Patenty so značkou «n-oxidy»

N-oxidy ako profarmaka derivátov piperazínu a piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5185

Dátum: 21.08.2006

Autori: Koster Hendrik, Koopman Theodorus, Feenstra Roelof, Verhage Marinus, Mccreary Andrew, Van Amsterdam Peter, Van Scharrenburg Gustaaf, Hesselink Mayke

MPK: C07D 263/00, A61K 31/423, A61P 25/00...

Značky: piperazinu, derivátov, n-oxidy, piperidinů, profarmaka

Text:

...deaktivácii. Zdalo sa, že prvé experimenty in viva,vrámci ktorých sa N-oxid podával intravenózne, potvrdia zistenie in vitro zdalo sa, že N-oxid má len približne desatinu účinnosti materskej zlúčeniny. K prekvapeniu však došlo, keď sa N-oxid testoval po perorálnom podani vtedy sa javil rovnako účinný ako SLV 308.0005 N-oxidy sú známe od roku 1894. V súčasnosti je veľmi dobre známe, že N-oxidy sú metabolitmi mnohých terciárnych amínov,...

Antibakteriálne prostriedky obsahujúce N-oxidy nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov substituovaných chinolónkarboxylovými alebo naftyridónkarboxylovými kyselinami, účiné látky, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283994

Dátum: 21.06.2004

Autori: Rast Hubert, Scheer Martin, Hallenbach Werner

MPK: A61K 31/47, C07D 215/56, A61K 31/495...

Značky: naftyridónkarboxylovými, substituovaných, účiné, n-oxidy, prostriedky, látky, spôsob, obsahujúce, heterocyklov, dusík, chinolónkarboxylovými, antibakteriálně, kyselinami, obsahujúcich, nasýtených, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálne prostriedky, najmä orálne aplikovateľné prostriedky, na báze N-oxidov nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov, ktoré sú substituované chinolónkarboxylovými kyselinami alebo naftyridónkarboxylovými kyselinami všeobecných vzorcov (I) a (II)
N-oxidy nasýtených dusík obsahujúcich heterocyklov
spôsob ich výroby a ich použitie.

N-Oxidy 3-alkyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277978

Dátum: 18.03.1992

Autori: Steiner Bohumil, Sasinková Vlasta, Koóš Miroslav

MPK: C07D 263/06, A61K 31/42

Značky: 3-alkyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov, n-oxidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-Oxidy 3-akyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov všeobecného vzorca I, kde R predstavuje metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl a izobutyl majú účinné antimikrobiálne vlastnosti, sú použiteľné v kozmetike a v priemysle tenzidov.

N-Oxidy 2,2,5-trimetyl-3-alkyloxazolidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261816

Dátum: 10.02.1989

Autori: Steiner Bohumil, Peterka Vlastimil, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav, Šmidrkal Jan, Sasinková Vlasta, Novák Jan

MPK: C07D 263/04

Značky: 2,2,5-trimetyl-3-alkyloxazolidínov, n-oxidy

Text:

...Staphylococcus aureus 10 mg.dm 5, na Escherichía coli 80 mg . dm a nia Candida aibicans 70 mg..dm 5. Testy sa robia vo vodnom prostredi.Postupuje sa ako v príklade 1, s tým rozdielom, že saa použije 2,27 g 2,2,5-trimetyl-S-oktyloxazolidinu. výťažok je 87 (Vo-ný, t. j. 2,11 g N-oxidu 2,2,5-trimety 1-S-oktyloicazolidínu. Táto zlíičenlna je v 0 vodných roztokoch v rozmedzí pH 5 až 9 a teplotách do 80 °C stála. Určujúce tabsorpčné pásy...

N-Oxidy 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257372

Dátum: 15.04.1988

Autori: Königstein Jozef, Steiner Bohumil, Mlynarčík Dušan, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav, Čiha Miloslav

MPK: C07C 135/02

Značky: spôsob, 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov, přípravy, n-oxidy

Text:

...sa nerozloží prebytočný peroxid vodíka. Oxid platičitý sa odfiltruje a z filtrátu sa oddestiluje voda s etanolom pri tlaku 3 kPa. N-oxíd sa potom suší v exikátore nad oxidom fosforečným. Výťažok bol 94 0/0, t. j. 19,1 g N-oxidu l-heptyloxy-Z-dimetylamínoetänu. Na infračervenom spektre boli tieto určujúce absorpčné pásy 2955, 2920, 2850,2760, 1462, 966 a 720 crrrĺ. V hmotnostnom spektre boli tieto určujúce píky 187,173, 102, 88 a 72.Elementárna...

4-Aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly a od nich odvozené sulfoxidy, sulfony a N-oxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255617

Dátum: 15.03.1988

Autori: Urban Jiří, Wildt Stanislav, Protiva Miroslav, Metyš Jan

MPK: C07D 335/02

Značky: n-oxidy, sulfoxidy, sulfony, odvozené, 4-aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly

Text:

...dávkach 15 mg/kg vykazuje-ć- i Ó-sympathomi 50 metický účinek, presorickou odpověč na adrenalín u krys prodložuje 2 až 4 krát.u myší, LD 58,1 mg/kg i.v. V peritoneálnim testu u krys vyvolává blokádu nocicepčnich4-l 3-metoxyfeny 1-3-(dimetylaminometyl)thiacyklohexan-4-01-S-oxid-hydrochlorid Akutní toxicita u myši, LD 5 o 191 mg/kg i.v. V orální dávce 200 mg/kg má antitusický účinek u morčat (snižuje frekvenci záchvatü kašle na 59 ). Dále...

Sulfoxidy a N-oxidy odvozené od 3-fluor-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo-(b,f)thiepinů a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 247591

Dátum: 15.01.1987

Autori: Metyšová Jiřina, Jílek Jiří, Pomykáček Josef, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: 3-fluor-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo-(b,f)thiepinů, n-oxidy, sulfoxidy, jejich, odvozené

Text:

...basické povahy a neutralisaci kyselinami poskytují přislušné soli, které jsou součástí předmětu vynálezu. Výchozí látky jsou vesměs známé a literatura je uvedena v příkladech,které následují. Jejich účelem je ilustrovat možnosti preparace látek podle vynálezu a ne tyto možnosti vyčerpávajícim způsobem popisovat. Všechny oxidačni produkty vzorce I podle vynálezu jsou nové jejich identita byla zajištěna analysami, spektry a dále polarografickou...

N-oxidy 2-(monosubstituovaný fenyl)-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidínov a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247581

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sasinková Vlasta, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav, Pavliaková Dana, Steiner Bohumil

MPK: C07D 263/54

Značky: n-oxidy, 2-(monosubstituovaný, přípravy, spôsob, fenyl)-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidínov

Text:

...Bacřllus substilis, Streptococcus žaecalis, Microsporum gypsaeum, Trichophyton terrestre a Epidermaphyton 10/ug.m 11, na mikroorganizmy Escherichia celi, Shi gella flexneri, Candida,albicans a Saccharomyces cerevisiae 100/ug.m 1 l. P r I k l a d 2 pPostupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použije 3,81 g 2-/2-hydroxyfenyl/-3-dodecyl-5-chlórmetyloxazolidínu. výťažok bol 86,3 tj. 3,45 g N-oxidu...

N-oxidy N’,N’-dimetylaminoalkylamidov kyseliny dodekánovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220298

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít, Sigmundová Ivica, Devínsky Ferdinand

Značky: n',n'-dimetylaminoalkylamidov, dodekánovej, n-oxidy, spôsob, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-oxidov N',N'-dimetylaminoalkylamidov kyseliny dodekánovej všeobecného vzorca kde n značí 2, 4 až 12 a spôsobu ich prípravy oxidáciou N',N'-dimetylaminoalkylamidov kyseliny dodekánovej vodným roztokom peroxidu vodíka za miernych reakčných podmienok. Uvedené zlúčeniny vykazujú antimikrobiálny účinok a majú povrchovoaktívne vlastnosti.

N-oxidy derivátů 5-(dialkylamino)alkoxy-7-oxo-7H-benzo/c/fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239413

Dátum: 13.06.1985

Autori: Ráfl Jan, Oehák Radovan, Vlasák Ludvík, Podzimek Oldoich, Mattausch Pavel, Mlejnek Jaroslav, Nitka Petr, Poibyla Lubomír, Eadina Jioí

MPK: C07C 93/06, A61K 31/135

Značky: derivátů, n-oxidy, jejich, výroby, způsob

Text:

...sledována počáteční rychlost inkorporaco S-Jodo-ť-dooxy 6-3 H uridinu a směsi L- U-Cominokysenn a ,její ovlivnäní různými koncentraceni kouäorąých látok. Ze závislosti počáteěni rychlosti na koncentraci byla Jiüřovňna koncentraco snižujíci rychlost inlnorporace na polovina rychlosti neovlivněnych buněk (1050) Výsledky shrnuje tabulka IIAnalegiyld pokus s látkou 15 752,re 1. mel. hm. 389,5 v kombinaci s ekvineldrní kencentraoí bentlueru,...