Patenty so značkou «napájecí»

Způsob odvádění brýdové páry z odplyňovacího zařízení napájecí vody generátorů páry a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269898

Dátum: 14.05.1990

Autor: Votruba Vladimír

MPK: F16T 1/12

Značky: tohoto, provádění, způsob, páry, brýdové, zařízení, odvádění, způsobu, generátoru, odplyňovacího, napájecí

Text:

...způsobu,kdy regulace odváděného množství brýdové páry byla prováděna ručné, podle individuálního názoru obsluhujícího personálu. Výhodné je taká umístění prstence na horní dno nádoby. Brýdová pára opouštäjící zařízení kondenzuje. Prstenec zabraňuje stékání vzniklého kondenzátu po vnějším povrchu zařízení, umožňuje jeho zaohycení a odvedení.Príkladný způsob a zařízení podle vynálezu bude v dalším popsán pomocí výkresu, znázorňujícího...

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s proudově závislým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269843

Dátum: 14.05.1990

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 17/00

Značky: zdroj, regulovaný, proudové, závislým, napájecí, řízením, impulsně

Text:

...vývod je spojen s druhým silovým výstupom §g měniče Q a s druhým vývodem lg zdroje 1 referenčního napětí. Jeho první vývod ll je spojen s druhým vstupom gg zesilovače g odchylky. Jeho Výstup g je spojen s prvním vstupem 31 komparátoru 3. Jeho výstup jj je spojen s nulovaoím vstupom il klopnéhc obvodu 5. Jeho nastavovací vstup gg je spojen s výstupom 21 generátoru Ž impulsů. Výstup 5 klopného obvodu 3 je spojen s řídicím vstupem §§ měniče §....

Výhybka pro vodicí a napájecí systém manipulačně dopravního prostředku vedeného drážkou v podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266007

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lenner Raimund, Žáček Oldřich

MPK: B60M 1/12, B60M 1/14

Značky: podlaze, dopravního, systém, manipulačné, vedeného, prostředků, drážkou, vodiči, výhybka, napájecí

Text:

...obr. 3 znázorňuje schéma též vyhýbky přestavené pro přímý směr, obr. 4 schéma vyhýbky pro směr přímý a vlevo, obr. 5schéma vyhýbky pro směr vpravo nebo vlevo a na obr. 6 je řez rovinou A-A z obr. 1.Pevnou část vodicí drážky ve vyhýbce (obr. 1), navazující plynule na všechny tři větve vodicí a napájecí drážky, tvoří třídílný kryt á skříně l vyhýbky. Pevnou část napájecí troleje ve vyhýbce tvoří trolejové vodiče gg, plynule navazující na...

Napájecí voda pro drůbež

Načítavanie...

Číslo patentu: 264203

Dátum: 13.06.1989

Autori: Klíma Ladislav, Táborský Otto, Horák Ivan, Polášek Lubomír, Beneš Bohuslav

MPK: A23K 1/175

Značky: napájecí, drůbež

Text:

...organických solí není dosud do krmných směsi pro drůbež přidáván, ani do napájecí vody a tak není zajištěn přísun optimálního množství této látky.Tato nevýhoda je odstraněna řešením podle vynâlezu, jehož podstatou je napájecí voda obsahující rozpustnou formu trojmocného chromu s výhodou síran chromitý nebo dusiěnan chromitý nebo chlorid chromitý nebo organické soli nebo komplexy rozpustné formy trojmocného chromu v takovém množství sloučeniny,...

Napájecí zdroj pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264034

Dátum: 12.05.1989

Autori: Garbul Alexandr, Zaks Michail, Kaganskij Boris, Smirnov Vladimir

MPK: B23K 9/00

Značky: napájecí, obloukem, elektrickým, svařování, zdroj

Text:

...Onuonpeueuuo c Buxoa Kounaparopa 8 nocrynaew Kouauna na nepeKnmqamenh 9 ypóann, n na Bxo Konnaparopa 8 nocrynaer cnrnan sanaHnMMHHManbubro yponna TOKa UłM. CBBPOHHBŇ TOK ich, noepmnnaeuuň saeprueň npocceną 5, cnąaer qepes nno 6 no sennqnuu IM.B MOMEHT cpanneann cnrnana saannn u o 6 paTuoň cnaau Uf nponcxonnm nepexnmqenne Komnapawópa 8 nonyupo~ aonuxonuü Knwq 3 3 aMmKaeTcn H na BxpxoMnapaTopa 8 nocwynaew cnrnan sanaHHuMaKcnManLnoro yponnn...

Dvojitý napájecí zdroj se stabilizací napájecího proudu pro operační zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263528

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: H02J 7/04

Značky: proudu, operační, napájecí, zdroj, dvojitý, stabilizaci, napájecího, zesilovače

Text:

...první napájecí svorka Ž je v tomto případě kladné n druhá napájecí svorka Ž záporná vzhledem ke společné svorce 3. Druhý pól stabilizační diody D 2 je spojgns kladnou první napájecí svorkou Ž přes luminiscenční diodu D 1e druhý pól sériového třetího rezistoru, tedy dvojpólu R 5, je spojen s druhou zápornou napájecí svorkou 5 přes tenzometrický můstek Ľ. Béze zesilovacíbo tranzisooru 22 je spojene s jezdcemnnstnvovacího notencíometru E,...

Impulsně regulovaný napájecí zdroj s rekuperační indukčností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263213

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štusák Miroslav

MPK: H02M 7/00

Značky: napájecí, zdroj, regulovaný, impulsně, indukčnosti, rekuperační

Text:

...tekoucího doNa obr. 2 a obr. 3 čas U představuje okamžik, ve kterém sepnul sériový spínač, čas tl představuje okamžik, ve kterém rozepnul sériový spínač a sepnul paralelní spínač, časT vymezuje periodu činnosti impulsně regulovaného napájecího zdroje,proud Ia představuje maximální hodnotu proudu odebíraného zevstupního zásobníku energie, proud Ir představuje maximální hodnotu rekuperačního proudu tekoucího do reálne zatěžovacíJeden pól...

Napájecí a ovládací modul regulačních řídicích a výpočetních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261733

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nakládal Leoš, Undus Stanislav, Berka František, Koritňanský Ivan

MPK: H05K 5/00

Značky: ovládací, řídících, napájecí, modul, systému, regulačních, výpočetních

Text:

...prostředí.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení napájecího a ovládacího modulu podle vynálezu. Na obr. 1 je čelní pohled a na obr. 2 a 3 příčnéřezy modulem.K nosnému rámu lltvořenému vodorovnými a svislými hlíníkovými prołily,je prostřednictvím nosné desky 2 připevněn napájecí transformátor g. Na jeho spodní části je umístěna vstupní výkonové svorkovnice 5 pro připojení napájecího261 733 napětí, k jeho horní části je...

Zapojení budicího stupně, zejména pro pulsní napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261583

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štefl Jiří

MPK: H02M 3/156

Značky: zejména, pulsní, napájecí, budicího, zdroj, zapojení, stupně

Text:

...93 je připojen na vstupní řídící svorku 5 budícího stupně §§. Výstupní pracovní svorka 5 budicího stupně ââ připojena na kolektor výkonového tranzistoru E typu npn, jehož emitor je připojen na katodu diody Q a přes pracovní indukčnost na druhý vývod filtračního kondenzátora Q a na zpětnovazební vstup gg řídícího obvodu EQ. Výstupní budicí svorka § budicího stupně §§ je připo jena na bázi výkonového tranzistoru X a přes pomocný odpor EQ na...

Víceploché radiální ložisko, zejména pro napájecí čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259099

Dátum: 17.10.1988

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 17/02

Značky: napájecí, ložisko, radiální, čerpadla, víceploché, zejména

Text:

...spočívá v tom,že každý segment je pevně uchycen nosnými prvky v děleném nosiči.Vyššího účinku se dosahuje pod 1 evyná 1 ezu tím, že pevným uložením jednotlivých segmentů se dosáhne kvalitativně vyšší tuhosti uložení rotoru stroje, omezení vibrací e delší životnosti ložiska 1 celého stroje.Příklad konkretního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojenýoh výkresech, kde obr. l představuje nárysný řez víceplochého rediálního...

Dávkovač koncentrátů do napájecí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258159

Dátum: 15.07.1988

Autori: Olšan Ladislav, Brabec Michal

MPK: G01F 11/00

Značky: napájecí, koncentrátů, dávkovač

Text:

...čepu §, je připojeno k sací hubici 6 násosky ovládacím táhlem lg s drážkou, zatímco úchytka lg na jeho závaží2 je připojena napínacím lankem łi k rameni A plováku 3.Napájecí voda je přiváděna do směšovací nádrže ł potrubím g, přičemž přítok vody je regulován plovákovým ventilem, jehož plovák se nachází ve vyrovnávací nádrži umístěné pod směšovací nádrží l. Na počátku přítoku vody do směšovací nádrže l nachází se plovák 3 s kyvadlem łł v...

Spínačový napájecí zdroj stabilizovaného napětí pro elektronická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242606

Dátum: 01.05.1988

Autor: Rambousek Jaroslav

MPK: H03L 5/00

Značky: napětí, zdroj, elektronická, zařízení, spínačový, stabilizovaného, napájecí

Text:

...referenčního napětí. Výstupnapětí obdélníkového průřezu z řízeného spínačového dílu je přes usměrňovač zapojen na výstupní svorky stabilizovaného- 3 242 sus vystupnino napětí epínačového napájecího zdroje. Tento výstup napětí obdélníkového průřezu z řízeného spínačového dílu může být zapojen na výstupní svorky stabílizovaného výstupního napětí spínačového napájecího zdroje přes usmerňovač a přes filtr a filtrační kondenzátorVe výhodném...

Sací napájecí zařízení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253488

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brož Václav, Jelínek Tomáš

MPK: A01K 7/06

Značky: napájecí, sací, zařízení, hospodářských, zvířat

Text:

...nádrži g-je prostřednictvím rotvodu vody l připojena napájecí nádoba §, která je ve stejné výškové úrovni jako zásobní nádrž g. Napájecí nádoba Q je sestavena z horní části 4, ve které je upevněna sací trubice Q a přívodní potrubí g. Uvnitřhorní části g napájecí nádoby Q je vzduchotěsně vymezen prostor vytvářející vzduchový zvon 1, do kterého je vyvedeno přívodnípotrubí § svým vývodem 9. Výškové poloha napájeoí nádoby Q jeupravena tak,...

Ochranné zapojení pro spínací tranzistor napájecí jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252804

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ratári József, Kulcsár János, Kajtor Pál

MPK: H04N 3/16

Značky: spínací, ochranné, tranzistor, zapojení, napájecí, jednotky

Text:

...napětí na prvním kondenzátoru łg dosáhne hodnoty, při níž začne řádkový oscilátor łg kmitat, začne zapojení rízené signálom ádkového oscilátoru łg přes řádkový budicí stupeň lg a sestávající z tranzistoru łg řadkového vychylování z tlumicí druhé diody łł, řádkového transformatoru gg, vyohylovacího vinutí łg, vylaäovacího druhého kondenzátoru il tangenciálního třetího kondenzštoru łg a z linearizačního členu gg pracovat jako řádkový...

Zálohovaná napájecí soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 246977

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlavonik Jaroslav, Vach Vladimír

MPK: H02J 9/06

Značky: zálohovaná, soustava, napájecí

Text:

...bude popsán pomocí výkresu, kde je snásorněna sálohovaná napájací soustava podle vynálazu, v níž první výstup | 1 napájače l je spojen s prvním vývodem akumulátorová baterie 1 a s prvním vývodem sátěže g. Její druhý vývod je apojan s prvním výatupem g nabíječe g a s výstupom 53 stabllísátoru 2. Jeho vstup j je spojen a druhým vývodam akvmulátorové batería j. Drum výstup 1 Z napájače l je spojen s prvním vývodem snímacího odporu Q a a prvním...

Vícehladinový napájecí zdroj s časovou sekvencí a zálohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241761

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Koláo Karel, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: G05F 1/10

Značky: napájecí, zdroj, časovou, vícehladinový, zálohováním, sekvencí

Text:

...s prvním vstupom 3 obvodu 1 hlavní hladiny a s prvním vstupom gł obvodu Q vedlejši hladiny. Druhý výstup gâ oddělovacího členu g zálohováni je spojen se druhým vstupom gg obvodu 5 hlavní hladiny, druhým výstupom gg zálohového zdroje Q napájení a rovněž se druhým vstupom gg obvodu §° W V vedlejší hladiny Třetí vstup gg obvodu § vedlejší hladiny.je spojen o výstupom gg obvodu Q blokování vedlejši hladiny ojeho vstup gł Jo spojsn s prvním...

Pomocný napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251637

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kosina František, Pavlík Jiří

MPK: H03L 5/00

Značky: zdroj, pomocný, napájecí

Text:

...vstupu 2 třotího usmčrňovsčo 2, jehož první vstup 21 Jo připojen k druhému vyvouu 35 spínacího vinutí transforuitoru 1 mäničo. První výstup 21 třetího usměrioveöo 2 je připojon k prvnínu vstupu QA odpínacího obvodu Q, jehož druhývstup § 3 je připojen k druhému přívodu sítě 2 § a současně k druhému výstupu 25 třetího usměrnoveče 2, přičomž výstup §g odpínacího obvodu § je připojen k prvníuu vývodu 11 primírního vinutí pouocného...

Zapojení dvojice tyristorových spínačů na napájecí straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251293

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: straně, tyristorových, kolejového, zapojení, obvodů, napájecí, dvojice, spínačů

Text:

...Přitom výstupní svorka QQŽ prvního indikátoru QQ proudu je spojene se vstupní svorkou QQQ prvního invertoru łQ.Rovněž výstupní svorka Qlä druhého indikátoru Q 1 prcudu je spojene se vstupní svorkou łíg druhého invertoru gł, přičemž výstupní svorka QQQ prvního invertoru QQ je spojena s druhou vstupní svorkou QQQ prvního součinového členu QQ. současně výstupní svorka QQQ prvního součinového členu QQ je spojena s řídící svorkou QQQ druhého...

Výměník tepla, zejména ohřívák napájecí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 240665

Dátum: 01.06.1987

Autori: Schölkens Bernward, Urbach Hansjörg, Becker Reinhard

MPK: F28D 7/06

Značky: ohřívák, tepla, výměník, napájecí, zejména

Text:

...Poruchou nebezpečnou.pro provoz se rozumí např. zvýšená vibrace svazku trubek signalizující jeho uvolnění v distan~ ění mříži nebo netěsnost teplosměnných trubek, která má za následek výtok napájecí vody do parního prostoru e jeho postupné zap 1 ňo~ vání vodouoPríklad provedení výměníku tepla, zejména ohříváku napájecí vody podle vynálezu je na obr. 1 a 2 v aplikaci na vysokotlaký ohŕívák napájecí vody. Obro 1 představuje podélný...

Stejnosměrný napájecí zdroj elektronických obvodů s ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240155

Dátum: 01.06.1987

Autori: Altmann Heinz Dieter, Bretnutz Rudi

MPK: H02H 7/20

Značky: ochranou, stejnosměrný, napájecí, elektronických, zdroj, obvodů

Text:

...nesýmetrie a zvlněni nestabilizovaných napětí a nepňipustných velikosti stabilizavaných napětí a na třeti vstup Ěàž prvého polovodičového spinače Q. Prvý výstup § 45 stabilizátoru 5 se dvěma sýmetrickými výstupnimi napětimi, připojený jednak na čtvrtý vstup ggg prvého polovodičového spínače Q a jednak na druhý vstup ŽLŠl - 34 a 155 obvodu Ž vyhodnoceni nesymetrie a zvlnění nestabílizovaných napětí a-nepřípustných velikosti stabilizovaných...

Vícehladinový napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233794

Dátum: 15.08.1986

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: G05F 1/10

Značky: vícehladinový, zdroj, napájecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká realizace vícehladinového napájecího zdroje. Obvod podle vynálezu umožňuje elimitovat dobu zapnutí tyristorů použitých pro regulaci vedlejších hladin vícehladinového napájecího zdroje s impulsní regulací. Obvod vytváří potřebný předstih buzení tyristorů oproti výkonovým impulsům hlavní hladiny. Obvod umožňuje snížit proudové i napěťové namáhání prvků měniče při realizaci vícehladinového napájecího zdroje.

Napájecí vedení, zejména pro napájení proudem v explozí ohrožených provozech, jako především v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223807

Dátum: 15.04.1986

Autor: Köhler Dieter

Značky: explozí, hlubinných, především, dolech, provozech, napájení, proudem, zejména, napájecí, ohrožených, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká napájecího vedení, zejména pro napájení proudem v provozech, které jsou ohroženy explozí, jako především v hlubinných dolech. Vynálezem se řeší technický problém zvýšení bezpečnosti napájecího vedení a provozní spolehlivosti. Uvedený problém je u napájecího vedení s podélnou štěrbinou a s běžcem, sloužícím jako sběrač, postupujícím podélnou štěrbinou napájecího vedení, která je opatřena pružným těsněním, vyřešen podle vynálezu...

Kombinovaná napájecí nádrž parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230776

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kaplan Jiří, Billian Vladimír

MPK: F22B 37/14

Značky: kotlů, kombinovaná, nádrž, parních, napájecí

Text:

...potrubí § 51, vjroházející z redukčního ventilu já, ktorý je spojen odbočným potrubím l s parním rozdělovačem 1. Vlastní kombinovaná napájecí nádrž l eestává ze zásobníku 1,3 l, na jehož horní části jpg je umístěno odplynovací hrdlo 31 s odplyňovacím zařízením g. V horní části čela 353 zásobníku m nad hladinou 11 napájecí vody § 6 je vytvořena hrdlo ohřívače 2 , ve kterém je umístěna topná vložka gg. K hrdlu ohřívače 2 Q je připojeno víko...

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223278

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kadlec Josef

Značky: zařízení, soustavy, napájecí, anténní, koaxiální

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiální napájecí zařízení anténní soustavy, která je složena z anténních jednotek uložených v šesti patrech nad sebou je zkonstruováno tak, aby napájecí vedení k jednotlivým anténním jednotkám v případě soufázového napájení bylo shodné a v případě nesoufázového napájení bylo shodné pouze ke dvojicím anténních jednotek, přičemž délkové rozdíly vedení ke dvojicím anténních jednotek jsou menší než polovina provozní vlnové délky.

Automatická napájecí stanice s dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219370

Dátum: 15.08.1985

Autori: Paszek Miloslav, Mach Jan, Firla František

Značky: napájecí, stanice, automatická, ovládáním, dálkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická napájecí stanice pro dálkové ovládání pásových dopravních linek z jednoho pracoviště. Automatická napájecí stanice tvoří kinematický celek z rozváděče a ovládače, které jsou zapojeny mezi přívodní potrubí, napájecí potrubí a spojovací potrubí, jež jsou vybaveny trvale otevřenou clonou a jednosměrnými ventily připojenými na první a druhé ovládací potrubí. Automatickou napájecí stanici je možno využít u pásových dopravních linek pro...

Frekvenční měnič pro asynchronní motory s napájecí frekvencí vyšší než 50 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 225904

Dátum: 01.07.1985

Autor: Winkler Jiří

Značky: měnič, napájecí, frekvenční, vyšší, frekvencí, motory, asynchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenční měnič pro asynchronní motory s napájecí frekvencí vyšší než 50 Hz, vyznačený tím, že ke každé fázi statoru alespoň jednoho asynchronního motoru (5) je paralelně připojen jednak kondenzátor (2), jednak odpovídající fáze střídavé strany střídače proudu (1) a měniče impedance (3), k jehož výstupu je připojena indukčnost (4), přičemž výsledný charakter impedance kondenzátorů (2), asynchronních motorů (5) a proměnné indukčnosti, tvořené...

Zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219032

Dátum: 15.06.1985

Autor: Karpíšek Jiří

Značky: parních, zařízení, oběhové, směšování, napájecí, kotlů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů, v jejichž bubnech je umístěna vestavba pro oddělení páry a vody z parovodní směsi působením odstředivé síly. Účelem vynálezu je snížit tepelná pnutí ve stěně bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívody napájecí vody do bubnu jsou zaústěny do sběrných komor, které jsou vstupními kanály připojeny na odstředivé prvky. V každé sběrné komoře při ústí přívodu...

Přípravek k fixaci podkladnice pro napájecí kolejnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 227104

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kareš Jiří, Němeček Antonín, Černý Miroslav

Značky: napájecí, fixaci, podkladnice, přípravek, kolejnici

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek k fixaci podkladnice pro napájecí kolejnici, zejména pro tunelové elektrifikované tratě, vyznačující se tím, že pozůstává z příčného nosníku /10/ s vodícím úhelníkem /11/ na jednom konci, přičemž na opačném konci, který zasahuje do pásma napájecí kolejnice /60/, jsou k tomuto příčnému nosníku /10/ odspodu připevněny jednak koncový sloupek /12/, jednak dvojice nosných sloupků /13/, jejichž dolní konce jsou navzájem spojeny nosným...

Konstrukční blok napájecí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224106

Dátum: 01.11.1984

Autori: Tyburec Milan, Lang Václav, Novák Vavřinec, Paták Zdeněk, Zbořil Vladimír Csc, Parkan Petr, Novák Lubomír

Značky: napájecí, soustavy, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční blok napájecí soustavy vyznačený tím, že tvoří subblok napájecích zdrojů, včetně ventilace a styku umístěný v kostře (1), případně s kapotáží (2), přičemž v této kostře jsou vzájemně mechanicky spojeny jeden nebo více ventilátorů (3) s vyrovnávací tlakovou komorou (4) a zdrojovou částí (15), která zahrnuje sestavu napájecích zdrojů, případně řešených s pomocí síťových a měničových modulů (16/1 - 16/N), zahrnujících funkční obvody...

Zapojení komutační skupiny pro měniče se sníženým působením na napájecí síť

Načítavanie...

Číslo patentu: 214231

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kule Lumír, Mašek Jaroslav, Šašek Jaroslav

Značky: komutační, síť, sníženým, napájecí, skupiny, měniče, zapojení, působením

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komutační skupiny pro měniče se sníženým působením na napájecí síť, tvořené dvěma komutačními podskupinami, dvěma tlumivkami a pólem komutační skupiny, vyznačené tím, že pól (a) první komutační podskupiny (1) je spojen s prvním vývodem první tlumivky (3) a pól (b) druhé komutační podskupiny (2) je spojen s prvním vývodem druhé tlumivky (4), přičemž druhý vývod první tlumivky (3) je spojen s druhým vývodem druhé tlumivky (4) a s pólem...