Patenty so značkou «montážne»

Montážne usporiadanie na pripojenie piestnej ojnice v chladiacom kompresore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18659

Dátum: 15.06.2012

Autori: Longo Gelson, Manke Adilson Luiz, Silva Fabiano Domingos

MPK: F04B 39/14, F04B 53/14, F04B 39/00...

Značky: usporiadanie, pripojenie, piestnej, montážne, chladiacom, kompresore, ojnice

Text:

...ktorý je na(0009) Jedným zo známych spôsobov minimalizácie deformácie spôsobenej trením, presahom medzi piestovým čapom a piestom je spôsob, kedy sa použije piestny čap namontovaný bez presahu v diametrálne protiľahlých otvoroch piestu. Držanie piestneho čapu sa získa napríklad pomocou elastického čapu, ktorý salokálne zavedie do excentricky axiálneho otvoru zaisteného Vstene piestu a pripojeného pomocou presahu aspoň do jednej časti...

Montážne usporiadanie zavesenia pružín v chladiacom kompresore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15923

Dátum: 15.10.2010

Autori: Maganhoto Sergio Luiz, Mendes Joao Manoel, Campos Ticiano Bitencourt

MPK: F04B 39/12, F04B 39/00

Značky: pružin, zavesenia, montážne, chladiacom, usporiadanie, kompresore

Text:

...pružiny 10. Konštrukcie citované vyššie, podľa ktorých je každý koniec 11, 12 špirálovej pružiny 10 ukotvený okolo jedného čapu 30, čo môže byť vyrazený čap 32,alebo strojovo obrábaný čap 31, predstavujú nepríjemnosť v požadovaných čapoch 30, ktoré majú byť zakryté krytonl 40 pre poskytnutie pevného ukotvenia konca 11, 12 špirálovej pružiny 10 v každom z podporných prostriedkov MS. Konštrukcia jedného čapu 30 pre ukotvenie každého...

Transportné zariadenie pre montážne zariadenie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13233

Dátum: 21.09.2009

Autor: Assmann Roland Heinz

MPK: B62D 65/18

Značky: zariadenie, vozidla, montážne, transportné

Text:

...predloženého vynálezu je vytvoriť transportnézariadenie pre montážne zariadenie vozidla, ktoré umožní lepšiuprístupnosť pracovníkov ku karosérii v montážnom zariadení vozidlaTento úkol je podľa vynálezu vyriešenýtransportným zariadením so znakmi uvedenými v nároku l.Ďalšie výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu súvozidla obsahuje jeden základný element pojazdný v transportnejrovine. S týmto základným elementom sú spojené aspoň dva...

Spôsob rozšírenia montážnej dielne v továrni na výrobu automobilov a príslušné montážne dielne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9741

Dátum: 03.09.2008

Autor: Tondini Vincent

MPK: B62D 65/00, E04H 5/02, B23P 21/00...

Značky: rozšírenia, továrni, výrobu, montážnej, dielne, montážne, příslušné, spôsob, automobilov

Text:

...skôr preto, že vystavanie dielnena začiatku, pôvodné usporiadanie jeho rôznych častí, sa uskutoční spôsobom,ktorý umožňuje relatívne jednoduchý vývoj aj vtedy, keď je celá pôvodná dielňa alebo iba jej časť murovaná. Vynález sa dá využít aj v prípade dielne vybudovanej z prefabrikovaných modulárnych dielov, ale tento prípad nie je v centre záujmu vynálezu. V každej fáze vývoja kompromis medzi zvyšovaním tempa výroby a minimalizáciou...

Jednozložkové montážne lepidlo s vysokou počiatočnou adhéziou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12032

Dátum: 10.01.2008

Autori: Bachon Thomas, Beck Horst, Hermsdorf Nadja, Majolo Martin, Kostyra Sebastian

MPK: C09J 9/00, C09J 11/02, C09J 201/00...

Značky: lepidlo, počiatočnou, montážne, jednozložkové, adhéziou, vysokou

Text:

...spojiva montážneho lepidla sa používajú spojiva, ktoré sú zvolené zo skupiny-3 obsahujúcej polyuretánové prepolyméry asystémy zosieťovateľné silylovými skupinami. Vhodné sú predovšetkým jednozložkové lepidlá. Ako jednozložkové lepidlá sa rozumejú predovšetkým také lepidlá, ktoré sa vytvrdzujú zmenou podmienok okolia. Toto môže byt napriklad zvýšenie teploty, prístup vzdušnej vlhkosti, vylúčenie prístupu vzdušnćho kyslíka alebo kontakt s...

Spôsob predbežnej montáže pohyblivého systému vo výrobni a montážne zariadenie na výrobu pohyblivého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7129

Dátum: 05.12.2006

Autori: Encinas Gerry, Matheisl Michael

MPK: B66B 21/00

Značky: výrobu, pohyblivého, systému, montážne, montáže, zariadenie, spôsob, predbežnej, výrobní

Text:

...krokov prispôsobiť flexibilné požiadavkám zákazníka. Priehradové rámy pri tom použité umožňujú individuálneposúvanie pohyblivých schodov V jednej montážnej polohe. Prepohyb pohyblivých systémov môžu byť, vždy podľa formyuskutočnenia, použite Špeciálne dopravné vozidlá.spis US 5,272,805 A obsahuje spôsob montáže pohyblivého systemu, najmä montáže karosérií automobilov, podľaTáto úloha je je vyriešená znakmi význakovej častiV oblasti...

Skrutkové pretrhovateľné montážne zariadenie pre elektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3614

Dátum: 24.01.2006

Autori: Aureyre Laurent, Chaumette Laurent

MPK: F16B 31/00

Značky: zariadenie, skrutkové, pretrhovateľné, montážne, elektrické

Text:

...zariadením podľa známeho uskutočnenia0013 obrázok 2 znázorňuje axiálny rez montážnym zariadením podľa jedného uskutočnenia vynálezu0014 obrázky 3 a 4 znázorňujú v axiálnom reze varianty uskutočnenia vynálezu podľa obr.2.0015 Na obrázku 2 je znázornené montážne zariadenie podľa uskutočnenia vynálezu, ktoré má pred montážou tvar nad sebou Iežiacich časti,a to kovovej skrutky 10, rovnako kovovej monobiokovej uťahovacej koncovky 12, a izolačnej...

Montážne usporiadanie pre motorové vozidlá s “montážnym pásom”, resp. klzným popruhom, bežiacom na klznom stole, stojacom na mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3467

Dátum: 08.12.2004

Autor: Möschen Michael

MPK: B62D 65/00

Značky: montážnym, bežiacom, motorové, pásom, klznom, usporiadanie, kĺznym, resp, stojacom, stole, popruhom, mieste, montážne, vozidla

Text:

...pása (hlavného0004 Úlohou vynálezu je opísať montážne usporiadanie s montážnym pásom, pri ktorom sa dáočakávať čo najmenšie opotrebenie a tým čo najdlhšia životnosť montážneho pása.0005 Úloha sa rieši v podstate znakmi nároku 1 závislé nároky uvádzajú výhodné podrobnosti a ďalšie zdokonalenia.0006 Podstata vynálezu spočíva v tom, že montážne usporiadanie je vytvorené tak, že hlavný popruh sa nemôže, V priebehu prevádzky, na žiadnom mieste...

Žalúziové zakrývanie pre opravárske alebo montážne jamy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 781

Dátum: 15.10.2003

Autor: Balzer Hans

MPK: E04H 5/00

Značky: zakrývanie, opravárske, montážne, žalúziové

Text:

...Aby sa vyhlo treciemu párovaniu medzi rovnakými materiálmi aj na čelnejstrane, trochu jednoduchšie riešenie spočíva V tom, že vložky klzných ložísk sú vytvorené také dlhé azasadené do príslušných otvorov ložiska, aby vždy nepatme prečnievali na strane čela cez podpemú kladku a/alebo záberové puzdro reťazového kolesa.(0009) Vložky klzného ložiska pozostávajú prednostne zo spekaného materiálu s taškami pre mazadlo. Tieto sú pred montážou...

Montážne usporiadanie pohonu výťahu vo výťahovej šachte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 512

Dátum: 23.07.2002

Autori: Heggli Mario, Delvento Roland, Bloch Hanspeter

MPK: B66B 11/00

Značky: montážne, výťahovej, výtahu, pohonů, šachtě, usporiadanie

Text:

...bližšie objasnený naobr.l v náryse časť výťahového zariadenia s montážnymusporiadaním podľa vynálezu, Obr.2 rez pozdĺž čiary II-II na obr.l v zjednodušenomObr.3 nárys najvyššej časti výťahového zariadeniaObr.3 A pohľad na detail 2 obr.3 so stavacímiNa obr. l a ž 3 je pomocou 1 označený nosný stĺp,ktorý sa rozkladá výťahovou šachtou 2 až na dno bližšie neznázornenej priehlbne šachty a napríklad pozostáva zo štvorhranného dutého profilu....

Objímka na montážne spoje vysokotlakových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3194

Dátum: 09.05.2002

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 55/17

Značky: montážne, spoje, rozvodov, objímka, vysokotlakových

Text:

...potrubia ňouobopnutého. Prehľad obrázkov na Ľzkresoch Riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kdeobr.l znázorňuje pohľad na časť spojeného kovového potrubia prekrytého delenouobr. 2 znázorňuje pozdĺžny rez steny potrubia s umiestnenou objimkou obr. 3 znázorňuje štyri úseky postupu zvárania kútového spojaobr. 4 znázorňuje v reze pozdĺžny zvarový spoj objímky Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko príklad slúži konštrukcia...

Montážne kompletačné zariadenie autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2113

Dátum: 13.04.1999

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29D 30/06, B29D 30/26

Značky: zariadenie, montážne, kompletačné, autoplášťov

Text:

...autoplášťov.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDisk Q s pneumatikou Q je uchytený v ose Q pomocou upínacej hlavy Q,ktorá je pomocou upínacieho ramena 11 uchytené na zadný pojazd 51 zdvojeného vedenia 5 O. Na prednej strane disku Q je umiestnený montážny palec 131 spojený s otáčavým ramenom Q a sústavou kladiek Q. Otáöavé rameno Q je na konci montážneho ramena Q, na ktorom je súčasne uchytený valec posuvného lana Q. Montážne rameno...

Dvojramenné montážne stúpačky na stromy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263592

Dátum: 11.04.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: A63B 27/00

Značky: stupačky, montážne, stromy, dvojramenné

Text:

...stúpačku s hor 4ným výkyvným ramenom, so zabezpečovacím lanom, na vymenitelný čap s hrotom a skrutkou s regulačnou mxaticou a na vyklopené ndolné sklopné rameno s dvojramennou stnbilizačnou páčkou, narazníkom a ipružinou, na obr. 2 je čelný pohľad na stúpačku so sklopeným dolným sklopným ramenom pod chodidlom.Dvojramenná montážna stúpačka na stromy má horné Výkyvné rameno 2 s okom 11 pre zabezpečovacie lano 12 upevnené na otočnom čape 14 na...

Hniezdové montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 239812

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chrz Vladimír, Prokop Bohumír

MPK: B25H 1/00

Značky: pracovisko, montážne, hniezdové

Text:

...pracovinom stole je uložený otočný stôl, ktorého veniec je pripojený s krokovým motor-om prostredníctvom prevodovej jednotky.Výhodou hniezdového montážneho prIac-oIviska podľa vynálezu je, že umožňuje vysokú adaptibilitu pracoviska pri zmene výrobku alebo technologického postupu. Praco 4visko umožňuje využívanie nového spôsobu práce, ktorý podstatne skracuje stratové časy na minimum, umožňuje popri ručných operáciach vykonávať automatické...

Mechanizované montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250772

Dátum: 14.05.1987

Autori: Klučka Michal, Hanák Bohuslav

MPK: B25H 3/00

Značky: mechanizované, pracovisko, montážne

Text:

...voči obsluha. Potrebná meclzizasoba súčiastok, resp. podskupín vstupujúca d-o montáže, resp. vystupujúca z montáže na dano-m pracovisku je nenáročná na priestor. Ľahké vymieňanie bnvbnových zásobnñkov,ich tndexovanie voči vodia-cej dráhe umožňuje nenáročnú manipuláciu -s nimi.Mechanizované montážne pracovisko je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. lje nakreslené pracovisko v náryse, na obr. 2 je nakreslený jeho pôdorys,...

Prípravok na montážne rovnanie hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250587

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21D 1/06

Značky: montážne, rovnanie, hriadeľov, prípravok

Text:

...krútiacimi momentami pôsobiacimi symetricky voči poškodenému miestu hriadela, pričom nedochádza k dodatočne miestnej deformácii v poškodenom mieste ani V riadiálnom ani axiálnom smere a je možné mechanicko-tepelné rovnanie s ohrevom oblasti poškodeného miesta počas rovnania.Prípravok na montážne rovnanie hríade 1 ov podľa vynálezu je schématicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese, kde je celková zostava...

Montážne polohovacie zariadenie, napríklad pre montáž motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223778

Dátum: 01.07.1984

Autor: Balák Ján

Značky: motorov, zariadenie, například, montážne, montáž, polohovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Montážne polohovacie zariadenie, napríklad pre montáž motorov v kusovej a malosériovej výrobe, pozostávajúce z nosného dielca a na ňom uloženej otočnej príruby s príchytkami pre montovaný predmet, vyznačujúce sa tým, že otočná príruba (5) je na svojom obvode opatrená radiálnou drážkou (7) prierezu "U", v ktorej je upevnená článková reťaz (8), ktorej hnacie koleso (9) je zboku opatrené oválnymi západkami (13) pre kolíky (14) posuvnej brzdy (12)...

Krokovací mechanizmus pre rotorové montážne a dokončovacie automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227436

Dátum: 01.06.1984

Autori: Vyoral Zdeněk, Fulier Jozef

Značky: montážne, rotorové, dokončovacie, krokovací, mechanizmus, automaty

Zhrnutie / Anotácia:

Krokovací mechanizmus pre rotorové montážne a dokončovacie automaty pozostávajúci z horizontálneho rotora na obvode ktorého sú rozmiestnené operačné jednotky ovládané pneumatickou pohonovou sústavou, pričom hlavná operačná jednotka je poháňaná jednočinným pracovným valcom prostredníctvom pohonovej dvojramennej páky a horizontálny rotor je poháňaný rohatkovým mechanizmom vyznačujúci sa tým, že rohatka /31/ rohatkového mechanizmu /3/ je opatrená...

Montážne zariadenie, najmä pre montáž podložiek a poistných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223480

Dátum: 01.05.1984

Autor: Kosa Pavol

Značky: montážne, krúžkov, najmä, montáž, poistných, zariadenie, podložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážneho zariadenia, najmä pre montáž podložie a poistných krúžkov na montážnych dopravníkoch. Podstatou uvedeného vynálezu je, že pneumatický valec je opatrený tiahlom s okom, otočne ustaveným na pevnom čape. Pevný, čap je pevne uchytený vo vidlici vedenia, pričom o pevný čap je oproti snímačom pevne uchytená clona. Vo vedení je pevne ustavený stieraš tvorený telesom s vodiacim otvorom, v ktorom je prostredníctvom tlačnej...

Rohový prepojovací dopravník, najmä pre montážne dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214646

Dátum: 15.03.1984

Autor: Michalka Vladimír

Značky: najmä, dopravníky, montážne, rohový, dopravník, prepojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie prechodu pracovných plošín medzi dvoma priamymi dopravníkmi pootočenými voči sa o 90° alebo uložený mi vedľa seba rovnobežne. Uvedeného účelu sa dosahuje rohovým prepojovacím dopravníkom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je tvorený dvoma vedľa seba usporiadanými horizontálne uzatvorenými unášacími reťazami v tvare oblúka. Vonkajšie vetvy unášacích reťazí sú vnútornými stranami uložené na vodiacich lištách...