Patenty so značkou «nadstavec»

Nadstavec na zvýšenie hornej hranice aplikácie polyuretánovej peny z dózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7450

Dátum: 01.06.2016

Autor: Misler Jaroslav

MPK: B65D 83/52, B65D 83/14

Značky: nadstavec, polyuretánovej, hornej, hranice, aplikácie, dózy, zvýšenie

Text:

...nadstavcom â je usporiadaný spodný ohyb Q, na ktorý nadväzuje rúrkové predĺženie Z, to je zakončené horným ohybom § a naň nadväzuje rúrková výpustná koncovka 2. Jediný rozdiel oproti prvému vyhotoveniu je v tom, že diely sú z pevného plastu, a preto nie je vykompenzovaná ďalšia fixácia na nírkové predĺženie l. Používateľ opäť ovláda ovládač i ako v známom vyhotovení, ale vďaka nadstavcu l sa pena dostane už do úrovne dna dózy g. Nadstavec l...

Doskový nadstavec na rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6559

Dátum: 04.11.2013

Autor: Petrovka Peter

MPK: E06C 7/48, E06C 1/04

Značky: doskový, nadstavec, rebrík

Text:

...úpravy, čo zabezpečí nízku hmotnosť a súčasne dostatočnú tuhosť. Predná časť roznášacej dosky Q má hladký povrch slúžiaci na pripevnenie ochrannej dosky Q. Na zadnej strane roznášacej dosky Q sú po stranách umiestnené dva úchyty Ä, ktoré sú k roznášacej doske pripevnené nitmí Q alebo zvarom. Do príchytov 2 l sa vsuníe tyčová os Q,čo umožní otáčanie roznášacej dosky Q okolo jej osi.Tyčová os Q má valcovitý tvar s priemerom 12 mm a dĺžkou S 50...

Nadstavec na príručný stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5548

Dátum: 07.10.2010

Autor: Marko Ladislav

MPK: A47B 23/00, A61G 7/00

Značky: nadstavec, stolík, príručný

Text:

...priestory pre pacienta a vedie trvalo k zjednodušeniu udržiavania poriadku a čistoty v jeho okruhu, ku zvýšeniu jeho osobnej hygieny, k príručnému uloženiu osobných a zdravotných predmetov v jeho dosahu (potraviny, lieky, veci osobnej hygieny a osobnej potreby, technické prostriedky uľahčujúce pobyt na lôžku a pod.).3) Aktívne samoobslužné zapojenie sa pacienta pri rehabilitačných cvičeniach. To vytvára priaznivý psychologický aspekt jeho...

Komínový nadstavec na redukciu ťahu komína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5253

Dátum: 07.09.2009

Autor: Veselý Ivo

MPK: F23L 17/00

Značky: komína, nadstavec, redukciu, komínový, ťahu

Text:

...a na neho je nasadený kónický plášť vybavený držiakom na reguláciu zvýšenia alebo zníženia ťahu komína a tak možno regulovať tlak v komínovom telese, kónický diel je aspoň vybavený jedným otvorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude objasnené pomocou výlcresov, kde obr. l, obr. 2 a obr. 3 znázorňujú zostavu komínového nástavca a na obr. 4 je znázomená schéma prúdenia a na obr. 5 sú znázomené detaily usporiadania dier v...

Nadstavec mikrovlnnej antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5218

Dátum: 06.08.2009

Autor: Štourač Petr

MPK: H01Q 21/24, H01Q 25/00, H01Q 3/00...

Značky: antény, mikrovlnnej, nadstavec

Text:

...antény v rade vnútri lievikovej antény tvorenej pozdĺžnymi a priečnymi lichobežníkovými stenami z vodivého materiálu.Vo výhodnom uskutočnení nástavca ernitujúce konce dielektrických antén prečnievajú lievikovou anténou. Oba konce dielektrických antén môžu byť ukotvené v dielektrickej fólii tvoriacej prednú a zadnú stenu nástavca.Dielektrickými anténami sú výhodne antény kolíkové. V zadnej stene nástavca môže byt výhodne vytvorené lôžko...

Držiak pre nástrojový nadstavec na trieskové obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13673

Dátum: 23.04.2009

Autor: Schaefer Hans

MPK: B23B 27/04

Značky: držiak, trieskové, nadstavec, obrábanie, nástrojový

Text:

...že spojovacie rebropozostáva z toho istého materiálu, ako nosná časť noža a/alebovýkyvne pohyblivá zvieracia čeľusť. Najmä je spojovacie rebro stvárnené v jednom kuse s nosnou časťou noža a s výkyvne pohyblivou zvieracou čeľusťou. Toto je výhodné ako vzhľadom natechniku výroby, tak aj na mechanickú pevnosť.N 008 Prednostne má spojovacie rebro hrúbku menej ako 3 mm, najmä V rozsahu od 0,5 do 2 mm. Hrúbka V tomto rozsahu zaručuje dostatočnú...

Rezný nádstavec pre frézovací nástroj na guľôčkovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12206

Dátum: 21.03.2009

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/20

Značky: nadstavec, frézovací, trať, nástroj, guľôčkovú, řezný

Text:

...nástrojov na guľôčkové trate, čo napokon spôsobuje menší úbytok výkonu a tým dlhšiu trvanlivosť rezného nadstavca. Na druhej strane s rezným nadstavcom podľa vynálezu sa môžu na základe lepšieho rozdelenia síl pozdĺž ostria prenášať spolu vyššie sily pri - porovnávajúc známe frézovacie nástroje na0010 Frézovací nástroj podľa vynálezu na guľôčkovú trať má tak na základe dlhšej doby trvanlivosti za následok zníženie nákladov u užívateľa,...

Prídavný nadstavec na vŕtačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286009

Dátum: 19.12.2007

Autor: Záhorec Milan

MPK: B23B 45/00, B23B 41/00

Značky: přídavný, nadstavec, vrtáčků

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavec pozostáva z vonkajšieho dutého telesa (1), v ktorom je umiestnené vnútorné puzdro (2) s kalibrovaným otvorom (3), pričom nasúvacia časť (4) vonkajšieho dutého telesa (1) je vybavená sťahovacím úchytom (5) a násuvným čelným otvorom (6). Vsúvacia časť (7) vonkajšieho dutého telesa (1) je vybavená výstupným čelným otvorom (8). Obvodové steny vonkajšieho dutého telesa (1) sú vybavené manipulačnými vybraniami (9).

Kondenzačný nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4496

Dátum: 07.07.2006

Autor: Popovič Dušan

MPK: F24H 8/00

Značky: nadstavec, kondenzačný

Text:

...rez A-A znázorňuje elipsoidný tvar výmenníkovej špirály. Na obr. 2 je znázornená poloha nadstavca vo vertikálnej polohe, na obr. 3 je znázomená poloha nadstavca v horizontálnej polohe. Na obr. 4 je znázomený tvar valca na nakrúcanie vlnovca, rez B-B znázorňuje polohu a tvar líšt na valci.Príklad uskutočnenia technického riešeniaCelé zariadenie je vyrobene z nerezového materiálu,kvôli vznikajúcim agresívnym plynom z horenia. Konštrukcia...

Vysávací nadstavec na čistenie plôch za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 284746

Dátum: 10.10.2005

Autori: Schröder Christian, Kaspereit Knut, Sinstedten Johannes, Graute Ludger, Thode Jürgen

MPK: A47L 1/08, A47L 9/02, A47L 11/38...

Značky: nadstavec, ploch, vysávací, čistenie, mokra

Zhrnutie / Anotácia:

Vysávací nadstavec (1) na čistenie plôch (2) za mokra, hlavne zvislých plôch (2), obsahuje nanášacie zariadenie (3) na kvapalinu, ktoré je polohovo prestaviteľné vzhľadom na oddelene vyhotovený plášť (15). V plášti (15) je vytvorený do odsávacieho ústia (21) v tvare štrbiny vybiehajúci odsávací kanál (20), pričom plášť (15) oblúkovo prekrýva nanášacie zariadenie (3) na kvapalinu, ktoré je vnútri oblúka uložené na najmenej jednom posúvači (25),...

Protišmykový nadstavec na palice a barly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4268

Dátum: 06.10.2005

Autori: Pavuk Petr, Vašíček Miloslav

MPK: A45B 9/04, A61H 3/02

Značky: protišmykový, barly, nadstavec, palice

Text:

...pohyb vonku. V stave, ked je pomocou úchytky protišmykový nadstavec upevnený na palicu alebo barlu, umožňuje dvojakú polohu hrotov vo funkcii a mimo funkcii. Ovládanie funkčnej polohy hrotov sa dosiahne bez nutnosti použitia rúk, čo je zvlášť významné vzhľadom na to, že viac hendikepovaná osoba môže potrebovat ruky na nepretržitú oporu, alebo na držanie dvoch palíc alebo bariel. Ovládanie funkčnej polohy hrotov sa pritom dosiahne bez rizika...

Rezný nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5106

Dátum: 23.06.2005

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/16

Značky: řezný, nadstavec

Text:

...obrábania. Ďalej tým vzniká možnosť prostredníctvom pozitívnej napred smerujúcej geometrieostriarezu používať tento rezný nadstavec pri obvodovýchfrézovacích nástrojoch, ktoré potom s cieľom uskutočniť ponorné frézovanie sa môžu ponoriť do obrábaného obrobku v ľubovoľnevopred stanoviteľných šikmých uhloch.0008 Okrem toho možno s rezným nadstavcom podľa vynálezu pokryť ďalšie prípady obrábania, ako napriklad rovinné frézovanie, rozširovanie a...

Prídavný nadstavec na vŕtačku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4044

Dátum: 03.01.2005

Autor: Záhorec Milan

MPK: B23B 45/14, B23B 41/08

Značky: vrtáčků, přídavný, nadstavec

Text:

...k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokoch na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého prídavného nadstavca na vrtačku a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.Na účely tohto úžitkového vzoru sa pod termínom vrtačka.,...

Čelný nadstavec podvozka a deformačný prvok na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 283988

Dátum: 28.05.2004

Autori: Erdmann Marc, Scharf Steffen, Heidgen Karsten

MPK: B61G 11/16, B61D 15/06, B61F 19/00...

Značky: najmä, deformačný, podvozka, prvok, koľajových, nadstavec, vozidlách, čelný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čelného nadstavca podvozka a deformačného prvku na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách, na zachytenie kinetickej energie pri zrážkach, kde pri vyčerpaní zdvihu spojky (10), zlyhaní odtrhovacieho prvku (11) a vychýlení spojky (10) dozadu do spojkovej šachty (12) dôjde k vedeniu zaťaženia cez dva deformačné prvky (1), bočne usporiadané na podvozku (4), pričom deformačné prvky (1) sú pripevnené na podvozok (4) pomocou...

Predný prešmykovač bicykla a lankový vodiaci nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 283969

Dátum: 21.05.2004

Autor: Peng Lee Cher

MPK: B62M 25/00, B62M 9/12

Značky: prešmykovač, lankový, predný, nadstavec, vodiaci, bicykla

Zhrnutie / Anotácia:

Predný prešmykovač (12) bicykla (10) premiestňuje alebo prešmykuje reťaz (20) medzi dvomi alebo viacerými ako dvomi reťazovými kolesami pri radení prevodov. Lanko (18) na radenie prevodov sa pripája k prednému prešmykovaču (12) tak, aby sa toto lanko (12) mohlo naťahovať hore a dole vo vzťahu k rámu kolesa bicykla. Predný prešmykovač (12) má pevnú časť (30), ktorá je upravená na pripevnenie k časti (14) kolesa bicykla, vodič (32) reťaze na...

Nadstavec so štetkou na holiace peny alebo kefou na šampónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1628

Dátum: 08.10.1997

Autori: Tirko Peter, Gramata Stanislav, Peška Miroslav

MPK: A46B 11/02, A46B 11/04

Značky: šampónovanie, nadstavec, kefou, holiace, štetkou

Text:

...nadstax-ca je zrejmzi z pripojených obrázkov l, 2 a 3,pričom pre pozicie plati súčasne ich označenie v pripojenom prehľade.Na obr. lje znázornený nadstavec l so štetkou g v reze. Nasadený na obrubu ga dózv s holiacou penou à a vjĺvodnou rurkou dozv g .Na obr. 2 je znázornená výhodná fonna vyltotox-enia nadstax-ca l podľa technického riešenia. V otvore na štetku Z s tníom je zaráäça proti vj-tlačeniu Štetkv tlakom peny §. V dolnej časti...

Protišmykový nadstavec bariel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1401

Dátum: 05.03.1997

Autor: Baláž Tibor

MPK: A43C 15/00, A61H 3/02

Značky: nadstavec, protišmykový, bariel

Text:

...nástavca pružne obopína dolný koniec barly.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu na ktorom znázorňuje obr.l nástavec podľa technického riešenia v priereze e uvedením rozmerov v milimetroch. Obr. 2 je pohľad na hotový nástavec a obr. 3 nástavec pri použití na barle alebo palici.Nástavec môže byť zhotovený podľa obr. l buď z nekorózneho plechu alebo z obyčajného čierneho plechu A upraveného proti korózii pozinkovaním o...

Nádstavec do vŕtačky na brúsenie brúsnym papierom a leštenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278239

Dátum: 08.05.1996

Autor: Fáber Karol

MPK: B24B 23/04

Značky: vŕtačky, nadstavec, papierom, brúsnym, leštenie, brúsenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je skonštruovaný z hriadeľa (1) pevne zapusteného v osi telesa (2) valcovitého tvaru s uchytávacím mechanizmom (5) alebo bez uchytávacieho mechanizmu brúsneho papiera. Na celom povrchu obvodovej plochy telesa je upevnená pružná hmota (3). Pri realizácii nadstavca bez uchytávacieho mechanizmu brúsneho papiera je na pružnú hmotu nasunutý brúsny papier (4), ktorý je spojený do tvaru plášťa valca. Upevnenie brúsneho papiera na nadstavci pri jeho...

Čeľusťový nadstavec na zváranie potrubných dielcov z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1008

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dvořák Pavel, Strejček Jiří

MPK: B29C 65/74

Značky: nadstavec, čeľusťový, zváranie, plastů, potrubných, dielcov

Text:

...zovretie nahrievacieho tŕňa. Stredná valcová plocha oboch styčných plôch má s výhodou polomer R 10 až 20 mm. Veľkost strednej valcovej plochy je vymedzená uhlom óL 30 °až 160 °, ktorý zvierajú priamky spájajúce stred strednej valcovej plochy s oboma jej koncovými bodmi. Obe vybrania na styćných plochách čeľustí môžu byt výhodne vybavené odvzdušňujúcou drážkou spojenou s otvorom vo vnútornom a vonkajšom osadení, slúžiacou na odvzdušnenie...

Nadstavec blatníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 412

Dátum: 06.04.1994

Autori: Škarýd Ladislav, Pšenský Zdenek

MPK: B62D 25/16

Značky: blatníkov, nadstavec

Text:

...zadné.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkre sov, na ktorých znázorňujeobr.1 - schematický pohľad na prednú časť automobilu s inštalovaným nádstavcom blatniku, obr.2 - rez blatníkom s pripojeným nádstavcom, a to rovinou A-A z obr.1, obr.3 - pohľad na nádstavec z vnútornej strany.Tvarnádstvaca l (viď obr.1) v pozdĺžnej rovine automobilu v podstate sleduje tvar výrezu pre koleso V blatníku g. V...

Lakťový nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 278805

Dátum: 12.01.1994

Autor: Glabiszewski Richard

MPK: A61F 2/58, A61F 2/80

Značky: nadstavec, lakťový

Zhrnutie / Anotácia:

Lakťový nadstavec na kýpeť ramena má lakťový kužeľ (2) pripojený na os (3) kĺbu k predlaktiu (1) vytvorenému ako duté teleso z plastu, pevné zaistenie v stanovených polohách ohybu a liaty krúžok (4) na bezprostredné pripojenie ku kýpťu ramena. Je opatrený otočným kĺbom ramena na jeho nastavené otočenie, vytvoreným ako prstencové ložisko. Pevné zaistenie je tvorené ťahovou závorou umiestnenou mimo lakťového kužeľa (2) a integrovanou do otočného...

Nadstavec opierky hlavy na sedadlách motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 290

Dátum: 06.10.1993

Autor: Jankovič Jaroslav

MPK: B60R 21/055

Značky: hlavy, vozidiel, opierky, nadstavec, sedadlách, motorových

Text:

...typ opierky/STAV C s homogennym tvarom. Samotná kompletácia nadstavca s opierkou je veľmi jednoduchá, pričom sa využije pružnosť polyuretánovej peny prostým zasunutim zadnej časti nádstavca do stredoveho otvoru opierky.Nádstavec v prevedení podľa užitkového vzoru rieši najmä anatomické nedostatky opierok. Vypĺňa priestor medzi zátylkom sediacej osoby do tej miery, že pri miernom záklone hlavy dochádza k jej pohodlnému opretiu. Línia krivky...

Páčkový ovládací nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 265529

Dátum: 13.10.1989

Autor: Menyhart Rudolf

MPK: H01H 25/06

Značky: ovládací, páčkový, nadstavec

Text:

...z konzoly l spojenej pomocou dvojice vertikálnych skrutiek lg s mikrospinačom ll. Ten je spolu s nadstavcom pripevnený pomocou dvojice horizon-tá 1 nychskrutiek lg ku konštrukcii dopravnika. V konzole l je otočne uložený hriadeľ 1, opatrený na jeho vonkajšom konci pákou 3. Na vnútornú časť hriadela g je pomocou kolika5 pripevnená vačka 5, tvorená nábojom a vlastným vačkovým telesom Konzola l je dalej opatrená dorazovou skrutkou É vačky Q....

Nadstavec strednej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258689

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: H01T 13/26, H01T 21/02

Značky: nadstavec, elektrody, strednej

Text:

...znížia se prestoje zariadenia, ale zároveň sa znížia aj výrobné náklady.Nadstavec strednej elektródy je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. l je nakreslený nadstavec v porzdĺžnom reze vedenom cez drážku krátku, na obr. 2 je nakreslený nadstavec v pozdĺžnom reze vedenom cez dražku priebežnú, na obr. 3 jenadstavec v. pôdoryse, na obr. 4 je nakreslený krúžok v pohľade odspodu a na obr. 5 je nakreslený krúžok v rozvitom tvare.Nadstavzec...