Patenty so značkou «nakládání»

Systém elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladaní skladovacích buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283836

Dátum: 17.02.2004

Autor: Jalliffier Francois

MPK: H01R 13/631

Značky: elektrického, buniek, nakládání, skladovacích, spojenia, systém, vykládání, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Systém elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladaní skladovacích buniek (1) na prepravnú plošinu (3) alebo z tejto plošiny obsahuje prostriedky (3) na elektrické spojenie tvorené najmenej jednou zasúvacou spojkou (4) a najmenej jednou vonkajšou spojkou (5) na zasunutie zasúvacej spojky (4), z ktorých jedna je upevnená k prepravnej plošine (2) alebo k skladovacej bunke (1) a druhá sa pohybuje polohovo nastavovacím prvkom (6)...

Zařízení k nakládání a vykládání kovových nosičů obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261596

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kesl Lubomír, Kubečka Stanislav, Brychta Jan

MPK: B23Q 7/06

Značky: vykládání, zařízení, obrobků, nosičů, kovových, nakládání

Text:

...k nakládání a vykládání kovových nosičů obrobků podle vynálezu je zobrazen vpodélném řezu na obr. 1 a v příčném řezu na obr. 2.Zařízení podle vynálezu je tvořeno základním rámem 1, přesuvným vozíkem g, pákou Q e.vedením 193 ložisky ll uloženými na excentriokých vodorovných čepech lg a excentrických kolmých čepech 11, na kterých je uložen kovový nosič 11 obrobků, přičemž kovový nosič 11 obrobků je prostřednictvím zámků 12 nosiče 11 obrobků...

Zařízení pro nakládání tabulového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260823

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bajger Jaromír, Skotnica Jaroslav

MPK: B65G 59/04

Značky: tabulového, zařízení, materiálů, nakládání

Text:

...obr. 1 je zařízení v nárysném pohledu a obr. 2 zobrazuje pravý bokorys zařízení dle vynálezu v pohledu.Rameno g podavače 1 plechu lg ze stohu 11 plechů lg do mořícího koše lg neee zvedací mechanizmus 1, tvořený vodorovným příčníkem 11 a dvěma zvedacími hydreulickými válci li, upevněnymi souměrně po obou stranách podél osy příčníku lg. Píàtnice hydraulických válců 13 jsou ukotveny na vodorovném noeníku 5. Na nosníku A jsou souměrně k jeho...

Zařízení pro nakládání nánosu těživa z důlního kolejiště do důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256982

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: B65G 67/04

Značky: nánosu, zařízení, nakládání, důlních, důlního, vozů, kolejiště, těživa

Text:

...na kolejovem podvozku pro vlečení důní lokomotivou. Na obr. 1 je jeho nárys, na obr. 2 je půdorys zařízení a na obr. 3 rotující nůž rozdružovacího orgánu.Zařízení je koncipováno jako návěs za důlní lokomotivu, která je zdrojem jak potřebné tažné síly, tak energie k pohonu rozdružovacího orgánu, vynášecího a plnicího dopravníku. Pohon je hydrostatický.K lokomotivě je zařízení kloubově připojeno návěsnými rameny łg pevně spojenými se...

Zařízení pro nakládání a vykládání kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246252

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ionov Lev Pavlovie, Stenin Vladimír Jakovlevie, Smorygo Oleg Georgijevie

MPK: B60P 9/00

Značky: nakládání, kontejneru, zařízení, vykládání

Text:

...2 D a výstupní potrubí 21. Dále jsou na rozvaděč 19 napojená dvě pracovní potrubí 22, 26, z nichž první pracovní potrubí 22 je přes první jednosmerný škrticí ventil 23 přivedeno na jednu stranu lineárního motoru 8, např. pod jeho píst 34,a druhé pracovní potrubí 26 je přes druhý jednosmerný škrticí ventil 33 a hydraulický zámek 28 přivedeno na druhou stranu linearního motoru 8, např. nad jeho píst 34. Každý jednosmerný škrticí ventil...

Způsob nakládání surových plášťů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lisu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253578

Dátum: 12.11.1987

Autor: Irie Nobuhiko

MPK: B29D 30/08

Značky: zařízení, surových, vulkanizačního, plastů, provádění, způsob, nakládání, vozidel, pneumatik

Text:

...přivedení horního patkového kroužku surovému plášti a dosednutí horní patky surového pláště do horního patkověho kroužku, dojde k poruše tvářeníJakmile totiž je závěsné uchopení nakládacím ústrojím uvolněno, surový p 1 áštse vyboulí,jak znázorněno na obr. 4.Úkolem vynálezu je návrh způsobu nakládání surových pláščů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lísu a zařízení k jeho provádění, který by stávající nahoře uvedené závady...

Sklápěcí plošina pro skladování a nakládání sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246687

Dátum: 15.10.1987

Autor: Smiták Vincenc

MPK: B65G 65/30, B65G 67/00

Značky: sypkých, nakládání, plošina, sklápěcí, skladování

Text:

...nebo je dlouhodobě přerušena nakládka. V porovnání s náklady na zásobovací sila dochází k úspoře investičních prostředků a k úspoře pohonných hmot při nízké náročnosti provozních a udržovacích nákladů na opravu a údržbu zařízení.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení eklápěcí plošiny podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení v nárysu, na obr. 2 je znázorněno zařízení v půdorysu, na obr. 3 je znázorněno zařízení v...

Zařízení k nakládání polotovarů a odebírání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239705

Dátum: 15.04.1987

Autor: Brzoska Ekkehard

MPK: B23B 15/00

Značky: obrobků, polotovarů, odebírání, nakládání, zařízení

Text:

...při současně odebírdní obrobkd z vŕeten, na obr. 2, 3 jsou pracovní polohy zařízení v průběhu cyklu výměny součástí e ne obr. 4 je zndzorněno současné nalošení polotovarú do sklíčídel s hotových obrobkd do odvíděcího łlsbu.skladací a odehírací zařízení sestdva s dvouramennőho drzdku ,L otočná uloäenőho na hlavním čepu z ukotvenóm na frámě stroje. Na obou ramenech dvouramennőho driaku L jsou na ćepech 3 uspořadány dvoursmennő...

Zařízení pro nakládání a zhutňování odpadků v pevné nebo pohyblivé nádrži

Načítavanie...

Číslo patentu: 236465

Dátum: 16.03.1987

Autor: Colin Marcel

MPK: B65G 65/30

Značky: nakládání, pohyblivé, zhutňování, nádrží, pevně, odpadků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává mimo sběrné nádrže či skříně z vyprazdňovacího orgánu násypky, jímž je ozubené hrablo, ze dvou stlačovacích desek, horní a dolní, uložených otočně přilehlými okraji na vodorovné ose, takže se mohou svírat a rozevírat a vytvářet lisovací prostor, v němž se objem odpadků vytlačovaných z násypky do sběrné skříně hrablem zmenšuje a jejich soudržnost se rozrušuje. Hrablo i obě stlačovací desky jsou ovládány hydraulickými válci....

Zařízení pro skládání a nakládání typů mezinárodních kontejnerů s rohovými úchyty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238136

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hasenöhrl Jan, Jansa Zdeněk, Hering Jaroslav

MPK: B60P 7/13

Značky: mezinárodních, zařízení, kontejneru, nakládání, skládání, typů, úchyty, rohovými

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro skládání a nakládání typů mezinárodních kontejnerů s rohovými úchyty, které jsou přepravovány na vozidle, opatřené dvoulanovým navijákem s brzdou, zařízení pro samočinné vyrovnávání tahu lan dvoulanového navijáku a signalizací polohy kontejneru vzhledem k vozidlu. Podstata řešení spočívá v tom, že na dolní podélné hrany kontejneru jsou odnímatelně upevněny alespoň dva přídavné nosníky, na kterých je vytvořen úchyt...

Zařízení na nakládání a vykládání tiskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244530

Dátum: 16.02.1987

Autori: Litterák Milan, Eech Drahomír

MPK: B41F 15/00

Značky: vykládání, nakládání, zařízení, tiskového, materiálů

Text:

...(cM. MaIIMBY mna Spred-O-tronic mm The Argon Service) z HOJIaBaTB ero R npmemnvmy, a nocne neqawaxmanepemązuman-L ero oópamno saxnawaxm c onnoü cwomm Ha ąpyrym, mm ne IIBPGMaTHBaTL o OJIHOPO pyaxona H 8. Jxpyroü Hepaspeaaxmuü meucmmnuä Mamepna mm qxmsry (cm. npocnem Qupmg Klemm).n Emma neqamoro Mamepzaxa eocuaonw B TOM, mo zs-sa maenmeñca 3 nem cncmemu npneMa neqamnoro MaTGDEBJIa ne M 0 xew dum. oóecneuena nocmamomaa moqnooms nomopaemocm...

Zařízení pro nakládání rozrušené horniny při ražení důlních děl pomocí střelné práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247830

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kalisz Tadeáš

MPK: E21C 37/00

Značky: práce, horniny, řazení, důlních, rozrušené, nakládání, pomocí, střelné, zařízení

Text:

...namáhavé práce s minimální prašností. Rovněž odtěžení při ražbě dlouhých důlních děl je velmi jednoduché,prostorově nenáročné, zařízení obsáhne celý předek s minimální enerqetickou náročností a bez nakladačů.Podstatnou výhodou je, že celé zařízení má jen pohon hřeblového dopravníku, který je nutný i při použití s nakladačem. zařízení je sestaveno z běžně dostupných a na důlních podnicích používaných prvků.Na přiloženém výkresu je schématicky...

Zařízení k nakládání a překládání sypkých materiálů uložených na hromadách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234121

Dátum: 01.10.1986

Autori: Rajnoch Miroslav, Majzlík Ratibor

MPK: B65G 65/16

Značky: nakládání, hromadách, materiálů, zařízení, uložených, sypkých, překládání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zintenzívnit manipulaci se sypkými hmotami a současně snížit prašnost prostředí a zvýšit bezpečnost práce. Tohoto účelu je dosaženo tím, že na samohybném podvozku je umístěn korečkový naběrač, na který navazují pásové dopravníky, které se směrem dozadu přibližují. Zařízení je opatřeno záchytnými žlaby proti spadu hmoty pod kola zařízení. Pohon je zajištěn elektromotory. Velkou manipulovatelnost zařízení umožňuje možnost...

Zařízení na snímání a nakládání zeminy a sběr kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 222498

Dátum: 01.10.1985

Autor: Turek Otakar

Značky: kamene, snímání, zeminy, nakládání, sběr, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na snímání a nakládání zeminy a sběr kamenů podle vynálezu sestává z vnějšího dutého válce taženého po dnu brázdy, tvořeného pláštěm a jedním čelem, do kterého zasahuje rotující vnitrní dutý válec, tvořený obvodovým pláštěm, ke kterému je ze strany čela vnějšího dutého válce připevněna základna a ze strany opačné manžeta. Na vnitřní straně obvodového pláště jsou rovnoměrně rozmístěny a připevněny lopatky. Rotace vnitřního dutého válce...

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory granulovaným nebo pologranulovaným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214705

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bazarow Leonid, Sadovski Marian, Piskozub Zbigniew, Czerpak Stanisław

Značky: okenními, otvory, nakládání, pologranulovaným, granulovaným, materiálem, bočními, krytých, zařízení, vozů, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory, granulovaným nebo pologranulovaným materiálem, sestává ze vzájemně příčně uspořádaných dopravníků, připevněných na vozíku nebo zavěšených na vozíku pomocí kloubového spoje a z ústrojí pro zvedání a spouštění podávacího dopravníku. Dopravníky jsou pásové dopravníky s pásem z plastické hmoty, což umožňuje použití bubnů s průměre,m menším než 200 mm. Příčný dopravník...

Zařízení k nakládání plošných textilních útvarů na střihárenskou linku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213777

Dátum: 01.05.1984

Autori: Pírek Arnošt, Kadlec Zdeněk

Značky: nakládání, textilních, plošných, střihárenskou, útvaru, zařízení, linku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nakládání plošných textilních útvarů na střihárenskou linku a je vhodný k využití v textilních provozovnách, ve kterých se provádí stříhání dílů z navrstvených textilních plošných útvarů. Předmětem vynálezu je způsob nakládání těchto plošných textilních útvarů na střihárenskou linku a zařízení, pomocí kterého se nakládání provádí. Podstatou řešení je, že se plošný textilní útvar 1 ukládá do potřebného počtu vrstev 2 z nábelu 3...

Zařízení na kontinuální zpracování a nakládání hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 214570

Dátum: 30.03.1984

Autori: Otradovcová Věra, Kapic Bohumil

Značky: zpracování, zařízení, kontinuální, nakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká všech pracovišť kde se provádí práce se sypkými materiály, nebo skrývky zemin, homogenizace hmot, přemisťování, různé druhy zpracování i se současným nakládáním do všech druhů dopravních prostředků. Zařízení stroj řeší způsob kontinuálního zpracování materiálů. Zařízení pro homogenizaci a práce s materiály je v podstatě pracovní ústrojí principu pásové frézy opatřené vynášecími orgány např. vynášecími lištami a pracovními ozuby...