Patenty so značkou «napájení»

Předřadník pro zapalování a vysokofrekvenční napájení vysokotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270429

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sirató Rudolf, Fehér Zoltán, Melis Janos, Szeverényi András, Waldinger Béla, Kárpát Árpád

MPK: H05B 41/16, H01S 3/09

Značky: napájení, předřadník, zapalování, vysokotlakých, vysokofrekvenční, výbojek

Text:

...33 naprázdno tvoří sáríový osoileční obvod. Psralelnč k prvnímu kondenzátoru 2 o je přípojeno vysokoüská výbojka g. V přípsdö vyobrszenem na obr. 1 vede jeden pől prv-I ního kondenzátoru 25.päes sekundární vlnutí ga pomocnáho pulsního trsnsíormátoru 33 no příalulný pól vysokotlská výbojky g. přičemž sekundární vlnutí 33 o induktlvní člen 31 tvoří sériový členo primární vinutí 33 pomocnáho pulsnho transtormátoru gg je spojono s výstupy...

Zapojení k automatické regulaci napětí transformátorů pro napájení tavicích agregátů, zejména sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269493

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ládr Ivan

MPK: C03B 5/24

Značky: napětí, automatické, pecí, transformátoru, zejména, regulaci, agregátu, zapojení, napájení, tavicích, sklářských

Text:

...není tedy vystaven nepříznivým vlivům taveniny. Rovněž přesnost a spolehlívost regulace se zvýši.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na výkresech, kde je na obr. 1 blokové schéma zapojení k automatické requlaci napětí transformátoru pro napájení sklářské tavicí pece, na obr. 2 průběh časové závislosti velikostielektrického proudu na zátěži.Topné elektrody 3 sklářské tavicí pece łjsou připojeny přes...

Protijistkřící bezpečnostní systém napájení dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268768

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kan Oleg, Mester Izrail, Bjalik Sergo

MPK: E21F 9/00

Značky: dálkového, napájení, systém, bezpečnostní, protijistkřící, ovládání

Text:

...CTaóMHM 3 üT 0 p 12 Hanpmxwnmn nMTaHmm M Harpysky 13 oyHKuMUHanbHue anokm Tenmmsnepenma. Tuuucmruunm 3 aLMm. TeneynpamneHmn). KPECTMKOM mrneuea AmHmn nmTaHmn anoxos.ynmmn údpaamn. Hpm nmnaue Hnnpmmeumn nmTaHma U nmnmn canon 5 Hepea nünonHmTenbMue Manunnmnumnm nnnuny. nwm n 0 cTynAüHmM Konannu muoopa KH (Hanpmnep. Kn 1) nemmDpaTOp anpeca 8 nepc »nur Know H B aamxnywme cocrmanme. nocneanmň npmc 0 eumHmeT ocHuaHyn HüĽTb KoHTponmpyeMmru nyHKTa...

Zapojení pro pulsní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268378

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H02J 7/04

Značky: elektromagnetů, zapojení, pulsní, napájení, betatronu

Text:

...efektivní hodnoty proudu a vytvoření časových prodlev mezi proudovými pulsy vede k výraznému snížení tepelných ztrát v elektromagnetu, což příznívě ovlivňuje životnost a poruchovost betatronu. stejně jako náklady na chladící systém. Umožňuje to i případné další zvýšení střední hodnoty zářivého výkonu cestou zvýšení opakovací frekvence funkčního cyklu urychlovače. Jinou výraznou výhodou je možnost aplikace na pájení betatronu podle vynálezu...

Zapojení pro napájení subsystémů z akumulátoru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268059

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: energie, napájení, akumulátorů, subsystému, zapojení

Text:

...dvčma- vatupníni kontakty, s nich jeden je atejnč jako druhý pi-ípojný kontakt akumulétoru energe apojen ae epolečným vodičom.zapojení pro napďjení eubayetćmů z akuuulátoru energie umožnuje provedení podutat nč jednoduičílzo napájeoíbo zapojení, čímž uanądšujo. zjednodušuje o zlevňuje celá proVedení.Příklad zapojení podle vynälezu je znázornčn na. připojenću achěmatu.První votupní svorka. . je připojeno. nn první vstupní kontakt g napijenćho...

Zapojení pro pulsní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267288

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H02J 5/00

Značky: napájení, pulsní, betatronu, elektromagnetů, zapojení

Text:

...napájení otoktronagnetu betatronu podte vynátézu ano Gbľa 2 jsou anäorněny průběhy proudu a napětí obvodu.Na avorky stejnosměrného zdroje Q je přes první spínací prvok Ä 5 výpínacím obvodom přípojen kondenzátor 1 a k němu pavaLeíně obvod 2 pro stabítízovací napětí. K němu je dále připojon dvojcestný řízený usměrňovač tvořený druhým a třetímspínacím prvkem Š, Ž s vypínacím obvodem a čtvrtým a pátým spinacím prvkem 1, 2. Na výstupu...

Zapojení elektronické ochrany zdroje pro napájení jiskově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266747

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Kuchta Zdeněk, Bakončík Vladislav, Rinka Günter

MPK: H02H 7/20

Značky: jiskově, elektronické, zdroje, napájení, obvodů, ochrany, bezpečných, zapojení

Text:

...okruhu. Proti působení vnějších vlivů, například indukované napětové špičky, elektrostatícké výboje atd. je na výstup zapojena napětová ochrana, jejímž úkolem je vyloučit poškození funkčních bloků elektronické ochrany zdrojepro napájení jiskrově bezpečných obvodů. Zdvojeni omezovačů a snímačů V obou větvích elektronické ochrany je aktivním opatřením pro zajištění bezpečnosti při výskytu poruch v jakémkoliv bloku zapojení způsobených...

Napájení králíků v drobnochovech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266742

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pár Oldřich, Strouhal Jan, Ondráček Ivo

MPK: A01K 7/06

Značky: drobnochovech, napájení, králiků

Text:

...napáječka králíků v drobnochovech, jejíž podstata spočívá v tom, že napáječka je tvořena pro světlo nepropustnou lahví opatřenou V její horní části uzávěrem a jejím dnu napájecím ventilem láhev je opatřená plovákem s tyčinkou, která prochází otvorem V uzávěru láhve.Hlavní výhody tohoto zařízení pro napájení králíků v drobnochovech spočívají v podstatném snížení pracnosti při ošetřování zvířat, ve zšýšení hygienické kvality napájecí vody,V...

Zapojení pro napájení střídavých motorů ze stejnosměrného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266702

Dátum: 12.01.1990

Autor: Burger Oldřich

MPK: H02P 1/42, H02P 1/46

Značky: zdroje, zapojení, motorů, stejnosměrného, napájení, střídavých

Text:

...stavu, V němž teče stejnosměrný proud pouze jednou polovinou budicího vinutí.Na připojeném obr. 1 je blokově znázorněno zapojení střídavých motorů pro napájení ze stejnosměrného zdroje dle vynálezu. Na obr. 2 je uveden obvyklejší konkrétní příklad zapojení motoru dle vynálezu, na obr. 3 je uveden méně obvyklý příklad možného zapojení motoru pro stejnosměrné napájení. Ke svorkám budicího vinutí střídavého motoru l je na obr. 1 připojen...

Zapojení pro pulzní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266184

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H02J 5/00, H05H 11/00

Značky: betatronu, elektromagnetů, napájení, zapojení, pulzní

Text:

...střední hodnoty zářivého výkonu cestou zvýšení opakovací frekvence funkčního cyklu urychlovače. Jinou výraznou výhodou je možnost aplikace napájení betatronu podle vynálezu naza podmínky, že pracovní cyklus betatronu je cbsaženo V půlperiodě síťové frekvence,bude zářlvý výkon dvojnásobný a tepelné ztráty v budicích cívkách elektromagnetu se sníží až o 30 oproti stavu, kdy je betatron napájen přímo ze střídavé sítě.oproti jinýnlznámým...

Zapojení zdroje vysokého napětí pro napájení fotonásobiče s jednočinným tranzistorovým měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265860

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ryba Jiří, Hencl Zdeněk

MPK: H02M 7/10

Značky: fotonásobiče, napětí, tranzistorovým, jednočinným, zdroje, zapojení, napájení, vysokého, měničem

Text:

...vínutí. i transfornátoru 1 je svýn počátku 2 připojeno ke svorce § společnáho potenciálu a ovýn konzol 1 přes první díodu g na fotokatodu 2 fotonásobiče m, a současně na počátek n, odporováho dělíče. Druhá dioda Lg je zapojona mezi první odbočku 1,1 aekundárního vínutí j, a poslední dynodu A fotonáoobíde Lg a současně na poalední odbočku u odporováho dälíčo. Třetí dioda Lg je zapojena nosi druhou odbočku 1,1 sekundárního vínutí 1 a...

Rozdělovací zařízení k napájení odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265851

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mucha František, Hájek Vlastislav, Černý Vladimír

MPK: B01D 1/22

Značky: napájení, zařízení, rozdělovací, odparky

Text:

...prvního tehu v množství do 30 Z. Osa hrdla pro napájení prvního tehu je vzdàlena 1,5 až 2 průměru hrdla od dělícího zebra. Hrdlo pro přívod recírkulované kapaliny je unístěno v rovine sounörnosti otvoru dělfcího zebra a svírá 3 vertíkálou úhel 30 ° až 75 °.Tínto způsobem provedenou recírkulací zahuštovene kapaliny se redukuje vytvoření dvou tahů jen na vtokový prostor se zabudovaným rozdělovacín zařízením. Suáčení vnitřního povrchu varných...

Zapojení řídicích obvodů měniče kmitočtů se šířkově pulsní modulací napětí pro napájení trojfázové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264233

Dátum: 13.06.1989

Autor: Valouch Viktor

MPK: H02M 5/14

Značky: modulací, měniče, řídících, trojfázové, obvodů, napájení, napětí, kmitočtu, zapojení, zátěže, šířkově, pulsní

Text:

...signálu L řídících obvodu 3 měniče kmitočtu. Například první výstupní svorka r je připojena na potenciál V max. při signálu logické hodnoty l a na potenciál V min. při signálu logické hodnoty O. Obdobně to platí také pro výstupní svorky s a t. Připínání výstupních svorek r, s, t silových obvodů měniče kmitočtu na potenciály V max. a V min. je řízeno vzájemnou polohou požadovaného prostorového ĺektoru W a skutečného rostorového vektoru ...

Zapojení pro napájení tříelektrodových svítících trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263522

Dátum: 11.04.1989

Autori: Turan Ľubomír, Páral Jozef, Potuček Jiří, Laštůvka Ivan, Hadidom Celestín, Potuček Pavel

MPK: H05B 41/14

Značky: zapojení, tříelektrodových, napájení, trubic, svíticích

Text:

...zapojení podle vynálezu je napájena stejnosměrným zvlněným napätím, jehož střídavá složka má poloviční kmitočet, než je kmitočet napětí napájecího zdroje, což se projevuje výrazným stroboskopickým jevem pozorovetelným pouze v blízkosti několika málo metrů. Z-větší vzdálenosti lidská percepce vnímá svit celé trubicejako kontinuální, neboł Světelná zvlnění. od obou částí tříelektrodové svítící trubice jsou fázově posunuta, takže vynález ľze s...

Shrnovací člen kabelové vlečky, zejména pro napájení jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263031

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: vlečky, kabelové, člen, zejména, napájení, shrnovací, jeřábu

Text:

...vynálezu je znázornčno na příložených výkresech, kde na obr. l je celkový pohled na shrnovací člen, na obr. 2 detail kuličkové spojky a na obr. 3 pak řez A-A z obr. 2.Shrnovací člen kabelové vlečky lg tvoří rameno l, je~ hož horní konec Ä vyvozuje pohyb jezdců łá kabelové vlečky lg e dolní konec g je uložen na hřídeli 3. Hřídel 3 je pevně uchyoena na pohyblivé částí Ž, např. kočce jeřábu. Vlastní uložení dolního konce 2 na hřídelí 4 tvoří...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Michna Vladimír, Rybář Oldřich, Burian Miloslav, Červencl Milan, Exner Milan, Frey Augustín, Krejčí Jaroslav, Pivoňka, Kolář Karel

MPK: H03K 17/296

Značky: výpadku, identifikaci, tříd, podle, zapojení, napájení

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Zapojení pro napájení diferenčního analogového převodníku délky na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262351

Dátum: 14.03.1989

Autori: Keller Libor, Košvica František

MPK: H03M 1/38

Značky: diferenčního, převodníku, analogového, napájení, délky, napětí, zapojení

Text:

...tohoto zapojení a obr. 2 a 3 představují jeho další možná varianty.lapojeni znazorněnő na obr. 1 sestava z osci 1 átoruQ, na jehož výstup gl je nepojen zesilovač 51, provedený v-tomto případě jako invertující. výstup 512 zesilovače ga je vyvedsn na první vstupní svorku gl převodníku g, spojenou dále s invsrtujícím vstupem 323 diferenčního zesilovače ga, jeho neinvertujíoí vstup ga je spojen prostřednictvím kondenzatoru g s výstupom Q 1...

Zařízení pro napájení optoelektronických polovodičových součástek a obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261744

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: H01L 31/18

Značky: polovodičových, obvodů, napájení, součástek, optoelektronických, zařízení

Text:

...l umístěna jedna polovodičová sou~ částka nebo obvod Q a na spodní ploše destičky l druhá polovo dičová součástka nebo obvod 1. Zdroj Ž záření s prvek Ž pro přenos signálu mají V tomto případě odlišnou vlnovou délku.- 3 261 744 Zdroje. záření o dostatečně íntenzítě vyzařují světlo o vlnové délce .Ä 1, kteréxse šíří v destičce l se zrcadlovými povlaky g s dobrou odrazivostí. Fotovoltaické články 1 mění energií od zdrojů Ž záření na...

Zapojení pro zálohové napájení počítačového systému s rozpoznáním prvotního zapnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261552

Dátum: 10.02.1989

Autori: Burian Miroslav, Rybář Oldřich, Exner Milan, Michna Vladimír, Kolář Karel, Červencl Milan, Frey Augustín, Krejčí Jaroslav, Pivoňka Jan

MPK: H03K 17/18

Značky: rozpoznáním, napájení, počítačového, zapojení, systému, zapnutí, prvotního, zálohové

Text:

...napájaním.Výhodami zapojení dle vynálszu je rozlišení prvotního zapnutí od obnovení napájení po výpadku proudu a tím možnost rozlišení potřebné reakce počítače na tyto dvě situace. Další výhodou je minimgální energetická spotřeba ze záložních baterií, což zmenšuje nároky na kapacitu baterie a jejich údržbu.vązšší účinek řešení dle vynálezu spočíva v tom, že časovací obvod generuje impuls pouze při prvotním zapnutí a. počítač podle existence...

Způsob elektrického napájení zařízení na nanášení práškových hmot v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261133

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mokroš Martin, Chvátal Petr, Černák Mirko, Tokarčík Miroslav

MPK: B05B 5/02

Značky: elektrického, elektrickém, zařízení, nanášení, práškových, napájení, způsob

Text:

...s větším poloměrem »křivosti čistým vzduchem. Tato metoda však komplikuje mechanickou konstrukcí zařízení, vyžaduje zvýšenou rychlost proudění vzduchu v zařízení, což vede ke SÁIIÍŽBHÍ účinnosti nanášení práškových .hmot, a na ielektrodě. o větším potloměru křivosti umožňuje pouze zpomaulení tvorby vrstvy, ne však úplné za-mezení jejího vzniku.Byly navrženy i komplikovaná met-ody,Ipři nichž se tvorba vrstvy na elektr-odě ztěžuje jejím...

Obvod synchronizace oscilátorů pro napájení snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260853

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bukolský Aleš

MPK: H03L 1/00, H03L 7/00, H03L 7/06...

Značky: oscilátoru, napájení, synchronizace, snímačů, obvod, polohy

Text:

...prvního tranzistoru 5, na jehož kolektor je připojen jednak druhý odpor 7, na jehož druhý pól je připojeno napájení a jednak třetí odpor B,jehož druhý pól je přlpojen do prvního uzlu 9. K prvnímu uzlu 9 je připojen také čtvrtý odpor 10, jehož druhý pol je uzemněn, přičemž emitor prvního tranzistoru 5 je uzemněn.ze sériové kombinace pátého »odporu 11 aprvního kondenzátora 12, zapojený mezi prvni uzel 9 a bázi druhého tranzistoru 13,k níž je...

Závěsné vedení elektrického kabelu napájení elektrických spotřebičů na jeřábovém mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260819

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tošenovjan Vítězslav, Grispanis Georgis

MPK: B66C 13/12

Značky: napájení, vedení, závesné, elektrického, spotřebičů, elektrických, jeřábovém, mostů, kabelů

Text:

...částí konzoly a obr. 3 je zvětšeným pootočeným pohledem na volnou kabelovou svěrku.Na jeřábovém mostu l je mezi jano koncovými svislými vzpěrami g, 3 napnuto nosné ocelové lano g.pJeřábová kočkaj~ nese svislou konzolu Q na jejíž horní části je upevněna pevná kabelová svěrka 1 a na nosném ocelovém lanu 5 jsou dále zavěšeny volné kabelové svěrky Q. Pevná kabelové svěrka 1 sestává ze dvou dvojíc lanových kledek gjmezi nimiž probíhá nosné / lano A...

Relaxační generátor pro napájení elektroerozivních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260029

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otto Mark, Gubarevič Vladimir, Voikov Igor, Kaban Vasilij

MPK: H03K 3/53

Značky: napájení, generátor, relaxační, strojů, elektroerozivních

Text:

...yxasaunouy-Bunonnenu.pehaxçaunounćro reneparopa na 3 neKTho 4 spoánouuux CTaHKOB,OCTHPaeľCñ HOHOKHTGHBHHŘ 9 eKT,3 aKmmuammáňcñ no cpanHenum c HDOTOTHHOM B ysennqenun KDH na 60-702 H yáenuqennu nponsnonnmehbuocTH oőpaöorxu Mewannaa 1,5-2,pa 3 a. Honmmeäne KDH reneparopa ocTnraeTcn sa cueT.McKnmüeHnH us uenn sapanaaKTu 3 ąux.conpoTHBneHHů. YaennueHne-cTa 5 HnbHOCTH paőoTu reHepaTopa H pañoueň HECTOŤH oôecneqneaercn npHMeHeHneM Ha eraHnxaąmàe...

Zařízení ke střídavému napájení tlakovým vzduchem záměnného ústrojí pro bezčlunkový tkací stroj s pneumatickým zanášením útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259864

Dátum: 15.11.1988

Autori: Remond Pierre, Deborde Albert

MPK: D03D 47/30

Značky: střídavému, zanášením, napájení, tkací, vzduchem, zařízení, tlakovým, útku, stroj, bezčlunkový, ústrojí, záměnného, pneumatickým

Text:

...radiálním nâtruhkem 50, k němuž je připojen druhý tlakovzdušný přĺvod 29.Pohyblivý kotouč 33, znázornený nva obr. 5 v řezu, má dva radiální štěrbinové otvory 51, 5.2, ležící díametrálné proti sobě. Na průměru kolmém k průměru proloženémtíštěrbinovýíni otvory 51, 52 má pohyblivý kotouč 33 kruhový otvor 53 a díru 54, jejichž funkce bude ještě vysvětlena.Jak ukazuje obr. 6, má, pevný kotouč 34 první dvojici vybraní 55, 55, která ústí k...

Spalovací pístový motor s rezonančním systémem napájení čerstvým plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259858

Dátum: 15.11.1988

Autor: Cser Gyula

MPK: F02B 27/00

Značky: čerstvým, spalovací, plynem, systémem, napájení, pístový, rezonančním, motor

Text:

...na nádrž 31 rezonatoru a nasávací otvory 16 až 1 válců 4 až B řady potrubimi 22 až 24 pro přivod čerstvého plynu na nádrž 32 rezonátoru. Délka potrubí 19 až 24 pro přivod čerstvého plynu měřená od sacích otvorů 13až 18 až po jejich průřezy 25 až 30 napojené na nádrž 31 rezonátoru, popřípadě nádrž 32 rezonátoru je 0,2 m a je proto menší než hodnota vyplývající z podmínky n/l 500 rovná se 1,46 m, přičemž n 2 200 jmenovitých otáček motoru za...

Systém napájení pro spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258424

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bajukov Leonard, Bajukov Vitalij, Abramov Nikolaj, Marčenko Sergej

MPK: F02M 3/00

Značky: systém, spalovací, napájení, motor

Text:

...HopManbH 0 pasonxnyrue Kouraxru péne 7 aauxuywm, a uenb o 6 MorKn snekrpouarnnma 3 coennueaa c ncrouuuROM 6 nnraxnn ľopuanano aanxxyrue xouwaxwu pane 7 pasonxnyru, uenb OÓMOTKH ononunrenbuoro pene 14 pasoMxnyTa, Konmaxwu pene 14 pasouxuyru H uenb-o 6 MDTKH 3 nexTpüMaruuTHoro npnaoa 18 oöecroueua. B swan cnyuae sanopuaa urua 20 Brauyra, n ronnnso HOCTYHaeT uepąs xnxnep xonocroro xoa, a Knanan 17 saxpusaer aosnymuoe oraepcwue 16.B pexnMe...

Zapojení pro zajištění běžícího programu mikropočítače při výpadcích napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257855

Dátum: 15.06.1988

Autori: Řehák Jaroslav, Bezdíček Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: běžícího, zapojení, zajištění, mikropočítače, napájení, výpadcích, programů

Text:

...výstup pro čtení mikropočítačem g. Mezi vstup l napâjecího napětí a řídící výstup gg ŘĚŠĚŤ je zapojen odporový trimr lg, komparator s hysterezí ll a dvouvstupový logický člen NAND lg.Vstup lgł logického členu NAND lg je spojen s výstupem lll komparátoru s hysterezí ll. Negovaný výstup ll komparátoru s hysterezí ll je spojen přes filtr jse vstupem dvouvstupového logíckého členu NAND 33, jehož výstup je spojen se vstupem łgg logiokého členu...

Vodicí sběrač napájení z trolejového vedení v podlahové drážce

Načítavanie...

Číslo patentu: 257586

Dátum: 16.05.1988

Autor: Lenner Raimund

MPK: B60L 5/40

Značky: drážce, napájení, vedení, trolejového, sběrač, vodiči, podlahové

Text:

...uložen vodicí kolík g. Tělesem l sběrače prochází čep 2, kolem kterého kýve vidlice lg, sestávající ze dvou pák ll a třecího smykadla ll, dosedajícího na trolejové vedení ll, uloženého po stranách tělesa vodicí podlahové drážky gg souhlasně a její podélnou osou. Ke třecímu smykadlu lg je připevněn vodič ll,který prochází ochrannou trubkou lâ, připevněnou v tělese l sběrače. V pákách ll vidlice lg je na čepech lg kyvně uložen třmen ll, do...