Patenty so značkou «následné»

Rekuperačné zariadenie na následné využitie odpadového tepla vznikajúceho pri prevádzke turboagregátu so spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5657

Dátum: 04.03.2011

Autori: Poslušný Gustav, Sláma Jiří, Klusáček Jiří, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Toth Alexandr, Veselý Stanislav, Doležal Lubomír

MPK: F02C 7/00, F28F 1/00

Značky: spaľovacou, vznikajúceho, následné, turboagregátu, tepla, rekuperačné, zariadenie, turbínou, prevádzke, využitie, odpadového

Text:

...na napojenie na výfukový trakt turboagregátu.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla uložený (v závislosti na miestnych podmienkach a dispozícií stávajúceho zariadenia) na nosnej konštrukcii výmenníkov. Na rúrkový výmennik nadväzujúci spalinový a vzduchový potrubný systém je usporiadaný vnútri haly s minimálnym počtom ohybov a tepelnej dilatácie tohto systému sú kompenzované vlnovcovýrni kompenzátorrni.V inom výhodnom uskutočnení...

Zariadenie a spôsob čistenia, leptania, aktivácie a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov a povrchu iných materiálov pokrytých SiO2

Načítavanie...

Číslo patentu: 287455

Dátum: 20.09.2010

Autor: Černák Mirko

MPK: C03C 23/00, H01J 37/32, H01L 21/00...

Značky: zariadenie, kovov, pokrytých, materiálov, čistenia, leptania, spôsob, pokrytého, kysličníkmi, úpravy, skla, následné, aktivácie, iných, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na čistenie, leptanie, aktiváciu a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov, povrchu iných materiálov pokrytých SiO2 a materiálov pokrytých vrstvou SiO2, na ktorej sa nachádza vrstva organického materiálu účinkom difúznej plazmy. Zariadenie obsahuje aspoň jeden systém elektród (1) pozostávajúci zo sústav elektród (2) a (3), ktoré sa nachádzajú vnútri telesa (4) z dielektrického materiálu....

Prípravok na odkysľovanie a následné zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5527

Dátum: 07.09.2010

Autori: Krkoška Pavel, Hanus Jozef, Vrška Milan, Mináriková Jarmila, Vizárová Katarína, Kováčová Martina

MPK: D21H 25/00

Značky: papierových, pevnosti, zvýšenie, prípravok, stálosti, následné, odkysľovanie, spôsob, použitia, nosičov, informácií

Text:

...vlákien (nulovej tržnej dĺžky) modelových hárkov pri urýchlenom starnutí 105 °C.Na obr. 4 sú znázornená zmeny belosti modelových hárkov pri urýchlenom stamutí 105 °C.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa pripravu modelového systému sa použili laboratórne skúšobné hárky pripravené z bielenej ECF sulfátovej buničiny z ihličnanov.Pracovný postup vychádzal z okyslenía neutrálnych skúšobných hárkov roztokom síranu hlinitého s koncentráciou...

Zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286316

Dátum: 27.06.2008

Autori: Krejčík Roman, Kubiš Stanislav

MPK: G01B 21/00, G01B 5/24, B61K 9/00...

Značky: vyhodnocovanie, meranie, zariadenie, následné, jednotlivých, dvojkolesí, geometrie, vzájomnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na meranie a následné vyhodnocovanie vzájomnej geometrie jednotlivých dvojkolesí umiestnených na viacnápravových podvozkoch. Pre každé dvojkolesie sú určené dve dvojice podperných kladiek (21, 21'), ktoré smerujú proti jazdnému profilu kolies (K) dvojkolesí. Vzájomná poloha dvojíc podperných kladiek (21, 21') priradená jednému z dvojkolesí je snímaná snímačmi (A, B, C). Veľkosť rozkolesia je snímaná dvojicami snímačov...

Zariadenie na následné spracovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6982

Dátum: 09.01.2007

Autori: Militzer Jeannette, Bahlke Stefan, Enoch Horst, Meincke Rüdiger

MPK: B29D 30/06

Značky: následné, zariadenie, pneumatik, spracovanie

Text:

...je v oblasti rámu (2) stroja usporiadané prijímacie zariadenie (3) pre pneumatiky (l). Prijímacie zariadenie(3) je v znázornenom príklade uskutočnenia vybavené štyrmi prijímacími oblasťami (4) pre pneumatiky (1). Podľa obr. l sú umiestnené vždy dve prijímacie oblasti (4) vedľa seba a nadsebou, takže je poskytnutá pravouholníková základná štruktúra prijímacieho zariadenia (3).0022 V oblasti každej z prijímacích oblastí (4) sú usporiadané prvé...

Objekt s čelným a následne bočným posuvom predsuvných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284389

Dátum: 26.01.2005

Autor: Louda Jan

MPK: E05D 15/10, E06B 3/50

Značky: bočným, posuvom, ploch, objekt, čelným, předsuvných, následné

Zhrnutie / Anotácia:

Objekt s čelným a následne bočným posuvom predsuvných plôch, najmä vitrín, skríň, dverí, pozostáva zo vzájomne predsuvných plôch (6) a aspoň jedného nosného rámu (1), ktorého súčasťou je lineárne kompaktné kovanie (2), pozostávajúce zo základného nosného profilu (3), a najmenej dvoch vzájomne predsuvných oporných profilov (5) pevne spojených so vzájomne predsuvnými plochami (6), a akčných členov (4). V každom opornom profile (5) je umiestnený...

Oceľový drôtený prvok na vmiešanie do následne tvrdnúcich materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284180

Dátum: 09.09.2004

Autor: Lambrechts Ann

MPK: E04C 5/01

Značky: prvok, tvrdnúcich, vmiešanie, následné, drôtený, materiálov, ocelový

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľový drôtový prvok (1), určený na vmiešanie do mäkkých a následne vytvrditeľných materiálov, pozostáva z hákovito tvarovaných koncov (3) a strednej časti (2), ktorej pomer dĺžky k priemeru je medzi 20 a 100, pričom stredná časť (2) drôteného prvku (1) má v podstate kruhový prierez v zásade v celej svojej dĺžke a hákovito tvarované konce (3) drôteného prvku (1) sú deformované sploštením.

Spôsob zhutnenia a následné zvarenie elektrických vodičov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283882

Dátum: 03.03.2004

Autori: Götz Heinz, Steiner Ernst, Stroh Dieter

MPK: H01R 43/02, B23K 20/10

Značky: vodičov, zvarenie, zariadenie, tohto, vykonávanie, zhutnenia, spôsobu, spôsob, elektrických, následné

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na zhutnenie a následné zvarenie elektrických vodičov, predovšetkým na výrobu prechodových a koncových uzlov prameňov vodičov pomocou ultrazvuku v zhutňovacej komore (10), ktorá je prispôsobená vodičom a má prestaviteľnú výšku (h) a šírku (b), pričom najprv dochádza ku zhutneniu (skompaktneniu) a potom ku zvareniu príslušných vodičov. Pre zhutňovaciu komoru možno pritom nezávisle od prierezu zváraných vodičov vopred nastaviť...

Spôsob začlenenia sekundárneho obrazu do primárneho obrazu a následne odhalenie sekundárneho obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10004

Dátum: 08.02.2003

Autor: Smith Ian Rodney

MPK: G06T 1/00, H04N 1/32

Značky: odhalenie, následné, sekundárneho, primárneho, začlenenia, spôsob, obrazů

Text:

...ktorá obsahuje sadu uložených dát bodkovaných polôh pre tlačenie sady bodiek na podklad, ktorá vkladá bezpečnostnú zónu, kde sú zóny bodiek v sade rozmiestnené bočne voči zóne pozadia. Ďalej je vložené prechodové pásmo na hranici medzi bezpečnostnou zónou a zónou pozadia, v tomto pásme plocha rozmiestnenia tlačených bodiek vykonáva vzostupné zvýšenie z polohy minimálneho rozmiestnenia v okraji prechodového pásma priľahlého k zóne pozadia k v...

Spôsob a zariadenie na zlisovanie a následné zváranie elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 600

Dátum: 30.11.2002

Autor: Keller Peter

MPK: H01R 43/02, B23K 11/00

Značky: vodičov, zlisovanie, elektrických, následné, zariadenie, spôsob, zváranie

Text:

...spojené, a meracie a ovládacie zariadenie na riadenie procesu zváracieho zlisovania, vyznačujúce sa tým, že meracie a ovládacie zariadenie je vytvorené tak, aby sa keramické ćeluste mohli po pracovnom cykle zváracieho zlisovania pohybovať pozdĺželektródy (2) v riadenej vzdialenosti od elektródy (2) za účelom zotretia znečistenia.0009 Vzdialenosť spodnej elektródy od keramických čelustí, ktoré sa pozdĺž nej pohybujú,musí byť aspoň taká...

Zařízení na odpařování kapaliny a následné prohřívání par

Načítavanie...

Číslo patentu: 241627

Dátum: 01.01.1988

Autori: Frerichs Udo, Rach Heinz-dieter

MPK: F28F 1/00

Značky: kapaliny, zařízení, následné, prohřívání, odpařování

Text:

...části, které proteká jádrem a prostorem vně trubkoveho svazku. Přehřívací část trubkového vinutého svazku je opatřena košilí, která je těs ne spojena s pláštěm, zabraňující toku par mimo trubkový vie Ínutý svazek. Část odpařovaci je opatřena košilí, přičemž mezi košilí a pláštěm je vytvořena mezera, a umožňuje tak cirn kulaci kapaliny mezi košílí a pláštěm aparátu.výhodou zařízení podle vynálezu je možnost zajištění optimálních...

Zařízení pro přiblížení konců dopravního pásu dálkové pásové dopravy pro jejich následné spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232397

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kratochvíl Tomáš, Konšal Václav, Novák Antonín

MPK: E21F 13/00, B65G 23/44

Značky: konců, dopravního, pásové, dálkově, pásu, přiblížení, dopravy, následné, jejich, zařízení, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přiblížení konců dopravního pásu dálkové pásové dopravy všech šířek pro jejích následné spojení v případě, kdy jsou konce pásu od sebe vzdáleny, tj. při přetržení dopravního pásu, či jeho výměně, anebo zkracování. Na nosiči (l), např. automobilu, traktoru, buldozeru je upevněna ocelová konstrukce (2), ke které je otočně připevněn teleskopický výložník (3) vysouvaný vodorovným hydraulickým válcem (4) a ve vertikální...

Zařízení pro vysokofrekvenční nebo středofrekvenční tavení kovů a následné odstředivé odlévání

Načítavanie...

Číslo patentu: 225775

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jareš František, Šafář Petr, Semotán Ladislav, Andras Jiří, Nosek Jaroslav

Značky: tavení, zařízení, následné, odstředivé, středofrekvenční, odlévání, vysokofrekvenční, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysoko frekvenční i středofrekvenční tavená kovů a následné odstředivé odlévání, i v ochranné atmosféře, zejména malých předmětů pro dentální účely a řeší problém zjednodušení ovládacích mechanismů induktoru a tavícího kelímku, upraveného na otáčivém rameni odstředivky. Účelu se dosahuje tím, že cívkový induktor je umístěn ve skříni odlévacího prostoru a pevně mechanicky i elektricky spojen s vývody oscilačního...

Způsob snížení prašnosti a následné intenzifikace mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220408

Dátum: 15.04.1985

Autori: Rott Jiří, Táborský Tomáš

Značky: prašnosti, způsob, snížení, mletí, intenzifikace, následné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu současného snižování prašnosti a intenzifikace mletí, dosahovaného zkrápěním vodnými roztoky intenzifikátorů mletí u trnitých prašných materiálů, u nichž při manipulaci s nimi dochází k vývinu prašnosti a u nichž je žádoucí intenzifikace následného procesu mletí. Pokud je k řešení této problematiky v praxi vůbec přikročeno, je obou zmíněných efektů dosahováno s použitím dvou účinných látek a tudíž i dvou dávkovacích a...