Patenty so značkou «n-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy»

N-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246317

Dátum: 13.03.1986

Autori: Caulkett William Rodney, Fehér István, Sipos Géza

MPK: C07D 491/12, A01N 43/90

Značky: n-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Text:

...samotné alebo v zmesi s hnojivami alebo s inými plolnohospodârskymi alebo záhradníckými prípravklalmi.Pri používaní vo vyššie uvedených for 4mäch sa môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu menit v závislosti .na forme prostriedku »a na použitých poľnohospodárskych pomocných prísadách a všeobecne je hmotnostne 4-95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie os-vetľujú, ale neobmedzujú predmet...