Patenty so značkou «n,n’-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy»

N,N’-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246441

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hejtmánek Milan, Rybnikáo Alois, Weigl Evžen

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy, n,n'-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy

Text:

...Hoci vzniká malé množstvo vedľajšich prvoduktov, V porovnanís inými metódami sa łspôsobom podľa vynálezu dajú velmi lahko a kva-ntltatlvvne odstrániť.»Príklady ilustrujú ale neobmedzujú metódu prípravy zlüčenín podľa vynálezu. Okrem výťažkolv, teploty topenia, RÍ hodnôt (silika gél Sllufol ® , sústava acetön - 1 M HCl11, detekcia Dragendorfovým činídlorn v Munierovej modifikácii), lC-spekiroskôpie,(merane v nujolovej suspenzii, vlnopočet v...