Patenty so značkou «napájecího»

Obvod pro generování signálu aktivovaného připojením napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270379

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šrubař Ivo, Mitrych Jiří

MPK: H03K 17/22

Značky: napájecího, připojením, aktivovaného, obvod, zdroje, generování, signálu

Text:

...výkrese. Výstupní evorka 32 obvodu je přlpojena ke kolektoru třetího NPNtranzietoru g e uzemněným emltonm, jeho báze je přĺpojena ke koiektoru eedmćho PNP tran zietoru z s uzemněnou bázi. jehož emitor je připojen jednak ke kolektoru ěeeteho PNP tranzietoru 6 e uzemněnou bázi a jednak ke kolektoru druheho NPN trenzletorug s uzemněným emitorem, jehož báze je připojena jednak ke kolektoru pátěho PNP tranzlstoru g e uzemněnou bózí a...

Zapojení napájecího obvodu pro mikrovlnné tranzistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270014

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zierhut Vladimír, Žďárský František, Fejk Luboš

MPK: H03F 3/193

Značky: obvodů, napájecího, zapojení, mikrovlnné, tranzistory

Text:

...uvedeným spojením lze zároveň vykonpenzovat široká rozptyly stejnooměrných parametrů níkrovlnných tranzietorů. Další výhodnou vlastností je snížení teplotního driftu který při použití monolitickeho atabilizátoru se pohybuje okolo-l,l mv/K zatímću u zapojení napájení využívejícího převážně jeden tranziator se dosahuje hodnota teplotního eoučinitela 425 mV/K.Na výkreeu je na obr. 1 znezornůno zapojení nepájecího obvodu pro mikrovlnné...

Zapojení nápájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267648

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/175

Značky: radioaktivního, zdroje, sondy, detekční, napájecího, záření, zapojení

Text:

...podle vynálezu je to, že vysokofrokwrenční přizpůsobcni připojovacího vedení se provádí Volbou vhodne velikosti odporu, aniž to ovlivní velikost napětí pro detokční sondu. Druhý konec odporu je přes kondenzátorspojcn rysolzofrelzvcučnč so zemí.fa přiložcném výkresu je Zobrazeno př-íkladné sohemą zapojení nmpájocílxo zdroje pro detcl-ční sondy radicalctixnxího zcíření podle vyuálezu.zapojení lapájocíluo zdroje pro dotelcčxxí sondy...

Utěsnění sacího kusu v tělese zapouzdřeného napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266671

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovář Pavel, Večeřa Josef

MPK: F04D 29/08

Značky: utěsnění, zapouzdřeného, sacího, tělese, napájecího, čerpadla

Text:

...stupně 1 čerpadla, například ve formě oběžného kola 2 s oboustranným vstupem a rozváděcím kolem gg. Sací kus g současně vytváří v tělese L čerpadla výtlačný kanál łg, na který navazuje převáděcí kanál L 5, napojený na neznázorněné sání dalšího tlakového stupně 1 čerpad 1 a,a odděluje sací prostor łg sacího stupně 1 od jeho výtlačného prostoru 39 ve svých styčných plochách gg s tělesem ł čerpadla. Styčné plochy gg sacího kusu g s těleeem l...

Zapojení vodního napájecího traktu parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 263762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sadílek Jiří, Matal Oldřich

MPK: C21D 5/08, F28F 27/00

Značky: zapojení, jaderné, traktu, elektrárny, vodního, parních, generátoru, napájecího

Text:

...parních generátorů bloku jaderné elektrárny typu VVER podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na napájecím potrubí vody každého parního generátoru je zařazena clona přídavné redukce tlaku vody dimenzovaná na jednu hodnotu rozdílu tlaku z rozsahu třetiny až celéhorozdílu tlaku mezi sběrnou komorou a sekundární stranou parního generátoru při nominálním průtoku napájecí vody dosahovaného minimálním počtem současně pracujících...

Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263629

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František, Dobias Josef, Křovina František

MPK: G05B 24/00

Značky: pohon, turbiny, regulaci, napájecího, čerpadla, elektronickou, zařízení, parní

Text:

...nebo trendu otáčok regulátoru přeběhu.Jeden příklad praktického provedení zařízení k regulaoi turbiny podle vynálezu je uveden ve formě blokového schéma na připojeném výkresu.Podle tohoto pŕíkladu provedení je základním prvkem zařízení k regulaci turbiny regulá toru l otáček. Na vstup lg tohoto regulátoru l otáček je připojen výstup łlg součtovéhočlenu ll. Na druhý vstup lłg tohoto součtového členu ll je přiveden výstupní signál 2...

Dvojitý napájecí zdroj se stabilizací napájecího proudu pro operační zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263528

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: H02J 7/04

Značky: stabilizaci, zdroj, dvojitý, proudu, zesilovače, napájecího, napájecí, operační

Text:

...první napájecí svorka Ž je v tomto případě kladné n druhá napájecí svorka Ž záporná vzhledem ke společné svorce 3. Druhý pól stabilizační diody D 2 je spojgns kladnou první napájecí svorkou Ž přes luminiscenční diodu D 1e druhý pól sériového třetího rezistoru, tedy dvojpólu R 5, je spojen s druhou zápornou napájecí svorkou 5 přes tenzometrický můstek Ľ. Béze zesilovacíbo tranzisooru 22 je spojene s jezdcemnnstnvovacího notencíometru E,...

Zapojení kombinovaného napájecího, jisticího a vyhodnocovacího bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263201

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ročák Jaroslav, Červený Jindřich, Hudec František, Cabicar Rudolf

MPK: H01J 1/00

Značky: vyhodnocovacího, napájecího, zapojení, bloků, jisticího, kombinovaného

Text:

...zdrojové části automatizačních zařízení podstatné jednodušeji a levněją s menšími nároky na prostor ve skříních, který u menších aplikací je velmi cenný, což umožňuje konstrukcí v jediném montážním ce 1 kuÄ Jeho předností je především jednoduchost a přehlednost, snazší výroba a montáž,možnost provedení v jediném montážním celku,menší nároky na prostor, vyšší spolehlivost, nižší pořizovací náklady i náklady na údržbu. To usnadňuje...

Zapojení napájecího a vazebního převodníku pro přenos impulsních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260866

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petka Jaromír, Kuchta Zdeněk

MPK: H03K 5/20

Značky: prenos, zapojení, impulsních, vazebního, převodníku, signálu, napájecího

Text:

...nebo oddelených jiskrově bezpečných obvodů, přičemž vstup spínacích obvodů 2 je připojen ke Vstupní svorce 8 převodníku pro připojení Vnějších jiskrově bezpečných, zatimco druhá Vstupní svorka SJ převodníku je přes omezovač proudu 5 přlpojena na vývod sekundárniho vinutí oddělovacího trnnsformátoru 1, připojený na usměrňovač V Graetzově zapojení s optoelektrickým Vazebním členem 6 a primární vinutí oddělovaclho transformátoru 1 je jedním...

Zapojení ochrany napájecího vícevinuťového tranformátoru před proudovým přetížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259844

Dátum: 15.11.1988

Autori: Adámek Václav, Pavlú Ctirad, Kubie Ivan

MPK: H02H 7/055

Značky: ochrany, přetížením, před, zapojení, napájecího, vícevinuťového, tranformátoru, proudovým

Text:

...transformátoru před proudovým přetížením podle vynálezu,jehož podstata svpočívá v tom, že spínací kontakt hlíjdače teploty je zapojen mezi k-tý a k 1 vývod prřmárního vlnutí transformatoru a v jednom z 1 až n vývodů p-rlmámích vinutí traneformätoru je zapojenia pojistka.Hlavní výhoda zapojení ochrany vícevinutového transformátorvu před proudovým přetížením podle vynálezu spočíva v tom, žezpůsob ochrany není limitován velikosti...

Zapojení pro signalizaci poklesu souměrného napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259669

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůšek Jiří

MPK: G01R 19/165

Značky: poklesu, napětí, napájecího, zapojení, souměrného, signalizaci

Text:

...napětí na kladném zdroji l nebo na záporném zdroji g případně na obou zdrojích ,g. Zesilovací blok 5 je vytvořen z tranzistoru. slouží k zesílení signálu z komparačního bloku 1. Srovnávací napětový blok 2 je vytvořen ze sériově zapojené Zenerovy diody a rezistoru. slouží jako napájecí zdroj pro zesilovací blok 5 a současně snižuje výstupní napětí z kladného zdroje l. Tvarovací blok § je vytvořon z paralelní kombinace Zenerovy diody a...

Zapojení napájecího obvodu radiomagnetofonu s ochranou proti přepólování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258321

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sova Břetislav, Jeníček Stanislav

MPK: H02H 7/18

Značky: zapojení, ochranou, proti, přepólování, napájecího, radiomagnetofonu, obvodů

Text:

...vnějšíbaterie g přiveden přea baterioyou zásuvku gg na střední vývod 111 sekundárního vinutí ll transformátoru 1. Katoda štvrté diody Q je připojena na první vývod Lig , katoda tře tí diody 1 je připojenana druhý vývod 111 sekundárního vi-Anutí ll. Anody.těchto diod jsou připojeny na zem. Kladný pól vnější baterie g je přes bateriovou zásuvku gg a přes vypínač.gl připojen na kladný pól vnitřní baterie 1, jejíž záporný pól je uzeměn. Zároveň...

Zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257705

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kukrecht Oldřich, Kiesel Luboš

MPK: F22D 1/50

Značky: systému, kotle, napájecího, zapojení, horkovodu, rozvodu, kondenzátorů

Text:

...spočívají ve vzniklé úspoře paliva a v úspoře přídavné vody, která unikla ve formě páry do atmosféry.Na připojeném obrázku je znázorněno ve schěmatu zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu podle vynálezu, které zavádí brýdové páry do kondenzátoru.Napájecí nádrž l má nad hladinou g umístěn odplynovací prostor 5, do něhož je zaústěno potrubí A pro přívod napájecí vody a potrubí 3 pro prívod páry k odplynění....

Akumulátor elektrického napájecího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256784

Dátum: 15.04.1988

Autor: David Jan

MPK: H02G 11/04

Značky: napájecího, elektrického, kabelů, akumulátor

Text:

...kladek je umístěns alespoň jedna vodioí kladka Í 7 .Tímto uspořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že odpadáopodélné vedení, čímž jsou vyloučeny pasivní třeoí odpory, piičemžskupiny pohyblivých kladek jsou samočinně středěny uvnitř základ t 2567 s 4ního rámu účinkom pružin. Obvedením kabelu kolem vodioích kladekpak dochází k tomu, že akumulátor je schopen vstřebet mnohem větší délku kabelu. Kromě toho je hmotnost takto...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje vysokého napětí pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256120

Dátum: 15.04.1988

Autori: Uhlík Alexander, Faran Antonín, Kyjovský Vladislav

MPK: B61L 1/20, B60M 5/00

Značky: napájecího, omezení, zapojení, vysokého, kolejových, ohrožujících, účinků, výstroje, zdroje, napětí, obvodů

Text:

...gg kontrolního relé, avšak druhá svorka § 33 druhého kontaktu 13 kontrolního relé 3 je spojenasoučasně první svorka 491 vysokonapětového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s první svorkou §l napájecího zdroje § vysokého napětí, tak s první svorkou 691 vysoko 3 256120napěčového vinutí 52 druhého transformátoru 5 a přitom druhá svorka ggg vysokonapěčového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s druhou svorkou gg...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256119

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faran Atonín, Uhlík Alexander, Kyjovský Vladislav

MPK: B61L 1/20, B60M 5/00

Značky: zdroje, účinků, kolejových, obvodů, zapojení, napájecího, omezení, napětí, výstroje, ohrožujících

Text:

...É, přičemž druhá svorka gig prvního kontaktu âl kontrolního relé 3 je spojena jednak s první svorkou Ži napájecího zdroje §, jednak s první vstupní svorkou 1 lfiltru 1 a jednak s třetí sběrnicí § pro místní systémy kolejových příjímačú. Přitom druhá sběrnice gpro napájecí výstroj kolejových ohvodů je spojena s první svorkou ggl druhého kontaktu gg kontrolního relé Ä, přičemž druhá svorka § 33 druhého kontaktu 33 kontrolního relé 3 je...

Zapojení filtračního obvodu pro omezení zvlnění napětí a proudu stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243713

Dátum: 01.04.1988

Autori: Martinát Antonín, Fiala Booivoj

MPK: H02M 3/10, H02M 3/315

Značky: zapojení, omezení, stejnosměrného, napájecího, zdroje, proudu, filtračního, zvlnění, obvodů, napětí

Text:

...i více polovodičových měničů s proměnnou frekvencí, které jsou napàjeny z jednoho zdroje. Rovněž nemůže dojít k nevhodnênu ovlivňovàní jejich činnosti, ale naopak, čím větší počet polo- A vodičových měníčů je na stejnoeměrný napájecí zdroj zapojeno,tím více jsou napětí i proud napâjecího zdroje stabilizovàny. Zapojení také zvyšuje spolehlivost řízení pohonu zvlaště v dynamických přechodech, to je na přejezdech jednotlivých sekcí a pži...

Zapojení obvodu výběru a indikace poruchy napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245970

Dátum: 01.03.1988

Autori: Piltz Gert, Seddig Michael

MPK: H02H 7/10

Značky: napájecího, indikace, poruchy, obvodů, napětí, zapojení, výběru

Text:

...hradlovací obvody, gpínací tranzietory ovládajícítyristory a světelné diody. Výstup řídí vlastní ovládání zapínání stabilizovsného zdroje.Naje schéma zapojení obvodu poďte vynálezu. Vstupy Q jsou připojeny přes tvarovací invertory 2 na jedny vstupy hradel g. Druhé vstupy hredel g jsou připojeny k výstupu 922. Výstupy hrsdel g jsou připojeny k přísluäným vstupům součtového obvodu S s tranzístorů gł, Zg, E 1, E 1. výstup součtového obvodu S Je...

Zapojení napájecího systému pro zálohované napájení elektronických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254833

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tlamka Josef, Snášel Ivan, Krmenčík Karel, Jakl Ivan

MPK: H02J 9/04, H02J 9/06

Značky: napájecího, elektronických, systému, napájení, zapojení, zálohované, zařízení

Text:

...napájecího systému pro zálohované napájení elektronických zařízení je na přiloženém obrázku.Výstupní napětí sítového zdroje 1 se přivádí na prvnía druhou výstupní svorku g a 1, kam se připojuje i napájené elektronické zařízení gg. Sítový zdroj 1 musí být vybaven proudovou elektronickou pojistkbu s limicací zkratového proudu. Jmenovíté výstupní napětí sítového zdroje 1 se při nastavování měří na první a druhé výstupní svorce g a 1. Baterie pro...

Zapojení impulsně regulovaného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253526

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mruzek Alexej

MPK: H02M 3/00

Značky: zdroje, napájecího, regulovaného, impulsně, zapojení

Text:

...uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tím,.že k výstupní svorce zapojení je přes první odpor připojen neinvertující vstup izolačního zesilovače. K tomuto vstupu je připojen přes diodu zdroj referenčníhonapětí, ktorý je připojen přes druhý odpor na invertující vstup izolačního zesilovače. Kolektor výstupního tranzistoru izolačního zesilovače je připojen ke zdroji pomooného napětí e emitor je připojen jednak přes třetí...

Zapojení pro zvýšení napětí stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245368

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kováe 1ubomír

MPK: H02M 3/08, H02M 3/18

Značky: zdroje, stejnosměrného, napájecího, zapojení, zvýšení, napětí

Text:

...pripojeny na akumulační kondenzátory, jejichž opačné pôly jsou spojeny se zemí.Hlavní výhodou zapojení podle vynálezu je minimální úbytek napětí na spínacích tranzistorech, daný pouze jejich saturačním napětím. Výsledkom je značné snížení energetických ztrát v zařízení, a možnost využití téměř celého napětí napájecího zdroje.Příklad zapojení podle vynllelu je na výkresu. zapojení obsahuje dva spínací tranzistory gpl a Qpz s vodivostí typu...

Zapojení napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251808

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rejlek Jan

MPK: H02M 3/06

Značky: zdroje, napájecího, zapojení

Text:

...A, jehož výstup je spojen s prvním kontrolním vstupom 2 L hredlovaoího obvodu 2, jeho ovládací vstupyä je spojsn se zpoždovecín obvodom 1 a výstup 21 je přes řídící obvod § spojen s řídicími vstu py LL, 311, 33., 3 L výstupních obvodu l, 31, 33, 33. Druhý kontrolní obvod § 32 je spojen s druhým kontrolním vstupom 23 hrsdlovacíbo obvodu i.činnost napájecího zdroje znázorněného na obrázku je následující po zapnutí napájení vysílá zpoddovací...

Přepěťová pojistka víceúrovňového napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240280

Dátum: 15.06.1987

Autor: Staš Milan

MPK: H02H 7/20

Značky: pojistka, víceúrovňového, napájecího, zdroje, přepěťová

Text:

...členu, ovládající pojistku, je zapojen přes napěíově .závislé spínače mezi výstupní svorky s kladnou polaritou a výstupní svorky se zápornou polaritou vzhledem k potenciálu vztažné společné svorky zdroje.Přepěťová pojistka podle vynálezu umožňuje u víceúrovňových zdrojů podstatne redukovat počet těchto výkonových prvků,čímž přispívá jak k úspoře materiálu, zmenšení elektrické spotřeby, tak l k další miniaturizaci zařízení.V konkrétním...

Zařízení pro omezování impulsů elektrického napětí se dvěma póly, nezávislé na zdroji napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240245

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kozlovský Milan, Sehnálek František

MPK: H02H 3/20

Značky: zdroji, omezování, elektrického, póly, napájecího, zařízení, napětí, impulsů, dvěma, nezávisle

Text:

...íšl a 2 h tak, že začátky vstupních vinutí těchto transformá torů In a 2 jsousouhlasně přivráceiíjr kprvnímu vývodu reaktance. První výstupní dvojpol čidla 3 napětí obsahuje dvě paralelní větve. První větev je vytvořena sériovým spojením výstupního vinutí prvního transtormátoru 10 svým začátkem přivrá them třetí větve jLe. spojen s druhým vyvodem rerktance Reaktance je vytvořena sériovým spo-jením vstupeceným k prvnímu vývodu prvního...

Zapojení napájecího zdroje s proudovým transformátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251313

Dátum: 11.06.1987

Autor: Moskala František

MPK: H02H 3/20

Značky: zdroje, zapojení, napájecího, transformátorem, proudovým

Text:

...spolehliiost celého systému.Uvedené nevýhody jsou na minimum sníženy zapojením napájecího zdroje s proudovým transformátorem a můstkovým usměrňovačem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že 1 výstupu můstkového usměrňovače je napojen tyristor,jehož řídící elektrods je zapojena do uzlu sériového spojení Zenerovy diody a odporu, zapojenými mezi výstupní svorky, přičemž k výstupním svorkám je připojen kondenzátor a přes diodu...

Zapojení pro automatické odpojení napájecího napětí elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240042

Dátum: 01.06.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: H02H 7/20

Značky: automatické, odpojení, napájecího, napětí, elektronického, zařízení, zapojení

Text:

...a přes osmý odpor gg na kolektor pátého tranzistoru Qâ, jehož emitor je připojen na bázi šestého tranzistoru.2 §. Emitor šestého tranzistoru gg je připojen na klednou svorku Q zdroje, k níž je přes druhý kondenzátor gg připojena báze pátého tranzistoru 22.První tranzistor Q je otvírán kladnými nepěřovými impulsy přicházejícími na vstupní evorku ł. Záporný potenciál z kolektoru prvního tranzistoru 2 je přiveden přes třetí odpor 33 na bázi...

Zapojení napájecího čerpadla s pístovým vyrovnávacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250448

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zbořil Jaroslav

MPK: F04D 13/12

Značky: napájecího, pístovým, zapojení, vyrovnávacím, čerpadla, zařízením

Text:

...uzavírací ventil 16 a v odpadním potrubí 11 je zařazen třetí uzavírací ventil 17. Na vstup 5 napájecího čerpadla 1 je dále přlpojenosvým vstupem oběhové čerpadlo 3, jehož výstup je spojen s výstupem 1 U vyrovnávacího zařízení 9. Mezi vstupem 5 lníapájecího čerpadla 1 a oběhovým čerpadlem 3 je zařazen čtvrtý uzavírací ventil 18 a mezi oběhovým čerpadlem 3 a výstupem 10 vyrovnávacího zařízení 6 je zařazen pátý uzavírací ventil 13.V případě,...

Adaptér pro testování desky elektroniky napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230989

Dátum: 01.03.1987

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G01R 19/00

Značky: desky, adaptér, elektroniky, napájecího, zdroje, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adaptéru pro testování desky elektroniky napájecího zdroje. Napěťové hladiny testovaných desek elektroniky napájecích zdrojů jsou normalizovány použitím zesilovače s přepínatelným ziskem. To umožňuje provádět měření a testování těchto desek na jediném přípravku, nezávisle na napěťové hladině. Pro všechny desky platí stejné nastavení a stejné toleranční meze. Adaptér je vhodný pro testování desek elektroniky napájecích zdrojů,...

Zapojení pro kontrolu stability symetrického napájecího napětí regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236645

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vargoško Milan

MPK: G05B 1/02

Značky: napájecího, symetrického, stability, zapojení, kontrolu, napětí, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Kladná svorka stabilizovaného symetrického napětí je spojena současně s prvním vývodem třetího odporu s prvním vývodem čtvrtého odporu, s katodou první Zenerovy diody a s prvním vývodem prvního odporu, jehož druhý vývod je spojen jednak na bázi prvního a třetího tranzistoru, a jednak přes druhý odpor na zápornou svorku stabilizovaného, symetrického napětí, na kterou je dále přes druhou Zenerovu diodu a sedmý odpor připojen jednak kolektor...

Zapojení pro automatické připojení náhradního napájecího zdroje v galvanoplastice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248176

Dátum: 12.02.1987

Autori: Landa Václav, Pechman Miloš

MPK: H02J 9/00

Značky: galvanoplastice, náhradního, napájecího, zapojení, automatické, zdroje, připojení

Text:

...akumulátorových baterií.společný záporný pól obou náhradních akumulátorů je současně připojen ke katodě galva 3 248176nizační vany. Rovněž oba stejnosměrné regulační zdroje jsou svými zápornýmí pőly připojeny ke katodě a jejich kladné póly jsou připojeny na příslušné anody.Výhoda zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že i když jsou oba náhradní akumulátory trvale připojeny na príslušné anody obou složkových kovů, kupříkladu niklu a železa, je...

Zapojení obvodu pro indikaci mezí napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247818

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pracný Dušan, Cihlář Miloslav, Gajdušek František

MPK: G01R 19/16, G01R 19/165

Značky: napětí, napájecího, mezí, indikaci, zapojení, obvodů

Text:

...druhý odpor Ě připojen na záporný pól zdroje Uss napětí.Řídicí elektroda třetího tranzistoru É je připojena ke kolektoru čtvrtého tranzistoru Ž,který je přes třetí odpor É pŕipojen na záporný pól zdroje § 55 napětí, přičemž emitory § čtvrtého tranzistoru § i pátěho tranzistoru 1 jsou připojeny ke kladnému pőlu zdroje § 55 napětí. Řídicí elektroda čtvrtého tranzistoru Ž je připojena na katodu první Zenerovy diody ł§ a přes čtvrtý odpor łg na...

Zapojení stejnosměrného napájecího zdroje vytápění vlakových souprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 232382

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pohl Jiří

MPK: B60H 1/00

Značky: vytápění, zdroje, vlakových, zapojení, napájecího, stejnosměrného, souprav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ochranu zejména obvodů železničního zabezpečovacího zařízení, pracujícího na vymezených frekvencích, před rušivými vlivy, způsobenými střídavou složkou proudu ze stejnosměrného topného zdroje, jenž je tvořen třífázovým alternátorem a třífázovým můstkovým usměrňovačem. Podstatou vynálezu je, že ze střídavých vstupů usměrňovače jsou pomocí proudových čidel jednotlivě snímány analogové hodnoty proudů všech fází a porovnávány v...

Zapojení obvodu pro ovládání napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246108

Dátum: 15.09.1986

Autor: Alexander Radko

MPK: H02J 1/04

Značky: napájecího, obvodů, zapojení, zdroje, ovládání

Text:

...g. Jeho emitor je spojen se společąým vodičem 1 a báze je spojene s ovládecím vstupom 2, e výstupom invertom 4 a pre napájecí odpor ee evorkou 3 | pomocnćho zdroje. Z pomocnáho zdroje je napájen i napájecí zdroj l. Vstup invertoru A je spojen přes kondenzátor 2 s výstupom lg napájecího zdroje l a přes oddělovací odpor § je spojen s vypínacím vstupem g.V klidovém stavu je tranzistor g proudem tekoucím napájecím odporem j udržován v...

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226677

Dátum: 15.05.1986

Autor: Losenický Miroslav

Značky: triaků, nulou, napětí, průchodu, tyristorů, synchronní, spínání, zapojení, napájecího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou s dvoupulsním usměrňovačem v sekundáru síťového transformátoru, vyznačené tím, že na výstupu dvoupulsního usměrňovače (11) je zapojen omezovací odpor (13) v sérii s diodou (14), jejíž katoda je připojena na výstupní anody dvojčinného usměrňovače (11), na anodu je připojena báze tranzistoru (16), k jehož emitoru je připojen první a druhý tvarovač (18 a 19) v...

Zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230503

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fikar Zdeněk, Korec Ladislav

MPK: G01M 1/00

Značky: napájecího, zdroje, polovodičové, můstky, zapojení, tenzometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky, které umožňuje kompenzaci teplotní citlivosti těchto můstků. Zapojení je možno použít v měřicí technice při měření neelektrických veličin. Napájecí diagonála tenzometrického můstku je připojena mezi výstupní a zemnicí svorku zapojení, která využívá vlastnosti, že velikost odporu polovodičového můstku je závislá na teplotě a v souladu s touto závislostí se mění...

Zapojení pro záložní provoz napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229997

Dátum: 01.02.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02J 9/06, G05F 1/10

Značky: provoz, záložní, zapojení, napájecího, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záložní provoz napájecího zdroje podle vynálezu dovoluje při výpadku síťového napájecího napětí nepřerušený provoz napájecího zdroje z akumulátorových baterií. Jeho podstata spočívá v tom, že mezi vzájemné propojení druhého výstupu síťového zdroje a druhým vstupem napájecího zdroje a druhý vývod akumulátorové baterie je zapojen snímací odpor, jehož dva vývody jsou paralelně připojeny k prvnímu a druhému Vstupu proudové zpětné vazby...