Patenty so značkou «mriežka»

Armovacia mriežka pre zatepľovacie systémy zlepšujúca EMC budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288394

Dátum: 27.07.2016

Autori: Kováč Dobroslav, Kováčová Irena

MPK: E04B 1/92, G21F 1/00, E04F 13/04...

Značky: systémy, zatepľovacie, zlepšujúca, mriežka, armovacia, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Sklo-textilno-kovová armovacia mriežka pozostáva z kovového vodiča (1) obaleného sklo-textilným vláknom (2). Toto spojenie vytvára vlákno (3) sklo-textilno-kovovej armovacej mriežky. Jeho prepletaním, v horizontálnom a vertikálnom smere medzi sebou, je vytvorená sklo-textilno-kovová armovacia mriežka (4).

Vetracia mriežka pod čelným sklom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15840

Dátum: 04.10.2011

Autor: Chausset Francois

MPK: B60H 1/28, B62D 25/08, B60J 10/02...

Značky: sklom, čelným, mriežka, vetracia

Text:

...výkresy, kdeobrázok 1 znázorňuje vetraciu mriežku podľa vynálezu v perspektívnom pohľade, obrázok 2 znázorňuje uloženie vetracej mriežky vzhladom k čelnému sklu v priečnom reze, EP 2 439 130 34 BSS/Hobrázok 3 znázorňuje vetraciu mriežku podľa vynálezu na začiatku ukladania na konštrukciu vozidla, aobrázok 4 znázorňuje osadenú vetraciu mriežku.Obrázok 1 znázorňuje, v perspektívnom pohľade, vetraciu mriežku podľa vynálezu pre automobilové...

Mriežka na pokrievky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5111

Dátum: 05.02.2009

Autor: Tupý Rudolf

MPK: A47J 47/00

Značky: pokrievky, mriežka

Text:

...modulmi jednotlivých skriniek a z nich vyplývajúcich rozmerov vnútorných priestorov kuchynskej linky. Kovové konštrukcie navyše poškodzujú kovové pokrievky hrncov.Mríežka na pokrievky je určená na hromadné uloženie pokrievok kuchynských hmcov V domácnosti podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorená dreveným rámom v tvare pravouhlého štvoruholníka, do ktorého sú vsadenć v diagonálnom usporiadaní drevené...

Požiarna stenová mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4927

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kuráň Jozef, Lóczi Igor

MPK: F24F 13/15, A62C 4/00

Značky: mriežka, stěnová, požiarna

Text:

...znázornená požiarna stenová mriežka osadená v stene vo zvislom reze v otvorenej (a) a uzavretej (b) polohe, na obr. 4 je detailné schematické znázornenie v priečnom rcze uloženia listu v izolačnej stene a na obr. 5 je schematicky znázornený priečny rez listom ajeho uloženie.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad lPožiarna stenová mriežka podľa obr. l až 5, je osadená v stene 6 pomocou obvodového rámu 2 v otvorenej polohe s...

Zariadenie umožňujúce zachytenie osi kĺbového pripojenia do vybrania v prvku na zaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko vstupného otvoru vo vozovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6795

Dátum: 27.06.2007

Autor: Fumalle Christian

MPK: E02D 29/14

Značky: umožňujúce, zariadenie, otvorů, zaklopenie, vybrania, napr, mriežka, vozovke, pripojenia, zachytenie, kĺbového, vstupného, prvků

Text:

...zariadenie, aké bolo definované vyššie.0013 Tento vynález sa týka ďalej tiež spôsobu inštalácie prvku prezaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko, kĺbovo namontovaného na nosnýrám, pričom tento prvok pre zaklopenie je vybavený takým zariadením, aké bolo definované vyssie. ktoré sa vyznačuje tým, že spočíva v umiestnení prvku pre zaklopenie na rám, pričom os kĺbového pripojenia je držaná zachytená vo svojom vybraní vprvku pre zaklopenie, a...

Včelárska materská mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4195

Dátum: 01.07.2005

Autor: Staroň Igor

MPK: A01K 47/06

Značky: včelárska, mriežka, materská

Text:

...prechod matke, ktorá je väčšia. Otvory v radoch sú vysekane za sebou v zástupe. Rady otvorov v materskej mriežke po založení do úľa majú prekrývat uličky medzi rámikmi. V praxi sú ale vzdialenosti medzi uličkami rámikov rozdielne. Preto sa dost často stáva, že celé rady otvorov V materskej mriežke zakrýva niekoľko vrchných latiek rámikov.Tento nedostatok odstraňuje materská mriežka, v ktorej rady otvorov sú medzi sebou horizontálne...

Včelárska materská mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4187

Dátum: 01.07.2005

Autor: Staroň Igor

MPK: A01K 47/06

Značky: včelárska, materská, mriežka

Text:

...otvormi.Materská mriežka je fólia, alebo doska z plastu, do ktorej sú vysekane podlhovasté otvory s oblúkovitými ukončeniami, široké približne 4,2 mm. Mriežka oddeľuje V úli priestor plodiska od priestoru medníka. Veľkost otvorov vo fólií umožňuje prechádzať včelám, ale zabráni prechod matke, ktorá je väčšia. Pri vysekávaní otvorov do fólie sú kraje otvorov z jednej strany fólie zaoblené a z druhej strany ostré. Je to dôsledok...

Zvlnená vibračná mriežka z lisovaného plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8360

Dátum: 24.03.2004

Autor: Lipa Anthony James

MPK: B07B 1/49, B07B 1/46

Značky: lisovaného, plastů, mriežka, zvlnená, vibračná

Text:

...ležia vjednej rovine. Avšak mriežka 10 je ohybná a preto sa spodné hrany (25 resp. 28) prispôsobia zakriveniu lôžka vibračného stroja na triedenie, kedje tento v prevádzke.0014 Súčasťou hlavných štrukturálnych zvlneni 11 sú hlavné rebrá 19, ktoré sa tiahnu pomedzi a sú integrálne zlísované s koncovými viečkami 15 azároveň integrálne zlísované svedľajšími rebrami 20, ako to bolo opísané vyššie. Okrem toho každá zrkadlovo protiľahlá strana 30...

Vetracia mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1714

Dátum: 18.02.2004

Autor: Hermann Matthias

MPK: F24F 13/08, E06B 7/02

Značky: mriežka, vetracia

Text:

...výhodného uskutočnenia vynálezu je čast oblastí priepustných pre vzduch vytvorená ako otvor.0023 Podla vynálezu bolo zistené, žeje výhodné, ked aspoň ćasťoblastí prlepustných pre vzduch predného resp. vonkajšieho vlniteho dierovania plechu je vytvorená ako otvor0024 Pritom je tiež výhodné, ked otvor alebo otvory majú obdĺžnikový, štvorcový, oválny, kruhový alebo mnohouholníkový tvar. Taktiež počet aveľkost otvorov je veľmi univerzálna...

Ventilačná mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3695

Dátum: 08.01.2004

Autor: Havlín Martin

MPK: F24F 13/08

Značky: mriežka, ventilačná

Text:

...sa proti sebe pohybujú dva úchyty, pomocou ktorých sa mriežka zachytí v predtým pripravenom otvore. Tieto úchyty je možne nastaviť do potrebnej polohy na guľatine,tým je možné mríežku jedného rozmeru umiestniť do vopred pripravených otvorov rôznych veľkostí. Mriežku je možné takto použiť na rôznych miestach a tiež do rôznych vopred pripravených otvorov. Otočné uloženú guľatinu je možne ovládať ako skrutku.Prehľad obrázkov na výkreseVentilačná...

Mriežka chladiča na motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1657

Dátum: 05.11.1997

Autor: Scalon Danielo

MPK: B60H 1/00

Značky: motorové, mriežka, vozidla, chladiča

Text:

...javom asymetrickúch deformácii, ale ktorá by tiež mala podstatne zjednodušenú a ekonomickú konštrukciu a to rovnako vo fázi výrobnej.V súlade s týmto uvedeným technickým riešením, je tu poskytnutá mriežka chladiča pre motorové vozidlá podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že rám je opatrený prvými zàpadkovizgmi prostriedkami,tvorenými zachytavacími zubami, pomocou ktorých jeupevnený na mriežkovom dieli, mria vidlicovitými...

Mriežka pre vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1003

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15

Značky: mriežka, potrubie, vzduchotechnické

Text:

...riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kdena obrázku obr.l je znázornený pohľad na mriežku prevzduchotechnické pootrubie s kruhovým prierezom na usmerneniea reguláciu vzduchu s príslušnými rezmi, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznačením vnútornej rovinnej a pohľadovej steny, na obr.2 je zobrazená usmerňovacia lamela s vyznačením klinovitých výstupkov,na obr.3 je znázornená...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 829

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: usmernenie, mriežka, vzduchu, reguláciu

Text:

...je bližšie objasnené pomocou výkresu, naktorom znázorňuje obr.1 mriežku na usmernenie a reguláciuvzduchu, z ktorého je zrejme spojenie dutých usmerňovacich lamiels držiakom lamely a ich upevnenie pružným drôtom s vyznačenim vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy,asymetrické výstupky s uložením rohovníka a možnosti nastavenia uzmerñovacich lamiel, 0 br.2 v ktorom je vyznačený rohovnik opatrený po stranách vybraniami, obr.3 v...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 777

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: usmernenie, vzduchu, reguláciu, mriežka

Text:

...z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacich lamiel a ich upevnenie pružným drôtom s vyznačením vnútornej rovinnej plochy,pohľadovej rovinnej plochy, asymetrické výstupky s uložením rohovnika a možnosti nastavenia usmerňovacich lamiel, obr.2 v ktorom je vyznačený rohovnik opatrený po stranách vybraniami,obr.3 v ktorom je V pohľade znázornená vnútorná rovinná plocha s nepravidelnými vybraniami, otvormi a zásekmi, obr.4 v ktorom jevyznačená...

Mriežka na usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 776

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: usmernenie, mriežka, vzduchu

Text:

...montáž mriežky a vylućenie operácie zvárania sú na vnútornej časti pohľadovej plochy vytvorené asymetrické plošné výstupky, medziktoré je vložený rohovník opatrený vybraniami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie vzduchu, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie pomocou prelisu s vyznačením vnútornej rovinnej plochy,...

Mriežka na usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 775

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: vzduchu, mriežka, usmernenie

Text:

...plošné výstupky, medziktoré je vložený rohovník opatrený vybraniami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou vykresu, naktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie vzduchu, z ktoréhoje zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie pomocouprelisu s vyznačením vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy a asymetrické výstupky s uložením rohovníka,obr.2 v ktorom je vyznačený rohovník opatrený...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 773

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: vzduchu, mriežka, reguláciu, usmernenie

Text:

...vloženýrohovnik opatrený vybraniami. Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie a reguláciu vzduchu, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacich lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznaćenim vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy, asymetrické výstupky s uložením rohovnika a možnosti nastavenia usmerňovacich lamiel,obr.2 v ktorom...