Patenty so značkou «monoklonálna»

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Hanke Jeffrey Herbert, Mueller Eileen Elliott, Neveu Mark Joseph, Geoffrey Davis, Gilman Steven Christopher, Corvalan Jose Ramon, Hanson Douglas Charles

MPK: A61K 39/395, A61K 31/395, A61P 35/00...

Značky: nukleová, kompozícia, monoklonálna, použitie, cicavec, bunková, spôsob, transgénny, izolovaná, monoklonálnej, hostiteľská, výroby, ctla-4, línia, protilátka, farmaceutická, kyselina, proti, protilátky, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Neveu Mark Joseph, Hanke Jeffrey Herbert, Davis Geoffrey, Hanson Douglas Charles, Gilman Steven Christopher, Mueller Eileen Elliott, Corvalan Jose Ramon

MPK: A61P 29/00, A61P 35/00, A61K 31/395...

Značky: farmaceutická, kompozícia, protilátka, obsahom, protilátky, přípravy, ctla-4, viažuca, ľudská, nukleová, bunková, kyselina, protilátku, ludskej, spôsob, produkujúca, monoklonálna, línia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...

Humánna monoklonálna protilátka špecificky sa viažuca na IGF-IR alebo jej antigén-väzobná časť, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej antigén-väzobnú časť, izolovaná bunková línia produkujúca protilátku, izolovaná molekula nukle…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287954

Dátum: 11.06.2012

Autori: Miller Penelope, Beebe Jean, Corvalan Jose, Cohen Bruce, Gallo Michael, Moyer James

MPK: A61K 39/00, A61K 48/00, A01K 67/00...

Značky: protilátka, izolovaná, farmaceutická, obsahujúca, viažuca, protilátku, produkujúca, monoklonálna, antigén-väzobnú, igf-ir, antigén-väzobná, humánna, specificky, kompozícia, bunková, nukle, línia, molekula, část

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná humánna monoklonálna protilátka alebo jej antigén-väzobná časť, ktorá sa špecificky viaže na receptor inzulínu podobného rastového faktora I (IGF-IR), pričom uvedená protilátka alebo jej časť inhibuje väzbu IGF-I alebo IGF-II na IGF-IR a inhibuje rast nádoru in-vivo farmaceutická kompozícia s jej obsahom izolovaná bunková línia produkujúca protilátku izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje ťažký reťazec alebo jeho...

Chimérická monoklonálna protilátka a jej použitie na výrobu lieku na liečbu malígnych nádorov, bunková línia a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287914

Dátum: 27.02.2012

Autori: Lombardero Valladares Josefa, Roque Navarro Lourdes Tatiana, Mateo De Acosta Del Río Cristina María, López Requena Alejandro

MPK: A61K 39/395, A61K 31/7032, A61K 31/739...

Značky: protilátka, monoklonálna, bunková, lieku, malígnych, kompozícia, výrobu, farmaceutická, liečbu, použitie, chimérická, línia, nádorov

Zhrnutie / Anotácia:

Chimérická monoklonálná protilátka odvodená z myšej antiidiotypovej monoklonálnej protilátky 1E10, ktorá rozpoznáva myší MAb P3 a ktorá je produkovaná hybridomálnou bunkovou líniou s depozitným číslom ECACC 97112901, kde konštantná oblasť ťažkého reťazca obsahuje sekvenciu aminokyselín gama-1 reťazca a konštantná oblasť ľahkého reťazca obsahuje sekvenciu aminokyselín kapa reťazca, pričom obidve sú odvodené z ľudských imunoglobulínov,...

Ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, DNA kódujúca protilátku, vektor obsahujúci DNA, bunka produkujúca protilátku, genetický rekombinantný hostiteľ, farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287862

Dátum: 09.01.2012

Autori: Tsuji Takashi, Tezuka Katsunari, Hori Nobuaki

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61K 31/7088...

Značky: kódujúca, hostiteľ, obsahujúci, použitie, protilátka, kompozícia, protilátky, farmaceutická, vektor, obsahom, ľudská, buňka, rekombinantný, geneticky, proti, ailim, molekule, monoklonálna, produkujúca, protilátku

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka proti molekule AILIM, ktorej variabilná oblasť ťažkého reťazca má aminokyselinovú sekvenciu definovanú v nárokoch
DNA kódujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca polypeptidu ľudskej protilátky
vektor obsahujúci DNA
bunka produkujúca protilátku
genetický rekombinantný hostiteľ
farmaceutická kompozícia s obsahom protilátky a použitie protilátky.

Monoklonálna protilátka proti CD44 na použitie pri liečení skvamózneho karcinómu hlavy a krku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16291

Dátum: 02.02.2011

Autori: Franzmann Elizabeth Jane, Da Cruz Luis

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28...

Značky: použitie, monoklonálna, karcinómu, proti, hlavy, protilátka, liečení, skvamózneho

Text:

...pri všetkých dávkach BIWA 4 označenej lgóRe, hoci v rade prípadov bolo ochorenie stabilné toxicita obmedzujúca dávkovanie bola pri 60 mCi/mz. Nežiadúce príhody sa vyskytovali v miere 50 až 65 , a boli pri 12 z 33 pacientov považované za závažné (trombocytopénia, leukopénía a horúčka) a 6 z týchto pacientov, ktorí boli všetci liečení BIWA 4 označenou BÓRe v priebehu liečenia alebo ďalšieho sledovania kvôli progresii ochorenia zomrelo. Pri...

Anti-Met monoklonálna protilátka, jej fragmenty a vektory, na liečenie nádorov a zodpovedajúce produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10773

Dátum: 05.02.2007

Autori: Comoglio Paolo Maria, Giordano Silvia, Vigna Elisa

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: vektory, produkty, zodpovedajúce, protilátka, fragmenty, liečenie, monoklonálna, anti-met, nádorov

Text:

...proti extracelulárnej doméne receptora hepatocytárneho rastovéhofaktora (HGFR) pri liečení nádorov a/alebo metastáz u pacienta, ktorý trpínádorom, a diagnostických zariadení na detekciu neoplastických buniek, bud invivo alebo in vitro.0007 Predmetom predkladaného vynálezu je teda použitie i) anti-m monoklonálnej protilátky, ii) fragmentu obsahujúceho epitopovú väzbovú oblast anti-git monoklonálnej protilátky a/alebo iii) geneticky...

Humánna monoklonálna protilátka proti prostatovo špecifickému membránovému antigénu (PSMA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12254

Dátum: 17.02.2006

Autori: King David John, Cardarelli Josephine, Pan Chin, Huang Haichun

MPK: A61P 13/08, C07K 16/28

Značky: humánna, protilátka, prostatovo, antigenů, monoklonálna, psma, proti, membránovému, specifickému

Text:

...alebo prevencii rastu nádoru, keď bunky nádoru alebo cievne endoteliálne bunky v blízkosti nádoru exprimujú PSMA. Tento spôsob zahŕňa uvádzanie indikátorovej kompozície do kontaktu s (a) výlučne testovacim protinádorovým činidlom, (b) výlučne anti-PSMA protilátkou, a (c) testovacim protinádorovým činidlom a zároveň anti-PSMA protilátkou a porovnávanie schopnosti (a) samotného testovacieho činidla a (b) samotnej anti-PSMA protilátky inhibovať...

Monoklonálna protilátka, jej fragment, spôsob jej prípravy a použitie, farmaceutický prostriedok, hybridómová bunková línia, aminokyselinová a DNA sekvencia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284932

Dátum: 23.01.2006

Autori: Goodman Simon, Mitjans Francesc, Rosell Elisabet, Piulats Jaume, Hahn Diane, Adan Jaume

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18, C12N 15/06...

Značky: aminokyselinová, přípravy, bunková, farmaceutický, sekvencia, použitie, monoklonálna, prostriedok, fragment, hybridomová, línia, protilátka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka a jej fragment obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu úsekov základnej štruktúry (FR) a komplementaritu určujúcich úsekov (CDR) ľahkého reťazca SEQ ID NO:1 a ťažkého reťazca SEQ ID NO:9. Hybridómová bunková línia schopná ju produkovať, aminokyselinová sekvencia obsahujúca sekvenciu, ktorá je uvedená v SEQ ID NO:1 alebo SEQ ID NO:9. Zodpovedajúca DNA sekvencia, farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedenú...

M-CSF-špecifická monoklonálna protilátka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19036

Dátum: 06.01.2005

Autori: Koths Kirston, Harrowe Gregory Martin, Zimmerman Deborah Lee, Kavanaugh William Michael, Liu Cheng, Arnold, Long Li, Calderon-cacia Maria

MPK: A61K 39/00, A61K 39/395, A61K 31/663...

Značky: použitie, m-csf-špecifická, monoklonálna, protilátka

Text:

...RANK a RANKL.0004 Osteoklasty sú zodpovedné na rozpustenie minerálnej aj organickej kostnej matrice (Blair a kol., J Cell Biol 102 1164 1172, 1986). Osteoklasty predstavujú terminálne diferencovanébunky exprimujúce jedinečnú polarizovanú morfológiu so špecializovanými membránovými plochami a niekoľkými membránami a cytoplazmatickými markermi, ako je kyslá fosfatáza odolná proti tartrátom (tartrate resistant acid fosfatase (TRAP(Anderson...

Monoklonálna protilátka špecifická pre epitop inaktivovaným mačacím imunodeficientným vírusom kódovaného glykoproteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11797

Dátum: 10.09.2003

Autor: Chengjin Michael Huang

MPK: G01N 33/569, G01N 33/53, C07K 16/10...

Značky: monoklonálna, mačacím, inaktivovaným, špecifická, epitop, vírusom, kódovaného, glykoproteinů, imunodeficientným, protilátka

Text:

...D 9 alebo H 5332. Imunitné komplexy boli zhromaždené na imobilizovanom proteíne G, premyté a podrobené SDS-PAGE a westernovému prenosu. Proteíny na prenose boli detegované použitím peroxidázou označeného streptoavidínu. Línia 1 a 5,biotinylované markery molekulovej hmotnosti línia 2, 20 ul Mab 1 D 9 použitého na imunozrážanie línia 3, 100 ul 1 D 9 použitého na imunozrážanie línia 4, 100 ul irelevantnej monoklonálnej protilátky, H 5332,...

Monoklonálna protilátka proti humánnemu tenascínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8441

Dátum: 20.02.2003

Autori: Anastasi Anna Maria, De Santis Rita

MPK: A61K 39/395, A61K 39/00, A61K 38/00...

Značky: proti, monoklonálna, tenascínu, humánnemu, protilátka

Text:

...bola viac ako 77 . U niektorých týchto pacientov, ktorých očakávaná dĺžka života bola menej ako šesť mesiacov,reakcia pretrvávala dlhšie ako rok (Paganelli et al., 1999).0009 Úlohou biotinylovanej anti-tenascín protilátky je lokalizovať miesto nádoru a vystaviť bíotln, aby sa sprostredkovala následná akumulácia avidlnu a w-Y-biotinu.0010 Anti-tenascin protilátky sú opisané napríklad v dokumente US 5 624 659, Duke University, JP 2219590,...

Hybridóm označený 199M a monoklonálna protilátka proti integrínu beta2 produkovaná týmto hybridómom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283135

Dátum: 10.01.2003

Autori: Gallatin Michael, Van Der Vieren Monica

MPK: A61K 35/14, C07K 1/00, A61K 39/395...

Značky: produkovaná, týmto, hybridom, proti, monoklonálna, hybridómom, integrínu, protilátka, označený, beta2

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridóm označený 199M, uložený v zbierke ATCC pod depozitným číslom HB 12058, a monoklonálna protilátka proti a podjednotke integrínu beta2 sekretovaná týmto hybridómom.

Bišpecifická molekula použiteľná na lýzu nádorových buniek, spôsob jej prípravy, monoklonálna protilátka, farmaceutický prípravok, kit a spôsob čistenia nádorových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283133

Dátum: 10.01.2003

Autori: Strittmatter Wolfgang, Jäggle Carlota-silvia, Burkhart Schraven, Meuer Stefan, Wild Martin

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, C07K 16/46...

Značky: čistenia, prípravok, přípravy, buniek, spôsob, nádorových, lýzu, protilátka, monoklonálna, použitelná, molekula, bišpecifická, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Bišpecifická molekula použiteľná na lýzu nádorových buniek, obsahujúca protilátkové determinanty X a Z, kde determinant X je špecifický pre epitop na nádorovom antigéne a determinant Z je špecifický pre epitop antigénu CD2, pričom determinant Z je zvolený z monoklonálnej protilátky označenej AICD2.M1, pripraviteľnej z hybridomálnej bunkovej línie 1 H 10 uloženej v zbierke DSM pod prírastkovým číslom ACC2116, a ďalšej monoklonálnej protilátky...

Monoklonálna protilátka inhibujúca zachytávanie krvotvorných kmeňových buniek a hybridóm

Načítavanie...

Číslo patentu: 281965

Dátum: 20.07.2001

Autor: Fukushima Naoshi

MPK: C12P 21/08, C07K 16/28, C12N 5/20...

Značky: protilátka, krvotvorných, inhibujúca, zachytávanie, monoklonálna, buniek, hybridom, kmeňových

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka inhibujúca zachytávanie (usídlenie) krvotvorných kmeňových buniek a rozoznávajúca povrchový antigén slezinnej stromálnej bunky schopnej podporovať zachytávanie krvotvorných kmeňových buniek. Vynález sa ďalej týka hybridómu produkujúceho uvedenú protilátku. Pretože monoklonálna protilátka podľa tohto vynálezu má schopnosť inhibovať zachytávanie krvotvorných stromálnych buniek, je užitočná ako liečivo zvyšujúce účinok...

Monoklonálna protilátka schopná vyvolať apoptózu myeloidných buniek, jej fragmenty a hybridóm

Načítavanie...

Číslo patentu: 281964

Dátum: 20.07.2001

Autor: Fukushima Naoshi

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395, C12N 15/06...

Značky: myeloidných, monoklonálna, vyvolať, hybridom, protilátka, fragmenty, buniek, apoptózu, schopná

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka, ktorá má schopnosť spôsobiť apoptózu myeloidných buniek, jej fragmenty a hybridóm produkujúci uvedenú monoklonálnu protilátku. Opísané monoklonálne protilátky sú užitočné ako protilátky rozoznávajúce a určujúce antigény a tým špecificky spôsobujúce apoptózu myeloidných buniek, pričom môžu byť použité ako liečivo na liečenie myelocytovej leukémie.

Prečistený spermatický povrchový antigén, jeho monoklonálna protilátka a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281505

Dátum: 10.04.2000

Autori: Herr John, Norton Elizabeth, Westbrook-case Ann, Diekman Alan

MPK: A61K 39/395, C07K 14/00, A61K 39/00...

Značky: spermatický, použitie, protilátka, povrchový, antigen, prečistený, monoklonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka (S19), produkovaná hybridómom ATCC, HB 12144, účinne aglutinuje spermatický povrchový glykoproteín, SAGA-1 proteín. Protilátka je použiteľná ako väzbové činidlo v spermicíde, kde má vysoký stupeň účinnosti vo väzbe potenciálnych spermií. Viazaný proteín, identifikovaný ako SAGA-1, je imunogénnom v antikoncepčnej vakcíne, rovnako ako štandardom na určenie titra protilátky po vakcinácii. Monoklonálna protilátka môže byť...

Chimérická monoklonálna protilátka, expresné vektory a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281143

Dátum: 03.07.1996

Autori: Kettleborough Cathrine, Bendig Mary, Saldanha José

MPK: C07K 14/00, C12N 15/13, A61K 39/395...

Značky: monoklonálna, vektory, chimérická, protilátka, expresné, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Chimérická monoklonálna protilátka obsahujúca miesta viažuce antigén, CDR, nehumánneho pôvodu, úseky základnej štruktúry, FR, nehumánneho pôvodu a konštantné oblasti humánneho imunoglobulínu, ktorá má tieto znaky: i) viaže sa k humánnym receptorom epidermálneho rastového faktora (EGF) a inhibuje väzbu EGF k receptoru EGF, ii) konštantné oblasti jej ťažkého reťazca zahŕňajú sekvenciu aminokyselín humánneho reťazca gama-1 a konštantné oblasti...

Humanizovaná monoklonálna protilátka, expresné vektory a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281142

Dátum: 03.07.1996

Autori: Saldanha José, Kettleborough Cathrine, Bendig Mary

MPK: C07K 14/00, A61K 39/395, A61K 49/00...

Značky: farmaceutický, monoklonálna, expresné, prostriedok, humanizovaná, vektory, protilátka

Zhrnutie / Anotácia:

Humanizovaná monoklonálna protilátka obsahujúca miesta viažuce antigén, CDR, nehumánneho pôvodu, úseky základnej štruktúry, FR, nehumánneho pôvodu a konštantné oblasti humánneho imunoglobulínu, ktorá má tieto znaky: i) viaže sa k humánnym receptorom EGF a inhibuje väzbu EGF k receptoru EGF, ii) konštantné oblasti jej ťažkého reťazca zahŕňajú sekvenciu aminokyselín humánneho reťazca gama-1 a konštantné oblasti ľahkého reťazca zahŕňajú sekvenciu...

Monoklonálna protilátka, spôsob prípravy monoklonálnej protilátky, jej použitie a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280272

Dátum: 11.07.1995

Autor: Cianfriglia Maurizio

MPK: C12N 5/20, A61K 39/395, C12P 21/08...

Značky: protilátka, spôsob, použitie, farmaceutická, přípravy, obsahom, monoklonálna, monoklonálnej, protilátky, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa monoklonálne protilátky, ktoré rozpoznávajú štruktúrne spojitý a extracelulárne umiestený epitop ľudského glykoproteínu P (Pgp), ktorý sa skladá zo špecifickej spojitej aminokyselinovej sekvencie tvoriacej epitop umiestnený na štvrtej extracelulárnej slučke ľudského Pgp a táto sekvencia je obsiahnutá v peptide podľa Sekvencie id. č. 1. Uvedené monoklonálne protilátky sa špecificky a s veľkou aviditou viažu na ľudský Pgp, a tak sa...

Monoklonálna a humanizovaná monoklonálna protilátka proti interleukínu-5 alebo ich fragment, hybridóm, polypeptid, izolovaná DNA, rekombinantný vektor, hostiteľské bunky, spôsob prípravy polypeptidu afarmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280610

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jenh Chung-her, Abrams John, Murgolo Nicholas, Silver Jon, Petro Mary, Windsor William, Tindall Stephen, Chou Chuan-chu, Zavodny Paul

MPK: C12N 15/19, A61K 39/395, C07K 16/24...

Značky: monoklonálna, interleukínu-5, spôsob, izolovaná, buňky, humanizovaná, fragment, hostiteľské, polypeptid, rekombinantný, proti, hybridom, polypeptidů, vektor, protilátka, prostriedok, afarmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský interleukín-5, hybridóm, ktorý produkuje uvedenú monoklonálnu protilátku komplementárne DNA, ktoré kódujú ťažký a ľahký reťazec variabilných oblasti tejto monoklonálnej protilátky a tiež ich CDR oblasti, ďalej sú uvedené humanizované monoklonálne protilátky a farmaceutické prostriedky zahŕňajúce monoklonálnu protilátku alebo anti-idiotypické protilátky, väzbové fragmenty,...

Očkovacia látka, bunková línia a monoklonálna protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281238

Dátum: 06.07.1994

Autori: Nedrud John Gilbert, Czinn Steven James

MPK: C07K 14/205, A61K 39/106

Značky: monoklonálna, látka, línia, bunková, protilátka, očkovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Očkovacia látka vhodná na prevenciu alebo liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmom rodu Helicobacter, ktorá obsahuje imunogénne účinné množstvo antigénu Helicobacter na vyvolanie ochrannej imunitnej odpovede pri cicavčom hostiteľovi, v spojení s farmaceuticky vhodným nosičom alebo riedidlom. Bunková línia s označením 71-G5-A8, uložená v ATCC pod depozitným číslom HB 11514, produkujúca IgA monoklonálnu protilátku. Murinná Helicobacter...

Monoklonálna protilátka proti vírusu kliešťovej encefalitídy a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230070

Dátum: 01.04.1986

Autori: Strmeňová Emília, Sekeyová Magdaléna, Čiampor Fedor, Pospíšil Milan, Grešíková Milota, Russ Gustáv, Novák Michal

MPK: C12N 5/00, A61K 39/42

Značky: proti, encefalitídy, kliešťovej, monoklonálna, přípravy, vírusu, protilátka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposoba prípravy monoklonálnych protilátok. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z imunochemicky a biologicky identických imunoglobulínových molekúl triedy M zložených z dvoch ľahkých reťazcov typu k /kappa/ a dvoch ťažkých reťazcov izotypu u /mí/, ktoré majú hemaglutinačno-inhibičnú aktivitu proti vírusu kliešťovej encefalitídy a ich príprava sa vyznačuje tým, že slezinové bunky myší imunizovanej kmeňom vírusu kliešťovej...