Patenty so značkou «nákladních»

Přepravní a manipulační rám kabin nákladních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264647

Dátum: 14.08.1989

Autori: Anýž Jaromír, Anýž Pavel

MPK: B65D 19/44

Značky: kabin, vozů, přepravní, nákladních, manipulační

Text:

...zabraňuje jejich poškozování a současně zvyšuje kapacitní možnosti přepravních prostředků, což v konečném důsledku představuje značné úspory energie a pohonných látek.Příklad provedení přepravního a manipulačního rámu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 znázorněn rám v axonometrickém pohledu, na obr. 2 bokorysný pohled na uložení rámů s uchycenými kabinami na přepravním,prostředku a na obr. 3 detailní boční pohled na uložení...

Zdvihací čelo nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259800

Dátum: 15.11.1988

Autor: Šimon Miloslav

MPK: B62D 25/08

Značky: nákladních, zdvihací, automobilů, čelo

Text:

...k zatížení v potřebných obrátkácą a tim vzniká větší spotřeba pohonných hmot.V Uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynáléz tim,že na stávající zdvíhací čelo nákladních automobilů je připevněn nástavec čela.Na výkresu je V půdoryse znázorněn příklad konstrukčního uspořádání zdvihacího čela nákladních automobilů a jeho nástavce. 4Na zdvihaci zařízení 1 je pomocí pantů Q připevněn nástavec Q, ktorý je proti sklopení zajištěn připravkem 3...

Zvedák nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259039

Dátum: 16.09.1988

Autori: Novik Valentin, Stasjuk Svetlana, Kaljuta Viktor, Zmijev Boris, Gabrilevič Leonid, Nikončuk Nikolaj, Intjakov Nikolaj

MPK: B66F 7/02

Značky: nákladních, zvedák, automobilů

Text:

...n cronopurcn Qukcaropanm 18, 3 sanMoneücwBymmMM c syőqawoň peňxoň 6 npoonbHHR noumepouos 5. Bxnmuaewca Mexanusn nowema, n HBTOMOĎHHB Bumemaaercsnon pauy na Heoőxonumym BHCOTV. Hpenenbnan Bucowa nonzeua anwouoöunn orpaHnuuaąercn xonuenum amxnmqarennmm, ycTaHonneuHmMM na npnsonux croäxax.1. HOĽBGMHHK nan rpysoaux anromoönneň, conepmamü vpn napu cmóex cuaömeumux TPOCOBHHTOBHMH snexrpomexanmnecxunn npmsonamm nozeua H coenueunuxk .IIOHQDGIIHHM H...

Způsob výroby rozměrných klikových hřídelů zejména pro vznětové motory těžkých nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243099

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kosteeka Richard, Baník Jozef, Jasovský František, Prokop Jaroslav

MPK: B21K 1/08

Značky: zejména, automobilů, motory, hřídelů, rozměrných, vznětové, způsob, nákladních, výroby, těžkých, klikových

Text:

...je dostupné většinou pouze z devízové oblasti. Na tomto zařízení, pokud má být ekonomicky využite, je třebasvyrábět jedlnotný sortiment klikových hřídelů,případně podobných součástí.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob výroby rozměrných kllkových hřídeąlů podle vynálezu, jehož podstatou. je, že polotovar klikovvéhjo hřídele sestává ze dvou nebo více částí, které se přesně vykovou odděleně na běžném mechenickém lisu vzápustkách a po...

Uzamykací zařízení, zejména posuvných dveří nákladních železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253396

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: E05B 65/12, E05B 55/04

Značky: uzamykací, vozů, dveří, posuvných, železničních, nákladních, zařízení, zejména

Text:

...1 ná plochá skřínka ł Jepřipevněna k boční stěně 1 nákladního želszničního vozu, zatíňco uzamykací závora 3 je připevnčna k posuvným dveřím Q, jejichž okraj 5 přesahuje pro možnost zasunutí přesahující části Q do středního dílu 1trojdílné ploché skříňky ł. Tato přesahudící část Qúzamykací závory g Je v horní ploše opatřena pílovitý mi zářezy § pro zapadnutí sho dného počtu, V příkladném provedení čtyř stejně zakončených uzamykacích...

Zařízení pro vedlejší napájení vysokotlaké brzdové soustavy,zejména u nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245746

Dátum: 15.07.1987

Autori: Milštejn Alexadd Davidovie, Kaljurand Endil Tietovie, Borisov Boris Michajlovie, Vejsserik Jurij Arturovie

MPK: B60T 15/18

Značky: soustavy,zejména, automobilů, zařízení, vedlejší, vysokotlaké, nákladních, brzdové, napájení

Text:

...coenmnnemcs c ammocwepoň nonocT 5,pacnonomeHHaHHan ynpaanxmmmmHe omnensno paçnonomennom BTOPOM noncoenmneamm c nocmopounmm nu 245746-4. Tanueu Hopuanąnoro naBnénma,xomopoe Bxojnm qepes ycmanonnexnmn oöparnuü Knanan nepen npenoxpaúmmennaúm aneMeHToM.nýąoxpaHMTÉnHOP 0.KHaHaHa nByxKoHmypHoñ 4 cMcmeúm, ýcmanonneuavomnemnnnm maHca.nepen oópawuum Knananom onenymmaa nmnmn ynpaBnenmH,qeüKnanaunou ycmpoücmae Bumeuaaaaunue Qynxnmm. Bmopoe...

Zařízení pro samočinné ovládání zadního čela korby a návěsu nákladních vozidel sklápěcího typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243840

Dátum: 15.06.1987

Autori: Selzer Rudolf, Zíma Vojtich

MPK: B62D 33/02

Značky: samočinně, návěsu, korby, zařízení, nákladních, sklápěcího, ovládání, vozidel, zadního, čela

Text:

...konstrukce e tím i nízká pořizovecí ceny s minimální üdržbou, dlouhou životností. APodstatnou výhodou je rovněž to, že sklopením zadního čela je chráněna zadní část vo zidla nebo návěsu, je možno sklápět všechny druhy materiálu jak z hlediska zrnitosti, kusovoati či tvaru, eniž bude nutný zásah fyzické osoby. Zařízení podle vynálezu lze s výhodou využít u stávajících již jezdících nákladních vozidel nebo návěsůjejich doplněním s...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bihari Ferenc, Stanek Jószef, Eifert Gyula, Halász Edit, Küronya István, Kertész Marianna

MPK: B60B 35/08

Značky: nákladních, nosník, nápravy, automobilů

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Těsnění řadicí páky pro převodové skříně nákladních automobilů, zejména automobilů s odklápěcí kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drevs Klaus, Stiehler Bernd

MPK: B60K 20/04

Značky: odklápěcí, nákladních, těsnění, kabinou, řadicí, páky, zejména, převodové, skříně, automobilů

Text:

...R 0 TOHKH Bpameann puqara HBDSKHDWGHHH K DBCCTOHHHD OT HHHEFO Topua KOHHĚQCKOŘ npyr XHHH HO TOHKH Bpameann KOHHHGCKOŘ HDYKHHH DQBHO OTHOEBHHM AHBMGTDOB TOP3 a cqew Hepocpencrseunoro coenunennn ynnoraeuns cpyqKoň nepexnmqennx npoên B HOHY Kaônnm Bonrena MomeT Bmuepxnsarbca B nocraroqno Manmx pasmek pax uns nocTumeHnn cnnmeuux myMaHopoöuee Haoőperenne noacnnerca name Ha npHMepeero ocymecrnneanx.Ha npunaraemom pncynxe nóxasauo mur. 1...

Umístění závěsů pro dveře u nákladních automobilů s čelní kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244542

Dátum: 16.02.1987

Autori: Eervinka Jaroslav, Koutný Stanislav, Stejskal Karel, Veeeoa Oldoich

MPK: B60J 5/00

Značky: automobilů, dveře, kabinou, čelní, závěsu, umístění, nákladních

Text:

...tímaneu qaom maplmpa Ha nnepn pacnonomen IIPMÓJIIISHTBJILHO nonepex K HBJJPEBJIBHHIO.ILBDKBHILFI, a Icpenemuü (Imanen Jpyroñ zasa-n mapmpa Ha GTOÍŽĽK 6 Jnaepn - IIDMÓJIEBETBJILHO no Harmamermm zameranímMBOÓDGTGEKG noacrmewca nonpoónee mne H 8. npmwepe ero ocymecwnnełmx.Ha pncynzce npencwaaoxena ąenecooópasnan tpopma PBaĽMBBIJľM nsoópemermm. Ha puc. I npencramen 131 m cóozcy mapsmpa. Ha pmcymce 2 nozcasax ropnsona-axmuä paspes maprmpa n...

Umístění torzních tyčí pro sklopné kabiny nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239343

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kosteeka Richard, Rusnák Ján

MPK: B62D 33/08

Značky: sklopné, umístění, nákladních, tyčí, kabiny, automobilů, torzních

Text:

...coemnmmeammm pulzar o mama nnmuarmamapunpou z c ovrornyrmu metrov ropcnoaa n c nepanämn nzimuawmn mapnnpom nonopamaamça Borcpyr ocn 3 pzmpe npgmąmuoñ dam, 13 npenenax umiero nnnqazroro maprmpa nonopo-r npóñćxonnr noxpyr zmen ocn, a n upenenax nepmero Bmmuamoro pnnpa - noxpyr nepxnen ocn.Hpn npamennn cadnnn noamrem n ncxomoe noxonenne nponeco nponcxomn n oóparnom nopsnncďnpn noapacrammeü saxpynce TOPGEOHB.C reu moda paauemenne ropłcnouon -He/...

Pomocné poistné zařízení pro blokování vyklápěcích kabin nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235922

Dátum: 15.06.1986

Autori: Linckelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: blokování, automobilů, pomocné, nákladních, kabin, zařízení, vyklápěcích, poistné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky a zejména nákladních automobilů. Cílem vynálezu je zamezit samovolnému odklopování vyklápěcích kabin automobilů, a tím zvýšit bezpečnost jejich technického ošetřování. Úkolem vynálezu je vytvoření blokovacího systému vybaveného kromě požadavků JKE dodatečným pojistným zařízením umožňujícím účelné řízení celého blokovacího systému. Podstata vynálezu záleží v tom, že na známé výběžné hraně /3/ plochého háku...

Zařízení pro snížení ponoru plavidel, zejména nákladních lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219483

Dátum: 15.08.1985

Autor: Felgr Jaroslav

Značky: nákladních, plavidel, zejména, ponoru, lodí, zařízení, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro říční plavidla se skládá z dílčích tlakových nádob, spojených v jeden celek. Zařízení upevněné na ponorné části plavidla je opatřeno soustavou tlakových nádob, jejichž vnitřní prostor je naplněn dílem nepropustnou hmotou, např. polyurethanem a dílem plynným médiem, např. vzduchem. Soustava je vytvořena z horizontálně i vertikálně spojených pneumatik navzájem propojených pomocí spojovacích šroubů a tmelu. Takto vytvořená soustava...

Spoiler na kabiny nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218002

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jelšík Jan, Franta Jiří

Značky: kabiny, nákladních, spoiler, automobilů

Zhrnutie / Anotácia:

S ohledem na nízké výrobní náklady, dostupnost materiálu, je spoiler řešen podle vynálezu ze strukturně lehčeného plastu s výhodou polypropylenu, polyetylénu nebo jejich směsmi, se stupněm anorganických plniv v množství 4 až 40 % hmot.