Patenty so značkou «nánosu»

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277893

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mrázek Karel

MPK: F26B 21/10, F26B 21/00, A43D 95/10...

Značky: nánosu, zariadenie, osušovanie, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla, najmä na dieloch obuvi, pozostáva z dopravníka (2), nad ktorým je uložená sušiaca komora (3), v ktorej je usporiadaný prúdový kanál (4) ohriateho vzduchu, ktorý je opatrený špárovými hubicami (45), a je napojený na hlavný komín (5), v ktorom je upravená škrtiaca klapka (6). Nad škrtiacou klapkou (6) je v hlavnom komíne (5) výkyvne uložená kontrolná klapka (7), oproti clone je upravený snímač, ktorý je...

Způsob oddělování netkané polypropylenové textilie od nánosu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268622

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mužík Vladislav

MPK: C09D 5/20, C09J 5/02

Značky: oddělování, polypropylénové, polyethylenu, způsob, netkané, nánosu, textilie

Text:

...změnu tohoto zůsobu spojení přináší tedy způsob oddělení textílie od ná nosu PE. podle vynálezu který umožňuje teplovzdušné svařeni hydroízolační fólie Netex F v Jakemkolt místě.Podle vynàlezu se textilíe od vnítřního nánosu PE odděluje odtržením, které se umožní slepením vlákem textílie vhodným lepidlem.Lepidlo se nenese v potřebném množství na textílíí. která má být Odtržena. Lepidlo po určíté době proníkne až k...

Způsob odstraňování nánosu strusky ze stěny struskové pánve a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265740

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mikula Vítězslav, Žáček Vladimír

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: nástroj, nánosu, strusky, provádění, struskové, odstraňování, způsob, tohoto, způsobu, pánve, stěny

Text:

...jsou vystavení zdraví škodlivému hluku.Uvedené nevýhody známého stavu techniky se odstraní způsobem odstraňování nánosu strusky se stěny struskové pánve a nástrojem k provádění tohoto způsobu za použití motorového rypadla dstata spočívá v tom, že odstraňovaní nánosu struskys vyložníkem podle vynálezu, jehož po ím po povrchové přímce stěny strusko se stěny struskové pánve se provádí jeho podélným rozpojenvé pánve nástrojem, tvořeným ocelovou...

Zařízení pro měření hustot tepelných toků a tepelného odporu nánosů na přestupních plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262170

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pokorný Bohumil, Zuzaňák Aleš

MPK: G01N 25/00

Značky: odporu, hustot, měření, tepelných, zařízení, toků, přestupních, plochách, tepelného, nánosu

Text:

...a tepelných odporů nánosů na přestupních plochách podle vynálezu-spočívají v tom, že odpadá problematicke měření .teplot proudících médií, jelikož .k vyhodnocení tepelného odporu vznikejícílío nánosu stačí stenovit pouze časovou závislost rozdílů vnitřní a vnější ,povrchové tep 4loty obo-u trubkových sekci za předpokladu,že známe jejich tepelné vodivosti anebo ,pokud zaříze-ní ocejchujeme.Další výhodou zařízení podle vynalezu je jeho...

Způsob omezení tvorby nánosů při tlakovém loužení rud, zejména uranových, kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257663

Dátum: 16.05.1988

Autor: Martínek Konstantin

MPK: C01G 43/00

Značky: způsob, nánosu, uranových, sírovou, tlakovém, tvorby, zejména, kyselinou, loužení, omezení

Text:

...vždy více síranu vápenatěho než je jeho rozpustnost při teplotě procesu 150 ° C. Aktuální koncentrace síranu vápenatého V roztoku při teplotä 150 ° C jev pak vyšší než rovnovážná koncentrace síranu vápenatěho v roztoku. Tento rozdí 1,nazývaný také přesycení roztoku, je hlavní príčinou vzniku nánosu sírenu vápenatého e jeho růstu na plochách, kteró.jsou v kontaktu s reakční směsí. Zpočátku roston nánosy na exponovaných plochách jen velmi poma...

Zařízení pro nakládání nánosu těživa z důlního kolejiště do důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256982

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: B65G 67/04

Značky: těživa, vozů, nakládání, důlního, kolejiště, důlních, nánosu, zařízení

Text:

...na kolejovem podvozku pro vlečení důní lokomotivou. Na obr. 1 je jeho nárys, na obr. 2 je půdorys zařízení a na obr. 3 rotující nůž rozdružovacího orgánu.Zařízení je koncipováno jako návěs za důlní lokomotivu, která je zdrojem jak potřebné tažné síly, tak energie k pohonu rozdružovacího orgánu, vynášecího a plnicího dopravníku. Pohon je hydrostatický.K lokomotivě je zařízení kloubově připojeno návěsnými rameny łg pevně spojenými se...

Zařízení k mechanickému snímání nánosu z vnitřního povrchu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255799

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šíma Aleš, Figlovský Jan, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: F28G 1/08, F16L 55/00

Značky: vnitřního, nánosu, zařízení, snímání, trubky, mechanickému, povrchu

Text:

...výběžku äkrabky L je pŕipojeno táhlo Q spojem 2. Škrabky l Jsou v blízkosti hrany g zaobleny tak, že hrana g je vybroušena do ostří mířící do směru Lg svírajícího s asou 1 trubky 5 úhel Á 10 °, viz obr. 2. Tři äkrabky l jsou v trubce i sestaveny tak,jak je ukázáno na obr. 3 a 4. Hrany škrabek se navzájem překrývajío Délka Q škrabky l měřená od spoje 2 přes osu 1 trubky l do hrany g je 8 mm a poloměr 1 světlosti ll mm» Táhla jsou u škrabek ...

Způsob kontinuálního odstraňování nánosu barevných kompozic s povrchu profilově členěných pryžových obuvnických rámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244032

Dátum: 16.11.1987

Autor: Vodák Zdenik

MPK: A43D 95/06

Značky: členěných, profilové, obuvníckych, kompozic, barevných, způsob, pryžových, povrchu, rámku, kontinuálního, odstraňování, nánosu

Text:

...pohled na schematické uspořádání funkčních členů zařízení, obr. 2 dctailní řez váloem, opásaným stírecí.pleteninou a obr. 3 deteilni řez týmž válcem, v nim stírncí pletenine je v činném záběru 5 prylovýn rllkl.Funkční ústrojí zařízení podle přiloženáho výkresu k provádění způsobu oodle vynálezu sestává ze dvou protisměrně otočných válců, 2 nichž kovový válec 1 je otočný proti směru hodinových ručiček ve směru šípky.V podélném směru má ne svém...

Způsob vytváření rovnoměrného nánosu lepidla na nábalu příze vytvořeném na povrchu vzdušnice sportovního míče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247448

Dátum: 15.10.1987

Autori: Horvát Ivan, Hulla Jozef, Halmi Ivan

MPK: C09J 5/00, A63B 45/00

Značky: příze, vytváření, lepidla, povrchu, sportovního, vzdušnice, rovnoměrného, míče, nánosu, nábalu, vytvořeném, způsob

Text:

...prosycaného nábalu příze, jehož se dosahuje zmechanizovaným způsobem, podstatně zlepšujícím pracovní prostředí. Nezanedbatelným je rovněž zvýšení produktivity práce a omezení subjektivního lidského ťaktoru.Pro objasnění způsobu podle vynálezu je popis doplněn přiloženým výkresem, na němž obr.1 znázorňuje tělísko soudkovitého tvaru, obr. 2 sedlo Ventilu v bočním řezu, obr. 3 tentýž boční řez sedlem ventilu s vloženým ventilem v částečném...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bár Jaromír, Fiala Bohumil, Mašek Václav, Červinka Jiří, Šíma Aleš

MPK: F28G 1/08

Značky: elektrárny, jaderné, zařízení, vnitřních, vzorků, nánosu, povrchu, snímání, generátoru, parního, mechanickému

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jenkins John Mitchell, Sawin Steven Paul, Fulks Bernard Dwane, Aikman Collin Dale

MPK: C08F 4/64, C08F 2/34, C08F 10/02...

Značky: zmenšování, tvorby, homopolymerací, způsob, nánosu, ethylenu, kopolymeraci

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...

Roztok pro čištění teplosměnných ploch od nánosů elementární mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236422

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kapounová Hana, Hlucháň Vít, Kleprlík Zdeněk, Smrž Milan, Eliášek Jaroslav, Vošta Jan, Pelikán Josef

MPK: C08K 5/06, C08K 3/20, C09K 3/00...

Značky: čištění, elementární, teplosměnných, ploch, roztok, nánosu, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Pro čištění se použije vodný roztok 0,05 až 5 % hmot. soli etylendiaminotetraoctové kyseliny nebo kyseliny nitriloctové. Roztok může dále obsahovat 0,05 až 5 % hmot. peroxidu vodíku.

Způsob odstraňování nánosů a usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226239

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fiala Miloš, Hovorka Gustav

Značky: způsob, nánosu, odstraňování, usazenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká způsobu odstraňování nánosu ulpěných ve špatně přístupných, případě nepřístupných prostorách čištěného objektu, zejména teplosměnných kapalinových prostorech tepelných výměníků. Při aplikaci způsobu podle vynálezu se čištěná plocha čištěného objektu ponoří pod hladinu kapalného rozpouštědla, načež se do tohoto kapalného rozpouštědla zavede pára o přetlaku v rozmezí od 0,01 do5 MPa, jež je v tomto kapalném rozpouštědle rozpustná....

Přípravek na odstraňování nánosu nátěrových hmot z roštů lakoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 220642

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vostřák Jaroslav, Pinc František

Značky: odstraňování, přípravek, nánosu, roštů, lakoven, nátěrových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku na odstraňování nánosu nátěrových hmot z roštů lakoven. Má matrici, do níž je vložena přidržovací deska, která má výřezy, odpovídající štěrbinám mezi žebry roštu. Pracovním nástrojem je razník, skládající se z řady desek s břity na spodních hranách a se zkosením na svislých okrajích.

Způsob vytváření nánosů z vodorozpustných apretur na ohebných plošných útvarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222344

Dátum: 01.12.1985

Autori: Horák Stanislav, Havlíček Josef, Balcar Stanislav, Cikán Václav

Značky: apretur, ohebných, plošných, nánosu, vytváření, útvarech, vodorozpustných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevných úprav na povrchu ohebných plošných útvarů typu přírodních nebo syntetických usní. Účelem vynálezu je dosáhnout jakostnějšího nánosu při použití clonového nanášení, zejména odstraněním tak zvaných "suchých" míst na povrchu upravované usně tam, kde došlo k přerušení souvislosti clony. Tohoto účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že předtím než clona nanášané vodorozpustné apretury přechází při dopadu na povrch...

Způsob čištění výhřevných ploch kotlů a kouřových tahů od nánosů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224056

Dátum: 01.10.1984

Autori: Boleslav Jiří, Boleslav František

Značky: čištění, ťahu, kouřových, nánosu, výhrevných, kotlů, způsob, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění výhřevných ploch kotlů a kouřových tahů od nánosů,vyznačující se tím, že se na nánosy působí vodným roztokem obsahujícím 2 až 70 g/l hydrogenuhlíčitanu sodného nebo draselného a 0,1 až 20 g/l smáčedla za vzniku napěněné odplavitelné látky obsahující uhličitan vápenatý a uvolněné částice nánosu.

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 214396

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vavrovič Ján, Klimek Milan, Školník Juraj, Žilinec Ján

Značky: nánosu, kontrolu, zariadenie, nenanesené, lepidla, nanášanie, dodatočné, miesta

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu nánosu lepidla a dodatočné nanášanie na nenanesené miesta na veľkoplošné materiály v drevárskej výrobe. Drevársky. Účelom vynálezu je odstránenie miest z veľkoplošných materiálov, na ktorých nie je celistvo nanesené lepidlo a tým súčasne aj zabránenie vzniku nezlepených miest medzi dýhami alebo dýhami a laťovkovými stredmi. Toto má za následok zvýšenie pevnosti a kvality preglejok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením...