Patenty so značkou «mříž»

Distanční mříž trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263640

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plíhal Karel, Urbánek Miroslav, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: mříž, distanční, svazků, trubkového

Text:

...prvky vytvoreny šikmou, rovinnou plochou, která svitá s rovinou obsahující centrální rovinný úsek úhel, jehož cosinus je poměrem vnějšího průměru trubky a vzdálenosti trubkových řad a jeu horního provedení distančního prvku kladný a u dolní provedení distančního prvku záporný.Řešení distanční mříže trubkového svazku podle vynálezu přináší řadu výhod. První podstatnou výhodou je, že tvarové pásy s centrálním rovinným úsekem a s dvojicemi...

Stavitelná distanční mříž

Načítavanie...

Číslo patentu: 257237

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malásek Václav, Šrůtek Josef, Mašek Václav, Mánek Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: mříž, distanční, stavitelná

Text:

...prostředních i okrajových pásku pevně spojeny. Š ŠVýhoda stavitelné distanční mřížeípodle vynálezu tkví v tom, že při montáži, kdy jsou oba okrajové pásky těsně přiražen k prostřednímu pásku, je pro průohod teplosměnné trubky vytvořen dostatečně velký otvory který se po skončení.mpntáže odtažením okrajových pásku od prostředniho pásku vlivem jazyků pohybujícich se ve výřezeoh , zmenäi na minimálni vůli mezi teplosměnnou trubkou a okrajĺvými...

Lopatková mříž vstupního regulačního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243357

Dátum: 15.09.1987

Autor: Brabec Karel

MPK: F04D 29/56

Značky: mříž, regulačního, lopatková, vstupního, ústrojí

Text:

...vstupního regulačního ústrojí, přičemž osa otúčení otočných lopatek prochází těžiětěm jejího symetrického profilu.Při mezních ůhlech natočení otočné lopatłq vznika mezi odtokovou částí profilu pevná lopatky a naběhovou částí proíiluotoćrxé lopatłq ätěrbina pro průtok regulované kapaliny.Výhoda tohoto řešení spočíva v tom, že vytvořenou tärbinou mezi pevnou e otočnou lopatkou protéká kapalina a potlačuje vznik vírů e iplavů před oběžným kolan....

Distanční trubková mříž výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244743

Dátum: 14.08.1987

Autori: Chobot Jioí, Laš?ovka Pavel, Eermák Jindoich, Kotík Michal

MPK: F28F 9/00

Značky: výměníku, mříž, trubková, tepla, distanční

Text:

...element je pevně místně spojen s tuhým distančním elementem a opatřen otvorem, jímž volně prochází spojovací prut. Pružný distanční element je alternativně bud ve tvaru kruhového segmentu a je pak v přímkovém styku s trubkou, nebo tvaru kruhového segmentu a prolisem a pak je v bodovém styku s trubkou V trubkovém svazku nebo tvaru kulového vrchlíku a je pak taktéž v bodovém styku s trubkou v trubkovém svazku.Vzájemný kontakt tuhých...

Distanční mříž pro uložení horizontálního svazku teplosměnnych trubek ve výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241792

Dátum: 10.08.1987

Autori: Zavoel Stanislav, Bradna Jioí, Ruml Josef, Doležal Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: tepla, horizontálního, mříž, výměníku, trubek, distanční, svazků, teplosměnných, uložení

Text:

...uložení v distančních mřížích, přídevných náhodných zatížení tíhou svazku nad trubkou a chemických vlivů vody a. generované vodnípáry, doehází pak v dlouhodobém provozu k poruchám a proděravění teplosměnných trubek, což má za nâs~j ledek vyřazení výměníku z provozu a nutnost provedení jeho nákladných 0 praV,p 0 přĺpadě i výměny celého výměníku, čímždochází k značným ekonomickým ztrátám av případě že.ni jaderné bezpečnoąti. Afüvedoné...

Distanční mříž parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243168

Dátum: 15.07.1987

Autori: Bureš Jioí, Filippov Petr, Kulinkovský Miloš, Klimeš Jioí Brno, Fialová Jaroslava

MPK: F22B 33/12

Značky: mříž, parního, generátoru, distanční

Text:

...jedné ze tří otvorů pro průchod teplosuěnnýoh trubek příčnou přepážkou, kteréžto otvory jsou uspořádány ve vrcholeoh trojůhelníků trubkově mříže, přitom na obvodu trubkové mříže jsou použity dvoulisté distanční prvky, přičemž třílisté distanční prvky jsou tvořeny středovým kruhem, na jehož okraji jsou uspořádány listy vybíhající ze středového kruhu.Výhoda tohoto uspořádání spočívá v tom, že výroba nosné části distanční mříže není náročná na...

Distanční mříž palivových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234223

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 3/34

Značky: elementů, palivových, mříž, distanční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit jednoduchou montáž palivových elementů s miniaturními detektory umístěnými ve dvojicích na protilehlých místech povrchu palivového elementu do palivové mříže a jednoduchou demontáž takových palivových elementů z palivové mříže, a to pro libovolnou geometrií rozmístění palivových elementů v palivové mříži. Uvedeného účelu se dosáhne distanční mříží, která je tvořena deskou (l), které jsou rozmístěny otvory (2)...

Svařovaná mříž, zejména pro zajišťování podzemních staveb a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Meitzen Nándor, Kmety István, Klausz István, Pásztor Reszö, Asszonyi Csaba

MPK: E21D 11/14

Značky: staveb, její, svařovaná, zejména, zajišťování, mříž, způsob, podzemních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata svařované mříže spočívá v tom, že sestává ze vzájemně kolmých nebo přibližně kolmých prutů, které jsou vzájemně spojeny v místech křížení, zejména svařením, přičemž jedna soustava prutů sestává ze vzájemně rovnoběžných přímých prutů a druhá soustava, která je zejména kolmá na první soustavu, je tvořena pruty, které jsou opatřeny zakřivenými úseky, které jejich délku stejnoměrně zkracují, přičemž zakřivené úseky mají zejména stejný...

Distanční mříž parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223591

Dátum: 01.09.1984

Autori: Malásek Václav, Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Mašek Václav

Značky: mříž, parního, generátoru, distanční

Zhrnutie / Anotácia:

Distanční mříž parního generátoru s příčnými přepážkami v mezitrubkovém prostoru, zvláště pro jaderné elektrárny vyznačená tím, že je tvořena soustavou distančních prvků (2) pevně spojených s příčnou přepážkou (1), kteréžto distanční prvky (2 jsou tvořeny mezikruhovým výřezem (5) se třemi výstupky (3) obdélníkového nebo lichoběžníkového tvaru vycházejícími z vnitřní kružnice (6) mezi kruhového výřezu (5) a vyhnutými pod úhlem ?= 90o až 100° k...