Patenty so značkou «napínač»

Napínač reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18321

Dátum: 20.11.2012

Autor: Gromme Gianpiero

MPK: F16H 7/08

Značky: napínač, reťaze

Text:

...sa pohybujú iba v jednom smere.0018 Obrázky 1 až 4 pripojených výkresov sa týkajú prvého uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu vo verzii určenej na prevádzku na nekonečnej reťazi, ktorá sa môže poháňať v oboch smeroch pohybu. Špecifická aplikácia tohto zariadenia je na horizontálnom karuselovom dopravníku pre dopravu paliet, ktorý tvorí predmet súbežne prerokovávanej patentovej prihlášky podanej v mene tohto prihlasovateľa. S odkazom na...

Napínač brzdy železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19223

Dátum: 07.02.2008

Autor: Emilsson Fred

MPK: F16D 65/66, B61H 15/00

Značky: železničného, napínač, vozidla, brzdy

Text:

...z hľadiska výroby, a to s príslušnými vyššími nákladmi. US 3 602 343 opisuje napínač brzdy železničného vozidla podľaúvodnej časti nároku 1.tohto Vynálezu odstránené prostredníctvom znakov nároku 1.0008 Vyvinutý napínač je dvojčinný, to znamená, že ma schopnosť zaistiť zníženie vôle, ktorá je príliš veľká napríklad V dôsledku opotrebenia brzdového bloku v príslušenstve brzdy, a zvýšiť vôľu, ktorá je príliš malá. Okrem odstránenia zhora...

Kovová priechodka s fixačným materiálom a použitie takej priechodky, ako aj airbag a napínač popruhov so zapaľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9723

Dátum: 17.10.2006

Autor: Fink Thomas

MPK: F42B 3/198, F42B 3/103

Značky: materiálom, zapalovacím, popruhov, airbag, napínač, kovová, priechodky, použitie, takej, priechodka, zariadením, fixačným

Text:

...zapálenia, a teda na zvýšenie výtlačnej sily, sú na jednom z komponentov kovové priechodky s fixačným nmteriálom,vstupujúcich do vzájomného činného spojenia upravenéprostriedky. Tie sú vytvorené buď na fixačnom materiáli, elektróde alebo však na základnom telese na ploche vytvorenej smerom k susednemu elementu. Vytvorenie naA základnom telese pritom obsahuje aspoň jedno osadenie, to znamená zmenu prierezu V otvore priechodky, pričom toto...

Kladkový napínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 72

Dátum: 29.10.2002

Autor: Liegel Hans

MPK: B60M 1/26, H02G 7/02

Značky: kladkový, napínač

Text:

...použije trecia brzda. Pritom trenie vznikajúce medzi pohybujúcim sa, prípadne otáčajúcim sa, astacionárnym brzdovým elementom slúži na brzdenienapínacej kladky až do jej stavu pokoja. Trecia brzda by mala byť po zastavení súčasne použitá ako pripevňovacia aretácia. Inými slovami slúži trecia brzda V záchytnom a upínacom zariadení nielen akospomalovacia brzda, ale aj ako zádržná brzda.V prípade poruchy sa trecia brzda mäkko uvedie do...

Napínač drôtu a pletiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2036

Dátum: 02.12.1998

Autori: Gonda Ľubomír, Šabík Daniel

MPK: E04H 17/26

Značky: napínač, pletiva, drôtu

Text:

...hydraulického valca sa ovláda cez vonkajší okruh hydrauliky traktora pomocou rozvádzača. Odvíjanie vykonáva vonkajší okruh hydrauliky pomocou ovládača. Otáčky vretená anapínaciu silu možno meniť škrtiacím ventilom aotáčkamí hydromotora. Transportná plošina slúži na prepravu drôtu, pletiva aďalšieho materiálu a náradia.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov. Na obr. 1 je znázornený napínač pri napínanr pletiva, na obr. 2...

Napínač lanka najmä lankové garniže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 263

Dátum: 09.09.1993

Autor: Píš Norbert

MPK: A47H 3/12

Značky: najmä, napínač, garniže, lanka, lankové

Text:

...5 rohatkounajednej atrane. Duálny mtvnr v Lmmtm rlnlm zúrmumň umožňujeknsť kruhnvýuh utvrnv 9 vybrh rnhatky je nnatrená ukmnčenim slúžianim na Jaj utáüanlm ü nannurJLu.łuf- -a rýa|.l.1 L|cIytL~-n l fjl.-.nnlą.a a iu-łnn l-.-1 lnn-.~r- tIip.j, -.-.- tie aj pri väř.ch dĺžkach. Lnnku Ju na uskm pri napínanj pridržiavaná vlastným trenim. bez akmjkuľvwk puímtky (svmrwky) a nedochádza k žiadnym prmklxmm. Ukrmm tuho je možné mmmNa prilmžených...

Napínač horní niti šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250528

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koehler Jaroslav

MPK: D05B 47/04

Značky: napínač, stroje, horní, šicího

Text:

...předchozího odstrihu nití nebo pri odtahu niti odstrihovacím zařízením Príčka 19 a je zavedena do drážky 151 čepu 15.Dosud popsané uspořádání patří do známého stavu techniky není zde proto popisováno podrobněji.Součástí napínače 7 je napínací kotouč 22 tvorený jediným dílcem nasazení/In volně otočné na čepu 15 napínače 7. Na čela napínacího kotouče 22 dosedají vždy z jedné strany brzdné kotouče 23, 24, nasazené na čepu 15 a zhotovené napr. z...

Napínač drotu pre odrezávače najmä tehlových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249495

Dátum: 12.03.1987

Autori: Štefka Ivan, Poláček Pavol

MPK: B28B 11/12

Značky: najmä, odrezávače, tehlových, napínač, tvaroviek, drôtu

Text:

...spodnej strane opatrené podložkou 2 a poistným krúžkom Ag.využitím predmetu vynálezu je možné dosiahnut väčšej presnosti rozmerov a tvaru reznej Lvarovky ako i zníženie nebezpečie pretrhnutia rezaoieho drôtu na minimum.Príkladné prevedenie napínača drôtu podľa vynálezu, je znázornená na pripojenom obrázku,kde na obr. 1 je nárys v čiastočnom reze, obr. 2 je bokorys v čiastočnom reze na obr. 3 je pohľad zhora.Napínač drôtu pozostáva z telesa...