Patenty so značkou «mriežková»

Mriežková štruktúra na spevnenie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287451

Dátum: 09.09.2010

Autor: Bach Gary

MPK: E02D 17/20, B32B 3/12, B32B 3/24...

Značky: struktura, spevnenie, mriežková, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje mriežkovú štruktúru (10) na spevnenie materiálu obsahujúcu pozdĺžne plastové prúžky (14) umiestnené vedľa seba, ktoré sú spojené spolu v priestorovo bočne obmedzenom priestore, plastové prúžky (14) sú schopné roztiahnutia do šírky, tvoriac jednotnú mriežkovú sieť členov (20), pričom uvedené prúžky (14) tvoria steny (18) členov mriežky, z ktorých aspoň jedna stena (18) člena mriežky má otvory (34), ktorý sa vyznačuje...

Mriežková konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7578

Dátum: 11.05.2007

Autor: Krismer Josef

MPK: B21F 29/00, E04C 5/01

Značky: mriežková, konštrukcia

Text:

...1 pohľad zhora na prvý príklad uskutočnenia, obr. 2 pohľad zboku na tento priklad uskutočnenia, obr. 3 znázomenie rezu pozdĺž dráhy drôtu tohto príkladu uskutočnenia, obr. 4 priestorové znázomeníe tohto príkladu uskutočnenia, obr. Sa- 5 c detailné znázomenía na vysvetlenie prekrútenia slučiek oproti tyčíam v prvom smere, obr. 6 a - 6 c detailné znázomenía pre preklopenie slučiek oproti tyčiam v druhom smere, obr. 7 a - 7 c detailné znázomenía...

Mriežková platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 453

Dátum: 31.07.2003

Autor: Landgraf Rainer

MPK: E01C 5/00, E01C 9/00

Značky: plátna, mriežková

Text:

...rozetovú komôrku 2 advanásťrohú hviezdicovú komôrku 3, ktoré tvoria vrovine spodnej časti arovine jazdy otvorenú štruktúru komôrok. Stena 4 uzlovejkomôrky 1 je súčasťou steny 5 rozetových komôrok 2 ahviezdicových komôrok 3. Stenarozetových komôrok 2 a hviezdícových komôrok 3 pozostáva okrem toho z oblúkovitých častí stien, ktoré vich priesečnikoch SP, vyčnievajúcich vždy do vnútrajška rozetových komôrok 2 tvoria kolmo prebiehajúce...

Geomriežka alebo mriežková štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2122

Dátum: 27.06.2003

Autor: Walsh Anthony Thomas

MPK: B29C 55/14, B29D 28/00, E02D 29/02...

Značky: geomriežka, mriežková, struktura

Text:

...štruktúry aspoň vjednom zo smerov MD alebo TD.0007 US-A-3 386 876 predstavuje stav techniky, ako je uvedený vpríslušných predvýznakoch patentových nárokov. Mriežková štruktúra je predovšetkým vhodná ako ľahká ochranná štruktúra.0008 Predmetom tohto vynálezu je prekonať alebo vylepšiť aspoň jednu ztýchto nevýhod riešení doterajšieho stavu techniky alebo poskytnúť aspoň0009 Diskusie o doterajšom stave techniky v opise nie sú uznaním...