Patenty so značkou «náradia»

Zariadenie na meranie veľkosti vyosenia náradia strojovej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7271

Dátum: 03.11.2015

Autori: Galambošová Jana, Cviklovič Vladimír, Rataj Vladimír, Hrubý Dušan, Olejár Martin

MPK: G01B 11/27, G01B 5/24

Značky: veľkosti, vyosenia, zariadenie, meranie, súpravy, strojovej, náradia

Text:

...a komunikačnému modulu, pričom zariadenie je napáj ané z akumulátora.Oba konce laniek lankových snímačov sú pripojené na záves náradia strojovej sústavy v presne definovanej dĺžke. Vzdialenosť a je nameraná ľavým lankovým snímačom a vzdialenosť b je nameraná pravým lankovým snímačom. Uhol vyosenia g sa vypočíta s využitím vlastností pravouhlého trojuholníka. Výstupná veličina lankových snímačov je elektrický odpor, ktorý sa pomocou...

Kombinácia náradia na frézovanie snehu, kosenie, vertikutáciu, plečkovanie pôdy alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7521

Dátum: 07.11.2007

Autor: Lau Andrew Manson

MPK: E01H 5/04, A01D 42/00

Značky: náradia, vertikutáciu, plečkovanie, frézovanie, kosenie, pôdy, kombinácia, sněhu

Text:

...sa ďalej mechanicky prepojí pracovná náprava pomocou pastorka s vlastnýmpohonom. Toto zariadenie je skonštruovane značne zložito a potrebuje pre použitie rôznehopracovného náradia, rôzne skonštruované kryty, ktoré sa nasadzujú spolu s príslušným vybra ným pracovným náradím do základného krytu.0010 Pri predmete spisu US 4,064,679 A opäť ide o kombinované náradie, ktoré je možné prestavať na kosenie trávnikov, odstraňovanie snehu a zametanie...

Zariadenie na uloženie náradia na kalibráciu obrobkov a lis s takým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2218

Dátum: 28.10.2004

Autori: Rauch Peter, Good Hermann

MPK: B22F 3/03

Značky: uloženie, takým, zariadením, zariadenie, kalibráciu, náradia, obrobkov

Text:

...na uloženie centrálneho čapu, ktorý môže zasahovať do centrálneho otvoru obrobku, ak obsahuje obrobok takýto otvor. 0009 Príslušné ovládacie zariadenie môže byť výhodne ovládateľné hydraulický, napríklad hydraulickým valcom.0010 Jedno uskutočnenie zariadenia sa vyznačuje tým, že oporná doska lisovnice je podopretá tyčami, ktoré sú axiálne pohyblivév základnej doske, a tým, že horná poloha každej tyče jeobmedzená zarážkou. Tieto tyče môžu byť...

Spôsob výroby sústružníckeho náradia vo forme vymeniteľných rezných doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9453

Dátum: 14.05.2003

Autori: Macario Mario, Bihari Peter

MPK: B23B 27/16

Značky: formě, výroby, vymenitelných, spôsob, sústružnickeho, řezných, doštičiek, náradia

Text:

...riadení a programovaní. Primerane tomu je stále ťažšie nájsť ľudí, ktorí majútieto znalostí ako aj tradičné znalosti o mechanickom opracovávaní vymeniteľných reznýchdoštičiek. Výroba vymeniteľných rezných doštičiek pre sústružnícke náradia, ktoré sú priamo vybavené vysoko precíznymi tvarovačmi triesok, je preto stále viac potrebná. 0012 Vpriloženom nákrese sú znázornená dva príklady uskutočnenia vymeniteľnýchrezných doštičiek podľa vynálezu a...

Nosný modul a stavebnicový držiak náradia z neho zostavený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2932

Dátum: 06.08.2001

Autor: Kapolka Jozef

MPK: B25H 3/00, B25H 1/10

Značky: držiak, nosný, modul, stavebnicový, náradia, zostavený

Text:

...modul,prípadne na nosnú stenu. Upínacie prvky môžu byt akékoľvek známe prvky od otvoru a skrutky, až po samoupínacie systémy otvor -rozpínací kolík.Je zrejmé, že v prípade výhodného riešenia aj závesné členy sú opatrené upínacími otvormi, alebo upínacími prvkami o takej istej osovej vzdialenosti ako nosné moduly. alebo jej celých presných násobkov C x.A, a CB y.B, pričom samozrejme x, y z 1.V najvýhodnejšom pripade osová vzdialenosť AB....

Chytač náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260267

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bocko Milan

MPK: E21B 31/18

Značky: náradia, chytač

Text:

...výčnelok na dolnom okraji chytačia,ktorého tvar je zrejmý z obrázku. Tvar hornej časti kladiv je možné meniť s ohľadom na charakter vyťahovaného predmetu s tým,že podmienkou zachovania funkčnosti ce lého zariadenia je dodržanie tažiska v ich hornej časti.i C-hytač náradia je univerzálne zariadenie,ktoré umožňuje rýchle zachytenie a vytiah~nutie širokej škály predmetov spadnutých, do vrtu bez ohľadu na to či sú zakončené prírubou, závit-om...

Automatický mostový nosič poľnohospodárskeho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1105

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šlinský Ján

MPK: A01B 51/00

Značky: nosič, mostový, poľnohospodárskeho, automatický, náradia

Text:

...agregát neprerušene pokračuje v činnosti a otáča ramenom mostu . Pri otáčani ramena mostu okolo zvislej osi sa retaz odvaluje po retazovom kolese -a posúva zaves náradia . na vzdialenosť. rovnajúcu sa polovici obvodu retazového kolesa , . Po otočeni ramena mostuna druhu polovicu parcely sa neznázorneným spinačom uvedie pohonný agregát do chodu v opačnom smere a rameno mostu pokračuje naspäi v jazde priamočiarým smerom pozdĺž parcely....

Nástroj do ručného náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279680

Dátum: 11.05.1994

Autori: Meinke Holger, Lange Wolfgang, Kleine Werner, Schulz Reinhard

MPK: B23B 31/02, B25D 17/08

Značky: nástroj, náradia, ručného

Zhrnutie / Anotácia:

V upínacej stopke (9) sú vytvorené dve vzájomne diametrálne protiľahlé unášacie drážky (10) otáčania, ktoré sú axiálne k voľnému koncu upínacej stopky (9) otvorené a dve vzájomne diametrálne protiľahlé blokovacie drážky (11), ktoré sú axiálne uzavreté a aj dve vzájomne diametrálne protiľahlé pozdĺžne drážky (12), ktoré sú vytvorené po celej dĺžke príslušnej blokovacej drážky (11), ktorú na obidvoch jej koncoch pretínajú. Axiálny priemet každej...

Univerzálne zariadenie na agregáciu najmä pro poľnohospodárskeho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269654

Dátum: 11.04.1990

Autor: Trubač Vladimír

MPK: A01B 71/02

Značky: náradia, najmä, univerzálne, zariadenie, agregáciu, poľnohospodárskeho

Text:

...až dvojnásobne predĺžiť dosah pracovného adaptéru. Horizontálne sklopenie teleskopického ramena okolo kĺbu umožňuje pracovné operácie tesne pri boku nosného energetického prostriedku. Dbchádzanie pevných prekážok, napr. stromov, alebo stlpov je zabezpečované bez zmeny dráhy energetického prostriedku a to bud reguláciou dĺžky teleskopickeho ramena, alebo zaklopením agregátovaného adaptéru, či už automaticky prekonanim tlaku v hydraullckom...

Predný trojbodový záves náradia, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269548

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chruslinski Tadeusz, Rzeznik Antoni

MPK: B62D 49/06

Značky: traktory, poľnohospodárske, závěs, náradia, trojbodový, hlavne, predný

Text:

...2 je predný trojbodový záves namontovaný na rektora v pohľade z predu v čiastočnom reze, na obr. 3 je nosná konzola trojbodového záveeu V pohoryse v čiastečnom reze.Predný trojbodový záves podľa vynálezu má dve približne zvlslé zdvíhacie páky ł umiestnené výkyvne v prednej časti traktora na konzolách g. Páky l sů otočne umiestnené spolu s dolnými tiehlami 5 na spoločných čapoch 3. Dolné konce páky ł sú spojené pevne spolu pod osou otáčania...

Upínacie zariadenie plochého pera prenášajúceho silové impulzy riadiace rozdelovač hydraulického zdviháku náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258240

Dátum: 15.07.1988

Autori: Okrasa Marian, Peszko Romuald

MPK: A01B 65/00

Značky: hydraulického, upínacie, prenášajúceho, rozdělovač, impulzy, riadiace, zariadenie, zdviháku, náradia, silové, plochého

Text:

...uložený v dolneja hornej vložke, ktoré sú osadené v skrini guľového klbu. Skriňa gulového klbu je prípevnená do roviny skrine zadného mostu pod uhlom 30 ° pomocou skrutiek. Hornú vložku tvori skrutka, ktorá má v hornej časti drážku tvoriacu manžetu, ktorá po regulácii upevnenia plochého pera sa odklopi do priehlbiny v skrini guľového klbu.Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje technologičnosť, nízku pracnosť pri výrobe a dobrú...

Predný trojbodový záves náradia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258236

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chruslinski Tadeusz, Foral Rudolf

MPK: A01B 59/043

Značky: predný, náradia, hlavne, poľnohospodárske, závěs, trojbodový, traktory

Text:

...spojenépod osou otáčania a horné konce sú spojené s piestnicami hydraulických motorov Ž umiestnených vodorovne nad bočnými náračovými rámami Q. Horné tiahlo 1 je pripevnené klbovým spojenímk nosniku §, priskrutkovanom k čelu rámu závažia 2.Nosnik 5 slúži zároveň na pripevnenie predného háku gg a držiaku ll, udržujúceho horné tiahlo 1 v transportnej polohe. V hydraulickom systéme, ovládajúcom predný trojbodový záves,je použitý poistný ventil...

Teleskopický obmedzovač trojbodového systému zavesenia náradia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257481

Dátum: 16.05.1988

Autori: Chruslinski Tadeusz, Peszko Romuald

MPK: A01B 59/043

Značky: teleskopický, obmedzovač, systému, náradia, traktory, hlavne, poľnohospodárske, trojbodového, zavesenia

Text:

...na spodných tiahlach V hornej polohe zavesenia alebo v celom rozsahu systému zavesenia. Umožňuje tiež bez zmeny svojej dľžky upevñovat náradie II. a TII. kategórie. Po zdemontovaní náradia je možné blokovať bočné výchylky spodných tiahel pomocou poistného kolika vybratého zo spodného čapu trojbodového systému zavesenia.Vynález je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je ohmedzovač so spodným tiahlom a častou zadného mostu v...

Kľukové ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244981

Dátum: 15.11.1987

Autor: Svinarenko Nikolaj Michajlovie

MPK: A01B 63/16

Značky: súpravy, náradia, traktora, závesnej, kľukové, reguláciu, ústrojenstvo, ručnú

Text:

...obr. 1 je schematicky znázornená kluk-ové ústro 4jenstvo na pozadí zadného kolesa traktora a na obr. 2 je časť ústrojenstva s doplnkovou klukou.Kľukové ústrojenstvo sa skladá z ovládacieho kolieska 1 s klukou 2, ktoré je uložené V gulovom čape 3 pripevnenom na zajdnú stenu 4 kabíny traktora. ovládacie -kvoliesko 1 s klukou 2 tvori trubka s mn-ohouholníkovým lôžkom, vnútri ktorej je uložená rnnohouholnílková tyč 5 spojená prostrednictvom...

Univerzálny ochranný obal, najmä pre balenie drobného náradia a podobných výrobkov tyčového tvaru s obecným prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238858

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šafranek Štefan

MPK: B65D 85/20

Značky: obecným, univerzálny, podobných, balenie, prierezom, ochranný, náradia, výrobkov, tyčového, tvaru, obal, najmä, drobného

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je vyriešenie univerzálneho ochranného obalu, vhodného najmä pre balenie drobného náradia a podobných výrobkov s tyčovitým tvarom obecného prierezu. Uvedeného cieľa sa dosiahne tým, že obal je poskladaný z troch častí umožňujúcich jeho stavebnicovú skladbu podľa potrebnej dĺžky výmenou strednej predĺžovacej časti medzikruhového prierezu, pričom ustavenie jednotlivo aj skupinove balených výrobkov rôznych priemerov a prierezov...

Krížový spojovací zámok najmä pre sústavy náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249942

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szegheoe Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/10

Značky: křížový, zámok, spojovací, najmä, náradia, sústavy

Text:

...telesa 230, tiež priečneho prierezu T, príložného teleso 20 | 1. Pri spevňovaní je spojovacie teleso 230 posúvané vo svojom klopnom vedení 11 v smere šípky ať obr. 1 potiaľ, kým deliace plochy a, a základného telesa lll a príložného telesa 20 | 1 na seba nedosadajú. Obdobne spevnenie je i v prípade podľa obr. 4 s tým rozdielom,že príložné teleso zoo je vymeniteľné pomocou svojho klopného nasüvacieho vedenia 23, v smere svojej nasúvacej...

Stavebnicový systém, predovšetkým na skladbu upínacieho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236812

Dátum: 15.03.1987

Autori: Cabadaj Ján, Fiozere Peter, Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Barák Eugen

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínacieho, systém, predovšetkým, stavebnicový, náradia, skladbu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahu je na stavebnicový systém, predovšetkým na skladbu upínacieho náradia pre proces obrábania, z elementov dosadajúcich na seba stykovými plochami polohovanými vložkou a spevňovanými rozperkou. Výhoda stavebnicového systému podľa vynálezu je, že vložka tvorená jedným telesom opatreným zárezmi má vzdialenosť svojich polohovacích plôch menšiu ako je príslušná vzdialenosť ustavovacích plôch vybrania polohovaných elementov. Rozperka...

Univerzálny terénny ťahač a nosič náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 234849

Dátum: 15.01.1987

Autori: Saniga Juraj, Saniga Miroslav, Saniga Jozef

MPK: B62D 21/18

Značky: univerzálny, tahač, náradia, terénny, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka univerzálneho terénneho ťahača náradia, u ktorého sa rieši jeho konštrukčná stavba a agregácia s úžitkovými prívesmi, návesmi a adaptérmi. Zariadenie pozostáva z dvoch nosných rámov s výkyvnými hnanými polonápravami, ktoré sú spojené homokinetickým kĺbom. Otáčanie v ľahkých prevádzkových podmienkach je zabezpečené volantom, ktorého riadiace ústrojenstvo pôsobí na homokinetický kĺb. V ťažkých terénnych podmienkach je otáčanie...

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: 224839

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maslonka Juraj, Maslonková Ľudmila, Maslonka František

Značky: čistenia, spôsob, používaného, dezinfekcie, náradia, priemysle, potravinárskom, zároveň

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle, vyznačujúci sa tým
že znečistené náradie sa ponorí podľa rozsahu znečistenia do roztoku chlorňanu sodného s obsahom aktívneho chlóru 5 až 150 g/l na dobu 5 až 30 minút pri teplote 20 až 60 °C.