Patenty so značkou «nábytkové»

Samosvorný spoj, najmä pre policové, stojanové a nábytkové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6489

Dátum: 02.08.2013

Autor: Matuš Pavol

MPK: F16B 39/26, F16B 12/20, A47B 47/04...

Značky: stojanové, najmä, spoj, samosvorný, nábytkové, policové, systémy

Text:

...si celú zostavu podľa individuálnych potrieb daného priestoru a účelu, ktorého nároky má spĺňať. Tento samosvomý spoj zaručuje variabilitu policových, stojanových a nábytkových zostáv a svojou skladbou tak poskytuje neobmedzene veľa možností na využitie v priestoroch kancelárii, predajní, skladov, domáceho interiéru aj v exteriéroch garáži, balkónov a terás.Vzhľadom na skutočnosť, že po zastavení systému sa všetky prichytávacie a...

Tesnenie najmä na chladničkové nábytkové jednotky, rám a dvere chladničky, ktoré ho obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 287599

Dátum: 07.03.2011

Autori: Cittadini Paolo, Ferrante Pierpaolo

MPK: F25D 23/08

Značky: chladničkové, jednotky, obsahujú, dveře, tesnenie, nábytkové, chladničky, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Tesnenie (1) na chladničkové nábytkové jednotky a podobne je vybavené dverami (30) a vnútornými dverami (31), pozostávajúce z profilu vyrobeného z v podstate tuhého plastu majúceho vlnovcovú tesniacu časť (20), ktorá je vyrobená v podstate z mäkkého plastu a ktorá vytvára utesnený uzáver medzi dverami a telesom (32) chladničky, pričom profil a tesniaca časť sú navzájom spojené alebo sú integrálne ako jediný kus, vyrobený pomocou koextrúzie...

Hranová lišta pre nábytkové diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20043

Dátum: 20.10.2008

Autori: Joachimmeyer Daniel, Krämer Uwe, Bauer Dieter, Affeldt Jens-uwe

MPK: A47B 95/04

Značky: hráňová, lišta, nábytkové, diely

Text:

...svetla na sklonenej ploche, dosahuje obzvlášť kvalitného optického dojmu, pričom je možné plochu bežnými spôsobmi dekorovať.Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu sa týka hranovej lišty podľa jednéhoz predchádzajúcich uskutočnení, pričom prechodová oblasť bezprostredne nadväzuje na okrajzákladného telesa, tzn. okraj homej strany základného telesa a/alebo okraj dolnej strany základného telesa.Toto opatrenie má výhodu, že môže byt vytvorený...

Lis na nábytkové diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4468

Dátum: 10.05.2006

Autor: Tönnigs Bodo

MPK: B23K 20/10, B27M 3/18

Značky: nábytkové, diely

Text:

...požiadavkypevnosti a trvanlivosti, ako tradičné lepené telesá. 0011 Zariadenie na ultrazvukové zváranie môže byť v rámcipredloženého vynálezu rozličným spôsobom rozpracované. Podľa ďalšieho stvárnenia predloženého vynálezu sa však uvažuje s tým,že zariadenie na ultrazvukové zváranie má najmenej jednu elektródu, to znamená zvárací nástroj, ktorý je potrebné uviesť do lisovacieho kontaktu s predmetmi, ktoré je potrebné spojiť. Hoci možno...

Nábytkové diely so spojovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20152

Dátum: 13.12.2005

Autori: Reiter Bruno, Nerf Helmut, Horn Raimund

MPK: A47B 47/04, F16B 12/26, F16B 12/46...

Značky: diely, spojovacími, prvkami, nábytkové

Text:

...takýmto spôsobom zhotovených dielov je nepomerne vyššia než u dielov, ktoré môžu byť montované na usporiadanom pripravenom mieste.US 3,442,311 opisuje rybinovité spojenie medzi dvoma pravouhlo usporiadanými doskami korpusu, napríklad zásuvky prenábytok, pričom spojovacie plochy medzi vždy dvoma doskamivykazujú striedavo vyčnievajúce čapy a vyrazené drážky, ktorésú V spojenom stave zvonku viditeľné.Tiež rybinovité spojenie na spojenie...

Lis na nábytkové diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1625

Dátum: 07.05.2004

Autori: Herrmann Sven, Tönnigs Sven, Kröhnert Klaus, Tönnigs Bodo

MPK: B27M 3/00, B27M 3/18

Značky: diely, nábytkové

Text:

...stĺp, ktorým sú odvádzané priamo do rámu ako hmotnosť jednotlivých prvkov spojovacieho zariadenia, tak aj sily pri prevádzke a to bezzaťaženia ostatných dielov lisu na nábytkové diely.0008 Nakoľko je ako v horizontálnom, tak aj vo vertikálnom smere podľa vynálezu vodiaci stĺp voľne posuvne upevnený na prestavitelných lisovacích čeľustiach zvislého páru lisovacích čelusti, možno prestavitelné lisovacie čeľuste ovládať alebo posúvať bez...

Profilová oblasť s pántom s montážnou črtou pre nábytkové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3717

Dátum: 06.02.2003

Autor: Atla Arif

MPK: E05D 5/00

Značky: črtou, oblast, dveře, montážnou, nábytkové, profilová, pántom

Text:

...založenej štruktúry navrhnutej podľa tohto vynálezu.0015 Pojem skriňa tak ako je tu používaný, zahŕňa akýkoľvek druh nábytku, ako sú šatníky, skrine, vitríny, atď., V ktorých je použiteľný súčasný pántový mechanizmus.OPIS OBRÁZKOV 0016 Predkladaný vynález má byť posudzovaný spolu s pripoj enými obrázkami vysvetlenými nižšie za účelom najlepšieho porozumenia tohto včlenenia a týmto prinesenýchObrázokl poskytuje perspektívny pohľad súčasného...

Univerzální dávkovací a odebírací zařízení, zejména pro nábytkové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267477

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 60/00

Značky: zařízení, dílce, dávkovací, univerzální, odebírací, zejména, nábytkové

Text:

...ll válečkového dopravníku 2 je uložen řemenový dopravník 12 kyvně uložený na náhonovém hřídell lg. Zvedací zařízení łž hrání łz nábytkových dílcú lg je přtpavnöno na nosnćm rámu L zařízení a k němu Je připevněn Jak horizontální přcnñšecí mechanismus 17, tak 1 vertikální přenášecí mechanísmus lg pro přenćšení nábytkových dílců łš. Odklopná část lg ovládané pneumacickým válcem łg znjläĺuje propojení válečkového doprnvníku 2 s...

Brousicí zařízení na ohnuté nábytkové dílce kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252938

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B24B 19/24

Značky: brousící, průřezu, zařízení, kruhového, ohnuté, dílce, nábytkové

Text:

...pohled shore.Rotační buben 1, je uložený na volnoběžných kladkách g ve stojanu § a má na obvodu vytvořeny drážky 3 pro klínové řemeny Ž pro pohon §. Uvnitř rotačního bubnu 1 jsou rotační brousicí tělesa 1 pevně uchycena na otočných hřídslích Q opatřených ozubenýni pastorky g, které zapadají do ozubeněho věnce lg pevně uchyceného na bočnici ll stojanu 1. Rotační buben 1 a ozubený věnec lg mají společnou středovou osu lg. Otevřená část...

Sklopné nebo odklopné zařízení pro nábytkové díly s možností demontáže výsuvem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252562

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/52

Značky: zařízení, díly, odklopné, výsuvem, nábytkové, možností, sklopné, demontáže

Text:

...připevněné ke sklápěnému nebo odklápěnému dílu, který lze kolem nosné osy otáčení sklopit nebo odkloplt s vysunout. Sklápění dílu se děje kolem nosné osy otáčení, která je v poloze vodorovné a výsun se provádí směrem nahoru nebo až vodorovně.Výhodou předmětu vynálezu je sklápění nebo odklápění hmotnějších nábytkových dílů snmžností jejich demontáže výsuvem prvků zařízení bez použití nářadí s možností opätovné montáže. sklopení nebo...

Nábytkové kolečko

Načítavanie...

Číslo patentu: 232261

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vincůrek Jaromír

MPK: B60B 33/00

Značky: kolečko, nábytkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nábytkového kolečka určeného k přemísťování mobilního nábytku, nebo jiného zařízení a řeší zlepšenou funkci pojezdu s vysokým estetickým účinkem tvarového provedení. Nábytkové kolečko sestává z tělesa, otočného upevňovacího čepu a dvojice pojezdových kol. Těleso má pod horním krytem zeslabenou stěnu, kde v nalitcích je upevněn čep, ne němž jsou otočně uložena pojezdová kola a zajištěna axiálně pomocí pojistného kroužku, jenž je...

Zařízení na automatické krácení olepovací folie zejména pro nábytkové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215908

Dátum: 01.10.1984

Autor: Suchý Josef

Značky: nábytkové, zařízení, olepovací, automatické, dílce, krácení, zejména, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na automatické krácení olepovací folie zejména pro nábytkové dílce, připojené ke konstrukci průběžného olepovacího zařízení opatřeného přítlačnými válečky, unášecím pryžovým pásem a přítlačnými kolečky vyznačené tím, že sestává z vlečné vačky (3), jejíž rameno (5) je uloženo na čepu (51) upevněném na krytu (7) přítlačných koleček (6), a na kterém dosedá kladka (82) páky (81) koncového spínače (8) a z elektromagnetu (10) opatřeného...