Patenty so značkou «napaječe»

Zapojení napaječe impulsně řízeného pohonu s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlavatý Jaroslav, Holubec Stanislav, Kolouch Jaromír, Rádek Igor, Přikryl Hynek

MPK: H02P 8/00

Značky: řízeného, napaječe, pohonů, motorem, impulsně, krokovým, zapojení

Text:

...generátoru impulsů, pak v žádném případě nemůže způsobit poškození pohyblivých částí pohonu a proto není nutná provádět opatření k omezení úrovně řídicího kmitočtu. Protože omezení rychlosti pohybu je dàno vlastním řešením napaječe podle vynálezu, je príslušný pohon v porovnání s dosud užívanými provedeními chráněn podstatné spolehlivěji.Na přípojeném výkrese je snázorněn pŕíklad provedení zapojení napaječe impulaně řízeného pohonu s...

Zapojení střídačového napáječe s předstabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246226

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lizin Alexej Ivanovie, Wetzel Wilhelm, Puchov Vladimir Nikolajevie

MPK: H02M 7/48

Značky: předstabilizací, zapojení, střídačového, napaječe

Text:

...ggg výkonového stŕídače gg je spojen se zápornou napájecí svorkou Ql zapojení, se záporným vstupem § 53 filtru gl, s anodou zpětné diody gg. s druhým pőlem elektrolytického kondenzátoru lg, s druhým výstupem regulačního potenciometru ll, s druhým pôlem filtračního kondenzátoru ll, s anodou stabilizačnĺ Zenerovy diody lg, se záporným napájecím vstupem lg multivibrátoru lg a se záporným napájecím pölem lg bistabilního klopného obvodu lg.Druhý...

Zapojení centrálního napáječe pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230033

Dátum: 15.09.1986

Autori: Janda Josef, Sůsa Jaroslav

MPK: B60L 1/00

Značky: trakční, napaječe, zapojení, vozidla, centrálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení centrálního napáječe pro trakční vozidla, sestávající z prvého a druhého stabilizátoru, prvého a druhého měniče, přepínače bloků, obvodu ochran a z obvodu jištění, vyznačené tím, že přepínač bloků (5) je přes prvý výstup (b) připojen na vstup prvého stabilizátoru (1), jehož prvý výstup (k) je připojen na druhý vstup (c) přepínače bloků (5) a druhý výstup (d) přepínače bloků (5) je připojen na vstup prvého měniče (3), jehož prvý výstup...

Zapojení centrálního napáječe normalizované frekvence pro napájení přístrojů a zařízení trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224125

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

Značky: přístrojů, frekvence, normalizované, napaječe, centrálního, zařízení, vozidel, trakčních, zapojení, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení centrálního napáječe normalizované frekvence pro napájení přístrojů a zařízení trakčních vozidel se dvěma výkonovými stupni, kde první stupeň je tvořen pulsním stabilizátorem stejnosměrného napětí a druhý stupeň je tvořen výkonovým stupněm střídače, vyznačené tím, že svorka napájecího napětí (1) je připojena na vstup pulsního stabilizátoru (2), jehož výstup je připojen jednak na výkonový vstup (a) výkonového stupně střídače (3) a...

Zapojení tyristorového napaječe ozonizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214339

Dátum: 01.06.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: tyristorového, ozonizátoru, napaječe, zapojení

Text:

...funkční převodník a přes volič ručního nebo automatické ho řízení buč k řídícímu potenciometru výkonu nebo k výstupu regulátoru koncentrace ozonu.Hlavní výhodou zapojení podle vynálezu je dosažení přesnějšího řízení jak při ruční, takPříkladné provedení zapojení tyristorového napaječe ozonizćtoru podle vynálezu je sche 214 339 2maticky znázorněno na přiloženém výkrese. Tyristorově řízený usměrňovač g napájený ze sítě přes svorky l, 3, Q...