Patenty so značkou «montážneho»

Riadiace stanovište montážneho koľajového vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7360

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61C 17/04

Značky: trakčného, montážneho, vedenia, riadiace, koľajového, vozidla, stanovište

Text:

...v závislosti od vonkajšej teploty buď v režime vykurovania, alebo chladenia. Jej ďalšie využitie je tiež pri ofukovaní vnútornej plochy skiel kabíny, ktoré zaisťuje transparentnosť pri výraznom rozdiele vnútornej a vonkajšej teploty alebo vlhkosti. Oslneniu obsluhy ovládacieho pultu zabraňuje jednak antiretlexný povrch ovládacieho pultu a súčasne aj možnosť použitia sťahovacích roliet na výhľadových sklách kabíny.Pre lepšiu bezpečnosť...

Technické zariadenie montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7345

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61C 17/04, B61D 15/00

Značky: trakčného, technické, vozidla, vedenia, montážneho, zariadenie

Text:

...najmenej jedným ventilátorom a ktorý usmerňuje prúdiaci vzduch do vnútorného priestoru technickej miestnosti,a to predovšetkým do jej spodnej oblasti.Ostenie technickej miestnosti je vytvorené z materiálu, ktorý vyhovuje príslušným požiadavkám normatívov pre aplikáciu na vozidlá, najmä koľajové vozidlá s ohľadom na bezpečnosť prevádzky. Táto skutočnosť maximalizuje stupeň bezpečnosti prevádzky železničného koľajového vozidla.Výhodou...

Zariadenie na prevod hnacej sily montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7344

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61C 7/04, F01N 3/00

Značky: vozidla, montážneho, zariadenie, vedenia, převod, hnacej, trakčného

Text:

...obvodmi.Moderná koncepcia trakčnej sústavy je podporená spätnou väzbou diagnostického systému s výstupom na display riadiaceho systému vozidla.Spaľovací motor spĺňa emisné limity EÚ Stage IIIB. S touto problematikou je úzko spätá koncepcia výfukovej sústavy, kde okrem iného jej súčasťou je oxidačný katalyzátor s filtrom častíc DPF a ďalej katalyzátor s úpravou spalín systému SCR.Maximálna rýchlosť montážneho vozidla trakčného vedenia...

Zariadenie na ochranu vypruženia montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7343

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61F 5/30

Značky: vedenia, vozidla, montážneho, trakčného, ochranu, zariadenie, vypruženia

Text:

...krytom, pričom medzi radiálnym gumovým dorazom a povrchom vodiaceho čapu je príslušná vôľa, rovnako ako medzi klzným puzdrom a vodiacim čapom.Uložením gumovo-kovového elementu medzi vypruženie a nosnú plochou nosného dómu ložiskovej skrine sa eliminuje riziko lokálneho povrchového porušenia vodiaceho čapu, respektíve riziko priameho styku medzi kovovým vodiacim čapom a vonkajším kovovým plášťom gumovo-kovového elementu.Ochranný kryt hornej...

Systém vykurovania montážneho koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7289

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61D 27/00, B60H 1/22

Značky: vozidla, koľajového, montážneho, systém, vykurovania

Text:

...nástupe posádky do vozidla sú spustené obidva okruhy sústavy vykurovania. Teplovzdušný okruh zaisťuje takmer okamžité vyhriatie osobných priestorov, kde sa posádka pripravuje na činnosť. Medzitým nabehne na štandardný režim teplovodný okruh a vyhreje pracovné priestory, riadiace stanovište a prípadne prehliadkovú kabínu. Posádka tak začína činnosť v teplotne komfortnom prostredí.Uvedené riešenie umožňuje vykurovanie nezávisle od...

Montážny komponent a spôsob výroby montážneho komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16343

Dátum: 23.09.2010

Autor: Studniorz Thilo

MPK: E04B 9/18, F16B 5/10, F16B 5/07...

Značky: montážneho, komponent, výroby, komponentu, montážny, spôsob

Text:

...podstatne zoslaboval. Zásadne je tiež možné,že namiesto štrbín sa do dielcov vytvárajú väčšie otvory, dokiaľ sa nevytvoriapráve požadované oblúkovité hrany pomocou týchto otvorov.0013 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú spojovacie úseky dielca usporiadané práve na tej istej strane dielca. Tým sa zaručuje, že na jednej strane dielca sú usporiadané práve aspoň dva spojovacie úseky, ktoré môžu zaberať práve v dvoch spojovacich...

Fázový navíjač montážneho lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 269505

Dátum: 11.04.1990

Autor: Roško Pavel

MPK: B65H 49/18

Značky: montážneho, navíjač, fázový

Text:

...ráme navijača, koleso reťazového prevodu,zubovú spojku a preaúvaciu páku.Fázový navijač montážneho lane má na ráme L 2 púzdra 19, łł, Lg, v ktorých sú otočne uložené unášacie hriadele 3, Ž, §, spojené na vonkajšej strane rámu li reťazovým prevodom L 1 a na vnútornej strane rámu L 2 opatrené protizubmi jednosmerných zubovýoh spojov 1, §, 2. Hriadel Q je spojený reťazovým prevodom gi s pohonným agregátom. Na unášacich nriadeloch 1, Ž, É sú...

Zapojenie riadenia montážneho hniezdového pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262606

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mockovčiak Pavol, Gašparík Ladislav

MPK: G05D 3/20

Značky: riadenia, montážneho, pracoviská, zapojenie, hniezdového

Text:

...riadenia montážneho hniezdového pracoviska pozostáva z modulu l procesora,ktorý je obojsmerne spojený prostredníctvom systémovej zbernice 2 s modulom g stykových obvodov. K modulu l procesora sú pripojené dekadické prepínače na volbu li počiatočného kroku stola, na voľbu lg technologického času operačných jednotiek a pracovného taktu lg stola pri automatickom režime. Na prvé vstupy gł modulu 3 stykových obvodov sú pripojené...