Patenty so značkou «nastavením»

Bezpečnostná brzda so spätným nastavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20333

Dátum: 07.11.2012

Autori: Osmanbasic Faruk, Geisshüsler Michael, Gremaud Nicolas

MPK: B66B 5/18

Značky: nastavením, bezpečnostná, spätným, brzda

Text:

...resetovania bezpečnostnej brzdy spustí V podstate bez ľudského príspenia.0008 Podľa jednej formy vynálezu je bezpečnostná brzda kabiny výťahu vybavená výhodne elektromechanickým pridržíavacím zariadením, ktoré sa v deaktívovanom stave bezpečnostnej brzdy uvoľňuje. Po uvoľnení bezpečnostnej brzdy sa bezpečnostná brzda výhodne resetuje tým, že v prvom kroku kabína výťahu sa posunie v prvom smeru jazdy. Tým sa bezpečnostná brzda aspoň čiastočne...

Sejacia radlička s hydraulickým nastavením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17489

Dátum: 29.07.2008

Autori: Paessens Christian, Werries Dieter, Lukas Thomas, Gebbeken Martin

MPK: A01C 7/20, A01B 63/32

Značky: radlička, hydraulickým, tlaku, sejacia, nastavením

Text:

...rámu radličky riadkovacieho sejacieho stroje. V závislosti na pracovnej šírke záberu riadkovacieho sejacieho stroja a funkcii priečnej rúrky sú možné formy vyhotovenia s len jednou priečnou rúrkou alebo s viacerýmipriečnymi rúrkami, ktoré sú výhodne k sebe spojené prírubami. Vovsctkých prípadoch má každá priečna rúrka viac vedení piestnic s piestovými tyčami.0008 V tomto ohľade sa predpokladá, že vnútorný priestor priečnej rúrky je naplnený...

Spôsob valcovania kovového pásu s nastavením bočnej polohy pásu a prispôsobený valcovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15051

Dátum: 27.05.2008

Autori: Daafouz Jamal, Moretto Christian, Naumann Niis, Bonidal Rémi, Iung Claude, Czepanski Patrick, Koschack Uwe

MPK: B21B 37/68

Značky: valcovania, válcovací, kovového, pásu, spôsob, bočnej, prispôsobený, polohy, stroj, nastavením

Text:

...nasledujúce voliteľné vlastnosti, uvažované jednotlivo alebo v kombinácii- referenčná polohaje zvolená tak, aby klin pásu bol nulový,- matica ziskov Kje stanovená tak, že zohľadňuje aspoň jeden parameter pôvodného nastavenia valcovacieho procesu a aspoň jednu vlastnosť pásu (B), určeného na valcovanie,- táto matica ziskov Kje konštantná až do tej doby, pokiaľ je pás v zábere len prvej stolice valcovacieho stroja,- vypočítaná hodnota bočnej...

Bezdotykový snímač polohy s reverzibilným automatickým nastavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15714

Dátum: 08.01.2007

Autor: Sellien Kai

MPK: H03K 17/97

Značky: nastavením, automatickým, bezdotykový, polohy, reverzibilným, snímač

Text:

...jednotky a ktorý sa pohybuje V orientovanejpolohe. Toto riešenie má však tú nevýhodu, že pre montáž súpotrebné samostatné časti. a okrem toho je použiteľné »len pre0007 US 6,531,667 B 2 opisuje snímač posunutia pedála pre zisťovanie posunutia polohy pedála. Snímač posunutia pedála obsahuje aspoň ovládaciu páku a spínací prvok. Týmto spôsobom je ovládacia páka uložená V puzdre umiestnenom na osi otáčania a môže sa otáčať pomocou pedála....

Zosilňovač s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260357

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košťál Milan

MPK: H03F 1/26

Značky: číslicovým, nastavením, zosilňovač, zosilnenia, automatickým

Text:

...prvý vstup pamäti, ktorej druhý vstup je spojený so svorkou nulovacieho impulzu a ktorej výstup je pripojený na vstup spínače, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena.Hlavnou výhodou zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia podľa vynálezu je, že umožňuje optimálnenastavenie zosilnenia jediným testovacím impulzom, pričom nastavenie prebieha číslicovým spôsobom a výsledné nastavené zosilnenie v číslicovom...

Nesený otočný pluh s premenným nastavením pracovnej šírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280145

Dátum: 15.04.1992

Autor: Meurs Wilhelm

MPK: A01B 3/46

Značky: pracovnej, otočný, nesený, nastavením, premenným, šířky

Zhrnutie / Anotácia:

Predný pluhový podstavec neseného otočného pluhu (1) je pomocou približne zvislej osi voľne výkyvnej spojený s pluhovým rámom (2). Pluhový rám (2) je osadený pluhovými telesami (3), ktoré sú pomocou tyčoviny (4) spoločne výkyvné. Vratné zariadenie (5), ktoré spojuje predný koniec pluhového rámu (2) a stabilizátora (8), je opatrené vratnou osou. Stabilizátor (8) vedie oporné koleso (7), pričom jemu alebo opornému kolesu (7) je priradené kyvné...

Zapojenie integrátora s automatickým číslicovým nastavením integračnej konštanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265762

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanek Martin, Košťál Milan

MPK: H03G 3/12

Značky: nastavením, integračnej, konstanty, integrátora, automatickým, zapojenie, číslicovým

Text:

...na vstup pamäti. Výstup pamäti je spojený so vstupom spínača, ktorého výstup je spojený s druhým vstupom bloku nastavenia integračnej konštanty. Doplňujúcim znakom vynálezu je, že spínač je tvorený poľom riadenými tranzistormi.Hlavnou výhodou integrátora podľa vynálezu je, že umožňuje s využitím integračnej metědy rýchle nastavenie optimálnej integračnej konštanty s požadovanými počiatočnými podmienkami. Ďalej s malými obmenami umožňuje...

Mechanismus rotačního vkládání lahví s plynulým nastavením parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263011

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šárovec Miroslav, Zitko Jan

MPK: B67C 1/16

Značky: nastavením, lahví, plynulým, vkládání, mechanismus, parametrů, rotačního

Text:

...bez jakékoliv výměny některé ze součástí mechanismu operativně přizpůsobit parametry dráhy jakémukoliv typu používané lahve nebo okamžitě nastavit požadovanou dráhu uchopovacích elementů.Na přiloženém výkrese je v půdoryse znázorněn mechanismusrotačniho vkládáni lahví s plynulým nastavením parametrů podleZařizeni je tvořeno hnacim kolem Ě s excentricky umístěným čepem g,.předLohovým kotem Q které je spojeno pákou 8 sestředem hnaného koLa 3....

Dálkové mechanické stopovací zařízení s nastavením startovací dávky paliva motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240018

Dátum: 01.06.1987

Autor: Skalský František

MPK: F02M 39/02

Značky: stopovací, mechanické, paliva, startovací, motorů, zařízení, dávky, nastavením, dálkově

Text:

...startovací dávky paliva. Na obr. 2 je toto zařínení znâzornčno ve smčru pohledu P.Na čepu Q noenê konzoly Ž, na obr. 2, je nasazena otočnč páka 1 pro ovládání stopovacího tlačítka lg. Na páce 1 je vytvořen úchyt 1 pro uchycení táhla Q. Na čepu Q je rovněž naeazena páka 2 pro ovládání čepu přidavače Q palivovêho čerpadla, přičemž mezi páku 1 a páku Q je na čepu Q nasazena zkrutnâ pružina Q, která zajištuje rozevření pák 1 a Q o maximální...

Asynchrónne číslicové oneskorovacie členy so spoločným nastavením času

Načítavanie...

Číslo patentu: 238814

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: číslicové, asynchrónne, členy, oneskorovacie, času, spoločným, nastavením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obvodové zapojenie ľubovoľného počtu asynchrónnych číslicových oneskorovacích členov so spoločným nastavením času, pri ktorých povel môže prísť asynchrónne v rôznych fázach reálneho času a ktoré pracujú s ľubovoľným prekrytím počítaného času jednotlivých členov.

Krokový mechanismus s nastavením základní polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236821

Dátum: 15.03.1987

Autori: Stupka Slavoj, Borges Michal

MPK: G04C 3/16, G04C 3/14

Značky: mechanismus, polohy, základní, nastavením, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém krokového mechanismu s jednoduchým a spolehlivým bezkontaktním ovládáním. Každá poloha takového mechanismu je jednoznačně určena základní polohou a počtem kroků od této polohy. Předmětem vynálezu je mechanismus, u kterého se základní poloha nastavuje mechanickou zarážkou (6) ovládanou pomocným zařízením. Vyřešeno je to tak, že výstupní kolo (4) je opatřeno kolíkem (5), do jehož dráhy zasahuje zarážka (6) upevněná na kyvné...

Astabilní klopný obvod s nezávislým nastavením frekvence a střídy pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231931

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zelinka Karel

MPK: H03K 3/08

Značky: klopný, obvod, střídy, nastavením, nezávislým, frekvence, astabilní, pulsu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výhodné zapojení pro generování pulsů nízkých kmitočtů. Antisériové zapojení elektrolytických kondenzátorů umožňuje řízení kmitočtu ve značném rozmezí (cca 1 : 3) bez ovlivnění stejnosměrných pracovních bodů a změny střídy pomocí jediného prvku - prvního proměnného odporu 10.

Zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221581

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pučelík Jiří

Značky: elektronickým, regulačního, nastavením, počátečního, zapojení, rychlostního, stavu, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení rychlostního regulačního obvodu s elektronickým nastavením počátečního stavu je jednoduchým způsobem zvětšit regulační rozsah rychlostního regulačního obvodu a hlavně odstranit rázy v elektromechanické části při zapnutí, a to jak u rychlostního regulačního obvodu, tak i u polohového regulačního obvodu. Toho je dosaženo tím, že na vstup regulátoru rychlosti je přivedeno kompensační napětí, které automaticky výstup...