Patenty so značkou «monoklonálnej»

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Corvalan Jose Ramon, Gilman Steven Christopher, Neveu Mark Joseph, Geoffrey Davis, Mueller Eileen Elliott, Hanke Jeffrey Herbert, Hanson Douglas Charles

MPK: A61K 39/395, A61K 31/395, A61P 35/00...

Značky: buňka, farmaceutická, cicavec, monoklonálna, nukleová, bunková, monoklonálnej, izolovaná, spôsob, línia, protilátka, hostiteľská, výroby, použitie, transgénny, ctla-4, proti, kompozícia, kyselina, protilátky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Použitie IL-21 a monoklonálnej protilátky na liečbu pevných rakovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11711

Dátum: 06.06.2003

Autori: Hughes Steven, Holly Richard, Nelson Andrew, Kindsvogel Wayne

MPK: A61K 38/00, A61P 31/04, A61P 31/12...

Značky: il-21, protilátky, pevných, liečbu, použitie, monoklonálnej, rakovín

Text:

...ochorenie zostáva lenivé. Pre prehľad informácií týkajúcich sa lymfómu, pozri napr. Lymphoma Treatments and Managing Their Side Effects, Lymphoma Res. Found. Of Amer., Los Angeles, 2001.0007 Konkrétne - interleukíny sú skupinou cytokínov, ktoré sprostredkujú imunologické odpovede. Centrum imunitnej odpovede je T bunka, ktorá produkuje mnoho cytokínov a efektívnu adaptívnu imunitu na antigeny. Maturované T bunky sa môžu aktivovať, t.j....

Monoklonálna protilátka, spôsob prípravy monoklonálnej protilátky, jej použitie a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280272

Dátum: 11.07.1995

Autor: Cianfriglia Maurizio

MPK: C12N 5/20, A61K 39/395, C12P 21/08...

Značky: přípravy, monoklonálna, obsahom, použitie, protilátky, monoklonálnej, protilátka, kompozícia, spôsob, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa monoklonálne protilátky, ktoré rozpoznávajú štruktúrne spojitý a extracelulárne umiestený epitop ľudského glykoproteínu P (Pgp), ktorý sa skladá zo špecifickej spojitej aminokyselinovej sekvencie tvoriacej epitop umiestnený na štvrtej extracelulárnej slučke ľudského Pgp a táto sekvencia je obsiahnutá v peptide podľa Sekvencie id. č. 1. Uvedené monoklonálne protilátky sa špecificky a s veľkou aviditou viažu na ľudský Pgp, a tak sa...