Patenty so značkou «nastavitelnými»

Dvojnápravový podvozok pre vlečené železničné vozidlo s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami s krížovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5196

Dátum: 05.06.2009

Autori: Meltzer Igor, Valigurský Ján, Moravčík Marián, Rydlo Peter

MPK: B61F 5/00

Značky: dvojnápravový, dvojkolesiami, vlečené, kotvou, vozidlo, podvozok, radiálně, křížovou, nastavitelnými, železničné

Text:

...prenáša na nasledujúce dvojkolesia. Na obr. 3 je znázomený iný typ krížovej kotvy, a to podvozok LHB, vyvinutý na pomery v severnej Európe. Obr. 4 znázorňuje diagonálnu väzbu medzi dvojkolesiarni v konštrukcii podvozku LEILA (experimentálny podvozok, prototyp). Technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru v podvozku radu Y 25 je vyhotovovane v 2 variantoch, znázomených na obr. S a 6. Na obr. 7 je znázomený príklad tvarového adaptéra...

Detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnými parametrami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5007

Dátum: 05.02.2008

Autor: Šoka Ondrej

MPK: A47C 3/00, A47C 9/00

Značky: pracovným, stolom, nastavitelnými, detská, parametrami, lavica

Text:

...3 a pracovný stôl 2. Podlaha 1 je riešená ako zostava drevených dosiek 1.1. s posuvnou lištou 1.2., umožňujúcou menit vzdialenosť medzi lavicou a stolom. Pracovný stôl 2 je na podlahe 1 umiestnený pomocou vystužených nastavovacích stĺpikov 2.1., ich nastaviteľnost sa vykonáva zo základnej polohy smerom nahor. Pracovný stôl 2 pozostáva ďalej z pevného dreveného rámu 2.3. a sklopnej pracovnej dosky 2.4., jej sklon do 60 ° zabezpečuje a istí...

Upínacie a/alebo strediace zariadenie pre obrobky, s ručne nastaviteľnými pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5632

Dátum: 21.06.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: obrobky, ručné, nastavitelnými, zariadenie, upínacie, strediace, pracovnými, polohami

Text:

...spojovacie tíahlo 17, kĺbovo uchytené v 18 ozalomenú páku 19, spojenú s hriadeľom 12 ramena 11, ako aj kĺbovo uchytený v 20 o vidlícový prvok 21, zaistený o predný koniec piestnice 14 pneumatického servopohonu 16. 0028 Ako je známe, upinacie rameno 11 sa musí pohybovať a byt otočné pozdĺž pracovného zdvihu medzi prvou uhlovou upínacou polohou, predstavovanou súvislými čiarami na obrázku 2,vktorých upína obrobok (nie je zobrazený) opovrch...

Pohonný mechanizmus na ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3470

Dátum: 01.04.2003

Autor: Peltsarszký Karel

MPK: E06B 9/322, E06B 9/32, E06B 9/26...

Značky: rozmerovo, prvkami, mechanizmus, ovládanie, nosnými, pohonný, žalúzie, nastavitelnými

Text:

...u ostatných typov žalúzií riešené plechovým nosným profilom, v ktorom sú pohonné mechanizmy vložené. Tento spôsob ale neumožňuje žiadnu variabilita, ked sa jedná o rozmery príslušných okenných resp. dverových krídiel.K odstráneniu tohoto nedostatku prispieva do značnej miery pohonný mechanizmus pre ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami podľa predloženého technického riešenia. Pohonný mechanizmus je rovnako ako u riešení...

Ručný ostrič s nastaviteľnými ostriacimi plátkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3217

Dátum: 04.06.2002

Autor: Sidor Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: nastavitelnými, ručný, ostriacimi, ostrič, plátkami

Text:

...plátky sa pohybujú po ostrí náradiaPriestor nad príložkou s ostriacími plátkamí upevnenou v homej častí ostriča - ako Stacionárne prevedenie, je prekrytý vekom s vodiacírn výrezont, čo umožňuje lepšie vedenie ostreného náradia a zároveň zachytávanie väčšiny uvoľnených častíc v procese ostrenía a zamedzenie ich rozptýlenia do voľného priestoru.Popis obrázkov na výkresochObr. l predstavuje pohľad spredu a zboku na prílozku s vloženými...

Programovatelný generátor kombinací logického signálu s nastavitelnými parametry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263607

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strnad Pavel, Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Molliner René

MPK: H03K 3/02

Značky: logického, generátor, nastavitelnými, signálu, programovatelný, parametry, kombinací

Text:

...připojen k prvému vstupu bloku łł stopu, jehož druhý vstup je napojen na výstup lg bloku 5 externího zastavení a jeho třetí vstup je pripojen k prvému výstupu lglgbloku łg časovacích signálu, jehož druhý výstup lg je napojen na prvý vstup bloku lg konce kroku a jeho třetí Výstup lg je napojen na druhý vstup bloku głlčítaěe adresy, jehož prvý vstup je připojen k prvému výstupu łgl bloku lg spuätění a zastavení, jehož vstup je zapojen do...

Pretahovací trn s jemne nastavitelnými reznými platničkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261821

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zuzula Milan, Bagin Albín

MPK: B23D 43/04

Značky: přetahovací, jemné, platničkami, řeznými, nastavitelnými

Text:

...na vonkajšej závitovej časti dotláčac-ej matice, ktorá je svojím čelom opretá o čelá rezných pluawtničieuk, pričom svojim závitovým otvorom je naskrutkovaná na skrutke telesa.Výhodou preťahovacieholtŕíia s jemne nastavtteľnými reznými pletničkami podľa vynálezu je jeho jednoduchá konštrukcia, ktora umožňuje .naraz jemne nastavovet na rozmer a upínať všetky rezné IpLa-tničky posuvne uložené v. d-rážkech kužeľa. Tvar rez 4ných platničiek...

Prepínatelný delič digitalizovaného ladiaceho napätia s nastavitelnými dolnými hranicami pre napäťové syntetizéry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251968

Dátum: 13.08.1987

Autor: Dörnhöfer Mikuláš

MPK: H02M 3/319

Značky: ladiaceho, dělič, napätia, nastavitelnými, syntetizéry, napäťové, hranicami, prepínatelný, dolnými, digitalizovaného

Text:

...je pripojený na jeden pól tiltračného kondenzátora 14, ktorého druhý pól je pripojený na výstupnú svorku D zdroja vytiltrovaného jednosmerného ladiaceho napätia a na jeden koniec druhého odporu 13, ktorého druhý koniec je pripojený na krese. Na svorku C riadiaceho obvodu napäho jeden koniec je pripojený cez treti odpor 11 na kolektor prvého tranzistora 12 a druhý koniec prvého odporového trirnra lil je pripojený cez štvrtý odpor i na spoločný...