Patenty so značkou «napájacieho»

Spôsob detekcie poškodenia napájacieho trolejového vedenia a sústava na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288261

Dátum: 30.03.2015

Autori: Pawelak Marian, Mlyńczak Jakub

MPK: B60M 1/26, B60M 1/28, G01R 31/08...

Značky: napájacieho, sústava, trolejového, detekcie, poškodenia, spôsobu, spôsob, uskutočňovanie, vedenia, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob detekcie poškodenia napájacieho trakčného vedenia spočíva v tom, že sa vykonáva monitorovanie stavu vychýlenia aspoň jedného z ramien (2) a/alebo páky (3) napínacej sústavy trolejového vedenia. Signál zo zariadenia (1) na sledovanie polohy elementov napínacej sústavy, výhodne z akcelerátora alebo digitálnej vodováhy, generovaný v dôsledku rýchlych zmien polohy ramena (2) a/alebo páky (3), a signály vyvolané zmenami okolitej teploty a...

Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6591

Dátum: 04.11.2013

Autori: Marton Michal, Jurko Jozef, Panda Anton

MPK: F04F 7/00, F04F 7/02

Značky: nutnosti, napájacieho, tokov, čerpania, spôsob, prírodných, zdroja

Text:

...je tlak atmosférický. Pre správnu činnosť je potrebné dosiahnuť odvzdušnenie prívodného potrubia. To sa dosiahne tým, že pred spustením čerpadla do prevádzky sa zatlačí piest čerpadla do spodnej polohy a nechá sa v tejto polohe niekoľko minút, aby váha vody vytlačila vzduch cez vstupné hrdlo privádzacieho potrubia. Pri hadici z PVC odvzdušnenie je možné dosiahnut tak, že sa nadvihne vstupné hrdlo do výšky a pomocou vhodnej nádoby zavodnĺme -...

Zapojenie napájacieho zdroja riadeného signálmi po napájacom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5781

Dátum: 06.07.2011

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/00, H02J 13/00

Značky: napájacom, zdroja, signálmi, napájacieho, vedení, riadeného, zapojenie

Text:

...bloku demodulátora, bloku meniča a bloku merania výstupného prúdu, napätia, alebo výkonu. Blok demodulátora je prepoj ený s blokom merania výstupnej elektrickej veličiny. Ten meraním porovnáva skutočnú elektrickú veličinu s požadovanou, ktorá je demodulovaná demodulátorom. Blok merania riadi činnosť meniča tak, aby bola výstupná veličína zhodná s požadovanou. Zmena výkonu napájacieho zdroja sa takto uskutočňuje na základe informácii...

Odstraňovanie oxidu uhličitého z napájacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16846

Dátum: 13.10.2008

Autor: Find Rasmus

MPK: B01D 19/00, C01B 3/52, B01D 53/14...

Značky: uhličitého, napájacieho, odstraňovanie, oxidů, plynů

Text:

...ktorý je možné likvidovať, a kvapalinu absorpčného činidla, ktorá zahŕňa oxid uhličitý, ag. zvyšovanie teploty a/alebo znižovanie tlaku kvapaliny získanej v kroku f, pred recykláciou do stripovacej kolóny.0007 V závislosti od charakteru napájacieho plynu môže byť výhodné uskutočňovať úpravu tlaku napájacieho plynu pred jeho privedením do stripovacej kolóny v kroku a predkladaného spôsobu. Odborník na túto oblasť techniky je schopný určiť...

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284825

Dátum: 21.11.2005

Autori: Millot Philippe, Rossi Carole, Esteve Daniel, Teillaud Eric, Mikler Claude

MPK: F15C 5/00, A61M 37/00

Značky: ventil, miniatúrny, aplikáciu, transdermálnu, napájacieho, zásobníka, lieku, aparátu, plnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku obsahuje: a) substrát (1) b) nálož (5) zápalného materiálu účelne umiestnenú na substráte (1) a v navzájom protiľahlom usporiadaní vzhľadom na kráterovité vybranie (6) substrátu a c) elektrický odpor (2) usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou (5) zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie...

Zapojenie na skokovú reguláciu napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2975

Dátum: 08.10.2001

Autori: Rzyman Peter, Kováčik Vladimír

MPK: H05B 41/16

Značky: zapojenie, skokovú, napätia, napájacieho, reguláciu

Text:

...v mnohých prípadoch podľa miestných podmienok sa môže na začiatku svietiaceho cyklu použiť napájacie napätie o 10 až 20 V nižšie a potom (napríklad po 22,hodine) prejsť na ešte nižšie napájacie napätie. V mnohých prípadoch pre zastaralosť3 siete, regulácia s jedným regulačným stupňom je nepoužiteľná. Čiže druhým vyhotovením regulátora sa neumožňuje docielenie podľa miestných podmienok maximálne možných úspor elektrickej energie.Predložené...

Zapojenie na stupňovité znižovanie a zvyšovanie napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2613

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kováčik Roman, Kováčik Vladimír, Galleé Vladimír, Kováčik Maroš

MPK: H05B 37/00

Značky: zvyšovanie, zapojenie, napätia, znižovanie, stupňovité, napájacieho

Text:

...hodnotou,kedy ešte výbojkové svietidlá sú funkčnespoľahlivé,čo je okolo 190 V. Toto zapojenie vylučuje možnosť napájania aj napätiami nižšími ako 230 V avšak vyššími ako 190 V v prechodoch medzi mąximom dopravnej špičky a nočným kľudom,alebo podľa miestných pomerov aj hned na začiatku svietenia, napríklad napätím 200 V a v nočnom kľude 190 V. Čiže druhým vyhotovením regulátorov sa neumožňuje docielenie maximálne možných úspor elektrickej...

Zapojenie na zníženie napájacieho napätia hlavne osvetľovacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2364

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kováčik Vladimír, Kesegh Vladimír

MPK: H05B 41/42

Značky: zapojenie, napätia, hlavne, napájacieho, telies, osvětlovacích, zníženie

Text:

...11 cez prvý stýkač 1 a z odbočiek Q cez druhý stýkač l sa napája sústava osvetľovacích telies á, ktorá je chránená poistkami Q. Prívodné vodiče lautotransfomiátora 1 sú cez istič gneodpínateľne pripojené na elektrickú siet Ll L 2 L 3a konce A cievok vinutia autotransformátora l sú zapojené na vstupné svorky 11 skratovacieho stýkača u ktorého výstupné svorky g sú navzájom vodivo prepojené a sú zapojené na nulový vodič j Cievka l skratovacieho...

Zapojenie na zníženie napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2290

Dátum: 10.09.1999

Autori: Kováčik Vladimír, Kesegh Vladimír

MPK: H05B 41/42

Značky: zapojenie, napájacieho, napätia, zníženie

Text:

...elektrickej energie znížením vlastných strát autotransfonnátora . K zvýšeniu úspor elektrickej energie prispieva aj to, že pri napájaní osvetľovacích telies menovitým napätím siete je zrušená funkcia autotransformàtora , čiže nie sú žiadne straty elektrickej energie na samotnom stmievači z titulu strát na autotransformátoreNahradením stýkača dimenzovaného na veľkosť priameho prúdu zo siete a dvoch spozďovačov spínania stykačov, stýkačom na...

Ochranný obvod pre zvýšenie maximálneho napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260265

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fabián Slavomír, Jakabovič Ján

MPK: H02H 7/20

Značky: napätia, napájacieho, maximálneho, obvod, zvýšenie, ochranný

Text:

...vynálezu, ktoré umožňuje dodávať do záťaže požadovaný prúd s možnosťou vyšších napätí na záťaži.Zapojenie podľa vynálezu, ako je znázornené na priloženom výkrese, pozostáva z chráneného tranzistora 6 MOSFET s obohateným kanálom typu N, ktorého emitor je spojený cez zaťažovací odpor 7 so zemou, aktorého kolektor je spojený s emitorom bipolárneho tranzistora 2 typu NPN, s emitorom poľom riadeného tranzistora 3 s kanáiom typu P a cez druhý odpor...

Zapojenie napájacieho zdroja skúšača citlivosti zubov v stomatologických súpravách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279703

Dátum: 13.05.1992

Autor: Burian Jozef

MPK: A61C 19/04, H02M 5/275

Značky: skúšača, súpravách, zdroja, napájacieho, zubov, zapojenie, citlivosti, stomatologických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie napájacieho zdroja skúšača citlivosti zubov v stomatologických súpravách vytvára impulzy s potrebnou frekvenciou, šírkou a amplitúdou napájacieho napätia. Podstata zapojenia spočíva v tom, že zdroj (1) napätia je pripojený na vstup násobiča (2) napätia a zároveň na vstup tvarovacieho obvodu (3), pričom výstup tvarovacieho obvodu (3) je spojený so vstupom monostabilného klopného obvodu (4), ktorého výstup je spojený s druhým vstupom...

Zapojenie elektronického napájacieho obvodu elektromagnetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261505

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ploskoň Štefan, Bujňáček Marián

MPK: H01F 7/18

Značky: elektromagnetov, obvodů, napájacieho, zapojenie, elektronického

Text:

...cez siedmy odpor 27 s anodou tretej diody 13 a s druhým kondenzatorom 32, ktorého druhý vývod a prvý vývod ôsmeho odporu 28 je spojený s kolektorom šiesteho NPN tranzistora 4 G,ktorého báza je spojená s druhým vývodom deviateho odporu 29.Druhý vývod tretieho odporu 23, druhá napájacia svorka G elektromagnetu 10, katoda tretej diody 13 a emitor šiesteho NPN tranzistora 46 sú spojené so zápornou zdrojovou svorkou 2. Kolektor druhého NPN...

Zapojenie generátora riadiacich impulzov s kompenzáciou zmeny napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252855

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švancar Ján, Lago Miroslav

MPK: H02M 1/08

Značky: změny, zapojenie, kompenzáciou, napájacieho, generátora, riadiacich, napätia, impulzov

Text:

...výstupmi a, b, c,kde medzi zemnou evorrkou z .a n/ýietwpoun a je obraz -siietolviaanéihov nwaspätira medzi fázanmi A - B, medzi zemrroru ev-orrrkouu z ia výletupsom b je obrra.z »sieťového ntaapältia medzi fá zexmi B - C, medzi ze-mnou evoInkiou- z a. vý-stiuupoim c je iobirałz si-ettovvěłuo Imanpä-tira medzi fázarmi C - j, medzi zenrnou siviorüdom z a výnetwpworm a je ~obraz sietiovéhio anepätšna medzi fázeaumí B -HA, medzi zemnou -sviourkon...

Zapojenie pre kontrolu prítomnosti fáz napájacieho napätia, najmä tyristorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 240525

Dátum: 15.08.1987

Autor: Moskva Penner Valerij Mojsejevie

MPK: G01R 19/155

Značky: zapojenie, kontrolu, meniča, tyristorového, najmä, napätia, přítomnosti, napájacieho

Text:

...aj malé rozmery a taktiež nízke naklady na realizáciu. Ďalšou výhodou je, že kontakt 16 indikujúci prítomnost fáz je galvanicky oddelený od regulačného synchronizačného napätia a môže sa použit napr. na zablokovania zapaľovacich lmpulzov, alebo k vypnutiu výkonových obvodov tyristrového meniče.Zapojenie podľa vynálezu je uvedené na pripojenej schéma. iK první, druhej a treti vstupné svorke 12, 13 a 14 sú pripojené první, druha a tretí dióda...

Zapojenie obvodov pre prenos napájacieho napätia a signálov jediným vodičom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221698

Dátum: 15.03.1986

Autor: Figura Zdenko

Značky: napájacieho, obvodov, vodičom, jediným, napätia, zapojenie, prenos, signálov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spojenie ultrazvukového meniča s vyhodnocovacou skriňou jediným vodičom. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že jeden koniec tieneného vodiča je spojený cez prvý väzobný kondezátor na prvý vybíjací odpor a oddeľovaciu diódu s generátorom taktovacích impulzov a cez prvý oddeľovací transformátor na zosilňovacie a vyhodnocovacie obvody. Druhý koniec tieneného vodiča je spojený cez druhú...

Zapojenie pre multiplexný prenos napájacieho prúdu zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 221177

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turan Štefan

Značky: zapojenie, multiplexný, prúdu, prenos, napájacieho, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je, že pre ľubovoľný počet snímacích prvkov je možné použiť jeden výkonove nenáročný zdroj. Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že zdroj je pripojený na jeden spoločný vstup elektronického prvku, ktorého jednotlivé výstupy sú spojené s čidlami, pričom pomocou generátora binárneho kódu na jedna z n sa zdroj pripojuje postupne na jednotlivé prvky.