Patenty so značkou «monoklonálne»

Monoklonálne protilátky, ktoré viažu B7H6 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17487

Dátum: 08.12.2010

Autori: Pierres Michel, Vivier Eric, Baratin Myriam

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: použitie, monoklonálne, protilátky, viažu

Text:

...ktoré nemôžu vyvíjať T a B bunky, majú normálnu NK bunkovú funkciu. (Pozri Murphy et al., J. Exp. Med. 1651212 ~ 1217,1987.)0006 NK bunky sa v súčasnosti považujú za dôležitú vetvu vlastnej imunity a hrajú primárnu úlohu V imunitnom dozore nad tumormi a vírusovoj infikovanými bunkami. Pokiaľ však nie sú aktivované, NK bunky sú neúčinné v uskutočňovaní ich normálnej funkcie, aj ked sú prítomné v inak dostatočnom počte. V skutočnosti je...

Monoklonálne protilátky proti ľudskému LDL receptoru, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287348

Dátum: 07.07.2010

Autori: Dreano Michel, Belzer Ilana, Smolarsky Moshe, Yonah Nachum, Antonetti Francesco, Suissa Dany

MPK: C07K 16/18, C12N 5/20, G01N 33/577...

Značky: receptoru, spôsob, ľudskému, přípravy, protilátky, monoklonálne, proti, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané monoklonálne protilátky proti ľudskému LDL receptoru, ich použitie na detekciu a/alebo kvantifikáciu ľudského rozpustného LDL receptora a na výrobu liečiva na liečenie infekcie hepatitídy C.

Monoklonálne protilátky proti feroportínu 1 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21014

Dátum: 01.12.2009

Autori: Luan Peng, Leung Donmienne Doen Mun, Manetta Joseph Vincent, Tang Ying, Witcher Derrick Ryan

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: proti, monoklonálne, použitie, protilátky, feroportínu

Text:

...zaminokyselinovej sekvencie uvedenej vSEKV. lD. Č. 1 vepitope,ktorý obsahuje aminokyseliny lokalizované vjednej alebo viacerých aminokyselinových sekvenciách vybraných zo skupiny, ktorú tvoríf. 4 o 9 RSRFlQG 415 (SEKV. ID. C. 95). 0007 Vniektorých uskutočneniach predkladaný vynález poskytuje Mab alebo jeho antigén viažuce fragmenty, obsahujúci LCDR 1, LCDR 2, LCDR 3,HCDR 1, HCDR 2 a HCDR 3 obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu uvedenú v SEKV....

Monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na hGM-CSF a medicínske kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13616

Dátum: 12.11.2008

Autori: Kistler Barbara, Park John, Nakajima Kantou, Takada Kenzo

MPK: A61P 17/06, A61P 11/00, A61P 19/02...

Značky: kompozície, hgm-csf, monoklonálne, protilátky, medicínske, obsahom, viažu

Text:

...ktoré môžu byť spôsobené malými množstvami nečistôt v podávaných liekoch. Protilátky s väčšou neutralízačnou aktivitou ako tie, ktoré sú dostupné v súčasnosti by boli cenné ako terapeutiká zpohľaduVynález je založený aspoň čiastočne na vývoji, uskutočnenom vynálezcami, určitých monoklonálnych protilátok proti ľudskému GM-CSF, ktoré sú charakterizované ich extrémne vysokou neutralízačnou aktivitou voči hGM-CSF. Prekvapujúco, neutralizačná...

Monoklonálne protilátky proti glypikanu-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20668

Dátum: 17.07.2008

Autori: Huang Haichun, Yao Dapeng, Sproul Timothy, Yamanaka Mark, Pan Chin, Leblanc Heidi, Lu Li-sheng, Terrett Jonathan Alexander

MPK: C07K 16/30

Značky: monoklonálne, glypikanu-3, proti, protilátky

Text:

...na ľudský glypikan-3 s Kn rovnajúcou sa 5 x 10 M alebo menšou, viaže sa na ľudský glypikan-3 s KD rovnajúcou sa4 x 1 O 9 M alebo menšou, viaže sa na ľudský glypikan-3 s KDrovnajúcou sa 3 x 104 M alebo menšou alebo viaže sa na ľudský glypikan-3 s Kn rovnajúcou sa 2 x 104 M alebo menšou.0009 V ďalšom predmete tento opis vynálezu opisuje izolovanú monoklonálnu protilátku alebo jej antigén Viažucu časť, kde táto protilátka krížovo súťaží o...

Plne humánne anti-VAP-1 monoklonálne protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18929

Dátum: 17.04.2008

Autori: Vuorio Päivi, Mikkola Jari, Vainio Petri, Vainio Jani, Smith David

MPK: C07K 16/28, C07K 16/40, A61K 39/395...

Značky: monoklonálne, anti-vap-1, protilátky, humánne

Text:

...použitie pri chronických ochoreniach,ako je napríklad reumatoidná artritída, zápalové ochorenie čriev, psoriáza a mnohé ďalšie choroby.0010 Vodbore je známych niekoľko metód na vytváranie menej imunogénnych monoklonálnych protilátok. Výhodné prístupy zahŕňajú humanizáciď protilátok. Často používanými stratégiami je vytvoriť chimérické mAb, humanizované mAb alebo plne humánne mAb. Chimérické mAb sú protilátky, kde je variabilná oblasť...

IL-31 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17418

Dátum: 04.09.2007

Autori: Rene Shirley, Siadak Anthony, Bilsborough Janine

MPK: A61P 17/00, A61K 39/395, A61P 37/00...

Značky: použitia, monoklonálne, protilátky, spôsoby, il-31

Text:

...ľahkým reťazcom. Pozri napr. Riechmann et al. (1988) Nature 3322323-327 and Verhoeyen et al. (1988) Science 23915341536. Molekuly s antigén-viažucim miestom, v ktorom najmenej jedna z komplementaritu určujúcich oblastí (SDR) variabilnej domény je odvodená od myšej monoklonálnej protilátky a zostávajúce od imunoglobulínu oddelených častí molekuly, sú odvodené od humánneho imunoglobulínu a boli opísané V U.K Patent Publication No. GB 2,276,169,...

Antagonistické monoklonálne protilátky, špecifické pre ľudský LIGHT

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15818

Dátum: 24.08.2007

Autori: Granger Steven, Ware Carl, Kato Shinichiro

MPK: A61P 31/12, A61K 39/395, A61P 31/04...

Značky: protilátky, specifické, antagonistické, light, monoklonálne, ĺudský

Text:

...zápalové symptómy u CD 4 CD 45 RB 9 T buniek ako transferného modelu kolitídy, a CD 4 T bunkami sprostredkovanej patológie (Mackay a kol. 1998 Gastroenterology 115 1464-75). Konštitutívne transgénne T bunky, vykazujúce špecifickú expresiu LIGHT, rovnako ukazujú na závažné zápaly čreva autoimunítnou patológiou, podobajúcousa zápalovému ochoreniu trakčníka (IBD) (Wang a kol. 2005 JImmunol 174 8173-82, Shaikh a kol. 2001 J Immunol 167...

Monoklonálne anti-anexín A3 protilátky na detekciu karcinómu prostaty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13522

Dátum: 11.06.2007

Autor: Schrattenholz André

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18, A61K 38/00...

Značky: monoklonálne, karcinómu, detekciu, protilátky, prostaty, anti-anexín

Text:

...viaže na povrch rakovinových buniek.Výhodné monoklonálne protilátky možno získat imunizovanlm experimentáineho zvieraťa,napriklad myši, potkana. králika, atd., spurifikovaným ANXA 3 alebo jeho fragmentami. najmä.3 fragmentami zahrnujúcimi 16 N-koncové aminokyseliny, napriklad fragmenty ako ANX A 3 (AA 1324), ANX A 3 (AA 1-159) alebo ANX A 3 (AA 1-106) a získaním hybridómových buniek produkujúcich požadované monoklonálne protilátky vsúlade...

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský IL-4, molekula nukleovej kyseliny, monoklonálne protilátky, farmaceutická kompozícia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285556

Dátum: 26.02.2007

Autori: Sylvester Daniel, Holmes Stephen Dudley, Gross Mitchell Stuart

MPK: A61K 38/00, A61K 39/395, A61P 37/00...

Značky: špecifickou, monoklonálne, kyseliny, ĺudský, molekula, protilátky, použitie, kompozícia, nukleovej, proteín, il-4, farmaceutická, fúzny, vazbou

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín so špecifickou väzbou na ľudský interleukín-4 (IL4), obsahujúci komplementárnosť určujúce oblasti (CDRs), odvodené z neutralizačnej monoklonálnej protilátky, nepochádzajúcej od človeka, s disociačnou konštantou rovnajúcou sa alebo menšou ako 2.10-10 M pre IL4 človeka, a prvým fúznym partnerom. Molekula nukleovej kyseliny kódujúca fúzny proteín, monoklonálne protilátky, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie.

Ľudské monoklonálne protilátky proti Fukozyl-GM1 a spôsob použitia anti-fukozyl-GM1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12529

Dátum: 08.12.2006

Autori: Cardarelli Josephine, Brams Peter, Witte Alison, Vistica Cynthia, Holmes Eric

MPK: C07K 16/30, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: monoklonálne, protilátky, anti-fukozyl-gm1, fukozyl-gm1, použitia, spôsob, ľudské, proti

Text:

...Prev 182221-9). Tieto štúdie predstavujú presvedčivý dôkaz toho, že Fukozyl-GMl je vysoko špecifický nádorový antigén, ktorý môže byť zacielený pomocou imunoterapeutik.0003 Preto, sú žiaduce činidlá, ktoré rozpoznávajú Fukozyl-GM 1, a spôsoby použitia takýchto činidiel.0004 Predmeton 1 predkladaného vynálezu je poskytnúť izolované monoklonálne protilátky, najmä ľudské monoklonálne protilátky,ktoré sa viažu na Fukozyl-GM 1 a ktoré majú...

Abeta 1-42 špecifické monoklonálne protilátky s terapeutickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16120

Dátum: 08.12.2006

Autori: Greferath Ruth, Nicolau Claude, Muhs Andreas, Hickman David, Pfeifer Andrea

MPK: A61K 39/395, A61P 25/28, C07K 16/18...

Značky: protilátky, monoklonálne, specifické, abeta, terapeutickými, vlastnosťami

Text:

...jedincov sú primárne AB fibrily. Vedecký dôkaz potvrdzuje, že zvýšenie tvorbyk usmrteniu nervových buniek, čo prispieva k rozvoju a progresii AD. Strata nervových buniek v strategických oblastiach mozgu,naopak, spôsobuje redukciu neurotransmiterov a poruchu pamäti.Proteíny principiálne zodpovedné za vznik plakov zahrnujúamyloidný prekurzorový proteín (APP) a dva presenilíny(presenilín I a presenilín II). Sekvenčné štiepenie amyloidného...

Ľudské monoklonálne protilátky proti proteín tyrozínkináze 7 (PTK7) a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14900

Dátum: 08.12.2006

Autori: Lu Li-sheng, Terrett Jonathan Alexander, Pan Chin

MPK: C07K 16/30, A61P 35/00, C07K 16/40...

Značky: použitie, proteín, ptk7, protilátky, ľudské, monoklonálne, tyrozínkináze, proti

Text:

...nádory centrálneho nervového systému (CNS). angiogenézu tumoru, tumor spinálnej osi, glióm mozgového kmeňa, adenóm hypofýzy, epidermoidný karcinóm, splnocelulárny karcinóm, rakoviny vyvolané okolitým prostredím, vrátane tých, ktoré sú vyvolané azbestom, napr. mezotelióm, a kombinácie uvedených typov rakovín.STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV 001 sObrázok 1 A znázorňuje nukleotidovú sekvenciu (SEQ ID N 0241) a aminokyselinovú sekvenciu (SEQ ID N 021)...

Monoklonálne protilátky proti proteínu amyloid beta a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16237

Dátum: 30.11.2006

Autori: Keller Patrick, Ebert Ulrich, Striebinger Andreas, Barghorn Stefan, Labkovsky Boris, Hillen Heinz

MPK: A61P 25/28, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: použitie, proteínu, proti, amyloid, protilátky, monoklonálne

Text:

...amyloid beta. Pozoruje sa teda preferenčné viazanie. Protilátkou môže byt napríklad monoklonálna protilátka, napríklad 8 F 5. Pomer väzobnej špecificity ku globuloméru oproti monoméru je najmenej 1,4. Tento pomer je s výhodou najmenej približne 1,4až najmenej približne 16,9. (Pomer 1,0 - 17,5 vrátane hraníc intervalu) sa tiežpovažuje za spadajúci do rozsahu predloženého vynálezu, ako aj jeho desatinné percentá. Napríklad 1,1, 1,2, 1,3,...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu-18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20186

Dátum: 24.11.2006

Autori: Thiel Philippe, Sahin Ugur, Usener Dirk, Türeci Özlem, Fritz Stefan, Schröder Anja Kristina, Brandenburg Gunda, Geppert Harald-gerhard, Uherek Christoph

MPK: A61K 51/10, A61K 39/395, A61K 47/48...

Značky: protilátky, monoklonálne, liečenie, klaudínu-18, proti, rakoviny

Text:

...okludín a klaudín. Vďaka svojím schopnostiam silnej íntercelulámej adhézie tvorí primárnu bariéru, ktorá zabraňuje a reguluje paracelulámy transport Solut a obmedzuje laterálnu difúziu membránových lipídov a proteínov, a tak udržuje bunkovú polaritu. Proteíny tvoriace tesné spoje majú rozhodujúcu úlohu v organizácii architektúry epitelového tkaniva. Máme za to, že takéto proteíny môžu byť V dobre štruktúrovanom epiteli zle dostupné,...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu- 18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19852

Dátum: 24.11.2006

Autori: Thiel Philippe, Türeci Özlem, Geppert Harald-gerhard, Sahin Ugur, Usener Dirk, Schröder Anja Kristina, Brandenburg Gunda, Uherek Christoph, Fritz Stefan

MPK: A61K 39/395, A61K 47/48, A61K 51/10...

Značky: proti, monoklonálne, rakoviny, protilátky, klaudínu, liečenie

Text:

...W 0 2004/047863 sú opísané rôzne nádory, ktoré spôsobom špecifickým pre nádory exprimujú zostrihové varianty CLD 18. Vo W 0 2004/047863 sú ďalej opísanéprotilátky, ktoré je možné používat pri diagnostikovaní týchto nádorov.CLDl 8 je tetraspanín a má ako taký 4 hydrofóbne oblasti. Získali sme dáta, ktoré svedčia o tom, že CLD 18 vykazuje niekoľko rôznych konfonnácií, na ktoré môžu byťvšetky štyri hydrofóbne oblasti slúžia ako obvykle...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu-18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14268

Dátum: 24.11.2006

Autori: Sahin Ugur, Usener Dirk, Thiel Philippe, Brandenburg Gunda, Schröder Anja Kristina, Uherek Christoph, Türeci Özlem, Fritz Stefan, Geppert Harald-gerhard

MPK: A61K 47/48, A61K 51/10, A61K 39/395...

Značky: proti, rakoviny, protilátky, monoklonálne, klaudínu-18, liečenie

Text:

...za to, že takéto proteíny môžubyť v dobre štruktúrovanom epiteli zle dostupné, ale na nádorových bunkách sa môžu staťCLDl 8 je tetraspanín a má ako taký 4 hydrofóbne oblasti. Získali sme dáta, ktorésvedčia o tom, že CLD 18 vykazuje niekoľko rôznych konformácií, na ktoré môžu byťselektívne zamerané protilátky. Jedna konfonnácia (CLD 18-konforrnácia-1) znamená, že všetky štyri hydrofóbne oblasti slúžia ako obvyklé transmembránové domény (TM)...

Humánne monoklonálne protilátky proti kináze podobné receptoru pre aktivín 1 (ALK-1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19595

Dátum: 06.09.2006

Autori: Thomson James Arthur, Belouski Shelley Sims, Bedian Vahe, Zhang Jingchuan, Wang Jianying, Hu-lowe Dana Dan, Karlicek Shannon Marie, Amundson Karin Kristina, Kellermann Sirid-aimee, Wickman Grant Raymond, Jiang Xin, North Michael Aidan

MPK: C07K 16/40, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: kináze, humánne, protilátky, aktivín, monoklonálne, proti, alk-1, podobně, receptoru

Text:

...DuringTumorigenesis, Cell, 86(3) 353-364, 1996 Carmeliet, Angiogenesis in Health and Disease, Nature Medicine, 9(6) 653-660, 2003 Bergers a Benjamin,Tumoreigenesis and the Angiogenic Switch, Nature Reviews, 3 401-410, 2003.U chorôb, ako je napríklad rakovina, organizmus stratí schopnosť udržiavať vyváženú angiogenézu. Nové krvné cievy vyživujú choré tkanivo, ničia normálne tkanivá a v prípade niektorých karcinómov môžu nové cievy umožniť to,...

Humánne monoklonálne protilátky proti kináze podobné receptoru pre aktivín 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14437

Dátum: 06.09.2006

Autori: Bedian Vahe, Kellermann Sirid-aimee, North Michael, Thomson James Arthur, Jiang Xin, Belouski Shelley, Wang Jianying, Wickman Grant, Zhang Jingchuan, Karlicek Shannon, Amundson Karin, Hu-lowe Dana

MPK: C07K 16/40, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: proti, aktivín, podobně, receptoru, monoklonálne, protilátky, kináze, humánne

Text:

...ako je napriklad rakovina, organizmus stratí schopnosť udržiavaťvyváženú angiogenéziu. Nové krvné cievy vyživujú choré tkanivo, ničia normálne tkanivo a v prípade niektorých karcinómov môžu nové cievy umožniť to, že nádorové bunky uniknú do cirkulácie a usadia sa v iných orgánoch (nádorové metastázy). lnhibítory angiogenézie, vrátane monoklonálnych protilátok (mAb), sú vysoko sľubnou triedou liekov cielených proti tomuto abnormálnemu...

Ľudské monoklonálne protilátky proti ligandu 1 programovanej smrti (PD-L1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19639

Dátum: 30.06.2006

Autori: Korman Alan, Passmore David, Wang Changyu, Srinivasan Mohan, Chen Haibin, Selby Mark, Huang Haichun

MPK: C07K 16/28, A61K 39/00

Značky: protilátky, ľudské, programovanej, smrti, proti, ligandu, pd-l1, monoklonálne

Text:

...PD-L 1 s vysokou. afinitou. Ešte ďalej bolo preukázané, že protilátky z vynálezu zvyšujú proliferáciu F buniek, vylučovanie IFN-y za vylučovanie IL-2 v zmesnej lymfocytovej reakcii.0007 Preto vynález poskytuje monoklonálnu protilátku alebojej antigen viažuci časť, V ktorej(a) premenná oblasť ťažkého reťazca CDRl zahrnujúca aminokyseliny, ktoré majú sekvenciu uvedenú V Sekvenciu id.(b) premenná oblasť ťažkého reťazca CDR 2 zahrnujúca...

Humánne monoklonálne protilátky k proteínu programovanej smrti 1 (PD-1) a spôsob liečenia rakoviny pri použití anti-PD-1 protilátok samotných alebo v kombinácii s ďaľšími imunoterapeutikami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15261

Dátum: 02.05.2006

Autori: Selby, Srinivasan Mohan, Korman Alan, Huang Haichun, Wang Changyu, Cardarelli Josephine, Chen Bing

MPK: C12N 15/09, C07K 16/28, C12N 5/00...

Značky: ďalšími, protilátok, pd-1, programovanej, proteínu, rakoviny, liečenia, imunoterapeutikami, monoklonálne, anti-pd-1, humánne, smrti, samotných, protilátky, spôsob, kombinácii, použití

Text:

...(2004) Hum Mol Genet 13 R 143 Nielsen et al.(2004) Lupus 13 510). V myšej B lymfocytárnej nádorovej línii bolo ukázané, že ITSM z PD-1 je esenciálny pre blokádu BCR-sprostredkovaného toku Ca a fosforylácie tyrozínu downstream efektorových molekúl (Okazaki et al. (2001) PNAS 98 13866-71).0005 V dôsledku toho sú žiadúce činidlá, ktoré rozpoznávajú PD-1 a spôsoby také0006 Predkladaný vynález poskytuje izolované monoklonálne...

Monoklonálne protilátky a jednoreťazcové protilátkové fragmenty proti prostatickému špecifickému membránovému antigénu bunkového povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9596

Dátum: 02.03.2006

Autori: Elsässer-beile Ursula, Wetterauer Ulrich, Bühler Patrick, Wolf Philipp, Gierschner Dorothee

MPK: C07K 16/30, C12N 15/13, A61K 47/48...

Značky: povrchu, monoklonálne, prostatickému, protilátkové, protilátky, proti, bunkového, specifickému, jednoreťazcové, fragmenty, membránovému, antigenů

Text:

...vytvorené podľa štandardných metód s použitínl buď expresných knižníc z hybridömov alebo splenocytov špecificky imunizovaných myší Chowdhury et al., Mol. Immunol. 4 (1997), p. 9-20.0004 Prvá publikovaná mAb (7 Ell-C 5) proti PSMA je namierená proti intracelulárnej doméne proteínu a bolo ukázané, že jevysoko špecifická pre prostatu Horoszewicz et al., AnticancerRes. 7 (1987), p. 927-935. Monoklonálne protilátky proti extracelulárnej doméne...

Ľudské monoklonálne protilátky proti IL-4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17024

Dátum: 02.08.2005

Autori: Schwaerzler Christoph, De Vries Jan, Carballido Herrera José

MPK: C07K 16/24

Značky: protilátky, ľudské, monoklonálne, proti

Text:

...sekvenciu ťažkého reťazca polypeptidu SEKV. ID. Č. 9 ďalej obsahujúcu vedúcu sekvenciu ( SEKV. ID. Č. 11) a amínokyselinovú sekvenciu ľahkého reťazcapolypeptidu SEKV. ID. Č. 10 ďalej obsahujúcu vedúcu sekvenciu ( SEKV. ID. Č. 12), alebo- aminokyselinovú sekvenciu ťažkého reťazca polypeptídu SEKV. ID. Č. 17 ďalej obsahujúcu vedúcu sekvenciu ( SEKV. ID. Č. 19) a aminokyselinovú sekvenciu ľahkého reťazca polypeptídu SEKV. ID. Č. 18 ďalej...

Chimérické a humanizované monoklonálne protilátky proti interlecínu-13

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11149

Dátum: 30.06.2005

Autori: Wattam Trevor Anthony Kenneth, Ashman Claire, Cassidy Martin John, Ellis Jonathan Henry

MPK: C07K 16/24

Značky: protilátky, monoklonálne, humanizované, proti, chimerické, interlecínu-13

Text:

...a kol., J. CIin.lnvest. 2000 106(9)1081-1093).0010 Tieto údaje naznačujú, že aktivita IL-13 je jednak nevyhnutná, tak dostatočne na vytvorenie viacerých z hlavných klinických apatologických vlastnosti alergickej astmy vdobre overených zvieracích modeloch.Chronická obštruktívna choroba pľúc (COPD - Chronic Obstructlve Pulmonag Dlsease)0011 COPD je generický pojem pokrývajúci viacero klinických syndrómov, vrátane emfyzému a chronickej...

Králičie monoklonálne protilátky proti povrchovým antigénom hepatitídy B a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16825

Dátum: 07.06.2005

Autori: Tabrizi Azita, Todd Heather, Fong Yiu-lian, Vancleve Mark David, Chien David Ying

MPK: C07K 16/08, G01N 33/576, C12P 21/08...

Značky: povrchovým, antigenóm, monoklonálne, spôsoby, protilátky, proti, králičie, použitia, hepatitidy

Text:

...liečba V adekvátnom čase, čo napomáhazabrániť poškodeniu pečene a smrti.0009 Vynález je teda v jednom uskutočnení zameraný na králičiu monoklonálnu protilátkuproti HBV, ktorá rozpoznáva mutanty HBsAg F 134 A, Fl 34 S, Gl 45 R, Sl 43 L, Pl 42 S aQ 129 R/Ml 33 T alebo jej ímunoreaktívny fragment, ako je fragment Fab, F(ab)2, Fv alebo sFv. Vďalších uskutočneniach táto protilátka rozpoznáva tiež štandardné HBsAg. Ktorákoľvek zvyššie uvedených...

Antagonistické anti-CD40 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6764

Dátum: 04.11.2004

Autori: Chen Bao-lu, Luqman Mohammad, Long Li, Lu Xiaofeng, Yabannavar Asha, Lee Sang Hoon, Zaror Isabel, Hurst Deborah

MPK: A61K 39/395

Značky: spôsoby, použitia, protilátky, monoklonálne, anti-cd40, antagonistické

Text:

...sa uvedená monoklonálna protilátka viaže na CD 40 antigén exprimovaný na povrchu uvedenej bunky, je inhibovaný rast alebo diferenciácie uvedenej bunky, pričom uvedená protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí a) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na epitop schopný viazať monoklonálnu protilátku CHIR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej linie uloženej v ATCC ako patentová položka č. PTA-5542, alebo monoklonálna...

Antagonistické anti-CD40 monoklonálne protilátky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15613

Dátum: 04.11.2004

Autori: Zaror Isabel, Hurst Deborah, Lu Xiaofeng, Lee Sang Hoon, Yabannavar Asha, Luqman Mohammed, Long Li, Chen Bao-lu

MPK: A61K 38/20, C07K 16/28, A61K 39/395...

Značky: použitia, protilátky, monoklonálne, antagonistické, spôsoby, anti-cd40

Text:

...fragmentov.STRUČNÉ ZH RNUTIE WNÁLEZU0008 Humánna anti-CD 40 monoklonálna protilátka na použitie na liečenie rakoviny, ktorá je která je charakteristická expresiou CD 40, pričom uvedená humánna anti-CD 40 monoklonálna protilátka je vybraná zo skupiny, ktorú tvoría) monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na epitop schopný viazať monoklonálnu protilátku CHlR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej v ATCC ako...

Oligo-beta-(1,3)-glukán a monoklonálne protilátky proti rakovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6004

Dátum: 29.10.2004

Autori: Panak Edouard, Yvin Jean-claude, Větvička Václav

MPK: A61K 31/715, A61K 31/702, A61K 39/395...

Značky: proti, oligo-beta-(1,3)-glukán, protilátky, rakovine, monoklonálne

Text:

...vynálezu, spôsob podľa vynálezu dalej zahŕňa podávanie chemoterapeutickej látky na zvýšenie účinku.0032 Spôsob podľa vynálezu sa môže tiež použit v kombinácii s rádioterapeutickou liečbou.-3 0033 Podľa ďalšieho predmetu vynálezu, keď spôsob ďalej zahŕňa podávanie chemoterapeutickej látky alebo liečbu s rádioterapeutickou fázou, monoklonálna protilátka sa môže podávať v kombinácii s Laminarínom.0034 Laminarín je prirodne sa vyskytujúci glukán,...

Monoklonálne protilátky proti rastovému faktoru hepatocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8221

Dátum: 13.08.2004

Autori: Su Yi-chi, Kim Kyung Jin

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/22...

Značky: rastovému, proti, monoklonálne, faktoru, protilátky, hepatocytov

Text:

...čiastočne glykozylovaný prekurzor p 1709453 (Obr. 1) (Park et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84 6379, 1987 Giordano et al., Nature 339 155, 1989 Giordano et al.,Oncogene 4 1383, 1989 Bardelli et al., J. Biotechnol. 37 109, 1994). Po ďalšej glykozylácii saproteín proteolyticky štiepi na heterodimérny 190 kDa zrelý protein (1385 aminokyselín) pozostávajúci z 50 kDa a-podjednotlcy (zvyšky l-307) a 145 kDa B-podjednotky. Do prenosu signáluje...

Ľudské monoklonálne protilátky proti CD20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11771

Dátum: 17.10.2003

Autori: Teeling Jessica Woodmill Cottage, Parren Paul, Glennie Martin, Huang Haichun, Ruuls Sigrid, Petersen Jorgen, Van De Winkel Jan, Baadsgaard Ole

MPK: C07K 16/28, C12N 15/63, C07K 16/30...

Značky: monoklonálne, ľudské, protilátky, proti

Text:

...preto u pacientov sú potenciálne menej imunogénne.0008 Ako je v tomto dokumente ilustrované pomocou príkladov, ľudské protilátky podľa tohto vynálezu sprostredkúvajú ničenie buniek B, ktoré exprimujú CD 20, pomocou rôznych mechanizmov. Ľudské protilátky,ktoré sa uvádzajú v jednom začlenení tohto vynálezu, vyvolávajú cytotoxicitu závislú na komplemente (CDC), napríklad prinajmenšom približne 20 lýzy sprostredkovanej CDC, pokiaľ možno približne...

N-11 štiepené amyloid-beta monoklonálne protilátky, kompozície, spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20439

Dátum: 09.09.2003

Autori: Mercken Marc Hubert, Vandermeeren Marc Maria Pierre Pelagie

MPK: C07K 16/18, G01N 33/68, C12N 5/20...

Značky: protilátky, štiepené, použitie, spôsoby, monoklonálne, amyloid-beta, kompozície

Text:

...napriek pokroku, ktorého sa dosiahlo v pochopení základných mechanizmov AD a ďalších AB -príbuzných ochorení, stále zostáva potreba vyvinúť spôsoby a prostriedky na diagnostiku a liečenie ochorení. Toto znamená, že schopnosť sledovať bunkove spracovanieamyloidněho prekurzorového proteínu by hralo významnú úlohu v diagnostike, prognóze aterapeutickom dozore Alzheimerovej choroby. Obzvlášť by bolo žiaduce určiť minimálne invazívne opakovateľné...

Terapeutické humánne anti-IL-1R1 monoklonálne protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12052

Dátum: 05.09.2003

Autori: Witte Alison, Vezina Chris, Huang Haichun, Varnum Brian, Elliott Gary, Qian Xueming, Martin Frank

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: monoklonálne, terapeutické, anti-il-1r1, humánne, protilátky

Text:

...v US. patent č. 5,075,222 medzinárodné patentové prihlášky publikácie č. W 0 91 /08285 W 0 91/17184 W 092/16221 WO 93/21946 W 0 94/06457 W 0 94/21275 W 0 94/21235 DE 4219626, W 0 94/20517 W 0 96/22793 WO 97/28828 a W 0 99/36541, Austrálska patentová prihláška č. AU 9173636 a Francúzska patentová prihláška č. FR 2706772 Tieto proteíny zahŕňajú glykozylované ako aj neglykozylované formy antagonistov receptorov pre lL-1.0010 Konkrétne tri formy...

Humanizované imunomodulačné monoklonálne protilátky na liečbu neoplastického ochorenia alebo imunodeficiencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19478

Dátum: 22.05.2003

Autori: Jones Steven Tarran, Klapper Leah, Hardy Britta

MPK: A61K 6/00, C07K 16/28

Značky: ochorenia, monoklonálne, protilátky, imunodeficiencie, neoplastického, imunomodulačné, liečbu, humanizované

Text:

...a dalej vyvoláva antitumorový efekt keď sa vstrekne subjektu nesúcemu tumor.Tento dokument uvádza komplexný popis procesu humanizácie mBAT-1 spolu so zdovodnenlm každého kroku syntézy. Takto je popis procesu humanizácie uvedený v tomto vynáleze, vhodný pre humanizovanie BAT protilátok iných než mBAT-1 osobou kvalifikovanou v technike.Podávanie humanizovanej BAT-1 protilátky ponúka sposob terapeutickej prevencie,detekcie, alebo liečby...

Humánne monoklonálne protilátky proti interleukínu-5 a spôsoby a kompozície, ktoré ich zahŕňajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6269

Dátum: 27.03.2003

Autori: Greenfeder Scott, Corvalan Jose

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18, C12N 15/12...

Značky: interleukínu-5, monoklonálne, protilátky, humánne, kompozície, proti, spôsoby, zahŕňajú

Text:

...obmedzenia, astmy, zhoršenia astmatických stavov, zhoršenía astmatických epizód, chroníckej pneumónie, alergickej nádchy, pretrvávajúcej alergickej nádchy, alergickej bronchopIúcnej aspergilózy, hypereozinofilie, Churg-Straussoveho syndrómu, atopickej dermatítídy, onchocerkálnej dermatitídy, epízodického angiodému, eozínotilného myalgiového syndrómu,celiatického ochorenia, eozinoñlnej gastroenteritídy, hlístových infekcií, Hodgkinosovej...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálne protilátky neutralizujúce vírus Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260264

Dátum: 15.12.1998

Autori: Táborský Otto, Pospíšil Milan, Bíleková Eva, Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytárny, monoklonálne, choroby, hybridom, neutralizujúce, newcastleskej, produkujúci, protilátky, myší, virus

Text:

...vitro v kultiv-ačných médiach vhodných pre živočíšne -bunky. Taktiež po zmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opäItovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklanálnu protilátku neutralizujúcu vírus Newca-stleskejchornby. Neobsahuje nie. rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, balastíie protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amíno-B-hydroxy-B-azapurín (S-azagueariin rezistentne...

Ľudské monoklonálne protilátky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279249

Dátum: 05.08.1998

Autori: Hagiwara Hideaki, Hagiwara Yoshihode, Glassy Mark, Handley Harold

MPK: C12P 21/08, C07K 16/30

Značky: ľudské, výroby, monoklonálne, protilátky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ľudské monoklonálne protilátky, ktoré rozlišujú bunky ľudských pevných nádorov, sú pripraviteľné spôsobom, ktorý zahŕňa fúziu ľudských B-lymfocytov z drénujúcich lymfatických uzlín spojených s pevným nádorom ľudského hostiteľa s ľudským partnerom fúzie za vzniku hybridómov. Uvedeným ľudským partnerom fúzie je ľudská imortalizovaná B-bunka, ktorá sama nesekretuje imunoglobulíny. Nasleduje klonovanie uvedených hybridómov za vzniku individuálnych...

Monoklonálne protilátky proti rapamycínu, spôsob ich získavania, imunogénny konjugát obsahujúci rapamycín, hybridóm a súprava na meranie koncentrácie rapamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280048

Dátum: 05.06.1996

Autori: Quesniaux Valerie, Sedrani Richard

MPK: C12N 5/16, A61K 47/48, A61K 39/385...

Značky: protilátky, hybridom, obsahujúci, imunogénny, konjugát, proti, monoklonálne, rapamycínu, rapamycín, získavania, spôsob, meranie, koncentrácie, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané monoklonálne protilátky proti rapamycínu a proti 40-O-alkylderivátom rapamycínu. Ďalej sú opísané nové haptény, imunogénne konjugáty, spôsoby ich prípravy a testovacia súprava na ich využitie.

Monoklonálne myšie antiidiotypové protilátky, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281086

Dátum: 11.07.1995

Autori: Janzek Evelyne, Jaksche Herbert, Loibner Hans, Eckert Helmut, Scholz Dieter

MPK: C12P 21/08, A61K 39/395, C07K 1/00...

Značky: prostriedok, protilátky, farmaceutický, antiidiotypové, použitie, spôsob, monoklonálne, myšie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa monoklonálne myšie antiidiotypové protilátky s vnútorným obrazom (Ab2) proti monoklonálnym protilátkam BR55-2 (Ab1), spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a ich použitie na preventívnu a/alebo terapeutickú imunizáciu proti infekciám spôsobeným vírusom HIV, proti rakovine epiteliálneho pôvodu a proti rakovine malých pľúcnych buniek.

Monoklonálne protilátky na výrobu prípravkov na diagnostikovanie a terapiu systémového Lupus erythematodes

Načítavanie...

Číslo patentu: 280176

Dátum: 08.02.1995

Autori: Schönberger Arno, Cebecauer Ladislav, Zeppezauer Michael

MPK: A61K 39/395, C12P 21/08, C07K 14/00...

Značky: výrobu, lupus, erythematodes, diagnostikovanie, terapiu, prípravkov, systémového, protilátky, monoklonálne

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálne protilátky, ktoré rozoznávajú C-koniec(terminus) H1 so sekvenčným úsekom 187 až 211 a N-konce H2B so sekvenčnými úsekmi 1 až 35 a 36 až 76, t. j. peptidové sekvencie, ktoré vytvárajú krížové reakcie s autoprotilátkami (antihistónovými protilátkami). Monoklonálne protilátky na výrobu antiidiotypových protilátok so schopnosťou rozpoznať v telesných tekutinách pacientov so SLE autoprotilátky. Stanovenie diagnózy SLE je uskutočniteľné...

Hybridómy produkújuce monoklonálne protilátky rozlišujúce vírusy komplexu kliešťovej encefalitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265305

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novochatskij Alexander, Michejeva Taťana, Novák Michal, Ždanov Viktor Akademik, Kušč Ala, Sekeyová Magdaléna, Grešíková Milota Členka Korešpondetka Čsav A Sav, Melnikova Jevgenija, Borecký Ladislav Akademik, Gajdamovič Sofia Prof ., Svešnikova Natália

MPK: C12N 15/00

Značky: rozlišujúce, monoklonálne, encefalitídy, kliešťovej, hybridómy, protilátky, vírusy, komplexu, produkújuce

Text:

...a myši imunizovanej vírusom kliešťovej encefalitídy (kmeň Skalica). V priebehu 14 dní vyrastú pod selektívnym tlakom kyseliny 4-amino-pteroylglutámovej íaminopterínul hybridné bunkové línie, ktoré produkujú monoklonálne protilátky proti vírusom Ruskej jarno-letnej encefalitídy a kliešťovej encefalitídy. Tieto bunky sa potom klónujú tak, že sa zmieša 0,5 hmot. agaru s 5.106 až 10.106 myších slezinových buniek V médiu RPMI 1 640, ktoré...