Patenty so značkou «náhradní»

Náhradní krmivový přípravek za mléko pro mláďata domácích zvířat, zvláště telata

Načítavanie...

Číslo patentu: 268810

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tihanyi Vilmos, Józsa Tibor, Kiss Anikó

MPK: A23K 1/08

Značky: mláďata, zvláště, domácích, přípravek, mléko, zvířat, náhradní, teľatá, krmivový

Text:

...sojovou moučkou, syrovátkou v prášku, rybí moučkou atd. V tomto případě se musí například Bojové boby, vhodným způsobem zpracovat. Je třeba je hydrolyzovat, protein je třeba vyloučit, což vyžaduje nákladná zařízení, a náklady na zpracování jsou vysoká. Užívá-li se syrovátky v práčku jako náhradního krmivového přípravku za mléko, je nutno syrovátku vysuěit na práäek, což je proces velmi náročný na energií, jelikož suchá substance je v...

Nakládací a přidržovací zařízení pro náhradní kolo motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264131

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rutkai Lajos, Tóth László

MPK: B62D 43/04

Značky: přidržovací, motorových, vozidel, zařízení, náhradní, nakládací

Text:

...kolo, vytvorí ze dvou dílů, ktere mohou být vzájemné rozměrově prizpůsoheny, mohou do sebe zapadat a které jsou ve směru k boční stäně vozidla spojeny s kloubem. Náhradní kolo, nacházející se na horním výklopnám dílu rámu, vyjíždějícího z úložného prostoru pro náhradní kolo, může být spuštěno spojovecím kloubem, naoházejíeím se mezi dvěma díly rámu, až do úrovně podlahy a tento díl rámu se může společně s náhradním kolem pomocí držadla...

Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257693

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hollein Arnold

MPK: C01C 1/242

Značky: síranu, amonného, čerpadla, zapojení, výrobu, cirkulačního, sytiče, náhradní

Text:

...chodu sytiče v havarijních případech porušení přítoku čerstvé yseliny sírové do sytíče. Náhradní potrubní okruhy podle vynálezu je možno instalovat stabilné, nebo je v mísiních podmínkách někdy výhodnější- mít příprevenu sadu flexibilního potrubíí - pro okam~žitou montáž V případě poruchy. Včeané uvedení náhredního.zapojení oirkulačního čerpadla v případě poruchy přítoku kyseliny sírová e náhradní provoz až do doby přepojení plynu na rezervní...

Náhradní okruh pro zkoušení chladivových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257181

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudrna Bruno

MPK: F04B 51/00

Značky: okruh, chladivových, náhradní, kompresoru, zkoušení

Text:

...na návrhu dispozičních řešení zkušebního okruhu.Příklad náhradního okruhu podle vynálezu je ukázánna připojeněm výkresu, znázorñujícím schematické uspořádání okruhu ve spojení s dvoustupňovým kompresorem.Náhradní okruh pro zkoušení chladivých kompresorů sestává například z dvoustupňového kompresoru, jehož výstup prvního stupně l je spojen se sytičem par Q druhého stupně, který je připojen na vstup druhého stupně lg kompresoru, zapojeného...

Náhradní zařízení havarijního zaplavování a dlouhodobého nízkotlakého dochlazování tlakovodního jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257070

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: tlakovodního, havarijního, dochlazování, jaderného, náhradní, nízkotlakého, dlouhodobého, zaplavování, zařízení, reaktoru

Text:

...řešení náhradního zařízení podle tohoto vynálezu je na priloženém výkresu znázorněno jeho použití u bloku VVER 440, V 230. Schematicky je nakreslena příslušná část svislého řezu budovou reaktoru neboli reaktorovnou. Na nejvyšším ze tří zakreslenýoh podlaží je prostor, kde jsou umístěny především parogenerátory l, hlavní oirkulační čerpadla g a primární potrubí 3 i už nezakreslené hlavní uzavírací armatúry, které při uzavření oddě lují...

Náhradní zdroj energie hydraulického servořízení směru jízdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215305

Dátum: 31.05.1984

Autor: Poláček Bohumil

Značky: servořízení, energie, jízdy, směru, zdroj, hydraulického, náhradní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká náhradního zdroje pro servořízení mobilních strojů a to využitím jiného hydraulického zařízení, které se nachází na tomto stroji a je v činnosti zároveň se servořízením. Takovým zařízením je hydrostatický pohon pojezdu, sestávající nejméně z jednoho spalovacího motoru a nejméně jednoho rotačního hydromotoru, spojeného s mechanismem pohánějícím pojezdová kola. Samotný náhradní zdroj pak sestává z hydraulického pohonu pojezdu a...