličkou, vyznačený tím, že v hřídeli (2) je umístěna pružina (11) a výtlačný čep (12) a na hřídeli (2) je točně a suvně uložen pastorek (8), opatřený rohatkou (9), do které zapadá západka (6), která je v dotyku s pružinou (7) upevněnou na unášeči (5), který je spojen s...

Naviják s osovým posuvem bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221423

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kopáč Jiří, Bassi Zdeněk

Značky: posuvem, osovým, bubnu, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší naviják s osovým posuvem bubnu pro navíjení lan nebo drátů s minimální vzdáleností průvlačnice od navijáku. V dutině bubnu je umístěn protichůdný šroub s čočkou, pomocí níž je axiální posuv přenášen na buben. Rotační a axiální posuv bubnu zajišťuje vedení vytvořené v dutině bubnu. Při konstantním průměru navíjeného materiálu se používá přímý převod od pohonu, při měnitelném průměru navíjeného materiálu se použije výměnné cívky a...

Rybářský naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 221237

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vecka Vladimír

Značky: rybářský, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Na obr. 1 je zobrazen rybářský naviják, jež umožňuje mimo nastavení konstantního brzdicího tlaku závislého na vlastnostech rybářského prutu a vlasce ještě tlak proměnlivý, který je závislý na lovné situaci. Pomocí páčky s ukotveným lankem a bovden je vyvolán pohyb šroubu, který se i s maticí přisouvá k rohatce, čímž dochází k požadované změně brzdicího účinku, přičemž původně nastavený tlak zůstává po odbrždění zachován.

Pojazdný navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 225883

Dátum: 15.10.1985

Autor: Urban Cyril

Značky: pojazdný, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný navijak na priťahovanie bremien, vyznačujúci sa tým, že bubon (2) navijaka prispôsobený pre jazdu záberovým krytom (7) alebo bočnicovými kolesami (10) je uložený v ráme (3), ktorého predná časť je zakončená podperami (4) a zadná časť smerovou kladkou (5) s upínacím pásom (9).

Blokovací mechanismus s rohatkou a západkou pro naviják popruhu bezpečnostního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217884

Dátum: 15.11.1984

Autori: Burian Vladimír, Zámorský Jiří

Značky: mechanismus, rohatkou, naviják, pásu, popruhu, západkou, bezpečnostního, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem blokovacího mechanismu podle vynálezu je zajištění zablokování navijáku popruhu při havarijním nárazu vozidle zejména v případě selhání hlavního blokovacího mechanismu ovládaného závažím, vychylovaným v závislosti na zrychlení nebo zpomalení vozidla. Podle obr. 2 se při havarijním nárazu začne rychle odvinovat popruh 3 vlivem setrvačného pohybu připoutané osoby. Hřídel 2 se prudce roztáčí, ale kotouč 21 se vlivem setrvačnosti své hmoty...

Rybářský naviják s prostředky pro změnu brzdícího účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224098

Dátum: 01.10.1984

Autor: Vecka Vladimír

Značky: prostředky, naviják, brzdicího, rybářský, účinků, změnu

Zhrnutie / Anotácia:

Rybářský naviják s prostředky pro změnu brzdícího účinku a s výměnným středem cívky, vyznačený tím, že těleso /1/ výměnného středu cívky je umístěno s čelní vůlí pro umožnění osového pohybu proti jističi /5/ na suvné trubce /6/ a které je opatřeno rohatkou /2/ spojenou s jističem /5/ proti pootočení, přičemž v dutině tělesa /1/ je upínač /3/ spojený s ovládacím lankem /7/.