Patenty so značkou «monokrystalů»

Spôsob rezania monokryštálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286829

Dátum: 18.05.2009

Autori: Kleinwechter André, Flade Tilo, Gruszynsky Ralf, Hammer Ralf

MPK: B28D 5/00, G01N 23/20

Značky: zariadenie, spôsob, tohto, monokrystalů, spôsobu, vykonávanie, rezania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie a spôsob určovania orientácie kryštalografickej roviny (100) proti povrchu (2) kryštálu, pri ktorom je orientovanie uskutočnené bez chýb spôsobených lepením kryštálu alebo nečistotami na držiakoch na kryštál. Pri tomto spôsobe sa meria uhol, ktorý zviera povrch kryštálu, ktorý má byť meraný, so vzťažnou osou, a uhol, ktorý zviera kryštalografická rovina so vzťažnou osou, a stanoví sa rozdiel. V zariadení na rezanie drôtom...

Spôsob a zariadenie na delenie monokryštalických materiálov, zariadenie na nastavovanie monokryštálu a skúšobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: 286535

Dátum: 12.11.2008

Autori: Kleinwechter André, Gruszynsky Ralf, Hammer Ralf, Kumann Cornelia, Flade Tilo

MPK: B28D 5/00, C30B 33/00, C30B 35/00...

Značky: zariadenie, monokrystalů, materiálov, delenie, spôsob, nastavovanie, postup, monokrystalických, skúšobný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe delenia sa prvý uhol (ró) medzi určitou kryštalografickou orientáciou (K) a smerom (V) posuvu volí tak, že sily (Fx-, Fx+) pôsobiace na deliaci nástroj (2, 8) počas delenia v smere kolmom na deliacu rovinu (T) sa navzájom kompenzujú alebo sa sčítajú na vopred stanovenú silu (F--›). Zariadenie na delenie má meracie zariadenie (6) na meranie vychýlenia (X) deliaceho nástroja (2, 8) v smere kolmom na smer (V) posuvu. Zariadenie je...

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Perner Bohumil, Zikmund Jan, Kvapil Josef, Blažek Karel

MPK: C30B 29/28

Značky: potlačeným, aktivovaného, monokrystalů, temperace, yttrito-hlinitého, granátu, ceritými, ceričitých, obsahem, způsob, iontů, výrazně, ionty

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Zařízení pro přípravu křemíkových monokrystalů metodou letmé zonální tavby ve vertikálním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270396

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František

MPK: C30B 13/34, C30B 13/00

Značky: zonální, vertikálním, křemíkových, tavby, metodou, přípravu, letmé, zařízení, uspořádání, monokrystalů

Text:

...což umołäujo plynulo provodonľ opojonl lovonlny o křomllcorvým monokryolollckým zárodkom v koždo zvolonó polozo kulovoho noolčo.Na výkroou jo náoornůn přlltlod uHoonl podla vynáloou. No dolnl hřĺdoll j, oořĺaonl jo přlpoxmäno kulovć podložka g jojlž kulovć plocho má polonňl loo mm o jojĺž průmör jo Bo mm. K nljo pomocí přllločnćho monloku 3, johož dolu( kulovů plochu m 6 polomir 97 inu. přllločovćn kulový noolč g, johoü dolnĺ kulovć...

Způsob výroby monokrystalů arzenidu galitého dotovaného křemíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270289

Dátum: 13.06.1990

Autori: Medlík Vladimír, Tomek Karel

MPK: C30B 29/42

Značky: galitého, výroby, dotovaného, křemíkem, monokrystalů, způsob, arzenidu

Text:

...že použitým dvoucyklovým technologickým postupem lze poměrně jednoduše a epolehlivě omezít vznik strusek snižujících výtěžnost monokrystalů. Pro vyřešení daného problému bylo účelne využíto známého technologického postupu, přičemž pro dosežení vyěšího účinku, to je zvýšenévýtěžnosti monokrystalického růstu z dosavadních cca 50 na dosahovaných 70 bylo úspěšně využito změny sledu určitých kroků technologického postupu. Oproti známému stavu...

Způsob přípravy čistých nebo směsných monokrystalů chloridu, bromidu, jodidu rťutného nebo jodidu rtuťnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270091

Dátum: 13.06.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: bromidů, směsných, rtuťnatého, přípravy, monokrystalů, čistých, jodidu, způsob, rtuťného, chloridů

Text:

...druhým koncom, kterým je zajiitąn orientovaný růet monokryetalu kolomelu odohýlený od kryetelografickáho eměruuooljo ůhal 65 ° , byla vodorovně umietöna v kryetelizátoru, který udržoval v eublimačni časti ampule teplotu 400 °c a v růetovú části teplotu 370 °c a empuli poaunovel rychloeti 9,5 mm/den. Pěetováni nonokryotelu kelomelu bylo ukončeno, když monokryatal doedhl délky 128 mm, potom byla ampule postupně temperována na pokojovou teplotu...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů rtuti z plynné fáze na vloženém krystalovém zárodku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270090

Dátum: 13.06.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12, C30B 35/00

Značky: halogenidů, pěstování, rtuti, krystalovém, ampule, vloženém, fáze, zárodku, monokrystalů, plynné

Text:

...Ja určen pro vlozeni kryetalograficky orientovaného monokryetalickěho zárodku, je upraven do tvaru trubičky o vnitřnim průměru nejmáně 2 mm a délky nejměně 15 mm, která je v mietě průchodu do hlavni růatově ampule mirně zůžena, přičemž do těto trubičky je vložen nejprve kryatalový zarodek váloověho tvaru o průměru menäim nebo rovněm vnitřnimu prnměru trubičky, dále valeček napriklad z křemenněho akla o etejném průměru jako kryetalový...

Směs pro přípravu dotovaných monokrystalů fluoridu lanthanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270084

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bouček Ivan, Koďousek Milan, Jindra Josef

MPK: C30B 29/12

Značky: dotovaných, monokrystalů, fluoridu, lanthanitého, přípravu, směs

Text:

...pŕíměsí azàk 1 adní látky veda, zvlaätě pri snsza dosáhnout vysoke chemické jakosti a atrukturní dokonalosti krystalů vysokým tsplotním grndiantem, k deíormscím struktury, dalsímu pnutí v pomerne slozita haxagonální mfížce, k nestabilite systému a tím k praskání krystalú, což značné snižuje efektivnost přípravy. Tyto jevy jsou připěstování krystalů LaF 3 zvláště výrazná. Krystely jsou křehké a snadno praskají při náhlých zmenách teplot 1 o so...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269437

Dátum: 11.04.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12, C30B 35/00

Značky: pěstování, fáze, halogenidů, plynné, ampule, rtuti, monokrystalů

Text:

...způaoby použití empula pro pěatování monokrystelů podle vynálezu jsou po paány v následujících příkladech.Křemennárůetová empule o vnitřním průměru 26 mm, zatevená na jednom konci, byla neplněna surovinou chloridu ŕrtutného a poté do ní byla zasunute druhá ampule dnem dovnítř,která měla vnější průměr 2 Š,5 mm tak, že vzdálenost dna růstové ampule od dna zasunuté druhé ampule byla 250 mm. Po vložení této soustevy do pece byl...

Způsob výroby monokrystalů skupiny AIIIBV v podmínkách beztíže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269338

Dátum: 11.04.1990

Autori: Moravec František, Barta Čestmír, Tříska Aleš

MPK: C30B 29/40

Značky: skupiny, monokrystalů, způsob, podmínkách, aiiibv, výroby, beztíže

Text:

...nebo jeho taveninou zemezuje parazitní nukleaoi na stěnách ampule, a tím umožnuje dosáhnout vyšší jakosti vypěstovanáho monokiąyrstelu, projevující se nižším obsahom růstových vad, například dislokací a růstových nehomogenit. Uvedeným způsobem lze vypěstovst monokzwstaly skupiny AIHBV větších rozměrů při zachování homogenity v celém objemu.Způsob výroby monokrystslů skupiny AIHBV podle vynálezu je vysvětlen na příkladu pěstováxmí...

Dvouzávitový induktor pro přípravu monokrystalů křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269305

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk, Štencl Stanislav

MPK: C30B 13/24, C30B 35/00

Značky: křemíku, tavby, metodou, letmé, dvouzávitový, přípravu, pásmové, induktor, vysokofrekvenční, monokrystalů

Text:

...potřebném rozsahu průmärů ingotu křemíku od tenkého monokrystalického zárodku o průměru 3 mm do íinálního průměru křemíkováho monokryatelu o průměru 70 mmvíce, při relativně vysoká energetická účinnosti. Další výhodou je relativně nízká impendance paralelní kombinace obou ohłívacích závitů a optimální tvar průřezu induktoru,které jsou příznivé z hlediska omezení nebezpečí vysokotrekvenčních výbojů.Na výkresu je na obr. 1 znázorněn částečný...

Ampule pro růst monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269286

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00

Značky: jednomocné, ampule, rtuti, monokrystalů, halogenidů, růst

Text:

...zvětšuje i celý polykryetelický zárodekl Krystalová zrna, která jsou nejv-ýhodněji orientována vůči smeru izoterm teplotního pole rostou nejrychlcji, a proto postupně zatlačí ostatní méně výhodne orientovaná krystelová zrna a celkový počet jednotlivých krystalů ve Iázovén rozhraní zárodku se výrazně zmenší. Málokdy však tento vývoj vede k nastolení dominantního postavení jediného krystalu.Rovněž použití ampule, v níž krystalový zárodek vzniká...

Způsob tepelného zpracování monokrystalů trigermanátu tetravizmutitého – BGO

Načítavanie...

Číslo patentu: 269285

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Trunda Bohumil, Barta Čestmír, Boháček Pavel, Richter Otakar

MPK: C30B 29/22, C30B 11/00, C30B 29/32...

Značky: zpracování, tetravizmutitého, monokrystalů, tepelného, způsob, trigermanátu

Text:

...k teplote o 10 °C nižší, než je teplota tání, tj. 1 050 °C, tohoto monokrystalu.Způsob tepelného zpracování monokryatalů podle vynálezu umožňuje zvýšit luminiscenční účinnost, snížit ebsorbci luminiscence v monokrystalu, a tím i zlepšit energotickou rozli šovací schopno st.Temperaci monokrystalu za vysokého parciálního tlaku kyslíka dochází k dihĺzi kyslíku monokrystalem, a tím se odstraní vakance kyslíku, ktoré se vy-tvořily během růstu...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Horák Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/16, C30B 29/20

Značky: oxidových, obsahem, optických, defektu, způsob, sníženým, pěstování, materiálů, monokrystalů, strukturních

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: neodymu, způsob, chromu, hlinitého, také, případně, granátu, monokrystalů, ionty, přípravy, yttrito, dotovaných, laserových

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zikmund Jan, Kvapil Josef, Blažek Karel, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: granátu, formě, perovskitu, způsob, pěstování, hlinito-yttritého, odolné, teplot, aktivovaným, ionty, proti, především, vysokých, cerem, stabilní, taveniny, redukci, dotace, monokrystalů

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bouček Ivan, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Zikmund Jan, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: erbia, ionty, ceru, dotovaných, yttrito, laserových, perovskitu, monokrystalů, způsob, neodymu, přípravy, hlinitého

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Ampule pro pěstování monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267414

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00

Značky: monokrystalů, ampule, pěstování, jednomocné, rtuti, fáze, plynné, halogenidů

Text:

...na monokrystalický růst. to ie. že se stane dominantním jediné krystalové zrno zárodku a ostatní budou eliminována. bylo navrženo uspořádání. kdy postupně od své špičky se rozšiřuiící ampule je v určité vzdálenosti opět postupně zúžena a od tohoto místa se pak znovu postupně rozšiřuie až Dřeide do válcové části. V tomto případě byla pro chlorid rtutný HgzCL 2 experimentálně zjištěná pravděpodobnost přechodu krystalového zárodku do...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266743

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/12

Značky: monokrystalů, jednomocné, způsob, rtuti, halogenidů, výroby

Text:

...nedostatku je dosažitelné úplně definovanou krystaloqrafickou orientací, což je účelom předloženěho řešení.Způsob výroby monokrystalü halogenidů jednomocné rtuti podle vynálezu používá způsobu podle čs. patentu 147 476, podle kterého halogenid jednomocně rtuti v uzavřené ampuli po evakuaci a zatavení resublimuje na monokrystal, a způsobu podle PV 1678-87, podle kterého se krystalografický směr (001) odohyluje od směru růstu o úhel 5 °...

Způsob osového ustavování polovodičového monokrystalu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265483

Dátum: 13.10.1989

Autori: Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan

MPK: C30B 33/00, H01L 21/304

Značky: osového, způsob, ustavování, zařízení, polovodičového, provádění, monokrystalů

Text:

...tvaru polovodičového monokrystalu. Dále je dosaženo větší upínací síly potřebné pri opracování polovodičového monokrystalu o větší délce a hmotnosti a zkrácení času potrebného pro jeho ustavení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ustavování polovodičového monokrystalu 5 upnutým obráběným polovodičovým monokrystalem v bokorysu a řezu.V průběhu letmé pásmové tavby se začátek a konec polovodlčového monokrystalu 3 o průměru 66...

Zařízení pro pěstování vysokotajících oxidových monokrystalů z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265100

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Holas Miroslav, Kvapil Josef

MPK: C30B 35/00, C30B 29/16

Značky: zařízení, pěstování, vysokotajících, oxidových, taveniny, monokrystalů

Text:

...(1) je Umístěno 3 až 20 vodorovnýoh stínících přepážek (SL opatřených v ose otvory pro umístění zárodkuV pozorovaní a hlavní odvod tepla z taveniny a krystalu, jejichžprůměr je roven 15 až 50 vnějšího průměru kelímku (2). V přípa dě potřeby může být tvar otvoru modifikován dodateěným výřezemv okraji kruhového otvorulumožňujícím lepší pozorování zejménav počáteční fázi růstu. První z těchto přepážek leží nad horním okrajem kelímku (2) ve...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Košelja Michal, John Václav, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Škoda Václav, Kvapil Josef

MPK: C30B 17/00, C30B 15/20

Značky: výhodné, monokrystalů, světla, způsob, výbrusů, přípravy, zhotovení, průchodu, orientovaným, směrem

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Košelja Michal, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: způsob, perovskitu, aktivovaného, přípravy, neodymem, monokrystalů, absorpcí, nízkou, saturovatelnou, yttritohlinitého

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Jiří, Blažek Karel, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: granátu, záření, hlinitoytrického, detekci, nízkoenergetického, povrchu, způsob, monokrystalů, hlinitoytritého, úpravy, perovskitu

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů rtuťných z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263315

Dátum: 11.04.1989

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: výroby, fáze, rtuťných, halogenidů, způsob, monokrystalů, plynné

Text:

...také obtížné získat reprodukovatelně stejné výsledky, protože v důsledku aubliuace suroviny, respektive narůatání krystaluuvnitř ampule, se mění v průběhu procesu poloha výaledného těžištěo 2 253 315 anpulc, což může vést k poruše jojí souososti s peci a k nožádoucím změnám radiálniho toplotniho gradiontu uvnitř nonokrystalu.Uvedené nedostatky řeší způsob výroby monokrystalú hnlogonidů rtutných z plynné fázq prováděn vo statické ampuli...

Způsob přípravy výchozí suroviny pro růst monokrystalů z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262039

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: C30B 29/12, C30B 23/00

Značky: suroviny, způsob, fáze, přípravy, růst, monokrystalů, výchozí, plynné

Text:

...se z druhá ampule 3 helogenidem rtuč nm vyčerpá vzduch e ampule ee zataví. Tento způsob má zásadní ne výhodu v tom, že při více než jedné eublimaci je nutné čiětěnw,§ 31 292 nan halogenid rtuti sublimovat znovu opačným směrem do původníhovýchozího prostoru první ampule, který je však již znečiětěn netěkavými látkami - nečietotami po první eublimaci. Halogenid rtuti ee tak zpětně znečiščuje a opakované eublimace tak ztrácejísvůj význam. V...

Způsob dotace monokrystalů ytritohlinitého perovskitu ionty železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260094

Dátum: 15.11.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: způsob, dotace, monokrystalů, perovskitu, ytritohlinitého, železa, ionty

Text:

...8.l 04 hmot. 8. Éotřebnou koncentraci železa v molybdenovém kelímku, resp. v jeho vnitřní povrchové vrstve lze docílit snadno již při jeho výrobě nebo tím, že se v něm 5 až 15 h taví pod ochrannou atmosférou obsahující 50 až 98 obj. B argcnu a 2 až 50 obj. I vodíku směs oxidů yttria a hliníku, případně neodymu, do které bylo přidáno 0,001 až 1,5 hmot. oxidu železitého, železnatého a nebo železnatoželezitého.V praxi to znamená, že jednorázovým...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259697

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír

MPK: C30B 23/00, C30B 29/12

Značky: halogenidů, způsob, monokrystalů, rtuti, jednomocné, výroby

Text:

...° až 90 °. Monokrystaly halogenidu vypěstované způsobem podle vynálezu vykazují při testování ortoskopickýmí a laaerovými metodami vyšší optickou jakost než monokrystaly halogenídů pěstované v v jiném krystalografickém směru. Vyšší optická jakost je dána ce 1 ýmaouborem ukazatelů, jako je nižší počet šlír a vnítřních praeklin, menší počet nehomogenít v indexu lomu v monokryetalu,nižší rozptyl světle v celém spektrálním rozsahu propustnoeti a...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se stálými spektrálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259649

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: stálými, ytritohlinitého, přípravy, neodymem, monokrystalů, aktivovaného, způsob, vlastnostmi, spektrálními, perovskitu

Text:

...zcela vyloučen příměsí iontů ceru, které fungují jako účinný akceptor děr, a to dokonce i po temperaci Inonokrystalů V oxidačni atmosféře. ionty ceru zároveň mírně příznivé ovlivní i Vlastnosti monokrystalů bez iontů chromu anebo molybdenu. je vhodné, aby atomarni poměr iontů ceru a chromu a/nebo molybdenu činil 0,8 až 2,3. Dále je vhodné aby monokrystalv, pěstované z taveniny obsahující navíc sloučeniny železa, byly temperovány V atmosféře...