Patenty so značkou «nadzemný»

Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285087

Dátum: 18.05.2006

Autor: Turunen Harri

MPK: H01R 11/11, H01R 4/24

Značky: spojovacia, svorka, kábel, koncovka, nadzemný, oplášťovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel pozostávajúca z dvoch párov ozubených čeľustí (1, 2) stlačiteľných smerom k sebe, z upevňovacej skrutky (5) na pritláčanie čeľustí (1, 2) vzájomne k sebe a momentovej matice (11) na otáčanie upevňovacej skrutky (5). Momentová matica (11) je vybavená zlomovou čiarou (12). Upevňovacia skrutka (5) má hlavu (7), ktorá je v styku s momentovou maticou (11) prostredníctvom medziľahlej...

Nadzemný samonosný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1256

Dátum: 02.10.1996

Autori: Steininger Martin, Letaši Dušan

MPK: E04H 4/00

Značky: bazén, nadzemný, samonosný

Text:

...stabilitu. Je značne odolný proti náhodnému poškodeniu. -Vytvorenie dvojstenného obvodového plášťa znižuje možnosť totálneho poškodenia a tým vytečenie obsahu do okolitého prostredia. Je nenáročný na údržbuPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 priečny rez plášťom bazéna, obr. 2rozložený bazén s vyznačenim pevných pozícií výstužných líšt poobvode, obr. 3...