Patenty so značkou «napájacej»

Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbernice elektrickej zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6464

Dátum: 02.08.2013

Autor: Antoš Jan

MPK: G07C 9/00, E05B 47/00, E05B 49/00...

Značky: zapojenie, ovládacej, zbernice, elektrickej, napájacej, jednotky, zámky, obvodů

Text:

...jednotky Ľ a na anódu diódy Q. Katóda diódy Q je pripojená na prvú vstupnú svorku napájacej zbemice elektrického zámku Ľ,na prvú výstupnú svorku Q napájacej zbemice elektrickej zámky Q a na vstup jednocestného usmerňovača 51. Jeho výstup je pripojený na druhý napájací vývod ovládacej jednotky 7 L.Funkcia zapojenia ovládacej jednotky do obvodu napáj acej zbemice elektrickej zámky je nasledovnáNa svorkách g a Q je trvalo pripojené striedavé...

Usporiadanie automobilového vozidla na pridržanie napájacej hadičky kvapaliny ostrekovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4264

Dátum: 29.05.2006

Autori: Vigneau Cédric, Brulet Jean-michel, Deysson Guillaume

MPK: B60S 1/46

Značky: usporiadanie, napájacej, pridržanie, ostrekovača, vozidla, hadičky, kvapaliny, automobilového

Text:

...pozdĺžnu, vertikálnu a priečnunaznačenú trojhranom L,V,T z obrázkov 1 až 3. Prvky identické alebo analogické sú označené rovnakými referenčnými číslami.Tak, ako je to znázomené na obrázku 1, kapota 10, tu V otvorenej pozícii, je kĺbovo spojená s karosériou (neznázomené) vozidla prostredníctvom pántu 12 (na obrázkoch je znázornený jediný). Prvé zakončenie 14 pántu 12 je pripojené ku kapote 10 adruhe zakončenie 16 jeupevnené na prvok 18...

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: napájacej, parného, rozvodu, fixačný, generátora, antivibračný

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Kondicionér napájacej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 280377

Dátum: 08.10.1997

Autori: Brezňan Martin, Sivák Štefan

MPK: H02J 1/00, H02J 1/06

Značky: siete, kondicionér, napájacej

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá vstupná svorka (9) je pripojená na zápornú svorku jednosmernej napájacej siete, druhá vstupná svorka (10) je pripojená na kladnú svorku jednosmernej napájacej siete, prvá výstupná svorka (11) zápornej polarity a druhá výstupná svorka (12) kladnej polarity je pripojená k napájanému elektronickému zariadeniu, prvá vstupná svorka (9) je zapojená na jednu stranu cievky (1), druhá strana cievky (1) je zapojená na jednu stranu druhej blokovacej...

Odparovací ohrievač kotlovej a napájacej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 235

Dátum: 09.09.1993

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F22D 1/20

Značky: odpařovací, napájacej, ohrievač, kotlovej

Text:

...kupříkladu ležatý plamencový kotel. Vnitřní konstrukce kotle a oddelenévodní a spalovací prostory zde nejsou znázorněny. jelikožjde 0 běžná konstrukční provedení. která nemají vliv na podstatu technického řešení. V kotli 2 je pouze znázorněna úroveñ vodní hladiny 29 a napojení kouřovodu QQ pro odvod horkých spalín. Pod úrovní kotle g je uložen podélný trubkový ák 1 s osou LQQ. kterým prochází souose kouřovod QQ.ák je pžipojen k vodnímu...

Zariadenie k predhrievaniu napájacej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220873

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krcho Imrich, Christov Ivan, Hašek Anton

Značky: predhrievaniu, zariadenie, napájacej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je predhrievanie napájacej vody do úrovne teploty prostredia pre dojčiace prasnice a prasiatka do odstavu, ako aj pre odstavčatá v dochove vo veľkochovoch ošípaných. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že nad ustajňovacím priestorom sú umiestnené výmeníkové články, v ktorých sa voda zohrieva odpadným biologicko-klimatickým teplom maštaľného prostredia. Celé zariadenie pozostáva z nádrže s...