Patenty so značkou «navárania»

Sposob navárania tvrdonávarových vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 260263

Dátum: 15.12.1998

Autor: Novotný Jan

MPK: B23K 5/18

Značky: tvrdonávarových, vrstiev, spôsob, navárania

Text:

...že prvá vrstva sa nenesie na základný materiál ohriaty na 150 až 200 C a túto vrstvu sa nanesie druhá vrstva z prídavného materiálu na báze kobaltu.Pri .navárani spôsobom podľa vynálezu nie je potrebné použit žiadne tavivá, čo robi technologický proces technicky ľahšie realizovateľný. Mnohé doteraz používané tavivá sú korozivneho charakteru a teda odpadajú problémy s následnou k-oróziou poich použití. Tvrdonávarové vrstvy na báze kobaltu...

Spôsob navárania medi a jej zliatin na rotačné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264153

Dátum: 13.06.1989

Autori: Paľa Pavol, Gašpar Alojz

MPK: B23K 9/04

Značky: súčiastky, rotačné, spôsob, zliatin, navárania

Text:

...medzivrstvy je prácna .a energeticky náročná operácia. Nikel je drahý a deficitný materiál. Pri elektrolytickom nanášaní sa dosiahne hrubozrnná a porézna nekvalitne rvrstva. Pri chemickom a plameň-opráškovom nanášaní sa vyskytuje vysolké percento nežiadúcich nečistôt, ktoré spôsobujú zmenu chemického zloženia návarovej vrstvy a tým aj zmeny mechanických a klzných vlastností v neprospech kvality. Malá vrstva niklu je neúčinná a lahko sa...

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239017

Dátum: 01.11.1987

Autori: Martišík Alojz, Lesňák Štefan, Turianský Ladislav, Slavkovský Ján, Blaškovitš Pavol, Zajac Ján, Levius Rudolf

MPK: B23K 25/00

Značky: spôsob, navárania, stolic, válcovacích, valcov, elektrotroskového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc, ktorý sa vykonáva pásovými elektródami, ktoré sú usporiadané vedľa seba v kruhu naváraného valca. Pásové elektródy pri naváraní valca vykonávajú pohyb smerom do návarového kúpeľa, ako aj vratný rotačný, najmenej o veľkosti šírky rozostupu dvoch susedných elektród, čím sa dosiahne homogénnejší návar, plynulejší prechod vo vrstve návaru a základného materiálu a odstránia sa vnútorné...

Spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238439

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kosnáč Ľudovít, Plachý Alojz

MPK: B23K 9/04

Značky: bronzovej, spôsob, zariadenie, vrstvy, vykonávanie, ocelové, spôsobu, tohto, materiály, navárania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že tavivo do miesta navárania sa privádza ochranným plynom elektrického oblúka. Podstatou zariadenia podľa vynálezu je, že medzi redukčný ventil (2) a navárací horák (6) je zaradený plynový zmiešovač (3) taviva.

Spôsob navárania povrchovej vrstvy, najmä pracovných valcov pre plynulé odlievanie brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 242323

Dátum: 31.08.1985

Autori: Šobr Petr, Málek Jaroslav

MPK: B23K 9/225, B23K 35/22, B22D 11/12...

Značky: najmä, odlievanie, vrstvy, navárania, plynule, valcov, povrchovej, brám, pracovných, spôsob

Text:

...podla vynálezu sú hlavne v tom, že sa, najmä voči valcom o zhodnom materiálovom zložení a tepelne zušlachten.ým, dosiahne vyššia odolnost voči tepelnej únave, vyššia žiarupevnost a až 1,8 násobná oteruvzdornost povrchu a až 2,5 násobne vyššia životnost. Povrchový funkčný návar 5 až 6 mm, postupne nanášaný týmto spôsobom, má vytvorenú martenzitickú štruktúru s mikrotvrdosťou 649 až 702 jedn. HVM a s vylúčenými primárnymi karbidmi FeCrJ 3 C 7...

Spôsob hromadného navárania explóziou čelných plôch kovových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214492

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mošťák Peter, Adamka Jozef, Tóth Jaroslav, Vacek Jan, Chládek Lubomír, Flaška Ladislav, Turňa Milan

Značky: spôsob, hromadného, čelných, kovových, explóziou, tyčí, navárania, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zváračského a rieši spôsob hromadného navárania explóziou čelných plôch kovových tyčí materiálmi rozdielného chemického zloženia. Jeho podstata je v tom, že čelá naváraných kovových tyčí ľubovolného profilu sa usporiadajú do vertikálnych rovín a sú pokryté urýchľovaným plechom, ktorý z obidvoch strán utesňuje plochú nálož trhaviny, ktorej detonácia urýchľuje navárajúci kov smerom k navárovým plochám tyčí a spôsobuje...

Spôsob elektrotroskového navárania tvrdých návarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223120

Dátum: 01.04.1984

Autori: Blaškovitš Pavol, Lesňák Štefan, Zajac Ján, Šefčík Dušan

Značky: spôsob, elektrotroskového, navárania, tvrdých, návarov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie rovnomerne kvalitného najmä tvrdého návaru po celej ploche naváraného predmetu pri dosiahnutí vyšších zváracích výkonov. Tohoto účelu sa dosiahne tak, že naváranie sa vykonáva najmenej dvomi samostatne podávanými pásovými elektródami, ktoré sú orientované kolmo ne smer húsenky alebo sú pod uhlom menším ako 90°, o rovnakom alebo roznom chemickom zložení, pričom sa počas navárania pridáva do roztavenej trosky medzi...