Patenty so značkou «možností»

Liečebné možnosti pre Fabryho chorobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16384

Dátum: 16.05.2007

Autori: Castelli Jeff, Lockhart David

MPK: A61K 31/435, G01N 33/53, G01N 33/567...

Značky: chorobu, liečebné, fabryho, možností

Text:

...Molecular Bases of Inherited Disease, 8. vydanie, Scriver et al., ed., str. 3733-3774, McGraw-Hill, New York 2001 Eng et al., Am. J.Hum. Genet. 1993 53 1186-1197 Eng et al., Mol. Med. 1997 3 174-182 a Davies et al., Eur. J. Hum. Genet. 1996 4 219-224). Doteraz sa okrem malých delécií a inzercií a väčších génových preskupem zaznamenalo množstvo mutácií so zmenou zmyslu (missense), mutácií bez zmyslu (nonsense) mutácií a zostrihových...

Laterální tranzistor PNP s možností přepolování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268014

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartheldy Bohuslav, Gajdušková Ludmila

MPK: H01L 29/06, H01L 29/36

Značky: tranzistor, přepólování, možností, laterální

Text:

...složítější a ekonomicky náročnějši, Uvedenou nevýhodu odstraňuje laterálni tranzístor PNP s možností přepoloväní pro bípolární integrované obvody v pevné fázi podle vynâlazu, jehož podstata apočívá v tom, že povrch báze laterálního tranzistoru PNP, která je tvorené epitaxní vrstvou typu M. ja selektivně obohacon dopantem vodivosti typu N.Tím sa zvýši prahové napětí a zároveň se zvýši napětí, při kterém sa na povrchu báze laterálniho...

Kontejnerový úchyt s možností změny výšky vůči rámu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260069

Dátum: 15.11.1988

Autori: Nešpor Zdeněk, Gottvald Jiří

MPK: B60P 1/34

Značky: možností, úchyt, vozidla, výšky, vůči, rámu, kontejnerový, změny

Text:

...a pomocí šroubu pak úchyt snížit zasunutím do držáku úchytu pevně spojeného s rámem vozidla. Výhodou předloženého vynálezu je to, že vylučuje potřebu sejmutí kontejneru z vozidla při přepravě po železnici, objíždění tras s malou průjezdnou výškou při kamionové dopravě po silnici a podobné. Vlastní snížení celkové výšky vozidla je jednoduché, časově 1 fyzicky nenáročné, obsluhu může tvořit pouze jeden člověk a rovněž vylučuje montáž...

Dopravní trať s unášenými bočnicemi s možností snímání materiálu v kterémkoliv místě dopravní cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246462

Dátum: 15.12.1987

Autori: Váoa Josef, Winkler Petr

MPK: B65G 15/46

Značky: bočnicemi, místě, materiálů, cesty, trať, snímání, možností, kterémkoliv, unášenými, dopravní

Text:

...ukldy material musí překonat výškový rozdíl. Základním nedostatkom všech těchto .doupranvníkü je tedy nemožnost snímáni -přeptravovanělro materiálu ve kterémkoliv místě dopravní cesty.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dopravní trat ,podle vyunálezu, jejíž ,podstata spočíva v tom, že přepravovaný materiál je možno sejmout -v libovolném místě dopravní cesty, kterou tvoří řemenice, kladky a unášecí .prostředek opatřený na sv-é horní straně...

Zapojení výpočetních bloků k řídicímu mikropočítači s možností externího přístupu do jejich operačních pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253217

Dátum: 15.10.1987

Autori: Studenovský Pavel, Veverka Miroslav

MPK: G06F 9/28

Značky: operačních, externího, řídicímu, jejich, možností, výpočetních, pamětí, bloků, přístupu, zapojení, mikropočítači

Text:

...první sběrnici 1 řídicích signálu ovládá řadič 1 externích pamětí jako jedno ze svých vnějších zařízení. K centrální sběrnici 3 dat je dále připojen řadič 5 dat, který je přes druhou sběrnici § řídicích signálu ovládán 2 řadiče 3 externích paměti. Pokud řadič 3 externích pamětí není centrálním procesorem l aktivován (autonomní režim) jsou činnosti centrálního procesoru l a lokálních procesoru li zcela nezávislé. V autonomním režimu je lokální...

Sklopné nebo odklopné zařízení pro nábytkové díly s možností demontáže výsuvem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252562

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/52

Značky: zařízení, možností, díly, nábytkové, odklopné, výsuvem, sklopné, demontáže

Text:

...připevněné ke sklápěnému nebo odklápěnému dílu, který lze kolem nosné osy otáčení sklopit nebo odkloplt s vysunout. Sklápění dílu se děje kolem nosné osy otáčení, která je v poloze vodorovné a výsun se provádí směrem nahoru nebo až vodorovně.Výhodou předmětu vynálezu je sklápění nebo odklápění hmotnějších nábytkových dílů snmžností jejich demontáže výsuvem prvků zařízení bez použití nářadí s možností opätovné montáže. sklopení nebo...

Obvody pro rozhodnutí o možnosti a způsobu obnovy činnosti procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240740

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bagoutdinov Alexander Asgatovie, Pavlovec Oldoich

MPK: G06F 13/32, G06F 11/16

Značky: obnovy, možností, rozhodnutí, činnosti, obvody, procesoru, způsobu

Text:

...2 povolení opakovaní instrukce a současně na prvý vstup obvodu 5 identifikace větvemi mikroprogramu, na jehož druhý vstup je připojen výstup 41 adresového registru 4. Výstup 91 kontrolních obvodů 9 je spojen se vstupem obvodu 6 vyhodnocení poruch, a současně se vstupem obvodu 7 potlačení uložení výsledků mikroinstrukce.První vstup radiče 8 operačního procesoru je spojen s výstupem 61 obvodu B vyhodnocení poruch, jeho druhý vstup připojen na...

Slídová páska s možnosti dodatečně impregnace na vodiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 243181

Dátum: 15.07.1987

Autor: Maneal Petr

MPK: H01B 3/04

Značky: vodiči, páska, impregnace, dodatečné, možností, slídová

Text:

...tvoří dokonalejší bariéru proti vytékání pojiva. Tím se dostává izolací větší homoqenity. Kromě toho je možno slídovou pásku vyrobit s nízkým obsahem pojiva a naplnit izolací na vodiči impreqnantem.Tak se dosáhne nejvyššího stupně homogenity izolace s vysokými dielektrickými vlastnostmi.Na výrobním zařízení se skleněná tkanina E 66-30 - 30 g/m 2 5 odvíjí 2 role, prochází lakovací vaničkou, kde se nalakuje acetonovým epoxidovým pojivem (A 1...

Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240235

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šebak Rudolf

MPK: G01D 11/30, G01D 5/02

Značky: možností, čidla, posun, zařízení, natáčení, přímý

Text:

...která je suvné spojene s nosným ramenem. K této kullse je přes vedlejší převod přípojen vedlejší pohop. , Použitím zařízení podle vynálezu se Ado- ksáhne možností současného ovládání přímého posunu a natáčení nosného ramene s čidlem. Tento pohyb je prováděn dálkově.pomocípohonů a může být řízen počítačem.Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení, sestávající z nosného ramene s místem pro uchycení čidla, vyznačené tím, že...

Zapojení pro stanovení přenosové funkce s možnosti potlačení šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240660

Dátum: 01.06.1987

Autor: Schaffelhofer Iwo

MPK: H03K 6/00

Značky: přenosové, šumu, zapojení, potlačení, funkce, stanovení, možností

Text:

...přičemž druhý výstup prvního snímače je spojen s druhým vstupem druhého modulátoru jehož výstup je napojen na vstup první pásmově propustí a výstup třetího modulátoru je připojen na vstup druhé pásmové propustí a zároveň výstup z první pásmově propustí je přípojen jednak na první vstup fázoměru a jednak na vstup čtvrtého modulátoru s současně výstup z druhé pásmové prepustí je připojen jednak na druhý vstup fázoměrua jednak na první...

Zapojení adresní mapy s možností autonomního přepisu a externího vstupu a výstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229168

Dátum: 01.01.1986

Autori: Přeček Zdeněk, Bartůněk Ivan, Stroner Petr, Kučera Petr

MPK: G11C 9/04

Značky: vstupu, externího, možností, autonomního, zapojení, přepisu, výstupu, adresní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení adresní mapy a možností autonomního přepisu a externího vstupu a výstupu, vyznačující se tím, že první skupinová vstupní svorka (01) zapojení je spojena s prvním skupinovým vstupem (11) řídicího obvodu (1), jehož druhý skupinový vstup (12) je spojen se druhou skupinovou vstupní svorkou (02) zapojení, jehož první skupinová výstupní svorka (07) je spojena se stavovým výstupem (14) řídicího obvodu (1), jehož skupinový výstup (13) je...

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím

Načítavanie...

Číslo patentu: 223935

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hříbek Bohumír, Vontor Radomír

Značky: odpojení, stanic, dispečerské, možností, místech, zvýšeným, nebezpečím, účastnických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím, k hlasitému symplexnímu hovorovému spojení na hlubinných dolech mezi obsluhou ovládacího pracoviště a účastníky z jednotlivých důlních pracovišť, vyznačené tím, že jednotlivá účastnická vedení od koncových stanic (1) jsou na účastnické simplexní sady (2) dispečerské ústředny (3) připojena přes blokovací pole (4) tvořené elektronickými vypínači (5), s...

Čítačový transkodér s možností změny měřítka převáděného údaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222148

Dátum: 15.07.1985

Autor: Jan Jiři

Značky: možností, změny, měřítka, čítačový, údaje, transkodér, převáděného

Zhrnutie / Anotácia:

Čítačový transkodér s možností změny měřítka převáděného údaje, jehož hlavní části tvoří převodník čísla v kódu vstupního údaje na časový interval, hradlo a čítač pracující v kódu výstupního údaje, učinkuje tak, že výstup převodníku čísla v kódu vstupního údaje na časový interval ovládá prostřednictvím hradla vstup pomocného hodinového pulsu do čítače pracujícího v kódu výstupního údaje. Vynález se může uplatnit v elektronice, měřicí a řídicí...

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227395

Dátum: 30.06.1985

Autori: Poláček Josef, Černý Antonín

Značky: možností, odizolování, automatické, zařízení, vodičů, dělení, izolovaných, plasty, tenkých, délky, korekce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky. Vynález se týká oborů slaboproudé elektroniky, technologie zpracování vodičů tenkých průřezů. Vynález řeší způsob automatického odměřování, dělení a odizolování vodičů izolovaných plasty průměrů pod 0,3 mm. Podstatou vynálezu je uspořádání a provedení jednotlivých elementů elektronické a mechanické části zařízení takovým způsobem, že tenký...

Zapojení digitálního časového spínače s možností změny expozice podle expozičních čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218320

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mainda Emil

Značky: čísel, spínače, digitálního, expozičních, zapojení, časového, podle, možností, změny, expozice

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení digitálního časového spínače s možností minimální změny expozice v celém rozsahu přístroje, skládající se ze startovacího obvodu, výstupního obvodu, součinového obvodu, prvního a druhého čítače a prvního a druhého obvodu volby a generátoru, vyznačující se tím, že vystup (9) startovacího obvodu (1) je spojen s nastavovacím vstupem (10) prvního čítače (4), dále se vstupem (11) výstupního obvodu (2) a s prvním vstupem (12) součinového...

Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225089

Dátum: 01.12.1984

Autor: Bareš Miroslav

Značky: ručního, regulátoru, ovládání, cyklického, zapojení, jednotlivých, programového, cyklu, možností

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení cyklického programového regulátoru s možností ručního ovládání jednotlivých cyklů, vyznačené tím, že sestává nejméně ze tří základních funkčně propojených jednotek tvořených z prvního tyristoru (l), druhého tyristoru (2) a třetího tyristoru (3), v jejichž anodovém okruhu je zapojeno první relé (4), druhé relé (5) a třetí relé (6) s paralelní první ochrannou diodou (23), druhou ochrannou diodou (24) a třetí ochrannou diodou (25), z...

Zapojení pro číslicové měření otáček s možností naprogramování délky měřicího intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224089

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kravciv Miloš, Černý Antonín

Značky: naprogramování, měření, číslicové, intervalu, měřicího, délky, zapojení, možností, otáček

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové měření otáček a možností naprogramování délky měřícího intervalu, přičemž jako zdroj vstupního signálu je používán impulsní snímač, vyznačující se tím, že výstup pevného oscilátoru (1) je spojen s datovým vstupem (8) programovatelného čítače (3), výstup předvolby (2) je spojen s řídicím vstupem (9) programovatelného čítače (3), výstup programovatelného čítače (3) je spojen jednak s ovládacím vstupem (10) měřícího čítače...

Zapojení zesilovače s přepínatelným zesílením s možností přepínání polarity zesílení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214346

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vrba Kamil

Značky: přepínání, polarity, přepínatelným, zesilovače, možností, zesílení, zapojení, zesílením

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zesilovače s přepínatelným zesílením s možností přepínání polarity zesíleni, opatřené vstupem a výstupem, obsahující operační zesilovač s invertujícím a neinvertujícím vstupem a výstupem, alespoň dva spínače, z nichž každý je opatřen řídicím vstupem, řídicí ob vod spínačů s alespoň dvěma výstupy, které jsou připojeny k jim příslušným řídicím vstupům jednotlivých spínačů, vstupní odpor, uzemněný odpor, zpětnovazební odpor, sériovou...