Patenty so značkou «nadojeného»

Zařízení pro měření průtoku a množství nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260501

Dátum: 15.12.1998

Autori: Machálek Antonín, Vegricht Jiří, Kotrč Bohumír, Kubát Stanislav

MPK: G01F 1/86, G01F 13/00, A01J 7/00...

Značky: měření, zařízení, nadojeného, průtoku, mléka, množství

Text:

...gg opakovat program střídání doby T 2 a doby Tí tato řídící jednotkaV gâ přítok ukončuje přičemž regístrovala vyprazdňování měrné komory É. Program může být dáleřešen tak, že po ukončení doby T 3 a zastavení měření na základě informace hladinoměru 32 připočte zbylé množstvíľmléka v měrné komoře Q k dosud índikovanému nádoji indíkátoremzdroje gl a vydá přes řídící jednotku Q signály k vypuštění zbylého mléka z měrné komory Q a měření průtoku a...

Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preisler Vlastimil, Žižka Jan, Talich Stanislav

MPK: A01J 5/00

Značky: vzorků, měření, nadojeného, zařízení, mléka, odber

Text:

...odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen...

Zařízení k měření objemu kapalin, zejména nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259076

Dátum: 17.10.1988

Autor: Nekvapil Karel

MPK: A23C 7/00, A01J 7/00

Značky: mléka, kapalin, měření, zařízení, zejména, objemu, nadojeného

Text:

...nâkrnžkem łg pro styk stěsnicím sedlom łâ na dolní části přepouštěcího otvoru Q.Rovnoběžně S táhlem 12 e vo sběrné nádrži 1 us ořádá Jna odvzdušněná trubice ł§|procházející dnem 4 sbčrnénádrže 1, zaústčná do odměrné nádrže 5 a obsahujícíspinací elektrodu łl, jejíž dolní konec je nad dnem 41. Odměrná nádrž Q je uvnitř při dně 7opatřenu jednak hlavní elektrodou łg, jednak udržova cí elektrodou łg. Odvzdušněná trubice łg je odvzduš ñovacim...

Zařízení pro zjišťování množství mléka nadojeného skupinou dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sládek Václav, Kolář Karel, Jelínek Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: dojnic, zjišťování, zařízení, množství, mléka, skupinou, nadojeného

Text:

...t-o i několik měříčů pro jednu řadu doxjnlc. Použitím elektrického vyhodno-covacího zařízení se zvýši přesnost. Navíc je zde možné umístění vyhodnocovací je-dnotky vně -stâje, i na větší vzdálenost mimo agresivní prostředí.vynález a jeho» účinky jsou blíže vysvetleny v popise příkladu jeho provedení podle připojených výkresů, kde na obr. 1 v náryse a obr. 2 v bokoryse je znázorneno schéma mechanické částí a na obr. 3 schéma elektrícké části...

Zařízení ke chlazení čerstvě nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232296

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hlaváček Jiří, Vlasák Oldřich

MPK: A23C 3/00

Značky: nadojeného, chlazení, čerstvé, zařízení, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení čerstvě nadojeného mléka zahrnující potrubí přivádějící mléko z dojicího ústrojí do vlastního chladiče a sběrné nádrže má do přívodního potrubí zařazen nejméně jeden další chladicí prvek, například průtokový vodní chladič.

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 226000

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kretschmer Felix, Novák Arthur, Benda Ivan Mudr

Značky: jedné, vemene, střiků, prvních, zařízení, čtvrti, mléka, alespoň, vyšetření, vzorků, nadojeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene, sestávající z konduktometrického čidla a teplotního čidla, která jsou napojena na porovnávací obvod a z něho popřípadě na zesilovací obvod a výstupy, vyznačené tím,že konduktometrické čidlo /2/ a tepelné čidlo /3/ jsou umístěna v měrné nádobce /l/ a jsou vedením /4/ pro snímání vodivosti a vedením /5/ pro snímání teploty napojena na měřicí obvod /6/ a...