Patenty so značkou «naváranie»

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 269043

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ševár Štefan

MPK: B23K 35/368

Značky: naváranie, ocelového, vrstiev, trubičkového, oteruvzdorných, drôtu, náplň

Text:

...trubičkového dr 5 u sa pri redukcii dobre zhutni a v procese nevárania odpadá vysýpanie náplne. K tomu prispieva koeficient zaplnenia 38 až 42 a zrnitosť zložiek v rozeodzi 0,06 až 0,315 nn. Rúrkový oceľový dr 3 t je vhodný pre automatické spoaoby navérania v ochranekplynov. pod tavivom a alektroekovým eposobon. Návarový kov dosahuje vyššiu odolnosť voči abrazii ako je u A 0 č, 226 585 až o 20 .Podľa vynélezu bola vyrobené náplň...

Tavivo pre automatické naváranie funkčných častí, napríklad tlakových nádob, jednou alebo dvomi austenitickými pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261675

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šefčík Dušan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/365

Značky: elektródami, nádob, částí, například, automatické, tlakových, naváranie, jednou, dvomi, tavivo, pásovými, austenitickými, funkčných

Text:

...a draselný, oxid vápenaiý a ďalej pozostáva z 12,1 až 19 0/0 hmot. oxidll kremičitého, 4tomto rozpätí skladby sa dosiahol stabilnýelektrotroskový proces. Navarová húsenka je hladká, s jemnou rovnomernou geometrickou textúrou. Odstrániteľnowsť je samovoľná, a to aj pri navárani pásovými elektródązmi s obsahom niobu.sledovaním a definovaním optimálne pomeru medzi fluoridom vápenatým a oxidom vápenatým sa dosiahol stabilný elektrotroskový...

Tavivo pre naváranie vysokolegovanou pásovou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261658

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ševčík Dušan

MPK: B23K 35/36, B23K 35/365

Značky: naváranie, vysokolegovanou, elektródou, tavivo, pásovou

Text:

...2 H-pyridazin-ćl-olov všeobecného vzorca I reakciou 5-alkyltiolA-helogén-2-sLibstituovaného-3-oxo-zH-pyridazinu všeobecného vzorca IIIR 1 a R majú už uvedený význam, X znamená halogén s hydroxidom sodným alebo draselným. CS 175 205 Chem. zvesti 30 663-673 1976.Teraz sa zistil nový spôsob prípravy 5-alkyltio-2-substituovaných-B-soxo-ZH-pyridazín-4-olov všeobecného vzorca IR 1 a R 3 majú už uvedený význam,...

Dvojdrotový zvárací horák na zváranie a naváranie elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258687

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zatlkaj Jozef, Kubiš Jozef

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, oblúkom, horák, elektrickým, zvárací, naváranie, dvojdrotový

Text:

...väčšiny časti zariadenia a pri zvýšenej miere chlo 4denia míitenou cirkuláciou kvepalnélío mé dia voelom teleee horáka.Na výkrese je na obr. i naznačeuý prí.kłlnd prevedenia dvojdrôtového zváracieho iherá-isa. na zváranie a naváranie elektrickýmobl-úkom v. ochrannej atmosfére plynu odtavujúcimi sa elektródami, v čiastočnom pozdĺžnom reze a na obr. 2 je priečny rez hor-á-kom.Dvoijdrôtový zvárací horák ąľobrr 1, pozostáva z vnútornej (časti,...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre oblúkové naváranie funkčných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257820

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: naváranie, drôtu, ocelového, funkčných, náplň, rúrkového, ploch, oblúkové

Text:

...naváranie funkčných plôch oceľových súčastí návarmi odolnými proti opotrebeniu, obsahuje 1,8 až 5,5 hmot. feromangánu alebo mangánu, 1,0 až 5,0 8 hmot. ferosilícia alebo kremika, 10,0 až 24,25 hmot. ferochrömu alebo chrömu, 1,75 až 3,5 hmot. ferowolfrámu alebo wolfrámu, 2,25 až 6,95 hmot. feromolybdénu alebo molybdénu, 0,7 až 1,4 hmot. niklu, 0,01 až 0,35 hmot. grafitu a 51,4 až 82,2 E hmot. železného prášku.Náplň rúrkového drôtu...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre naváranie zvlášť oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257819

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: zvlášť, náplň, ocelového, drôtu, oteruvzdorných, naváranie, rúrkového, vrstiev

Text:

...feroniôbu alebo niöbu, 1,85 až 7,5 hmot. ferovolfrámu,alebo volfrámu, 1,0 až 2,75 hmot. ferovanádu alebo vanádu, 5,25 až 16,25 hmot. grafitu, 0,15 až 0,75 8 hmot. fluorokremičitanu sodného, 0,2 až 1,0 i hmot. karbidu kremika a zvyšok železa. iNáplň rúrkového drôtu vynálezu vykazuje dobrú sypatelnosť. Týmto sa dosahuje aj zlepšená rovnomernost plnenia rúrkového drôtu, zlepšenie zváračsko-technologických vlastnosti počas navárania, čím sa...

Manipulátor zvarkov pre automatizované oblúkové zváranie a naváranie rotačných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt František, Plachý Alojz

MPK: B23K 9/16

Značky: zvarkov, automatizované, oblúkové, manipulátor, naváranie, zváranie, výrobkov, rotačných

Text:

...rotačných výrobkov je tvorený dvomi stojanmi 4, medzi ktorými je uložený horizontálne otočný hriadel 7 s pohonným mechanizmom 8 otočného hriadela, ďalej horizontálne kyvný hriadel 5 s pohonným mechanizmom 6 kyvného hriadela, vodorovný suport 9 s pohonom 1 U vodorovného suportu a odsávacia hubica 11 plynov zo zvárania s potrubím 12 napojeným na odsávací systém.Na jednej strane otočného hriadela 7 sú fixne upevnené dva vreteníky 14 so...

Prípravok na naváranie medi a jej zliatin na rotačné ocelové súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256064

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fuleková Anna, Paľa Pavol, Gašpar Alojz

MPK: B23K 9/16

Značky: naváranie, súčiastky, rotačné, ocelové, prípravok, zliatin

Text:

...zdrojom bez pomocného ohrievacieho zdroja najmä. u súčiastok z legovanýcli oceli.Prípravok umožňuje prestup tepla vedením z rotačnej priložky do uaváranej súčiastky. Strediaci trň s rotačnou priiožkou z dokončovacej strany umožňuje potrebný odvod prebytočného tepla z miesta navárania a jeho kumulovanie v súčiastke pre udržovanie optimálnej teploty počas procesu naváranla. Ďalšou výhodou je jednoduchá príprava, ustavenie a obsluha pri...

Dvojstolový otočný manipulátor pre robotizované zváranie alebo naváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234722

Dátum: 01.03.1987

Autor: Plachý Alojz

MPK: B23K 37/04

Značky: otočný, robotizované, dvojstolový, zváranie, naváranie, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukčné usporiadanie dvojstolového otočného manipulátora pre robotizované zváranie alebo naváranie. Jeden stôl manipulátora - vodorovný - slúži k manipulačným operáciam a druhý stôl - zvislý - k pracovným operáciam s výrobkom. Manipulátor je tvorený rámom s otočným mechanizmom ramien, na ktorých sú otočné mechanizmy stolov. Podstatou vynálezu je, že os rotácie ramien (8) a osi rotácie stolov (7) sú sklonené o rovnaký uhol 45°.

Zariadenie na indukčné naváranie práškových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234466

Dátum: 01.03.1987

Autori: Cíbik Jozef, Sečkár Pavol Csc

MPK: B22F 7/04

Značky: naváranie, zariadenie, materiálov, indukčne, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zariadení pre metalurgiu a rieši zariadenie na indukčné naváranie práškových materiálov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z priestorového paralelogramu, pripevneného kĺbovo na zdroj indukčného prúdu a na paralelogram je pripevnený práškový zásobník, majúci štrbinu pre navrstvenie prášku stieraného na konštantnú hrúbku stieracím hrebeňom a práškom je roztavený induktorom, ktorý spolu so zásobníkom a štrbinou a...

Náplň rúrkového drotu pre naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 248115

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mihalkovič Koloman

MPK: B23K 35/22

Značky: oteruvzdorných, naváranie, drôtu, náplň, rúrkového, vrstiev

Text:

...až 3,2 9/0 hmot. fluorokremičitanu sodného.Z dôvodov výrobných, vyžadujúcich rôzny koeficient zaplnenia v závislosti na priemere rúrko~vého~ drôtu, náplň obsahuje 0,5 až 25,5 0/0 hmot, železného prášku. Podstata vynálezu spočíva V born, že náplň -obsahuje 15,6 až 27,7 hmot. ferobóru a ferotitánu spolu.Návary rúrkovým drô-tom s náplňou podľa vynálezu, v porovnaní s doteraz používanými vysokolągovalnými návarmi pre podmien 4ky extrémnehso...

Zariadenie na elektrotroskové naváranie valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248071

Dátum: 15.01.1987

Autori: Turianský Ladislav, Slavkovský Ján, Martišík Alojz, Blaškovitš Pavol, Levius Rudolf, Zajac Ján, Lesňák Štefan

MPK: B23K 25/00

Značky: zariadenie, elektrotroskové, válcovacích, stolic, valcov, naváranie

Text:

...upevňovacřch mechanizmov so sulportmi umiestnených na vnútornom obvode točnice sa navára-cie elektródy na začiatku navärania udržiavajú v šikmej polohe a .postupným o-dtavovánim sa približujú dopolohy zvislej čo má pri značných dĺžikachelekťrod zamedziť krátkemu spojeniu naväracích elektród s telom valca po jeho dĺžke. Zariadenie umožňuje doladiť nerovnomernosť .prievaru po obvode rozkyvu elektróid,čo ma veľmi priaznivý nplyv na...

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232116

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ševár Štefan

MPK: B23K 35/22

Značky: trubičkového, naváranie, oteruvzdorných, drôtu, vrstiev, náplň, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie zloženia náplne trubičkového oceľového drôtu a tým aj návarového kovu pri zvolenej technológii navárania. Podstata náplne, ktorá obsahuje 1,5 až 6 % hmot. ferovanádu, 1 až 3 % hmot. práškovej medi, 1 až 4 % hmot. fluorokremičitanu sodného, 1 až 4 % hmot. feromangánu, podľa vynálezu spočíva v tom, že náplň ďalej obsahuje 10 až 16 % hmot. ferovolfrámu, 4,1 až 10 % hmot. feromolybdénu, 42 až 60 % hmot. ferochrómu, 0,1...

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie vrstiev odolných proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226585

Dátum: 15.11.1985

Autori: Blaškovits Pavel, Ševár Štefan

Značky: trubičkového, vrstiev, opotrebeniu, drôtu, odolných, náplň, proti, naváranie, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň trubičkového oceľového dr(tu na naváranie vrstiev, odolných proti opotrebeniu. Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši zvýšenú odolnosť naváraných vrstiev oceľových súčastí proti opotrebeniu. Podstata vynálezu spočíva v chemickom zložení náplne trubičkového oceľového dr(tu, ktorá podľa hmotnosti obsahuje 1 až 4 % feromangánu, 1,5 až 4 % ferovanádu, 1,3 až 4 % feromolybdenu, 1 až 4 % fluorokremičitanu sodného, 0,4 až 2,5 %...

Náplň oceľového rúrkového drôtu pre mechanizované naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 227797

Dátum: 01.11.1985

Autor: Mihalkovič Koloman

Značky: vrstiev, oteruvzdorných, rúrkového, ocelového, mechanizované, naváranie, náplň, drôtu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť odolnosť návarového kovu, napríklad šnekovníc v šnekových lisoch, proti extrémnemu namáhaniu abráziou kombinovanou s rázmi. Postata náplne podľa vynálezu spočíva v tom, že obsahuje 0,5 až 2,5 % hmot. fluorokremičitanu sodného, 41 až 69 % hmot. ferochrómu alebo vysokouhlíkatého ferochrómu, 5 až 15 % hmot. ferovolfrámu alebo volfrámu, 8 až 17 % hmot. ferobóru, 0,2 až 9 % hmot. ferotitánu, 0,1 až 4,2 % hmot. grafitu a 5...

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222071

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pikna Eduard

Značky: oblúkové, naváranie, zvárací, elektródami, pásovými, prášok, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie vysokolegovanými chróm-niklovými elektródami, pripraviteľný pretavením zmesi, obsahujúcej 20 až 28 % hmot. kremičitého piesku, 21 až 28 % hmot. páleného magnezitu, 12 až 21 % hmot. fluoridu vápenatého, 8 až 14 % hmot. fluoridu barnatého, 4 až 8 % hmot. mangánovej rudy a nízkouhlíkatého feromangánu spolu, 9 až 16 % hmot. kysličníka hlinitého, 1 až 4 °% hmot. potaše, 0,2 až 3 % hmot. kysličníka...

Náplň rúrkového oceľového drôtu pre naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 222058

Dátum: 15.07.1985

Autor: Rácz Gabriel

Značky: naváranie, oteruvzdorných, drôtu, náplň, ocelového, rúrkového, vrstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň rúrkového oceľového drôtu pre naváranie oteruvzdorných vrstiev, vyznačená tým, že obsahuje 3,7 až 5,5 % hmotnostných feromangánu affiné alebo mangánu, 11,4 až 35,5 % hmotnostných nízkouhlíkatého ferochrómu alebo chrómu, 2,2 až 18,8 % hmotnostných vysokouhlíkatého ferochrómu alebo chrómu, 0,25 až 4,1 % hmotnostných ferosilícia s obsahom Si smerne 45 % alebo silícia, 0,03 až 1,7 % hmotnostných ferosilicia s obsahom Si smerne nad 65 % alebo...

Keramické tavivo pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217684

Dátum: 16.07.1984

Autor: Šefčík Dušan

Značky: tavivo, oceli, austenitickou, zváranie, pásovou, elektródou, naváranie, keramické, nehrdzavejúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Keramické tavivo pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí. Vynález sa týka strojárenskej technológie. Vynález rieši problém vhodného keramického taviva pre naváranie s austenitickou pásovou elektródou a zváranie nehrdzavejúcich ocelí, najmä jeho zlepšené technologické, ale aj metalurgické vlastnosti pri zvýšení produktivity práce. Podstata vynálezu spočíva v chemickom zložení taviva, ktoré pozostáva z 19...

Obal bázickej elektródy na zváranie a naváranie ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214613

Dátum: 01.07.1984

Autor: Ševár Štefan

Značky: zváranie, naváranie, elektrody, bázickej, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata obalu bázickej elektródy na zváranie a naváranie ocelí, obsahujúceho 15 až 22% hmotnostných kazivca a 6 až 13% hmotnostných rutilu, podľa vynálezu spočíva v tom, že sa skladá z 32 až 45% hmotnostných dolomitu a vápenca, pričom percentuálny hmotnostný pomer dolomitu a vápenca je 1 ku 8 až 13, zo 6 až 13% hmotnostných legujúcich zložiek, ktorými sú ferochróm, feromolybdén, ferovanád, pričom ich vzájomný percentuálny hmotnostný pomer je...