Patenty so značkou «mostních»

Manipulační zařízení, zejména pro montáž mostních segmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259673

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wagner Jiří, Tychtl Jiří

MPK: E01D 21/02

Značky: mostních, zejména, manipulační, montáž, zařízení, segmentů

Text:

...ústrojím li. Na mostovém jeřábu l je uložena kluzně posuvná jcřábová kočka li uchyoená přímo ke konci pístnice ovlá hdacího válce łQ,uloženého na mostovém jeřábu l na straně příle hlé prvnímu nosníku 2. Tím je pojezd jeřábové kočky li omezen v rozsahu od středu mostového jeřábu l směrem k druhému nosníku A. Na konoíoh mostového jeřábu l jsou uloženy zvedací navijáky ll spojené navzájem lanem provlečeným jeřäbovoukočkou li a kladnicí...

Výškově přestavitelné ložisko pro přenášení a zdvihání, případně spouštění těžkých břemen staveb, zejména mostních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257786

Dátum: 15.06.1988

Autori: Andrä Hans-peter, Beyer Erwin, Andrä Wolfhart, Lohmann Manfred, Bayer Karl

MPK: E01D 19/04

Značky: ložisko, těžkých, výškově, případně, staveb, mostních, spouštění, přenášení, zejména, břemen, zdvíhaní, přestavitelné

Text:

...tlakové prostředí, vyüsťujícím ze dna nádržky.Řešení podle vynálezu překomává všechny wpotí-že, které se vyskytovąly u až dosud známých a výše popsaných výškově pñestavitelných ložisek daného. provedení. Není zde již třeba membránový měchýř z ohebné, přípladně pružné. hmoty, a DDOÍO odp-adajístakovou membránou spojené nebo vytváření-í obtíže. Daným řešením se odstraní i podobný, avšak se dnem nádržky pev-ně spo Gjený membranový prvek, ktery...

Kotvení mostních závěsných kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233869

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hlasivec Hynek, Plotěný Petr

MPK: H02G 7/05

Značky: kotvení, závěsných, kabelů, mostních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvení mostních závěsných kabelů sestavených z kabelových vložek kotvených pomocí čelisťových kotev a zálivky. Kabelové vložky jsou upevněny v kotevní objímce prostřednictvím čelisťových kotev seřazených do kruhu a jsou protaženy průběžnou mezerou mezi soustřednými rourovitými pouzdry opatřenými na jednom konci přírubami opřenými do roznášecí podložky. Mezera je pak zaplněna zálivkou.

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230399

Dátum: 15.11.1986

Autor: Novotný Ivan

MPK: E01D 15/12, E02D 27/04

Značky: tocích, mostních, pilířů, povrchové, plošné, vodních, založení, zařízení, provizorních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích, vyznačené tím
že je tvořeno plochým prvkem, např. ocelovou deskou (1), fólií (4) apod., kloubově spojeným s konstrukcí nánožky (2) pilíře a ležícím na dně (3) vodoteče.

Příčník v segmentových mostních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229818

Dátum: 15.09.1986

Autori: Trčka František, Mach Václav

MPK: E01D 7/00

Značky: příčník, segmentových, konstrukcích, mostních

Zhrnutie / Anotácia:

Příčník segmentové mostní konstrukce, vyznačující se tím, že je tvořen ocelovým polorámem (3), zabudovaným do příčníkového segmentu (2) stejného tvaru a délky jako jsou sousední segmenty, a monolitickou železobetonovou stěnou (6), spojenou se segmentem (2) spřahovacími kozlíky (5), přivařenými k ocelovému polorámu (3).

Zařízení pro montáž mostních nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227584

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vondrášek Jaroslav

Značky: mostních, zařízení, nosníků, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž mostních nosníků sestávající z montážního mostu pro ukládání mostních nosníků na stativu, jeřábových koček, vozíků a hydraulických válců, vyznačené tím, že na horní ploše montážního mostu (1), uloženého podvozky (9) na dráze (6) uspořádané kolmo na podélnou osu mostu, jsou na kolejnicích umístěny dvě jeřábové kočky (2) navzájem spojené táhlem (3), kde pojezd obou koček (2) současně je ovládán hydraulickým válcem (5) posuvu,...

Zařízení pro přesunování mostních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217617

Dátum: 15.09.1984

Autori: Matthes Bernd, Koch Eberhard

Značky: konstrukcí, zařízení, mostních, přesunování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesouvání mostních konstrukcí, vyznačené tím, že má na předním konci konstrukce (5) mostového tělesa ve směru přesouvání kotevní systém pro podpírání přesahující konstrukce (5) mostového tělesa, který je tvořen jednak dvěma pylony (2), pojízdnými podél konstrukce (5) mostového tělesa a šikmo postavenými, které jsou uloženy pohyblivě na podpěrné konstrukci (4), a jednak kotevními prostředky (1), upravenými mezi pylony (2) a...