Patenty so značkou «n-substituovaných»

Spôsob prípravy N-substituovaných 2,6-dialkylmorfolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286718

Dátum: 11.03.2009

Autori: Rüb Lothar, Käshammer Stefan, Gerlach Till, Kusche Andreas, Henningsen Michael, Hüllmann Michael

MPK: C07B 61/00, C07D 295/00, C07D 265/00...

Značky: n-substituovaných, spôsob, přípravy, 2,6-dialkylmorfolínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy N-substituovaných 2,6-dialkymorfolínov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2, navzájom nezávisle od seba, znamenajú vodík, alkylovú skupinu alebo cykloalkylovú skupinu alebo R1 a R2 spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, znamenajú 5- až 14-člennú karbocyklickú zlúčeninu a R3 a R4, navzájom nezávisle od seba, znamenajú alkylovú skupinu alebo cykloalkylovú skupinu. Zlúčeniny podľa vynálezu sa pripravia...

Použitie N-substituovaných indolyl-3-glyoxylamidov s protinádorovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286393

Dátum: 18.08.2008

Autori: Nickel Bernd, Emig Peter, Szelényi István, Brune Kay, Reichert Dietmar, Schmidt Jürgen, Günther Eckhard

MPK: A61P 35/00, A61K 31/40

Značky: indolyl-3-glyoxylamidov, použitie, n-substituovaných, účinkom, protinádorovým

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie N-substituovaných indol-3-glyoxylamidov všeobecného vzorca (I), ich fyziologicky prijateľných solí s kyselinami a, pokiaľ je to možné, ich N-oxidov na výrobu liečiva na liečenie nádorových ochorení. Vo všeobecnom vzorci (I) znamená R atóm vodíka R1 znamená 4-pyridylovú skupinu alebo 4-fluórfenylovú skupinu R2 znamená benzylovú skupinu, 4-chlórbenzylovú skupinu, 4-fluórbenzylovú skupinu, 3-pyridylmetylovú skupinu alebo 4-brómbenzylovú...

Spôsob výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14610

Dátum: 30.05.2008

Autori: Altenhoff Ansgar Gereon, Rheinheimer Joachim, Smidt Sebastian Peer, Challand Nina, Schmidt-leithoff Joachim, Rack Michael, Zierke Thomas

MPK: C07D 231/14

Značky: n-substituovaných, 3-dihalometyl-1-metyl-pyrazol-4-yl)karboxamidov, výroby, spôsob

Text:

...výroby N-substituovaných (3-dihalometyl-pyrazoI-4-yI)karboxamidov známe zo stavu techniky teda všetky vychádzajú zo zodpovedajúcich N-substituovaných(3-dihalometyl-pyrazol-4-y|)karboxylátov. Výroba N-substituovaných (3-dihaIometylpyrazoM-ynkarboxylátov je ale relatívne nákladná.Úlohou predloženého vynálezu je teda nájdenie alternatívneho spôsobu výroby N-substituovaných (3-dihaIometyl-pyrazol~ 4-yl)karboxamidov, ktorý zamedzuje nevýhodám...

Stabilné roztoky N-substituovaných aminopolysiloxanov, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15686

Dátum: 12.05.2005

Autori: Jenkner Peter, Standke Burkhard

MPK: C08J 3/09, C07F 7/21

Značky: príprava, aminopolysiloxanov, n-substituovaných, stabilné, roztoky, použitie

Text:

...výročnej konferencii Institut für verstärkte Kunststoffe/ Verbundwerkstoffe Institute for Reinforced Plastics/Composites, Gesellschaft der Kunststoffmdustrie German Plastics Industry Association od 16. do 19. januára 1984, E. P. Plueddemann informoval o silanole asiloxánoch ako spojovacích činidlách a priméroch.V US-A-3 734 763 Plueddemann opisuje katiónové nenasýtené aminofunkčné silánové spojovacie činidlá. (CH 3 O)3 Si(CH 2)3 NHCH 2 CH 2...

Spôsob prípravy N-substituovaných 2-kyanopyrolidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18249

Dátum: 15.04.2004

Autori: Schäfer Frank, Sedelmeier Gottfried

MPK: C07D 207/16, A61K 31/401, A61P 3/10...

Značky: n-substituovaných, 2-kyanopyrolidínov, spôsob, přípravy

Text:

...je arylovou skupinou fenyl alebo substituovaný fenyl.V prípade, že X je -O-SO 2-(C 1.g)alkyl alebo -O-SOg-(aryl), potom sa termín alkyl vzťahuje na bud priamy alebo rozvetvený reťazec, ktorý môže byť prípadne substituovaný l až 5 substituentmi vybranými z halogénu výhodne z fluóru, chlóru, brómu alebo jódu. Príklady alkylových skupín zahŕňajú metyl, etyl, propyl, izopropyl, n-butyl, t-butyl, izobutyl, trifluórmetyl.Vo vyššie opísanom spôsobe...

Príprava N-substituovaných organických aminosilánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 546

Dátum: 17.01.2003

Autori: Hale Melinda, Gedon Steven

MPK: C07F 7/00

Značky: n-substituovaných, príprava, organických, aminosilánov

Text:

...jedným kovom zo skupiny Ib,VIIb alebo Vlllb V množstve od 0,0 l do 30 hmotnostných celkovej hmotnosti katalyzátora aplikovaného na nosič, pričom od 10 do 50 póroviteho objemu nosiča obsahuje makropory, pričom priemer póru je V rozsahu od 50 nm do 10 000 nm a 50 až 90 objemu póru nosiča obsahuje mezopóry, pričom priemer póru je v rozsahu od 2 do 50 nm a súčet objemu uvedených pórov je 100 a uvedený katalyzátor ako taký.môžu ľubovoľne...

Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282689

Dátum: 10.10.2002

Autori: Wahl Joseph, König Hartmann, Keil Michael, Teles Joaquim Henrique, Klintz Ralf, Vogelbacher Uwe Josef, Götz Roland, Wingert Horst, Rack Michael

MPK: C07D 231/22, C07D 231/20

Značky: n-substituovaných, přípravy, spôsob, 3-hydroxypyrazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov všeobecného vzorca (I) oxidáciou zodpovedajúcich pyrazolidín-3-ónov všeobecného vzorca (II). Pyrazolidin-3-ón, ktorý je rozpustný vo vode, sa vo vode v prítomnosti zásady a s použitím kyslíka ako oxidačného činidla oxiduje.

Spôsob výroby N-substituovaných glycínových kyselín alebo glycínových esterov a jeho použitie na syntézu indiga

Načítavanie...

Číslo patentu: 282297

Dátum: 19.11.2001

Autor: Kos Carlo

MPK: C07C 229/14, C07C 229/18, C07C 227/08...

Značky: indiga, výroby, použitie, esterov, glycínových, kyselin, syntézu, n-substituovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby N-substituovaného esteru glycínu alebo N-substituovanej kyseliny glycínovej reakciou poloacetálu esteru kyseliny glyoxylovej, prípadne poloacetálu kyseliny glyoxylovej s amínom a hydrogenáciou pritom vzniknutého medziproduktu, ako aj využitie spôsobu pri výrobe derivátov indoxylu a indiga uzavretím kruhu N-arylglycínesteru, vyrobeného podľa uvedeného spôsobu, v roztavenom uhličitane alkalického kovu alebo uhličitanu...

Spôsob výroby N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281659

Dátum: 09.09.1998

Autori: Götz Norbert, König Hartmann, Eller Karsten, Klein Ulrich

MPK: C07D 231/22, C07D 401/04

Značky: 3-hydroxypyrazolov, výroby, spôsob, n-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-substituovaných 3-hydroxypyrazolov vzorca (I), v ktorom znamená R1 niektorý zo substituentov alkyl, aryl alebo heteroaryl, R2, R3 vodík, halogén, kyanová skupina alebo niektorý zo substituentov alkyl, aryl alebo heteroaryl, oxidáciou pyrazolidin-3-ónu vzorca (II) v prítomnosti solí kovov so vzdušným kyslíkom ako oxidačným činidlom a v trvalo pH neutrálnom médiu.

Způsob odměrného stanovení N-substituovaných maleinimidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264678

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří

MPK: G01N 31/16

Značky: maleinimidů, n-substituovaných, způsob, odměrného, stanovení

Text:

...zhydrolyzuje a případně současně i nadbytečné rozpouštědlo odpaří,a vzniklý roztok maleamátu se běžným způsobem acidímetrícky ztitruje. Obsah se stanoví výpočtem ze známého vzorceM - relativní molekulovou hmotnost stanovované látkyz - počet maleinimidových skupin v moekuleSN - objem použitého a kalického louhu na hydrolýzu vzorku v mlCN - koncentrace kyseliny chlorovodíkové při titraci v m 1a() - obsah substituovaného maleinimidu ve vzorku...

Způsob kontinuálního protiproudného praní butanolických nebo isobutanolických roztoků N-substituovaných derivátů methylakrylamidu nebo methylmethakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264550

Dátum: 14.08.1989

Autori: Heyberger Aleš, Pařízek Rudolf, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 103/60

Značky: protiproudného, derivátů, roztoku, praní, methylakrylamidu, kontinuálního, způsob, n-substituovaných, isobutanolických, methylmethakrylamidu, butanolických

Text:

...teprve propírán vodou. Tento způsob provedení je nevýhodný zejména z časových důvodů. Tvoří se velmi obtížně dělitelně emulze, jejichž separace na vodnou a organickou vrstvu trvá dlouho.Proto byly navrženy i způsoby vypírky za použití roztoků neutrálních solí, které zrychlují v důsledku zvětšení rozdílu specifických hmotností obou fází jejich dělení.Jediný způsob rafinace využívající kontinuální způsob provedení a to taktéž při výrobě...

Způsob výroby (amido) N-substituovaných bleomycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236868

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nakatani Tokuji, Fujii Akio, Takahashi Katsutoshi, Fukuoka Takeyo, Umezawa Hamao, Muraoka Yasuhiko

MPK: C07C 103/52

Značky: bleomycinů, n-substituovaných, výroby, způsob, amido

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (amido)N-substituovaných bleomycinů obecného vzorce I nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VI nechá kondenzovat s aminem obecného vzorce H2N-X, a je-li to žádoucí, odstraní se měď ze získaného kondenzačního produktu a popřípadě se získaná sloučenina převede na svoji farmaceuticky přijatelnou sůl.

Způsob výroby N-substituovaných N-acetyl-2,6-dialkylanilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226439

Dátum: 15.05.1986

Autori: Angst Werner, Degischer Gerhard

Značky: výroby, n-acetyl-2,6-dialkylanilinů, způsob, n-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-acetyl-2,6-dialkylanilinů obecného vzorce I ve kterém R1 a R2 nezávisle na sobě znamenají vždy methylovou skupinu, A představuje 1,2-ethylenovou skupinu, popřípadě substituovanou jednou nebo dvěma methylovými skupinami, dále 2-oxo-1,2-ethylenovou skupinu nebo 1-methyl-2-oxo-1,2-ethylenovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a X představuje atom chloru nebo alkoxyskupinu s 1 až 3 atomy...

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223886

Dátum: 15.04.1986

Autori: Goossens Bernhard, Küster Erich, Barthell Eduard, Dahmen Kurt

Značky: způsob, kopolymerů, amidů, karboxylových, homopolymerů, výroby, kyselin, n-substituovaných, a,ß-nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů alfa,beta nenasycených karboxylových kyselin obsahujících opakující se jednotky obecného vzorce kde R1 a R2 představuje vodík nebo methyl skupinu, R6 a R7 představují alkylskupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, zejména methylskupiny, nebo arylskupiny, nebo R6 a R7 dohromady tvoří cyklohexylový nebo cyklopentylový zbytek, n představuje číslo 0 až 10 a X představuje zbytek aminu vzorce...

Způsob výroby N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Küster Erich, Barthell Eduard, Dahmen Kurt, Goossens Bernhard

Značky: n-substituovaných, a,ß-nenasycených, karboxylových, amidů, způsob, kyselin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby N-substituovaných amidů ?,ß-nenasycených karboxylových kyselin obecného vzorce I, kde význam jednotlivých substituentů je uveden v opise, přičemž se jako výchozích látek použije ß-substituovaných amidů karboxylových kyselin obecného vzorce III, kde symboly jsou vysvětleny v opise, přičemž vzniklé N-substituované amidy ß-hydroxy- či ß-alkoxykarboxylových kyselin na N-substituované amidy ?,ß-nenasycených karboxylových...

Způsob přípravy N-substituovaných amidů aromatických karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229090

Dátum: 15.04.1986

Autori: Doležal Jaromír, Neuman Ota, Zatloukal Lubomír

Značky: karboxylových, n-substituovaných, přípravy, způsob, kyselin, amidů, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-substituovaných amidů aromatických karboxylových kyselin obecného vzorce I ve kterém R značí atom vodíku, atom chloru, hydroxy- nebo aminoskupinu, A skupinu -CON(R1)-(R2), ve které R1 značí atom vodíku nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo dietylaminoalkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, fenyl nebo benzyl, aminolýzou esterů aromatických karboxylových kyselin obecného vzorce II ve kterém R značí totéž co...

Způsob výroby N-substituovaných derivátů aziridin-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227301

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bicker Uwe, Berger Herbert, Bosies Elmar, Kampe Wolfgang, Grafe Alfred

Značky: aziridin-2-karboxylové, kyseliny, výroby, derivátů, n-substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-substituovaných derivátů aziridin-2-kyrboxylové kyseliny s imunostimulačním účinkem, které se mohou používat jako léčiva.

Způsob výroby N-substituovaných thiazolylových derivátů oxyimino-substituovaných cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221283

Dátum: 15.01.1986

Autori: Meinardi Giuseppe, Alpegiani Marco, Nannini Giuliano, Giudici Franco, Perrone Ettore, Caminata Val Tidone

Značky: derivátů, oxyimino-substituovaných, thiazolylových, výroby, způsob, cefalosporinu, n-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby N-substituovaných thiazolylových derivátů oxyimino-substituovaných cefalosporinů obecného vzorce I, ve kterém R, R1, R3, n, Y a X mají význam uvedený v opisné části, jakož i farmaceuticky a veterinárně přijatelných solí těchto sloučenin, a/nebo jednotlivých isomerů těchto sloučenin, podstata kterého spočívá v tom, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II, ve kterém n, X a Y mají výše uvedený význam a E znamená...

Způsob přípravy N-substituovaných aminoethylesterů kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227646

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vacík Jiří, Borovička Miloš, Obereigner Blahoslav, Prchal Emanuel

Značky: způsob, aminoethylesterů, n-substituovaných, přípravy, kyseliny, methakrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-substituovaných aminoethylesterů kyseliny methakrylové obecného vzorce I, ve kterém X značí dimethylamino-, diethylamino- nebo piperidinoskupinu, reesterifikací alkylesterů, zejména methylesteru kyseliny methakrylové, aminoalkoholy obecného vzorce II, ve kterém X značí totéž co ve vzorci I, vyznačující se tím, že se reesterifikace provádí za přítomnosti dihydrido-bis- methoxyethoxyaluminátu sodného jako katalyzátoru.

Způsob výroby N-substituovaných N-(heteroaryl)karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219321

Dátum: 15.07.1985

Autori: Harrison Roger Garrick, Jamieson William Boffey, Ross William James, Saunders John Christopher

Značky: způsob, n-(heteroaryl)karboxamidů, n-substituovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-(he-teroaryl)karboxamidů obecného vzorce I, v němž Ar znamená pětičlennou heteroarylovou skupinu obsahující jako jednotlivé heteroatomy dva až čtyři atomy dusíku, přičemž acylaminoskupina -NR1COR2 je připojena k atomu uhlíku heteroarylového kruhu a je substituována alespoň jednou skupinou vybranou ze skupiny, kterou tvoří atom vodíku, Cl-4alkyl, fenyl, benzyl a atom halogenu, Rl znamená C1-10alkyl, C3-6alkenyl,...

Způsob výroby N-substituovaných N-(heteroaryl)karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219320

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ross William James, Harrison Roger Garrick, Jamieson William Boffey, Saunders John Christopher

Značky: výroby, n-substituovaných, způsob, n-(heteroaryl)karboxamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-(heteroaryl)karboxamidů obecného vzorce I, v němž Ar znamená pětičlennou heteroarylovou skupinu obsahující jako jednotlivé heteroatomy dva až čtyři atomy dusíku, přičemž acylaminoskupina -NR1COR2 je připojena k atomu uhlíku heteroarylového kruhu a je substituována alespoň jedním substituentem vybraným ze skupiny zahrnující atom vodíku, C1-4alkyl, fenyl, benzyl a atom halogenu, R1 znamená C1-0alkyl, C3-6alkenyl,...

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216172

Dátum: 15.10.1984

Autori: Somfai Éva, Bernáth Gábor, Knoll József, Hermann Judit, Török Zoltán, Ecsery Zoltán

Značky: n-2-(2-furylethyl)-aminů, n-substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)aminů obecného vzorce I kde každý ze substituentu R1 a R2 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená propinylovou skupinu, jakož i jejich solí, vyznačující se tím, že se 2-furylaceton obecného vzorce II kde R1 má výše uvedený význam, nechá reagovat s aminem obecného vzorce III kde R2 a R3 mají výše uvedený význam, a vzniklý produkt se během reakce nebo po ní...

Způsob výroby nových N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216169

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hermann Judit, Bernáth Gábor, Ecsery Zoltán, Somfai Éva, Knoll József, Török Zoltán

Značky: solí, způsob, jejich, n-substituovaných, nových, výroby, n-2-(2-furylethyl)-aminů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(furylethyl)-aminů obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku a R3 znamená halogenalkenylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo propinylový zbytek, nebo jejich solí nebo jejich opticky aktivních isomerů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R1 má výše uvedený význam a X znamená atom halogenu nebo zbytek esteru sulfonové...

Způsob výroby N-substituovaných N-2-furylethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216168

Dátum: 15.10.1984

Autori: Török Zoltán, Knoll József, Somfai Éva, Ecsery Zoltán, Bernáth Gábor, Hermann Judit

Značky: n-2-furylethylaminů, n-substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-furylethylaminů obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R1 a R2 mají výše uvedený význam, nechá reagovat s propargylaldehydem a vzniklá sloučenina se zredukuje, načež se získaný výsledný produkt popřípadě přemění ve svou sůl nebo se uvolní ze své soli.

Způsob výroby nových N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů, jejich solí a opticky aktivních isomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216166

Dátum: 15.10.1984

Autori: Török Zoltán, Hermann Judit, Knoll József, Somfai Éva, Bernáth Gábor, Ecsery Zoltán

Značky: výroby, n-2-(2-furylethyl)-aminů, aktivních, opticky, isomerů, solí, n-substituovaných, způsob, nových, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných N-2-(2-furylethyl)-aminů obecného vzorce I kde každý ze symbolů R1 a R2 znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, a R3 znamená halogenalkenylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo propinylový zbytek, jakož i jejich solí a opticky aktivních isomerů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R1 a R2 má výše uvedený význam, nechá reagovat s propargylhalogenidem nebo s...

Způsob výroby N-substituovaných a-halogenacetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214801

Dátum: 15.10.1984

Autori: Schmidt Thomas, Thomas Rudolf, Stetter Jörg

Značky: způsob, výroby, n-substituovaných, a-halogenacetanilidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-substituovaných (-halogenacetanilidů obecného vzorce XI, v němž Xl, X2 a X3 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Hal znamená halogen, R znamená přes atom dusíku v kruhu vázaný, popřípadě chlorem, methylovou skupinou nebo/a methylmerkaptoskupinou substituovaný heterocyklický zbytek obsahující dusík, nebo znamená skupinu vzorce ve které znamená A kyslík, síru nebo skupinu N-R3,...