Patenty so značkou «napájených»

Ústrojí k vymezování mechanických vůlí v náhonovém mechanismu s dvojicí navzájem opačně napájených stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268298

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skalický Jiří, Kočí Ladislav

MPK: B23Q 5/56

Značky: mechanismu, ústrojí, mechanických, napájených, navzájem, vůlí, opačně, servomotoru, stejnosměrných, dvojici, náhonovém, vymezování

Text:

...prostředkem Lg náhonověho mechanismu. Jinak prvý servopohon sestávd z prvého servomotoru l s snímače otáček ł n podobnč druhý servopohon z druhého servomotoru Š o jemu příslušněho snímače otáčok 1. Protože ukolem těchto servopohonů je í funkce vymezování vůlí V nóhonověm mechnnismu, jsou jejich servomotory L, 1 řízeny síce stejně velkým řídicím napätím Ut, ale nnvzijem opnčnd polsríty. Jako usměrnuvscí prostředek tu slouží tyrístorový...

Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261181

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vaněk František

MPK: G01D 5/14

Značky: kompenzace, teplotní, proudem, napájených, konstantním, zapojení, prvků

Text:

...prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 referenčního napětí je připojen první dělič A napětí. Mezi první a druhý pôl zdroje 1 referenčního napětí je připojen druhý dělič § napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí proti výstupu druhého děliče § napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 3 je připojen mezi výstup...

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Eermák František, Koivánek Josef, Pác Jioa, Petrůj Jaroslav

MPK: H02K 3/04

Značky: mezních, výkonu, tlumící, strojů, frekvence, hladkým, rotorem, měničů, dvoupólových, napájených, vinutí, synchronních, polovodičových

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Rakušan Milan, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: rychloběžných, zařízení, napájených, vinutí, mezních, frekvence, statoru, měničů, motorů, polovodičových, zejména, výkonu, vyztužení

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Zapojení filtrů pro ochranu duplexových zařízení vysílač – přijímač, dálkově napájených vysokonapěťovým vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219882

Dátum: 15.09.1985

Autori: Halász Andor, Szabó László, Vigh János, Szeghy Sándor

Značky: filtru, napájených, vysílač, vysokonapěťovým, dálkově, zařízení, ochranu, zapojení, vedením, přijímač, duplexových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení filtrů pro ochranu duplexových zařízení vysílačů-přijímačů, dálkově napájených vysokonapěťovým vedením proti duplexovému rušení, kde je přijímač nasazen v uzemněné skříni a kde jsou prvky obvodu přijímače uloženy na desce s plošnými spoji, oddělené od skříně a opatřené na ní vytvořeným virtuálním zemnicím bodem. Podstatou vynálezu je, že skříň přijímače obsahuje izolační desku potaženou na obou stranách vodicí fólií,...