Patenty so značkou «moření»

Pojivo k zakotvení preparátu, nebo směsí preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 261107

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/02, A01N 25/10, A01N 25/04...

Značky: obsahem, povrchu, zakotvení, moření, používaných, směsi, látek, preparátu, účinných, pojivo

Text:

...polymer v pojivu.Požadované fyzikální vlastnosti filmů,vzniklých po odpaření vody z vybraných polymerů shora uvedených, vykázaly následující hod-notyjirůtažnost filmu při 20 °C 0/0homopolymer methyimethakrylátu měkčený dibutylftalátem kopolymer vinylacetátu s dibutyimaleinátemkopolymer methyimethakry» látu s butylakryiätem s 3 °/0 butylglykoiu kopolymeir bľłľadĺŕlllll se styrenem -. karboxylovanýHydrofilní polymery dle tohoto vynálezu jsou...

Nevhodný prostředek pro zakotvení preparátu nebo směsi preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 258811

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/34

Značky: směsi, látek, preparátu, účinných, moření, prostředek, používaných, zakotvení, nevhodný, obsahem, povrchu

Text:

...provedených s pojidlem s obsahem fenolformaldehydové pryskyříce typu novolak rozpuštěné ve směsi etanolu s dichloretanem v poměru 41, přičemž koncentrace pryskyřice byla 17 i hmot. a do pojidla byla přidána kysele reagujíciKysele reagující látka Vzešlé rostlivy 2 50 semenkyselina fenyloctová o ,4 42 4 10 V zo ,s 1 , 6 45 4 1 o ~ 17 ,7 5,0 49 1 14 A 36,2 kyselina 2-chloretylfosfonová 0,4 48 1 16 36,6 1,6 47 3 10 29,9 5,0 47 2 11 27,2 kyselina...

Dvojité mořidlo pro moření dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237094

Dátum: 01.10.1987

Autor: Fic Vojtěch

MPK: B27K 5/02

Značky: moření, mořidlo, dřeva, dvojité

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvojitého mořidla pro moření dřeva tvořeného předmořidlem a zamořidlem s obsahem dalších složek příznivě působících na napouštění mořeného dřeva. Jeho aplikací se vytvoří ve dřevní hmotě vodostály barevný gel, který zvýrazňuje vybarvení dřeva, aktivně působí proti vlivům světla a vody a má zvýšenou odolnost proti otěru. Po navlhčení dřevo nešpiní, přičemž póry jsou otevřené a v případě potřeby dřevo přijímá další impregnační...

Zařízení k moření kožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239897

Dátum: 01.07.1987

Autori: Rajdl Josef, Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír

MPK: B05B 13/00

Značky: moření, kožek, zařízení

Text:

...směšovaoimi komorami pro směšování vzduchu a moŕici lázně, přičemž lišta je umístěna podél ojehleného unášecího válce ,era faľevracenz srxłz A 059- ą tryska směšovací komory je směrově stavitelné vůči liště.Ve většině připadů je nejvhodnějši, je-li lišta umistěna proti Spodní části ojehleného unášecího válce. Dále je výhodnéĺmá-li lišta tvar plochého pásu nasměrovaného úzkou stranou k ojehlenému unášecímu válci a je stavitelné posouváním v...

Prostředek k moření osiv obilnin a kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251334

Dátum: 11.06.1987

Autori: Frgala Jiří, Šafař Josef, Rozkošová Věra, Zemánek Miroslav, Schutzner Kamil, Pitřík Přemysl

MPK: A01N 37/04

Značky: moření, kukurice, obilnin, prostředek

Text:

...ketony, alkoholy, glykqly a/nebo 20 až 98,9 hmotnostních vody. Prostředek dále obsahuje 0,01 až 55 hmot. prostředku pro změkčení vody a/nebo 0,0 l až 5 hmot tenzidu nebo směsi tenzidů.Rozpustnost kyseliny jantarové ve vodě je za laboratorní teploty poměrně malá, zvýšení koncentrace účinné látky v prostřed~ ku lze dosáhnout použitím jejích solí. Použití organických roz~ pouštědel Cs výhodou alkoholy nebo glykoly) k formulaci prostředků je...

Způsob regenerace mořící kyselinové lázně pro moření antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234724

Dátum: 01.03.1987

Autori: Horák Miroslav, Schwarzrock Pavel

MPK: C23G 1/36

Značky: antikorozních, mořicí, moření, oceli, způsob, lázně, kyselinové, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že obsah kyselinové lázně se přemístí do pracovní pomocné nádrže, ve které se při snížené teplotě lázně o 20 až 25 °C působí na ni průběžně ultrazvukem, o kmitočtech od 16 až 30 kHz a intenzitě od 1 do 4 W/cm2.

Kompozice k moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232707

Dátum: 15.01.1987

Autori: Balazs Gábor, Petróczi István, Magyari István, Bohus Péter, Nagy Gábor, Veréb Lajos

MPK: A01N 25/30

Značky: moření, osiva, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice k moření osiva, nanášením v nesouvislých skvrnách, obsahuje mořidlo, dále 10 až 40 % hmotnosti filmotvorného, ve vodě nerozpustného polymeru, 2 až 30 % hmotnosti přídavné látky, jako je ve vodě nerozpustný polymerní ochranný koloid, anionogenní nebo neionogenní tensid, popřípadě prostředek pro zabránění pěnění a/nebo barvivo, a množství vody potřebné k dosažení 100 % hmotnosti. Kompozice podle vynálezu obsahuje jako filmotvorný, ve...

Vodný roztok k morění a/nebo chemickému leštění předmětů z mědi nebo jejích slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230554

Dátum: 15.05.1986

Autor: Henig Hans

MPK: C23G 1/02

Značky: chemickému, jejich, moření, roztok, slitin, předmětů, vodný, leštění, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný roztok obsahuje anorganickou kyselinu, např. kyselinu sírovou, peroxid vodíku, alifatický alkohol, např. n-propanol, tvořící stabilizátor peroxidu vodíku v přítomnosti rozpuštěné mědi, a močovinu nebo její deriváty.

Konstrukční části zařízení pro pokovování v roztocích případně barvení, moření a odmašťování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228182

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tischer Petr, Drahoňovský Jaromír

Značky: kovů, případně, zařízení, částí, konstrukční, moření, roztocích, pokovování, barvení, odmašťování

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování v roztocích, případně barvení, moření a odmašťování kovů, zejména kostra stolů, příčka, výztuž, opláštění, vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bázi polyvinylchloridu, polyuretanu, polyvinylchloridu, opatřeným alespoň na jedné straně chemicky odolnou vrstvou z umělé pryskyřice, zejména na bázi polyesteru, epoxidu, polyuretanu, případně vyztužené skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny a...

Fungicidní směs k moření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228401

Dátum: 15.04.1986

Autori: Makeš Mojmír, Schutzner Kamil, Šafař Josef, Gertner Stanislav, Líčeník Jan, Frgala Jiří, Pech Jaromír

Značky: směs, moření, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní směs se používá k moření osiva ozimé pšenice a žita s účinky proti sněti mazlavé pšeničné a fusariózám. Dosavadní používané prostředky buď nejsou dostatečně účinné nebo jsou příliš drahé nebo toxické. Fungicidní směs podle vynálezu je na bázi 2(2-furyl)benzimidazolu, jehož obsahuje určité množství. Mimoto obsahuje určité množství bis-8-hydroxichinolátu mědnatého a tenzidu a oleje a inertního plniva.

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227648

Dátum: 01.09.1985

Autori: Tischer Petr, Drahoňovský Jaromír

Značky: zařízení, horkých, část, pokovování, případně, roztocích, odmašťování, konstrukční, kovů, moření, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích, zejména vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bazi polyvinylchloridu, polypropylenu, polyetylenu nebo polyuretanu, opatřeným alespoň z jedné strany chemicky odolnou vrstvou umělé pryskyřice na bazi polyesteru, epoxidu nebo polyuretanu, případně vyztuženou skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny, vyznačená tím, že k jádru z...

Způsob moření a chemického čištění kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218839

Dátum: 15.04.1985

Autori: Jelínek Jaromír, Pohronský Miroslav, Čermák Karel, Hradil Zdeněk

Značky: povrchu, čištění, moření, kovových, chemického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie moření a chemického čištění zejména zlepšením inhibice a řízeným dávkováním inhibitoru při průtlačném způsobu moření a chemického čištění kyselinou fluorovodíkovou. Uvedeného účelu se dosáhne přípravou kyselinového zásobního roztoku minerální a/nebo organické kyseliny a inhibitorového roztoku s aktivní složkou zahrnující organické sloučeniny s thiazolovým nebo imidazolovým heterocyklickým kruhem a...

Zařízení pro moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214850

Dátum: 15.10.1984

Autori: Munteán László, Tündik Ferenc, Gyürk István

Značky: moření, zařízení, osiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro moření osiva. Vynález řeší problém vývoje mořicího za řízení zmenšených rozměrů o menší hmotnosti a s jednodušším pohonem. Podstatou vynálezu je, že mořicí komora (6) a výstupní ústrojí (33) jsou spojeny vynášecím šnekem (34), uspořádaným uvnitř mořicí komory (6) a nádrže (3) na osivo, opatřeným pláštěm (18) a prvním pohonem (27), přičemž ve vnitřním prostoru mořicí komory (6) je na hřídeli (7) vynášecího šneku (34)...