Patenty so značkou «morfolínu»

Spôsob oddeľovania vody zo zriedeného vodného roztoku N-metylmorfolín-N-oxidu, N- metylmorfolínu a alebo morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279588

Dátum: 12.11.1991

Autori: Astegger Stephan, Zikeli Stefan, Firgo Heinrich, Eichinger Dieter, Weinzierl Karin, Wolschner Bernd

MPK: C02F 1/44, C07D 295/023, B01D 61/02...

Značky: roztoku, morfolínu, n-metylmorfolín-n-oxidu, metylmorfolínu, vodného, oddeľovania, zriedeného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa zriedený vodný roztok N-metylmorfolín-N-oxidu, N-metylmorfolínu a/alebo morfolínu alebo ich zmesí, prípadne aviváže, pretlačí v zariadení na inverznú osmózu semipermeabilnou membránou tlakom, ktorý je vyšší ako osmotický tlak, výhodne tlakom 40.10exp(-1) MPa.

Spôsob regenerácie butanolu a morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266122

Dátum: 14.11.1989

Autori: Koudelka Ladislav, Fabian Peter, Píš Juraj

MPK: C07D 295/22, C07D 277/78, C07D 277/80...

Značky: spôsob, regenerácie, butanolu, morfolínu

Text:

...než odpovedajúci binár a delenie vody od morfolínu sa tak mimoriadne uľahčuje. Nízka vzájomná rozpustnostvody a butanolu pritom umožňuje ľahšie rozdelenie heterogénneho azeotropu na vodnú a organickú fázu, ktoré sa už dalej spracujú známym spôsobom alebo sa používajú v procese výroby gumárenských urýchlovačov ako také.Výhodný spdsob spoločného spracovania filtrátov a premývacích roztokov z obidvoch výrob spočíva v tom, že v prvom stupni...

Způsob izolace morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi z hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258333

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dohnal Vladimír, Kondelík Petr, Volf Jiří, Mrázová Cecylia, Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: frakce, morfolínu, aminace, reakční, morfolinové, izolace, vodné, způsob, hydrogenační, směsi, diethylenglykolu

Text:

...přičemž oxid uhličitý stále cirkuluje rektifikační kolonou v hmotnostnim poměru cca 2 díly oxidu na 1 a 1 vodní páry /NSR 2 Abs 911, 1974/- oxid uhličitý snižuje relativní těkavost primárnich a sekundárních aminů a proto se voda snáze separuje a neni třeba tak účinnéko 1 ony jako při prosté rektifikaci Hlavni nevýhodou tohoto po stupu je současné snížení relativní těkevosti C-methy 1 morfolinn, který zůstává obsažen v patovém produktu, tj. v...

Způsob výměny tepla při izolaci morfolinu z vodně morfolinové frakce reakční směsi hydrogenační aminace diethylenglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257989

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: morfolínu, frakce, aminace, reakční, morfolinové, tepla, hydrogenační, výměny, způsob, směsi, vodné, izolaci, diethylenglykolu

Text:

...voda. Podle vynálezu je výparné teplo vody účelně využite dvěma způsoby, jednak na zahřátí studeného nástřiku vodně morfolinové směsi na teplotu 80 až 95 °C a zejména pro odpaŕování morfolinu ve vařáku třetí kolony. Využití kondenzačního tepla par z první kolony pro ohřev vařáku třetí kolony vyžaduje splnění jistých podmínek. Teplpça kondenzace par znečištěné vody je podle obsahu nečistot 97 až 99,8 °C a vařákový zbytek morfolinové...

Spôsob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Ján, Hlinšťák Karel, Fabian Peter, Koudelka Ladislav, Holčík Ján, Paulech Jozef

MPK: C07D 295/02

Značky: morfolínu, spôsob, regenerácie

Text:

...a morfolin sa regeueruje tak, že zo spracovávanej zmesi sa najprv oddelí produkt vo forme tuhej fázy a potom sa od organických smolovitých látok oddelí jedno- alebo riacstupňovou destiláciou zl/alebo relçtiiikáciou, s výhodou za zníženého tlaku 5-50 kPa, 2111533 vody a morťolínu, ktorá sa sčasti alebo úplne rozdelĺ na morfolín a vodu, s výhodou. azeotropickou rektifikaciou a sčasti sa vedie späť k opätovnému použitiu bez rozdelenia, pričom...

Sposob oddelovania vody z vodných roztokov morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254480

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dobrota Pavel, Paulech Jozef, Guba Gustáv, Paulechová Mária, Holčík Ján, Koudelka Ladislav

MPK: C02F 1/58, C02F 1/04

Značky: oddeľovania, spôsob, morfolínu, roztokov, vodných

Text:

...vody zvýšiť. Stane sa tak napr. prídavkom látky tvoriacej s vodou azeotropickú zmes. s min. teplotou varu. Pri homologickej skupine látok ovplyvnenie relatívnej prchavosti vody vzhľadom k morfolínu je tým väčšie, čím pridaná látka /azeotropické médium/ má nižšiu teplotu varu. To má však aj negatívny dôsledok, totiž tým klesá obsah vody v parnej fáze a stúpa Obsah azeotropického média.Ešte viac než teplota varu azeotropického média...

Sposob regenerácie morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254238

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kupec Pavol, Kubečka Tomáš, Valentíny Marian, Koudelka Ladislav, Holčík Ján, Matisová Marta

MPK: C07D 295/02

Značky: regenerácie, spôsob, morfolínu

Text:

...pri oddelovaní vody a/aleb-o morfo 254línu tzv. vyháňa-č, t. j. látku alebo zmes látok s teplotou varu za normálneho tlaku. nad 150 0 G, s výhodou v rozmedzí 180 až 200 3 G. Teplota varu za normálneho tlaku označujeme ako normalnu teplotu varu. Aj pri práci za vakua majú tieto látky nižšiu tenziu nasýtených pár než voda alebo morfolin, usnadňiljií ich oddelenie a zlepšujú aj tokové vlastnosti zahusteného zvyšku.Oproti doteraz používaným...

Deriváty morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248940

Dátum: 12.03.1987

Autori: Florovič Stanislav, Foroó Juraj

MPK: C07D 295/14

Značky: deriváty, morfolínu

Text:

...možné uskutočniť pôsobením alkylakrylátov s lineárnym alebo rozvetveným retazcom ako butylakrylát, amylakrylát, 2-etylhexylakrylát na morfolin. Nakoľko oba reaktanty sú kvapalné je možné syntézu viest bez prítomnosti rozpúštadla.Adícia dusikatého nukleofilu prebieha už za teploty miestnosti s exotermom 50 až 80 °C.Výhodou tohto postupu je ľahká dostupnosť surovín, ktoré sú bežne komerčne dostupné a malá náročnost na zariadenie.Z týchto dôvodov...

Způsob výroby morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235886

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pašek Josef

MPK: C07D 295/02

Značky: morfolínu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby morfolinu z diethylenglykolu a amoniaku za přítomnosti vodíku v plynné fázi na hydrogenačních katalyzátorech při teplotě 160 až 250 °C a tlaku 0,1 až 0,3 MPa spočívá v tom, že se reakční směs, opouštějící reaktor ochlazuje výměnou tepla s reaktanty vstupujícími do aminace a zavádí se do střední části destilační kolony, v jejíž ochuzování části se zbaví amoniaku a kapalná fáze se odvádí k dalšímu zpracování na morfolin, plynná směs...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227330

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: morfolínu, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VII v němž R má shora uvedený význam, nechá reagovat za hydrogenačních podmínek se sloučeninou vzorce III načež se za účelem výroby N-oxidu na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se báze vzorce I...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227329

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: morfolínu, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce V nechá reagovat se sloučeninou poskytující karboniový ion obecného vzorce VI v němž R má shora uvedený význam, načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227328

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: derivátů, způsob, výroby, morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se redukuje sloučenina obecného vzorce IV v němž R má shora uvedený význam a obě přerušované čáry představují jednu další vazbu, načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se popřípadě převede...

Způsob výroby derivátů morfolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227310

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pfiffner Albert

Značky: výroby, způsob, morfolínu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů morfolinu obecného vzorce I v němž R znamená etylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, jakož i jejich solí a jejich N-oxidů, vyznačující se tím, že se halogenid obecného vzorce II v němž R má shora uvedený význam a Y znamená chlor, brom nebo jod, nechá reagovat se sloučeninou vzorce III načež se za účelem výroby N-oxidu, na vzniklou sloučeninu vzorce I popřípadě působí peroxidem vodíku nebo perkyselinami, nebo se popřípadě...

Spôsob výroby morfolínu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219194

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ilavský Ján, Vojtko Ján, Mravec Dušan, Mikula František, Hrušovský Mikuláš, Petro Milan, Repášová Irena, Čihová Milina

Značky: morfolínu, spôsobu, zariadenie, tohoto, výroby, spôsob, prevádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob prípravy morfolínu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu. Do reakčného produktu po dehydratácii, rozpusteného v pridávanom rozpúšťadle sa privádza prchavá báza s výhodou amoniak, úplne alebo čiastočne rozpustená v pridávanom rozpúšťadle a to v mólovom pomere prchavej bázy ku diatanolamínu 0,1 až 20 : 1, pri teplote 50 až 150 °C. Potom sa oddelí príslušný kryštalický síran a z...