Patenty so značkou «n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu»

Spôsob čistenia odpadných vôd z výroby N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237873

Dátum: 15.03.1987

Autori: Regula Štefan, Jaroš Alois

MPK: C02F 1/28

Značky: výroby, čistenia, odpadných, n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu čistenia odpadových vôd z výroby N-feny1-N´-izopropyl-p-fenyléndiamínu. K odpadovým vodám sa počas alebo po skončení neutralizácie minerálnou kyselinou na pH 6 až 7 v prvom stupni pridá 0,1 až 0,7 % hmot. aktívneho uhlia a 0 až 0,7 % hmot. filtračnej kremeliny a po separácii tuhej fázy sa v druhom stupni na filtrát pôsobí aktívnym uhlím v množstve 0,1 až 7 % hmot. a aktívnym chlórom v množstve 0 až 1 % hmot., vztiahnuté...

Způsob úpravy taveniny N-fenyl-N´-izopropyl-p-fenylendiaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225069

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kholl Jaroslav, Kollár Josef, Berková Květa, Kunst Arnošt, Řežábek Antonín, Šindelář Jiří, Pašek Josef

Značky: taveniny, způsob, úpravy, n-fenyl-n´-izopropyl-p-fenylendiaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy taveniny N - fenyl - N'- izopropyl - p - - fenylendiaminu k omezení prašného podílu v konečném produktu, vyznačující se tím, že se tvar vnějších ploch základních částic této látky ohraničí alespoň jednou geometricky jednoduchou plochou, například čočkovitou, kulovou nebo rovinnou.