Patenty so značkou «muskarínového»

Chiniklidínové deriváty (hetero)arylcykloheptánkarboxylovej kyseliny ako antagonisty muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8970

Dátum: 13.11.2007

Autori: Ford Rhonan, Mather Andrew, Mete Antonio

MPK: C07D 453/02, A61K 31/439

Značky: deriváty, receptora, hetero)arylcykloheptánkarboxylovej, muskarínového, kyseliny, chiniklidínové, antagonisty

Text:

...tvoria halogén, kyano, nitro, SH, S(O)0.2 R°, NRWR, S(O)2 NR 2 R,c(o)NRR, C(o)2 Rx NRs(o)2 R, NR°C(0)R 2 °, NR 2 C(O)2 R 22, NR 23 C(O)NR 2 R 25,OR a C 14 alkyl, kde Cmalkyl môže byt prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu a skupín C 14, alkoxy, NHg,NH(C 1.6 alkyl) a N(C, alkyl)gR 4 predstavuje skupinu vzorca (II) alebo (llla) alebo (Illb)Y je -CH 2-, -CH 2 CH 2- alebo -CH 2 CH 2...

Karboxamidové deriváty ako antagonisty muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5190

Dátum: 01.09.2006

Autori: Wood Anthony, Mantell Simon John, Glossop Paul Alan, Watson Christine Anne Louise, Strang Ross Sinclair

MPK: A61K 31/40, A61K 31/4409, A61K 31/397...

Značky: muskarínového, deriváty, receptora, antagonisty, karboxamidové

Text:

...M 3. Najmä existuje potreba antagonistov receptora M 3, ktoré by mali farmakologický proti vhodný na podávanie inhalačnou0004 Vedecká literatúra opisuje veľa zlúčenín, ktoré majú antagonistickú aktivitu voči muskarínovému receptoru. Ako príklad EP 0948964 A 1 opisuje zlúčeniny vzorcav ktorom R označuje atóm vodíka, atóm halogénu alebo nižšiu alkoxylovú skupinu. obdobné zlúčeniny sú opísané v JP 11100336 A.Vynález sa týka zlúčeniny...

Deriváty chinuklidínu a ich použitie ako antagonistov muskarínového receptora M3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8693

Dátum: 31.10.2005

Autori: Collingwood Stephen Paul, Garad Sudhakar Devidasrao, Kim Hyungchul, Cox Brian, Press Neil John, Watson Simon James, Baettig Urs, Papoutsakis Dimitris

MPK: A61K 31/439, A61P 29/00, C07D 453/02...

Značky: muskarínového, receptora, deriváty, antagonistov, použitie, chinuklidínu

Text:

...V tomto dokumente, Znamená cykloalkyl obsahujúci 3 až 8 atómov uhlíka. Výhodne, Cj-Cg-cykloalkyl je Cg-Cg-cykloalkyl, najmä cyklopenlyl alebo cyklohexyl.C j-Cg-alkoxy, používaný v tomto dokumente, znamená lineárnu alebo rozvetvenú alkoxy skupinu obsahujúcu l až 8 atómov uhlíka, Výhodne, Cj-Cg-alkoxy je Cl-Cralkoxy, najmäHalo alebo halogén, používaný v tomto dokumente, znamená prvok patriaci do skupiny 17 (predtým skupina VII) periodickej...

Tienopyridíny ako alosterické potenciátory M4 muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8271

Dátum: 18.10.2005

Autori: Rubio Esteban Almudena, Hilliard Darryl Wayne

MPK: A61K 31/4365, A61P 25/00, C07D 495/04...

Značky: alosterické, potenciátory, receptora, tienopyridíny, muskarínového

Text:

...kde C 1-C 2 alkyl môže byť prípadne substituovaný jedným hydroxylom alebo jej farmaceuticky prijateľné soli.0006 Zlúčeníny vzorca I sú potenciátory muskarínového receptora. Konkrétne zlúčeniny vzorca l sú alosterické potenciátory M 4 subtypu muskarínového receptora. Pretože tieto zlúčeniny potenciujú fyziologické účinky spojené s aktiváciou M 4 receptora. zlúčeniny sú vhodné na liečenie porúch súvisiacich s neprimeranou aktiváciou M 4...

Bifenylové zlúčeniny vhodné ako antagonisti muskarinového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3844

Dátum: 10.03.2005

Autori: Husfeld Craig, Mammen Mathai, Li Li, Ji Yu-hua, Mu Yongqi

MPK: C07D 211/00

Značky: zlúčeniny, antagonisti, muskarínového, vhodné, bifenylové, receptora

Text:

...(l-4 C)alkylová skupina alebo fenyl(l-4 C)alkylová skupinaW je O alebo skupina NW, kde W je atóm vodíka alebo (1-4 C)a 1 ky 1 ová skupina cje 0 alebo celé číslo l až 5každá skupina R 3 je nezávisle (l-4 C)a 1 kylová skupina alebo dve skupiny R 3 sú spojené za vzniku (1-3 C)alky 1 énovej skupiny, (2-3 C)alkenylénovej skupiny alebo oxirán-2,3-diylovej skupinyR 4 je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí atóm vodíka, (1-4 C)a 1 ky 1 ová skupina aAr...

Antagonisty muskarínového acetylcholínového receptora M3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12693

Dátum: 04.11.2004

Autori: Marino Joseph, Palovich Michael, Laine Dramane, Yan Hongxing, Goodman Krista, Stavenger Robert, Viet Andrew, Cui Haifeng, Wan Zehong, Lee Dennis, Hilfiker Mark

MPK: A61K 31/46, C07D 451/02

Značky: acetylcholínového, antagonisty, muskarínového, receptora

Text:

...krátko, a teda sa musí podávať štyrikrát denne za účelom poskytnutia úľavy pre COPD pacientov. V Euró e a Ázii bola nedávno odsúhlasená anti-cholinergická látka s dlhodobým účinkom tiotrópiumbromid(Spirivag). aj ked tento produkt v súčasnosti nie je dostupný v Spojených štátoch. Teda ostáva potreba nových zlúčenín. ktoré sú schopné spôsobovať blokovanie na mAChRs, ktoré majú dlhú dobu pôsobenia a môžu sa podávaťjedenkrát denne na liečenie...

Antagonisty muskarínového acetylcholínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9060

Dátum: 12.10.2004

Autori: Busch-petersen Jakob, Yan Hongxing, Zhu Chongjie, Palovich Michael, Wan Zehong

MPK: C07D 451/02, A61K 31/46, A61P 11/00...

Značky: muskarínového, antagonisty, receptora, acetylcholínového

Text:

...nosič alebo riedidlo. 0009 Zlúčeniny vzorca (l) alebo vzorca (ll), užitočné v tomto vynàleze sú znázornená štruktúrnymikde označený atóm H je v exo poloheR 1 znamená anión v spojení s kladne nabitým atómom dusíka. R 1 môže byť, (ale nie je na ďalej uvedené obmedzený) chlorid, bromid, jodid, síran, benzénsulfonát a toluénsulfonát0010 Vhodné, farmaceutický prípustné soli sú známe odborníkom v tejto oblasti a zahŕňajú zásadité soli...

Azabicyklo deriváty ako antagonisty muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1400

Dátum: 11.04.2003

Autori: Shetty Shankar Jayram, Silamkoti Arundutt Viswanatham, Kumar Naresh, Dharmarajan Sankaranarayanan, Sarma Pakala Kumara Savithru, Salman Mohammad, Chugh Anita, Mehta Anita

MPK: C07D 209/00, A61K 31/403, C07D 401/00...

Značky: deriváty, muskarínového, receptora, azabicyklo, antagonisty

Text:

...videníu, zápche. Tolterodín je všeobecne považovaný za lepšie tolerovaný než oxybutynín (Steers et al., v Curr. Opin. Invest. Drugs, 2, 268 Chapple et. al., v Urology, 55, 33 Steers et al., Adult a Pediatric Urology, ed. Gillenwatteret al., 1220-1325, St. Louis, M 0 Mosby 3 edition (l 996.0009 Existuje tu potreba vyvinúť nové, vysoko selektívne muskarínové antagonisty, ktorémôžu reagovať s rôznymi subtypmí receptora, čo by obmedzilo...

Stabilný hydrát antagonistu muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13149

Dátum: 17.03.2003

Autori: Newbury Trevor Jack, Dunn Peter James, O`connor Garry, Matthews John George

MPK: C07D 405/06, A61P 13/00, A61K 31/4025...

Značky: muskarínového, antagonistu, stabilný, receptora, hydrát

Text:

...Cu K-alfa (vlnová dĺžka l,5406 Ängstróm) s použitím röntgenovej lampy pracujúcej pri 40 kV/40 mA. Analýza sa uskutoční goniometrom nastaveným na režim krokového snímania na 5 sekúnd po 0,02 ° v rozmedzí Zthéta od 2 ° do 45 °.DSC sa uskutoční na prístroji Perkin Elmer DSC-7 vybavenom automatickým zariadením na výmenu vzoriek. Do hliníkovej sondy s objemom 50 míkrolítrov sa presne navážia 3 mg vzorky a nehenneticky sa utesnia perforovaným...