Patenty so značkou «nanášacie»

Nanášacie zariadenie na riadené nanášanie zväzkov vystužujúcich vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18019

Dátum: 05.11.2012

Autori: Lehmhaus Björn, Schneider Markus

MPK: B29B 11/16, B29C 70/30, B29C 70/38...

Značky: nanášacie, vlákien, nanášanie, zväzkov, riadené, vystužujúcich, zariadenie

Text:

...komponentoch z nich vyrobených je podľa uskutočnení zdokumentu W 0 2012/072405 výhodné, ked sa skrátené vlákna nanášajú vo forme zväzkov vystužujúcich vlákien, pričom tieto zväzky vlákien majú výhodne dĺžku v rozmedzí od 10 do 50 mm. Okrem toho je sohľadom na dosiahnuteľné mechanické vlastnosti výhodou, keď má zväzok čo možno najnižší početfilamentov vystužujúcich vlákien, zvlášť výhodný je počet 1000 až 3000 vlákien.Týmto spôsobom vzniká...

Ventilová jednotka pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17252

Dátum: 02.03.2011

Autor: Seiz Bernhard

MPK: B05B 12/14, B05B 5/047, B05B 5/04...

Značky: jednotka, zariadenie, ventilová, nanášacie

Text:

...však obidve pozostávajú z plastu.0007 Okrem toho sú z dokumentov DD 276 038 A 5, DE 698 27 611 T 2, DE 10 2005 033 191 Al a EP 2 110 177 B 1 známekonštrukčné diely lakovacieho zariadenia, ktoré čiastočnepozostávajú 2 rozdielnych materiálov. Pri tom sa však nejednáo ventilové jednotky podľa vynálezu.0008 Napokon je potrebné pri stave techniky ešte poukázať na DE 35 34 269 Al.0009 Pri známych ventilových jednotkách uvedeného druhuteda kryt...

Spôsob nanášania a nanášacie zariadenie s dynamickou adaptáciou počtu otáčok rozprašovača a vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20353

Dátum: 02.11.2010

Autor: Herre Frank

MPK: B05B 15/12, B05B 12/12, B05B 13/04...

Značky: počtu, napätia, dynamickou, spôsob, nanášacie, zariadenie, rozprašovača, otáčok, nanášania, vysokého, adaptáciou

Text:

...napätie a/alebo počet otáčok, obvykle vpriebehu lakovania alebo poťahovania, to znamená V rámci nanášacej dráhy, určenej riadením programu nanášacieho zariadenia, pozdĺž ktorej je obvykle vedený rotačný rozprašovač natieracím alebo nanášacím robotom v priebehu aplikácie na povrchovú plochu konštrukčného dielu. Na tejto nanášacej dráhe ležia známym spôsobom vopred určené body dráhy, definované programovým riadením napríklad vo výukovom...

Nanášacie zariadenie pre nanášanie povlaku kvapalnej vrstvy na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16854

Dátum: 14.08.2009

Autori: Ünsal Bülent, Durst Franz

MPK: B29C 47/00, B29C 47/02, B05C 5/02...

Značky: kvapalnej, vrstvy, zariadenie, nanášacie, povlaků, nanášanie, podklad

Text:

...kanálikov sú ohraničené steny prebiehajúce v podstate kolmo na štrbinovú dýzu. Pritom steny môžu vykazovaťvýšku v rozmedzí od 3 do 5 mm. Tieto steny prebiehajú v tomto uskutočnení plošne zvedenia v smere štrbinovej dýzy. Steny sú účelným spôsobom usporiadané symetricky voči kolmej rovine symetrie prebiehajúcej štrbinovou dýzou a vedením. Steny sa rozprestierajú účelným spôsobom od rozvádzacieho priestoru ohraničeného prednou doskou...

Vákuová komora na báze rámu pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16514

Dátum: 01.11.2008

Autori: Zünd Fredy, Mayer Marco, Gwehenberger Jürgen, Krassnitzer Siegfried

MPK: C23C 14/22, C23C 16/44

Značky: báze, komora, vakuová, nanášacie, zariadenie, rámu

Text:

...tým, že komora je vytvorená ako rámová konštrukcia, do ktorej sú vložené vkladacie dosky. Rám tvorí stabilnú kostru pre komoru. Na jednotlivých vkladacích doskách môžu byť vopred namontované nástavbové a vstavné zariadenia, ako napríklad čerpadlá, target alebo terč, alebo zdroj. Vkladacie dosky sa spoja s rámom mechanicky a vákuotesne alebo hermeticky. Pre vytvorenie väčšieho počtu rôznych vákuových komôr pritom môžu byť rámy vo väčšom počte...

Nanášacie zariadenie s dávkovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18454

Dátum: 07.11.2007

Autori: Melcher Rainer, Michelfelder Manfred, Herre Frank

MPK: B05B 12/14, B05B 5/16

Značky: zariadením, zariadenie, dávkovacím, nanášacie

Text:

...kanála, aby bolo umožnené v krátkej dobe privádzanie väčších množstiev farieb, čo môže byť žiadúce z rôzných dôvodovvýrobného taktu po sebe nasledujúcich polotovarov, vyššie viskozity, atď. Okrem toho sazvyšujú straty farieb priamo úmeme kpočtu použitých farieb a ztoho vyplývajúcej dlžkecentrálneho kanála, takže je často nutné nežiadcurm spôsobom obmedzovať počet farebných odtieňov.meničmi farieb určitej úspory farieb (obvykle asi 10...

Dávkovací systém pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5139

Dátum: 08.05.2007

Autori: Schmid Wolfgang, Rademacher Lothar

MPK: B05B 12/00

Značky: zariadenie, systém, nanášacie, dávkovací

Text:

...rozmery. Známe kontinuálne dávkovacie systémy sú Však pre mnohé prípady použitia príliš nepresné. Môžu obsahovať regulatory tlaku s jednoduchými regulaćnými okruhmi, pomocou ktorých jemožné uskutočňovať iba reguláciu tlaku alebo pri použitiučlánku na meranie prietoku aj reguláciu množstva, alebo aj regulatory prietoku, V ktorých regulačných okruhoch môžu byť použité napriklad regulačné ventily ako akčné členy a články na meranie...

Dávkovací systém pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7759

Dátum: 08.05.2007

Autori: Rademacher Lothar, Schmid Wolfgang

MPK: B05B 12/00

Značky: dávkovací, systém, nanášacie, zariadenie

Text:

...regulatory tlaku s jednoduchými regulačnými okruhmi,pomocou ktorých je možné uskutočňovať iba reguláciu tlaku alebo pri použití článku na meranie prietoku i reguláciu množstva, alebo i regulatory prietoku, V ktorých regulačných okruhoch môžu bytpoužité napríklad regulačné Ventily ako akčné členy a články nameranie prietoku ako snímače skutočných hodnôt. Nehľadiac na ich relativne nízku presnosť dávkovania reagujú tieto dávkovacie...

Nanášacie zariadenie a príslušný spôsob prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7077

Dátum: 02.05.2007

Autor: Herre Frank

MPK: F04C 2/00, B05B 12/00

Značky: zariadenie, nanášacie, spôsob, prevádzky, príslušný

Text:

...všeobecnú technickú myšlienku upraviť vnanášacom zariadení s rozprašovačom ako interné usporiadanie ventilov pre zmenu farby integrovanej do rozprašovača, tak i externé usporiadanie ventilov pre zmenu farby, ktoré je konštrukčne odrozprašovača oddelene a s výhodou vytvorené ako A/B~menič farby.Usporiadanie ventilov pre zmenu farby integrované do rozprašovača sa pritom s výhodou používa pre často používané farby(anglicky High Runner),...

Vysoko izolujúce a žiaruvzdorné nanášacie materiály pre lejacie formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5468

Dátum: 02.12.2005

Autori: Pitamitz Herbert, Lederer Gernot, Stötzel Reinhard

MPK: B23C 3/00, B22D 13/00

Značky: materiály, nanášacie, lejacie, vysoko, izolujúce, žiaruvzdorné, formy

Text:

...aby odliatok bol pred vybratím zformy celkom stuhnutý, takže je potrebná dost dlhá doba kontaktu medzi formou a odliatkom.Vtom prípade sa forma potiahne izolujúcou šlichtou vo forme jednovrstvového alebo viacvrstvového poťahu.0004 Obvykle používané šlichty obsahujú ako základné látky napr. íly,kremeň, kremelinu, kristobalit, tridymit, kremičitan hlinitý, kremičitan zirkoníčitý,sľudu, šamot a tiež koks a grañt. Tieto základné látky...

Horkovzdušná sušiareň pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3673

Dátum: 10.10.2002

Autori: Iglauer Oliver, Wieland Dietmar

MPK: F26B 15/00, F26B 21/02, F26B 21/00...

Značky: nanášacie, zariadenie, sušiareň, horkovzdušná

Text:

...sušiarňou podľaPritom pod výrazom dopravný obrys sa rozumie čiastočná oblasť úžitkového priestoru sušiarne, ktorou prechádzajú predmety určené na sušenie pri prechode úžitkovým priestorom sušiarne a zvislá pozdĺžna rovina tohtodopravného obrysu označuje tú zvislú rovinu, ktoráobsahuje priamku, pozdĺž ktorej sú dopravované ťažiská sušených predmetov, alebo - v prípade zakrivenia tangenciálne sa tejto priamky ťažísk dotýkajúce. Ak sú...

Velkoplošné nanášacie zariadenie náterových hmot a čistiacich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249882

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polášek Josef, Štaglica Josef

MPK: B05B 1/10

Značky: nátěrových, zariadenie, čistiacich, velkoplošné, nanášacie, látok

Text:

...a plynule regulovateľnom množstve na nanášanú plochu.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na nanäšacie zariadenie podľa vynálezu a na obr. 2 rez nanášacím valčekom.vých hmôt .a čistiacich látok pozostáva zVeľkoplošné nanášacie zariadenie nátero nanávšacieho valčekä 1, objimky 2 opatrenejty-čotplls regulačným ventilom 13, spojo vacej hadičŘy 14 pre prívod aplikovanej látky a tlakovej nádoby 16. Spojovacie...