Patenty so značkou «nadstavba»

Skladacia nadstavba na prepravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7509

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kvetňanský Dick

MPK: B62D 21/02, B60P 3/32, B60P 3/34...

Značky: nadstavba, prepravný, prostriedok, skladacia

Text:

...zadné a predné trojuholníkové panely a nadstavba sa pomocou výsuvného mechanizmu zloží takmer na úroveň pôvodnej strechy prepravného prostriedku, pričom hlavné bočnice, preklápacie bočnice a pomocné podlahy sú spustené zvisle po bokoch prepravného prostriedku a dovnútra nadstavby sa sklopia aj obe čelá. Prepravný prostriedok sa V tomto stave blíži k svojim pôvodným rozmerom.Pomocou tohto technického riešenia sa zásadne zväčší úžitkový...

Cisternová nadstavba na cisternovom automobilovom prepravníku a jej zapojenie na plnenie, vypúšťanie a prečerpávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7232

Dátum: 03.09.2015

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B60P 3/22, B67D 7/04

Značky: nadstavba, vypúšťanie, cisternovom, přepravníku, cisternová, prečerpávanie, plnenie, automobilovom, zapojenie

Text:

...stúpačkami, nádrž l je vybavená vrchnou ochranou Q na ochranu nádrže l a armatúr pred poškodením pri prevrátení vozidla, pričom vrchná ochrana Q je zároveň záchytnou vaňou na zachytenie možných odkvapnutí motorových palív pri prevádzke alebo obsluhe, ďalej obsahuje tepelnoizolačné bariéry na zabránenie ohriatia obsahu nádrže l od tepelne exponovaných miest, ďalej obsahuje elektrickú inštaláciu v nevýbušnom nehorľavom vyhotovení s...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Messingerová Valéria, Stanovský Miroslav, Hnilica Richard, Slugeň Jozef, Hnilicová Michaela, Ferenčík Michal, Dado Miroslav

MPK: B27B 25/00, A01G 23/00, B62D 49/06...

Značky: lesného, traktora, nadstavba, lanovková, adaptér, kolesového

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Hasičská nadstavba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6682

Dátum: 04.03.2014

Autor: Chrobák Július

MPK: B65D 88/00, B62D 21/00, A62C 27/00...

Značky: nadstavba, hasičská

Text:

...hydraulických obvodov tvorených hydraulickou pumpou a hydromotormi, poháňajúcimi vodnú pumpu a kompresor, prípadne generátor elektríckého prúdu. Hydromotory sú zapojené v sérii. Toto riešenie zabezpečuje automaticképrerozdeľovanie výkonu na vodnú pumpu, kompresor, prípadne iné spotrebiče, a to podľa toho, aký je odoberaný výkon najednotlivých agregátoch.Hydraulická pumpa má možnosť regulácie prietoku oleja. Takýmto spôsobom je možné udržiavať...

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288161

Dátum: 22.01.2014

Autor: Stražan Ivan

MPK: B65D 88/00, B60P 3/00, E04H 1/12...

Značky: komunikačného, veliteľsko-štábneho, vozidla, nadstavba

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla (10) pozostáva z exteriérovej časti (30) a interiérovej časti (20) tvorenej pracoviskom operátorov (21) a pracoviskom riadiaceho štábu (23) vybaveným mobilným operačným centrom (24), pričom interiérová časť (20) aj exteriérová časť (30) sú vybavené mechanickými zariadeniami (210) a elektrickými zariadeniami (220).

Nadstavba cisternového vozidla určená na získavanie pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6105

Dátum: 03.04.2012

Autor: Stražan Ivan

MPK: C02F 1/00, B60P 3/22

Značky: určená, získavanie, pitnej, cisternového, vozidla, nadstavba

Text:

...vodovodné rozvody na vzájomné prečerpávanie vody medzi nádržami ovládané z ovládacieho panelu a strojovne. Taktiež na ľavej i pravej strane nádrže sú na celej dĺžke nadstavby priskrutkované bočné skrinky. Na zadnej stene nádrže je prislcrutkovaná zadná skrinka. Na bokoch pod nadstavbou sú spredu dozadu umiestnené nosné diely kapotáže a skrinky. Tieto konštrukčné prvky nesú vnútri rôzne zariadenia hasiacej súpravy a ostatnú výbavu vozidla....

Nadstavba na cisternové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5832

Dátum: 05.09.2011

Autor: Stražan Ivan

MPK: B65D 88/00, A62C 27/00, B62D 21/00...

Značky: cisternové, vozidlo, nadstavba

Text:

...nosné diely kapotáže a skrinky. Tieto konštrukčné prvky nesú vnútri rôzne zariadenia hasiacej súpravy a ostatnú výbavu vozidla. Zvonku nesú kapotáž vozidla. Všetky obvodové prvky nadstavby sú dobre viditeľné.Vpredu je k nádrži pripojená strojovňa ktorá obsahuje hlavné zariadenia hasiacim systémom - vodné čerpadlo s pohonom, kompresor s pohonom, ďalej rozvody hydraulických pohonov a vstupy do chladiacich hadov. Je tu pripravený rozvod a...

Nadstavba na veliteľsko-štábne vozidlo – komunikačné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5663

Dátum: 04.03.2011

Autor: Stražan Ivan

MPK: E04H 1/00, B65D 88/00, B60P 3/00...

Značky: komunikačné, vozidlo, veliteľsko-štábne, nadstavba

Text:

...požadovaných prevádzkových stavov, súpravy. MOC je umiestnene v dvojpriestorovej kabíne na terénnom automobile s vysokou priechodnosťou.MOC je schopné autonómnej prevádzky v rôznych klimatických podmienkach a zložitorn teréne.Zo všetkých miest je možné používat hlasové spojenie. Systém je možné monitorovať a nastavovať z pracovného miesta technika/ administrátora systému . V prípade potreby je možné systém nastavovať aj z iného pracovného...

Nadstavba úžitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18283

Dátum: 17.01.2011

Autor: Seifritz Harald

MPK: B60J 5/06, B62D 33/02, B62D 33/033...

Značky: vozidla, užitkového, nadstavba

Text:

...závesné klanice priuzatvorenej a vertikálne napnutej plachte ťahom spridržnou konštrukciou, ktorá jeusporiadaná hlbšie ako uloženie -spodnćho konca závesnej klanice. Takúto pridržnú konštrukciu je možné vytvorit najmä pomocou upínacíeho okraja, o sebe známeho na upínanie plachiet, na rámovej koľajničke, usporiadanej po strane na dne nákladového priestoru. Prídržnú konštrukciu je možne vytvorit jednotlivou štruktúrou výhodne rovnomernćho...

Nadstavba dopravných prostriedkov na prepravu plochých veľkorozmerných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5360

Dátum: 08.02.2010

Autor: Šindel Radek

MPK: B61D 15/00, B60P 3/00, B60P 7/06...

Značky: predmetov, prepravu, prostriedkov, velkorozměrných, nadstavba, plochých, dopravných

Text:

...pripevnené prepravná plošina 2.Základňa 1 je tvorená dvoma rovnobežne situovanýuni pozdlžnymi spodnými nosníkmi 11 a jedným horným nosníkom 12, ktoré sú vzáj orrme spriahnuté sústavou horizontálnych a šikmých vzpier 13 tak, že nosníky 11 a 12 tvoria v priereze rovnoramenný trojuholník. V koncových častiach sú spodné nosníky 11 vybavene na upevnenie k ložnej ploche 31 rámu 3 dopravného prostriedku, napríklad majú vytvorené pripájacie...

Nadstavba úžitkového vozidla, úžitkové vozidlo a spôsob výroby takejto nadstavby úžitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15582

Dátum: 29.05.2009

Autor: Lima Joachim

MPK: B62D 29/00

Značky: užitkové, takejto, nadstavba, vozidla, užitkového, vozidlo, výroby, nadstavby, spôsob

Text:

...pretože u spojov Iisovaným nitom,resp. prestupujúcim pripojením na rozdiel od známych spojov plným nitom,resp. slepým nitom v podstate nie sú tvárnené žiadne hlavy nitov, ktorévyčnievajú cez používané konštrukčné súčasti. Tým sa zlepšuje aj optický vzhľad nadstavby úžitkového vozidla.0010 Rohový stĺpik má dve alebo viacero pozdĺžnych častí, ktoré sú spojené prostredníctvom Iisovaného nitovania a/alebo prestupujúceho pripájania. Rohový stĺpik...

Strešná nadstavba nákladného automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8962

Dátum: 22.09.2008

Autori: Kemmerling Karl, Weigelt Rolf, Birkenbach Rolf, Hahnen Hans Boris, Wensing Udo, Lauterbach Tim, Scholz Axel, Frentzen Frank, Neumeyer Frank

MPK: B60J 5/10, B60P 1/26

Značky: automobilů, strešná, nadstavba, nákladného

Text:

...takže je možná dobrá stabilita pri malej hrúbke materiálu a tým môže nastať montážne priaznivé upevnenie na vzperách zhora, alebo zdola, bez podstatnej zmeny výšky stavebného dielu vplyvom umiestnenia spojovacieho prvku s veľkou hrúbkou.0011 V prednostnom príklade uskutočnenia môže byt zdvihový prvok kĺbovo osadený včiastkovej oblasti spojovacieho prvku, rozkladajúci sa cez aspoň jednu vzperu, najmä vprislušnej oblasti na hornej strane...

Zubná nadstavba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7720

Dátum: 22.08.2007

Autori: Leike Per Olof, Benzon Sture

MPK: A61C 8/00

Značky: nadstavba, výroby, spôsob, zubná

Text:

...ktoré sú tomu vystavené, slabšia skrutka na pripevnenie zubného mostíka,pretože žiadne následné skosenie uvedenej skrutky nie je možné,pretože stavba je aplikovaná na vrchu uvedených šikmých distančných vložiek. V dôsledku toho sa tiež zvýši zložitosť pripevnenia nadstavby na implantát. US 6 848 908 objavuje usporiadanie vrátane šikmého distančného prvku tohto druhu zahŕňajúc prvý prechod a druhý prechod. Prvý prechod jerozhodujúci na...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCA18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4632

Dátum: 07.12.2006

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B60P 3/22

Značky: označením, automobilovom, přepravníku, typovým, novom, nesnímateľná, cisterna, mca18, cisternová, cisternovom, nadstavba

Text:

...so zemou pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku lI. kapitoly 6.8.2.l.27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadne Združená svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiestnením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnosť obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštamí) v protišmykovej úprave a výstupným rebrikom so stúpačkami v...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCAP 6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4631

Dátum: 07.12.2006

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B60P 3/22

Značky: přepravníku, novom, označením, typovým, automobilovom, cisternovom, nesnímateľná, cisterna, nadstavba, cisternová

Text:

...pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku ll. kapitoly 6.8.2.1 .27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadné združené svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiesmením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnost obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštami) v protišmykovej úprave a výstupným rebríkom so stúpačkami V protišmykovej...

Hasičská nadstavba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4377

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 27/00

Značky: hasičská, nadstavba

Text:

...technicke riešenie umožňuje umiestniť nádrž na vodu čo najnižšie vzhľadom na podvozok automobilu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie opísané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázomený axonometrický pohľad hasičskej nadstavby pozostávajúcej zo samonosnej nádrže a skriniek na uloženie doplnkovej výbavy a na obrázku 2 je v axonometrickom pohľade znázomená samonosná nádrž.Hasičská nadstavba znázomená...

Nadstavba multifunkčného bilbórdu alebo bigbórdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4284

Dátum: 06.10.2005

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 15/00

Značky: multifunkčného, bigbórdu, nadstavba, bilbórdu

Text:

...zariadenia. Na obr. 10 je znázomené usporiadanie štyroch reklamných plôch v štvorcovej konštrukcii s rolovacími nosíčmi obrazu s ich nezávislým riadením a bez projekčného zariadenia. Na obr. 11 je znázornená šípová nadstavba. Na obr. 12 je znázomené trojuholníková základňa. Na obr. 13 je znázomená štvorstranná nadstavba. Na obr. 14 je znázomený nosič obrazu len s obrazovými a/alebo textovýrni poľami. Na obr. 15 znázomený nosič obrazu s...

Nadstavba mreže a poklopov kanalizačných a iných vstupov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1940

Dátum: 09.09.1998

Autor: Slobodník Ján

MPK: E03F 5/06, E03F 5/10

Značky: vstupov, mreže, kanalizačných, poklopov, nadstavba, iných

Text:

...je rám a mriežka poklopu, alebo rám a poklop, vyrábaný ako samostatný kus ( clen ),z terpolyméru AKRILoNITRIL-BUTaDIÉNSTYRÉN (ABS), ktorý sa volne položí na pôvodný kanalizaćný zberač alebo vstup do kanálového priestoru a zaleje novou živičnou vrstvou.Zariadenie podľa tohoto technického riešenia umožňuje výmenu rámu mriežky a mriežky vstupu, alebo rámu poklopu a poklopu hydrantového nástavca, odfrézovanim živičnej vrstvy spoločne s rámom a...

Nadstavba karuselového rýpadla – nakladača s otočnou kabínou obsluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218710

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kolínek Marián

Značky: kabinou, karuselového, nakladača, obsluhy, otočnou, rypadla, nadstavba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukčné usporiadanie nadstavby karuselového rýpadla - nakladača, ktorého kabína obsluhy je upevnená v hornom ráme otočne uloženom v pevnom spodnom ráme, ktorý je po obvode opatrený ozubeným prstencom. Do ozubeného prstenca zapadá ozubené koleso prevodovky prvého hydromotora a v hornom ráme je otočne uložený prstenec, na ktorom sú upevnené dva výložníky a v ktorom je vytvorený ozubený prstenec, do ktorého zapadá ozubené koleso...