Patenty so značkou «náplast»

Ochranná náplasť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7057

Dátum: 03.03.2015

Autor: Péchy Branko

MPK: A61F 13/02

Značky: náplast, ochranná

Text:

...je, ako je zrejmé z obrázka 1 a obrázka 2, príkladom usporiadania dvojvrstvovej ochrannej náplasti s vypuklinou g na vrchnom diele l ochrarmej náplasti. Na obrázku l je pohľad na náplasť od strany povrchu ľudského alebo zvieracieho tela.Obrázok l znázorňuje dvojvrstvovú ochrannú náplasť podľa technického riešenia, ktorá pozostáva z vrchného dielu g ochrannej náplasti, ktorý je zo zdravotne vyhovujúceho, nesavého a elastického materiálu....

Protizápalová analgetická adhezívna náplasť na vonkajšie použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17372

Dátum: 05.01.2011

Autori: Hattori Kenichi, Kamakura Takashi, Mabuchi Yuichiro, Shibata Taiki

MPK: A61K 47/10, A61K 31/40, A61K 47/20...

Značky: analgetická, protizápalová, použitie, náplast, adhezívna, vonkajšie

Text:

...Množstvá 0,5-20 hmotnostných, výhodne 1-10 hmotnostných . Množstvá 0,5 hmotnostných alebo menej vykazujú nedostatočnú rozpustnosť lieku v prípravku a následne spôsobujú obrátené účinky na fyzikálne vlastnosti prípravku, ako pokles transdermálnej absorpcie alebo kryštalizácia lieku v prípravku. Množstvo 20 hmotnostných a viac vykazuje obrátené účinky na fyzikálne vlastnosti prípravku, ako zvýšenie dráždivosti kože a pokles kohézie...

Medikovaná náplasť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15506

Dátum: 23.04.2008

Autori: Suzuki Shigeo, Tsuruda Kiyomi, Kozuma Miyuki

MPK: A61K 47/14, A61K 47/08, A61K 31/192...

Značky: náplast, medikovaná

Text:

...hexyl-laurát v náplasti podľa tohto vynálezu môže zvýšiť migráciu absorbenta ultrañalového svetla do kože sa ešte neobjasnil uvažuje sa nasledujúcim spôsobom lipofilný hexyl-laurát s esterovou väzbou môže slúžiť ako sprostredkovateľ medzi extrémne lipofllným absorbentom ultrañalového svetla a rohovou vrstvou (comeum) kože obsahujúcouvodu a v dôsledku toho zvyšuje distribúciu absorbenta ultrañalového svetla do kože. Výhodné účinky...

Náplasť

Načítavanie...

Číslo patentu: 285080

Dátum: 18.05.2006

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/02

Značky: náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť je tvorená plošným prvkom, na ktorom je umiestnená priľnavá oblasť (2), ktorá pri pôdorysnom pohľade na aplikačnú stranu obklopuje nepriľnavú oblasť alebo vankúšik (5) na ranu. Priľnavá oblasť zahŕňa prvú lepivú zónu (3), ktorá obklopuje nepriľnavú oblasť alebo vankúšik (5) na ranu, a druhú lepivú zónu (4), ktorá je umiestnená mimo prvej lepivej zóny (3) a túto obklopuje. Priľnavosť prvej lepivej zóny (3) s hodnotou 0,5 - 2 N/25 mm je...

Tenká adhezívna náplasť zahrnujúca betametazón a kyselinu hyalurónovú na liečbu psoriázy, dermatitídy a dermatózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284668

Dátum: 25.07.2005

Autori: Rapaport Irina, Donati Elisabetta

MPK: A61P 17/00, A61K 31/57, A61K 9/70...

Značky: liečbu, kyselinu, tenká, psoriázy, hyalurónovú, zahrnujúca, dermatózy, betametazón, dermatitídy, náplast, adhezívna

Zhrnutie / Anotácia:

Tenká adhezívna náplasť s hrúbkou menšou než 500 mím na liečbu psoriázy, dermatitídy a dermatózy obsahuje nosič tvorený vonkajšou filmovou vrstvou z plastu a vnútornou vrstvou z netkanej alebo z tkanej textílie približne rovnakej veľkosti, akú má plastický film adhezívnu vrstvu umiestnenú na nosnej vnútornej vrstve, ktorá má približne rovnakú veľkosť, akú má nosič, a ktorá obsahuje adhezívnu matricu vo forme hydrogélu, betametazón alebo jeho...

Medicínska náplasť s účinnou látkou opticky menej viditeľná na koži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5174

Dátum: 08.04.2004

Autor: Bracht Stefan

MPK: A61K 9/70

Značky: medicínska, koží, látkou, náplast, viditeľná, menej, účinnou, opticky

Text:

...kdispozícii náplasti s účinnou látkou,ktoré navzdory existujúcemu alebo vpriebehu času sa vyskytujúcemu sfarbeniu poskytujúopticky nenápadný vzhľad náplasti, hlavne keď sa náplasť nachádza na mieste aplikácie. Pritommá byt vynájdené čo najjednotnejšíe riešenie, ktoré je vhodné pre najrôznejšie farebne odtiene kože svetovej populácie. Ďalej bolo úlohou vynálezu vynájsť spôsob, akým je možné získavať také náplasti s účinnou0011 Tieto úlohy sú...

Terapeutická náplasť s polysiloxanovou nosnou matricou obsahujúca kapsaicín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2196

Dátum: 19.11.2003

Autor: Müller Walter

MPK: A61K 9/70, A61P 25/00, A61K 31/165...

Značky: obsahujúca, kapsaicín, polysiloxanovou, náplast, matricou, terapeutická, nosnou

Text:

...tomto mieste byť užitočnou pomôckou na vysvetlenie významu prezentovaného vynálezu. Vrámci doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne formy náplasti pre lokálnu a transdermálnu aplikáciu aktívnej látky(teda napríklad liečiva), pričom medzi najčastejšie používané formy možno zaradit matricové systémy a rezervoárové systémy.0009 Matricové systémy sú charakteristické (v najjednoduchšom prípade) tým, že zahrňujú obalovú vrstvu, ktorá je...

Náplasť obsahujúca fentanyl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8656

Dátum: 20.05.2003

Autori: Cordes Günter, Vollmer Ulrike

MPK: A61K 9/70, A61K 47/32

Značky: náplast, fentanyl, obsahujúca

Text:

...ale tiež tak stabilné, ako je to len možné, pretože presýtené systémy sú ako je známe metastabilné a po skladovaní vplyvom kryštalizácie prechádzajú do nasýteného stavu. To má potom tú nevýhodu, že tieto systemy na základe kryštalizácie vedú k reklamáciám výrobku na základe zlého vzhľadu a tiež nedostatoćnej lepivosti. Taktiež je nutný úzky kontakt medzi transdermalnym systémom a kožou, aby sa dosiahol účinný podielfentanylu v cieľovej...

Vonkajšia náplasť a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283267

Dátum: 24.03.2003

Autori: Nyqvist-mayer Adela, Walter Peter

MPK: A61M 35/00, A61F 13/02

Značky: vonkajšia, náplast, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšia náplasť na dermálnu alebo transdermálnu aplikáciu aktívnej látky pozostáva z podložnej štruktúry (1), ktorú tvorí kotúčik (3), vankúšik (9) obsahujúci aktívnu látku, pružná vrstva (4) s lepidlom (5) na jej jednej strane. Pružná vrstva (4) a vrstva lepidla (5) sú vybavené výrezom (7) vymedzujúcim dutinu (8), v ktorej je umiestnený vankúšik (9). Podložený kotúčik (3) podložnej štruktúry je vytvorený na strane pružnej vrstvy (4),...

Náplasť na kontrolované uvoľňovanie vanilínu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11172

Dátum: 06.12.2002

Autor: Hoenzelaer Norbert

MPK: A61K 9/70

Značky: použitie, kontrolované, náplast, vanilínu, uvoľňovanie

Text:

...úradnému schváleniu. Okrem toho materiály podobné mulu obmedzujú komfort po čas nosenia príslušného prípravku.0009 Okrem toho je treba ešte spomenúť dokumenty US-A-5455043,DE-A-4433191, DE-A-197 12 359, a KR-A-200102288.0010 Úloha, ktorá je podstatou tohto vynálezu, spočivala v tom,aby boli prekonané nevýhody vyplývajúce 2 doterajšieho stavu techniky.0011 Ďalej spočivala úloha tohto vynálezu V tom, aby bol poskytnutý prípravok, ktorého...

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282924

Dátum: 02.12.2002

Autori: Müller Frank, Becher Frank, Koch Reinhard

MPK: B65D 75/26

Značky: výroby, účinnou, bezpečný, spôsob, látkou, náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na náplasť s účinnou látkou bezpečný pre deti je vytvorený ako primárny obal a obsahuje aspoň jednu mechanicky vysoko zaťažiteľnú, najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu.

Náplasť na liečenie dysfunkcií a ochorení nechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9392

Dátum: 04.09.2002

Autor: Susilo Rudy

MPK: A61K 9/70, A61P 31/10

Značky: ochorení, dysfunkcií, náplast, liečenie, nechtov

Text:

...antimykotyckého cinidla na profylaxiu a/alebo liečenie onychomykózy a iných dysfunkcií alebo ochorení nechtov.lRDrl 01 ĽBEF SKO Translation (SK) JvW docTento predmet sa rieši použitom náplastov podľa nezávislých nárokov a použitím uvedenej náplasti. Ďalšie výhodné charakteristiky, aspekty, detaily predkladaného vynálezu sú zrejmé z priložených nárokov, opisu a príkladov predkladaného vynálezu.Predkladaná prihláška sa týka náplasti na...

Náplasť, obsahujúca sertakonazol na liečenie dysfunkcií a ochorení nechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1791

Dátum: 04.09.2002

Autor: Susilo Rudy

MPK: A61K 9/52, A61K 31/4164, A61L 15/16...

Značky: dysfunkcií, ochorení, obsahujúca, nechtov, liečenie, sertakonazol, náplast

Text:

...zmes. Uvedený náplasťový prípravok je prilepený k nosiču a kyselina salícylová je v náplasťovom prípravku prítomná v množstve, pohybujúcom sa od 10 do 80 hmotn. , vztiahnuté na prípravok.0008 Kompozície na vytrhávanie nechtov a spôsoby trhania nechtov a liečenia infekcií nechtov a nechtových lôžok sú opísané v US-A-5 993 790. Nárokuje sa lokálna kompozícia nechtovej skloviny, zahrnujúca lak na nechty na báze vody,ochranný prostriedok,...

Náplasť obsahujúca účinnú látku na kontrolované podávanie estradiolu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281623

Dátum: 03.04.2001

Autori: Meconi Reinhold, Seibertz Frank

MPK: A61K 9/70

Značky: estradiolu, obsahujúca, podávanie, látku, účinnú, náplast, kontrolované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť obsahujúca účinnú látku na kontrolované podávanie estradiolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných derivátov samotných alebo v kombinácii s gestagénmi je zložená zo zadnej vrstvy, s ňou spojeného rezervoáru obsahujúceho účinnú látku, ktorý je vyrobený s použitím adhezívnych lepidiel, a opakovane odstrániteľnej ochrannej vrstvy. Adhezívne lepidlo obsahuje etylcelulózu, ester nehydrogenovanej a/alebo hydrogenovanej kolofónie a kyselinu...

Náplasť ako transdermálny terapeutický systém, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280996

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hoffman Annegrete

MPK: A61M 37/00

Značky: systém, transdermálny, výroby, náplast, použitie, spôsob, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť, pri ktorej dimenzovanie nastavenia zásoby účinnej látky v styku s matricou je zvolené tak, aby prinajmenšom v jednom smere bola vzdialenosť zásoby (23) od okraja matrice (22), ktorý je v styku s plochou uvoľňovania, väčšia ako cesta difúzie najmenej jednej účinnej látky zo zásoby (23) do matrice počas trvania aplikácie. Množstvo obsahu účinnej látky v okamihu aplikácie sa zvolilo tak, aby čas trvania uvoľňovania až do konečného...

Náplasť obsahujúca účinnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278466

Dátum: 04.06.1997

Autori: Barth Peter, Simon Günther, Wolter Karin, Hoffmann Hans-rainer

MPK: A61L 15/16, A61F 13/02

Značky: látku, obsahujúca, účinnú, náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť obsahujúca účinnú látku na regulované podávanie účinných látok na pokožku má zadnú stranu a stranu obrátenú k pokožke a skladá sa zo zadnej vrstvy, zásobníka účinnej látky, kontaktného lepivého prostriedku na strane k pokožke a prípadne krycej vrstvy snímateľnej pred aplikáciou náplasti. Zásobník účinnej látky je kolmo na kontaktný povrch náplasti s pokožkou, je rozdelený na niekoľko častí a obsahuje jednu alebo viac účinných látok. Je...

Náplasť s riadeným uvoľňovaním estradiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280530

Dátum: 05.03.1997

Autori: Seibertz Frank, Meconi Reinhold

MPK: A61K 9/70

Značky: uvoľňovaním, náplast, estradiolu, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť s riadeným uvoľňovaním estradiolu alebo jeho farmaceuticky vyhovujúcich derivátov, samotného alebo v kombinácii s gestagénmi, je tvorená spodnou vrstvou a s ňou spojeným zásobníkom účinnej látky. Zásobník je vyrobiteľný s použitím lepidiel a najmenej jedného činidla zosilňujúceho penetráciu na báze karboxylových kyselín. Posledná vrstva je ochranná, opätovne snímateľná.

Náplasť s účinnou látkou na dávkovanie estradiolu kožou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280246

Dátum: 05.02.1997

Autor: Murphy Teresa Maria

MPK: A61K 31/565, A61K 47/22, A61K 9/70...

Značky: kožou, látkou, estradiolu, dávkovanie, náplast, účinnou

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť s účinnou látkou na dodávanie estradiolu kožou sa skladá z rubovej vrstvy a s ňou spojeného, ako prilípavé lepidlo sa prejavujúceho zásobníka účinnej látky, v ktorom je účinná látka aspoň čiastočne rozpustná, ako aj zo stiahnuteľnej ochrannej vrstvy pokrývajúcej lepivý film. Zásobník účinnej látky je polymérová matrica, ku ktorej na zlepšenie biologickej využiteľnosti estradiolu je pridaný urýchľovač penetrácie všeobecného vzorca (I),...

Náplasť obsahujúca aktívnu látku a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279839

Dátum: 05.06.1996

Autori: Meconi Reinhold, Rademacher Tina

MPK: A61K 31/21, A61K 9/70

Značky: spôsob, obsahujúca, náplast, látku, aktívnu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná náplasť obsahujúca aktívnu látku na kontrolované uvoľňovanie nitroglycerínu do pokožky. Náplasť pozostáva z nepriehľadnej zadnej vrstvy, z rezervoárovej vrstvy spojenej s uvedenou zadnou vrstvou, obsahujúcou prítlačné adhezívum a aktívnu látku, a z opakovateľne snímateľnej ochrannej vrstvy, pričom uvedená rezervoárová vrstva obsahuje homogénnu zmes bez rozpúšťadiel, ktorá pozostáva z lepivej mäkkej a/alebo tvrdej živice, zmäkčovadla...

Samolepiaca náplasť na transdermálnu aplikáciu systémovo pôsobiacich steroidných hormónov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280493

Dátum: 11.07.1995

Autor: Roreger Michael

MPK: A61K 31/565, A61K 9/70, A61K 31/16...

Značky: systémovo, steroidných, transdermálnu, přípravy, spôsob, pôsobiacich, aplikáciu, samolepiaca, hormónov, náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Samolepiaca náplasť na transdermálnu aplikáciu systémovo pôsobiacich steroidných hormónov, zložená zo zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku, dexpantenol obsahujúcej adhéznej lepiacej vrstvy obsahujúcej účinnú látku a z ochrannej krycej vrstvy snímateľnej pred aplikáciou na pokožku, v ktorej adhézna lepiaca vrstva obsahujúca ako účinnú látku steroidné hormóny obsahuje adhézne tavné lepidlo s teplotou spracovania 60 °C až 100 °C, ktoré...