Patenty so značkou «monoolefinů»

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252817

Dátum: 15.10.1987

Autori: Busetto Carlo, Gamba Alessandro, Corbellini Margherita

MPK: B01J 27/08

Značky: kopolymerace, polymerace, monoolefinů, způsob

Text:

...a trihalogenidůjednoho nebo Více kovů je možno jako sloučenin, ktoré jsou donorem halogenu, použítorganických halogenidů, a ve výhodném provedení tohoto postupu prípravy se použije sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, ax znamená číslo od 1 do 4, přičemž sloučeniny tohoto obecného vzorce mohou současně sloužit jako ředidlo. V alternativním provedení přípravy této katalytické složky je...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250665

Dátum: 14.05.1987

Autori: Greco Alberto, Osellame Mirko, Corbellini Margherita

MPK: B01J 27/08

Značky: monoolefinů, způsob, polymerace, kopolymerace

Text:

...ředidla, které je vybráno ze skupiny zahrnující elitatické a aromaticke uhlovodíky nebo jejich směsi. V případě, kdy se v postupu podle uvedeného vynálezu použije organické sloučeniny jako donoru halogenu, potom může tato sloučeiíina sloužit zároveň jako ředidlo.Při praktickém provádění výše Lívedeného postupu prípravy katalyticke složky na bázi trihalogenidu titanu a jednoho nebo více halogenidu kovu bylo zjištěno, že vedlejší produkty výše...