Patenty so značkou «montovaná»

Montovaná podlaha a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7023

Dátum: 03.02.2015

Autor: Vojtasík Radovan

MPK: E04F 15/04

Značky: spôsob, výroby, podlaha, montovaná

Text:

...za vzniku otvorov, alebo odfrézovanim z rubovej strany dielcov, za vzniku drážok. AVýhodne sa aspoň jeden úsek pripojovacej dutiny vyrobí s väčším priemerom než iný úsek tej istej pripojovacej dutiny, načo pri ukladaní podlahy sa prevŕtaný dielec priloží k inému už položenému dielcu ústím užšej časti pripoj ovacej dutiny a do pripojovacej dutiny sa umiestňuje cez širšiu časť pripojovacej dutiny, tŕňom napred, pripojovací prostriedok s hlavou,...

Montovaná ľahká stavba s nosnou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5522

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kovář Milan

MPK: E04B 1/02, E04B 2/56

Značky: ľahká, nosnou, stavba, montovaná, konštrukciou

Text:

...počtu dielov a teda aj s nižšou prácnosťou, náročnosťou a zníženou fyzickou namáhavosťou realizovaných prác. Súčasne je tiež významne znížená celková hmotnosť použitých montážnych dielcov a tým značne klesajú nároky na dopravu. Stenové prvky vďaka svojmu uskutočneniu umožňujú jednoduché riešenie okenných a dverových otvorov. Ďalej odpadá nutnosť opatrenia týchto stenových prvkov špeciálnymi drážkami pre vodorovné vodiace tyče a...

Montovaná vodomerná šachta a forma na výrobu dielcov šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5159

Dátum: 06.04.2009

Autor: Lukáč Ladislav

MPK: E04C 1/00, E02D 29/12

Značky: výrobu, vodomerná, šachta, šachty, dielcov, forma, montovaná

Text:

...dielcov poukladaných na seba a navzájom do seba zapadajúcich pomocou spoja vytvoreného obojstrannými pozdĺžnyrni vybraniami na oboch koncoch dielcov a tvoriacimi steny šachty a zo stropného betónového prefabrikátu s otvorom pre osadenie ľahkého poklopu uloženého na stenách šachty, pričom pôdorys šachty je štvorcový alebo obdlžnikový. Stenový prefabrikovaný betónový dielec má tvar dosky s obojstranným štvorcovým vybraním na oboch koncoch,...

Montovaná prenosná ručná autoumyváreň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5140

Dátum: 05.03.2009

Autor: Bartko Michal

MPK: B60S 3/00

Značky: montovaná, autoumyváreň, ručná, prenosná

Text:

...recyklačné filtre, koalesenčný filter a sorpčný filter s hladinovým spínačom. Na zadnú stranu haly 1 cez prechodovú rampu 6 nadväzuje kopula 7 so spodnou časťou 8 na ručné čistenie interiéru vozidla a vrchnou časťou 9 na poskytnutie občerstveniar Vonkajšie steny spodnej časti 8 kupoly 7 sú vyrobené z priesvitného polykarbonátu a vonkajšie steny vrchnej časti 9 sú vyrobené z tmavého polykarbonátu vo výhodnom riešení odrážajúceho UV žiarenie,...

Obvodová montovaná nosná drevená stena s obmurovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4786

Dátum: 06.07.2007

Autor: Löwy Štefan

MPK: E04B 2/42

Značky: montovaná, obvodová, drevená, obmurovkou, nosná, stěna

Text:

...vodorovného dreveného rámového prvku s najmenej jedným zvislým dreveným rámovým prvkom, medzi ktorými je uložená najmenej jedna tepelná izolačná vrstva, na ktorú je z jednej strany rozoberateľne pripevnená najmenej jedna veľkoplošná doska s povrchovou vrstvou a z druhej strany sú pripevnené najmenej dve obvodové laty, medzi ktorými je uložená najmenej jedna pridavná izolačná vrstva, na ktoré je pripevnená ochranná paropriepustná fólia, na...

Montovaná chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2686

Dátum: 09.10.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: H05K 7/00, E04C 1/39

Značky: chránička, vedení, montovaná, káblových

Text:

...zobrazení montovaná chránička s dvojžľabovouMontovaná chránička káblových vedení spravidla obdĺžnikového prierezu pozostáva z doskového poklopu 1 atvarovky 2 V podobe jednoduchého, alebo viacnásobného žľabu Q. Bočné steny g tvarovky z sú z vnútomej strany opatrené smerom hore sa otvárajúcou klinovitou drážkou i,do ktorej po zmontovaní zapadá poklop l.Hrúbka I-I poklopu l je rovnaká ako hĺbka h klinovitej polodrážky 3 a poklop l sa...

Sídlisková montovaná garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1729

Dátum: 04.02.1998

Autori: Procházka Rudolf, Kattoš Karol

MPK: E04H 6/04, E04H 6/02

Značky: montovaná, garáž, sídlisková

Text:

...slúžia tiež na prepravu konštrukčných dielov,z ktorých sa zmontuje dočasná stavba. Budova podľa tohotovynálezu je vhodná najmä na rýchle postavenie servisných staníc pre motorové vozidlá V odľahlých oblastiach alebo V oblastiach s extrémnymi klimatickými podmienkami, kde by postavenie klasických stavieb bolo problematické. Výhodným riešením je usporiadanie kontajnerov vo viacerých úrovniach nad sebou,pričom kontajnery jednotlivých poschodí...

Montovaná oporná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1485

Dátum: 07.05.1997

Autor: Lengyel Karol

MPK: E04B 1/04, E04B 1/02

Značky: stěna, oporná, montovaná

Text:

...opornej steny zloženej zo základnej zostavy, nadstavca zvislej steny a nadstavca zvislej opornej dosky.Na obr. 2 je bočný pohľad na montovanú opornú stenuMontovaná oporná stena pozostáva zo stavebnicových prefabrikovaných konštrukčných prvkov, ktorými sú nosné zvislé steny g a o ne opreté zvislé oporné dosky 1 a ležaté zaťažovacie dosky 5, zvislé nadstavce lg nosných zvislých stien 5,zvislé nadstavce ll oporných dosák 1, stužujúce diely 5 a...

Montovaná nosná konštrukcia úrovňových prejazdov koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 962

Dátum: 14.09.1995

Autori: Prúnyi Kornel, Kačeňák Ján, Benko Peter, Rákoš Stanislav

MPK: E01B 2/00

Značky: dopravy, prejazdov, montovaná, koľajovej, nosná, konštrukcia, úrovňových

Text:

...Vhodnou kombináciou vnútorných, krajných a stredových nosných dielcov možno zostaviť prejazd s potrebným počtom koľají, uhlom kríženia a potrebnou šírkou. Každý z nosných dielcov, vnútorný, krajný i stredový je oceľobetónový prefabrikát z betónu s disperznou výstužou,ku ktorého nosnej výstuži sú privarené oceľové pozdľžniky, na ktorých sú privarené v požadovanej hustote kotviace prvky na napojenie hornej pojazdovej časti...

Stavebnicová montovaná opěrná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 265506

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lengyel Karol

MPK: E02D 29/02

Značky: opěrná, montovaná, stavebnicová, stěna

Text:

...může mít ve stýčnýchrozích obnaženu výztuž pro přivaření spojovací příložký.Výhodou stavebnicové montované stěny je že sestává převážně z deskovitých dílců, umožňujících jejich hospodárnou Výrobu, manipulaci, skladování, prepravu i montáž, přičemž vhodně sdružuje výhody většiný známých systémů. Vysoké a nízké svislé nástavce umožňují vybudovat opěrnou stěnu rozličné výšky. Vyšší stabilitu příčného nosného žebra lze přitom zajistit dvojitým...

Montovaná desková stropní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243714

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pigoimoe Bohuslav, Boezina Jaroslav

MPK: E04B 1/04

Značky: stropní, desková, konstrukce, montovaná

Text:

...na obr.4 je půsorysné schema skladby nčkolika soustav z trojúhelníkových a šestiúhelníkových strop ních desek, na obr.5 aje pohled hora na spoj tří stropních desek,na obr.5 b a Se jsou pohledy shora na spoj tří stropních desek. . » a~ v detailním pohledu na dvě příkladná provedení-spoje, na obr.6je axonometrický pohled na rohový spojovací dílec pro spojenípodporové desky s mezipodporovými deskami, obr.7 znáeorňuje svislý řez oblastí spoje...

Montovaná stěnová konstrukční soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 241401

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beneš Jan

MPK: E04B 5/06, E04B 1/04

Značky: soustava, montovaná, konstrukční, stěnová

Text:

...se stěnovýmí dílci prostřednictvím stavěcích šroubů, vystupujících z horní.p 1 ochy stěnových dílců a procházejících svislými děrami ve skrytých deskových nosnících, na nichž jsou našroubovány předpínací matice, přitažené na horní plochu skrytých deskových nosníků, a popřípadě stavěcí matice pro osazení stěnových dílcůlhorního podlaží.Ve výhodném provedení soustavy podle vynálezu jsou stropní dílce spojeny na bočních plochách se sousednimi...

Vícepodlažní montovaná stavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 246117

Dátum: 15.09.1987

Autori: Smékal František, Ptáeek Miroslav

MPK: E04H 1/04

Značky: vícepodlažní, stavba, montovaná

Text:

...výtshmbez nároku na instalací mamutích jeŕábů, či jiná těžké nebo unikátní speciální mschanizece.Zasouvatelná zpevněná nosné podlážks jako nosné souěást prefabrikovaných odlehćených účelových buněk se stává, po jejich zssnnutí a upevnění, součástí nosné konstrukce stavby e umožnuje tá maximální variabilitu těchto buněk na ní osazených e vyrobených z odlehčeného materiálu s přizpdsobených účelu budoucího použití.Tuto stavbu lze pak bez...

Montovaná stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241274

Dátum: 01.09.1987

Autor: Tichý Jioí

MPK: E04B 1/04, E04B 5/06

Značky: stropní, soustava, konstrukcí, montovanou, montovaná, stěnová, konstrukční

Text:

...soustavy s obousměrným uložením stropní konstrukce a na obr.2 je svislý řez částí stropní konstrukce, vedený rovínou A-A z obr.1.Montované stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí podle vynálezu sestává z příčných základních nosných stěn 1. na kterých jsou uloženy svými konci deskové stropní dílce g. Každá dvojice navzájem rovnoběžných příčných základních nosných stěn 1 je podle vynálezu doplněna střední ztužující podélnou...

Montovaná stěnová konstrukční soustava pro zejména obytné a občanské budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252153

Dátum: 13.08.1987

Autor: Witzany Jiří

MPK: E04B 1/04

Značky: konstrukční, občanské, montovaná, zejména, budovy, soustava, obytné, stěnová

Text:

...zatímco horní podlaží jsou určena pro bydlení.Odstraněním stávajících rezerv v nosné konstrukcí a využitím prostorového spolupůsobení prvků V rámci soustavy podle vynálezu jsou vyřešený požadavky na materiálovou a energetickou úspornost řešení.Příklady provedení montované stěnové konstrukční soustavy podle vynálezu jsou zobrazený na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje svislý řez částí nosné konstrukce s uložením stropních deskových dílců na...

Montovaná tenkostenná priestorová strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221157

Dátum: 15.03.1986

Autor: Augustín Juraj

Značky: tenkostenná, strešná, montovaná, priestorová, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru stavebného a rieši montovanú tenkostennú priestorovú strešnú konštrukciu na veľké rozpätia, vytvorený spriahnutím strešnej dosky s tenkostennými predpätými hlavnými nosníkmi. Jeho podstata je v tom, že je vytvorený z priamych priestorove tuhých dutých nosníkov, opatrených na obidvoch koncoch opierkami pre podopretie valcových škrupín. Tieto sú montované z rovinných doskových a tyčových prefabrikátov a sú spojené s...

Vodotesná montovaná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 216420

Dátum: 01.06.1985

Autor: Harušťák Vladimír

Značky: montovaná, vodotesná, šachta

Zhrnutie / Anotácia:

Vodotesná montovaná šachta je stavebným objektom, určeným pre rôzne podzemné rozvody, zásobníky tekutín, odpady a iné látky. Podstata vodotesnej montovanej šachty spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky, v ktorej drážkach sú uložené zvislé bočné steny, zostavené z dosiek s nábehmi vytvorenými pred prečnievajúcimi časťami dosiek za vnútorný obvod šachty. Dosky majú po celom vnútornom obvode, ako aj v priesečniciach bočných stien vybrania...

Montovaná šachta z ľahkých dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216419

Dátum: 01.06.1985

Autor: Harušťák Vladimír

Značky: ľahkých, montovaná, šachta, dielov

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná šachta z ľahkých dielov je stavebným objektom určeným pre podzemné siete a rozvody. Podstata montovanej šachty spočíva v tom, že je vytvorená zo základovej dosky na ktorej sú uložené bočné steny, vytvorené z ľahkých prefabrikovaných dosiek tvaru kvádrov, spojených uholníkmi, pričom šachtu zakrývajú stropné dosky a vstupný komín, ktoré sú uložené na bočných stenách. Spojovacími uholníkmi môžu byť aj železobetónové trámce. Montovaná...

Montovaná drevená polica a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225243

Dátum: 01.12.1984

Autori: Belayová Jana, Repka Peter

Značky: drevená, výroby, polica, spôsob, montovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná drevená polica a sp(sob výroby na báze reziva a konštrukčných termoplastov, tvaru obojstranne votknutého a v strede podopretého nosníka, pozostávajúca z horizontálnej časti, vertikálnych príchytiek pravej, ľavej a bočnej, vyznačujúca sa tým, že horizontálna časť /1/ hrúbky 10 až 45 mm je vytvorená z dutého profilovaného nosníka /5/ vyhotoveného z konštrukčných termoplastov, do ktorého dutín sú striedavo vklinené profilované drevené...

Montovaná opěrná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214916

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kubín Josef

Značky: stěna, opěrná, montovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná opěrná stěna se skládá ze svislých nosníků a mezi nimi uložených vodorovných deskových nosníků. Svislé nosníky jsou zakotveny svými spodními konci do základu a jsou opatřeny na svých bočních hranách polodrážkou, do které dosedají polodrážkou opatřená čela vodorovných deskových nosníků. Kromě uvedených znaků předmětu vynálezu existují čtyři varianty, lišící se navzájem pouze počtem jednotlivých prvků a způsobem skladby jednotlivých...