Patenty so značkou «monohydrátu»

Polymorfná kryštalická forma V 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl) piperazín hydrochlorid monohydrátu, spôsoby jej prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288334

Dátum: 04.01.2016

Autori: Bathe Andreas, Kniel Heike, Neuenfeld Steffen, Rudolph Susanne, Böttcher Henning, Bartels Matthias, Helfert Bernd

MPK: C07D 405/12, A61K 31/495

Značky: použitie, polymorfná, farmaceutická, spôsoby, přípravy, forma, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl, piperazín, krystalická, obsahom, kompozícia, monohydrátu, hydrochlorid

Zhrnutie / Anotácia:

Polymorfná kryštalická forma V 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)- butyl] -4-(2-karbamoylbenzofurán-5-yl)piperazín hydrochlorid monohydrátu, ktorá má nasledujúce dáta difrakcie röntgenových lúčov uvedená v poradí číslo, medzirovinná vzdialenosť d v nm, uhol 2? a pomer intenzít I/I0: 1, 0,9466, 9,34, 14 2, 0,8166, 10,83, 15 3, 0,6807, 13,00, 20 4, 0,6569, 13,47, 12 5, 0,4742, 18,70, 16 6, 0,4563, 19,44, 100 7, 0,4416, 20,09, 32 8, 0,4231, 20,98, 12 9,...

Proces na selektívnu produkciu hemipentahydrátu a monohydrátu sodnej soli kyseliny 3-pyridyl-1-hydroxyetylidén-1,1-bisfosfónovej a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287884

Dátum: 26.01.2012

Autori: Cazer Fredrick Dana, Redman-furey Nancy Lee, Billings Dennis Michael, Perry Gregory Eugene

MPK: C07F 9/00, A61K 31/675, C07F 9/58...

Značky: kyseliny, hemipentahydrátu, selektívnu, produkciu, proces, sodnej, farmaceutický, prostriedok, 3-pyridyl-1-hydroxyetylidén-1,1-bisfosfónovej, monohydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívnej prípravy hemipentahydrátu a monohydrátu sodnej soli kyseliny 3-pyridyl-1-hydroxyetylidén-1,1-bisfosfónovej (rizedronát) a farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Spôsob prípravy azitromycínu vo forme monohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287814

Dátum: 14.10.2011

Autori: Diago José, Garcia Rafael, Centellas Victor, Ludescher Johannes

MPK: A61P 31/04, A61K 31/7048, C07H 17/08...

Značky: spôsob, azitromycínu, monohydrátu, formě, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy azitromycínu vo forme monohydrátu obsahujúceho od 4,0 % do 6,5 % vody, zahŕňajúci úpravu pH roztoku azitromycínu vo forme soli, pričom sa rozpúšťadlo zvolí z vody, izoláciu azitromycínu vo forme monohydrátu a sušenie, pričom sa získa azitromycín vo forme monohydrátu obsahujúceho od 4,0 % do 6,5 % vody.

Kryštalická forma (R)-7-chlór-N-(chinuklidín-3-yl)benzo[b]tiofén-2-karboxamid hydrochlorid monohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20818

Dátum: 17.05.2011

Autori: Oliver-shaffer Patricia, Shapiro Gideon, Ishige Takayuki, Kishida Muneki, Chesworth Richard

MPK: C07D 453/02, A61K 31/439, A61P 25/00...

Značky: monohydrátu, hydrochlorid, forma, krystalická, r)-7-chlór-n-(chinuklidín-3-yl)benzo[b]tiofén-2-karboxamid

Text:

...foriem, spôsobov výroby a farmaceutických prípravkov bude opísaný s odkazom na nasledujúce definície,ktoré sú pre prehľadnosť uvedené nižšie. Pokiaľ nie je definované inak, súnižšie uvedené terminy definované nasledovne0008 V tomto vynáleze pokiaľ nie je uvedené inak termín kryštálové formy,kryštalické formy a príbuzné termíny odkazujú na tuhé formy, ktoré sú kryštalické. Kryštálové formy zahŕňajú jednozložkové kryštalické formy a Kryštálové...

Spôsob prípravy 4-{4-[({[4-chlór-3-(trifluórmetyl)-fenyl]amino}karbonyl)amino]-3- fluórfenoxy}-N-metylpyridín-2-karboxamidu a jeho monohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19107

Dátum: 08.04.2011

Autori: Lögers Michael, Heilmann Werner, Rehse Joachim, Gottfried Michael, Wichmann Saskia, Stiehl Juergen

MPK: C07D 213/81

Značky: spôsob, přípravy, monohydrátu, fluórfenoxy}-n-metylpyridín-2-karboxamidu, 4-{4-[({[4-chlór-3-(trifluórmetyl)-fenyl]amino}karbonyl)amino]-3

Text:

...vodným zásaditým roztokom na vyzrážanie monohydrátu zlúčeniny vzorca(l), a prípadne sa monohydrát suší za zníženého tlaku, pokým nevznikne zlúčenina vzorca (I).0010 Sol zlúčeniny vzorca (I) sa môže pripraviť spracovaním zlúčeniny vzorca (IV) zlúčeninou vzorca (V) v reakčnej zmesi a potom sa rozpustená zlúčenina vzorca (I) spracuje kyselinou za vzniku soli zlúčeniny vzorca (l), ktorá sa vyzráža zroztoku, obsahujúceho0011 Monohydrát zlúčeniny...

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287354

Dátum: 07.07.2010

Autori: Farkas Jenőné, Kreidl János (zomrel), Werkné Papp Éva, Deutschné Juhász Ida, Czibula László, Hegedüs István, Piller Ágnes, Szántay Csaba, Nagyné Bagdy Judit

MPK: C07D 249/00

Značky: modifikácií, monohydrátu, krystalických, přípravy, flukonazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu vzorca (I), ktorý zahrnuje a) hydrolýzu silyléterového derivátu všeobecného vzorca (II) pri pH výhodne buď nižšom než 3, alebo vyššom než 8 vo vodnom roztoku, následne ochladenie získanej reakčnej zmesi obsahujúcej flukonazol a izoláciu precipitovaného monohydrátu flukonazolu, a prípadne rozpustenie monohydrátu flukonazolu, získaného z hydrolýzy silylflukonazolu, v alkohole...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ziprasidon a spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286245

Dátum: 12.05.2008

Autori: Arenson Daniel Ray, Busch Frank Robert, Hausberger Angela Carol Gatlin, Rasadi Bijan

MPK: A61K 9/14, A61K 31/495, A61K 47/26...

Značky: veľkých, hydrochloridu, ziprasidon, spôsob, výroby, farmaceutická, monohydrátu, kryštálov, kompozícia, ziprasidonu, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca častice kryštalickej voľnej bázy ziprasidonu alebo kryštalického hydrochloridu ziprasidonu, ktorých stredná veľkosť je asi 85 mím alebo menej, a farmaceuticky vhodné riedidlo alebo nosič. Táto kompozícia je vhodná na liečenie psychóz. Spôsob výroby veľkých kryštálov monohydrátu hydrochloridu ziprasidonu, podľa ktorého sa (1) voľná báza ziprasidonu rozpustí v rozpúšťadle obsahujúcom tetrahydrofurán a vodu v...

Spôsob výroby monohydrátu ropivacain hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281812

Dátum: 08.06.2001

Autor: Jaksch Peter

MPK: C07B 57/00, C07D 211/60

Značky: hydrochloridu, ropivacain, výroby, monohydrátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prevádzkový trojstupňový spôsob výroby monohydrátu ropivacain hydrochloridu, ktorý poskytuje reprodukovateľný vysoký výťažok enantioméru s vysokou optickou čistotou. Východiskovým materiálom je racemický pipecoloxylidid hydrochlorid.

Spôsob výroby monohydrátu síranu meďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 278921

Dátum: 07.05.1997

Autori: Medžo Andrej, Benediková Eleonóra

MPK: C01G 3/10, B09B 3/00

Značky: monohydrátu, měďnatého, spôsob, síranu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Medený kovový odpad upravený na menšie kusy sa lúži 10 % kyselinou sírovou za stáleho miešania. Do nádrže sa pripraví roztok 10 % kyseliny sírovej a potom sa pomaly dávkuje medený odpad za súčasného pridávania peroxidu vodíka ako katalyzátora. Reakcia je silne exotermická. Lúženie prebieha do stáleho pH roztoku, t. j. 5,0 - 5,5. To znamená, že zreagovala všetka voľná kyselina. Výluh sa nechá sedimentovať a stočí sa do medzinádrže. Odtiaľ sa...

Spôsob prípravy kreatínu alebo monohydrátu kreatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280544

Dátum: 05.03.1997

Autori: Krommer Helmut, Weiss Stefan

MPK: C07C 279/14

Značky: přípravy, kreatínu, monohydrátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kreatínu alebo monohydrátu kreatínu, pri ktorom sa nechá reagovať kyánamid so sarkozinátom sodným alebo draselným vo vode alebo v zmesi vody a organického rozpúšťadla pri teplote od 20 do 150 oC a pri hodnote pH od 7,0 do 14,0. Týmto spôsobom sa dá pripraviť kreatín, prípadne monohydrát kreatínu, s dobrými výťažkami od 60 do 90 % hmotn. a s veľmi vysokou čistotou.

Způsob výroby orální lékové formy s obsahem monohydrátu 7-/D-alfa-amino-alfa-fenylacetamido/-3-methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269849

Dátum: 14.05.1990

Autori: Minczinger Štefan, Kubeš Jiří, Kociánová Mária, Kovaříková Eva, Pospíšil Arnošt

MPK: A61K 31/545

Značky: obsahem, formy, kyseliny, výroby, monohydrátu, způsob, lékové, orální

Text:

...je řízení stupně a intenzity aglomerace při převodu suché směsi mono CS 269 849 B 1hydrátu kyseliny 7-/D-d~amino-a~reny 1 acetamido/-3-methyl-3 ~cefem-4 ~karboxy 1 ové s plnivv a pojivem dobře rozpustným ve vodě i v organických rozpouštědlech pomocí vlhčiva na konstantně zhutnělý aglomerát bez závislosti na velikosti částic monohydrátu 7-/D-d~aminoąw-fenylacetsmido/-3-methyl-3-cetem-4-karboxylové kyseliny. Požadovanáho efektu je...

Způsob dávkování monohydrátu zelené skalice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269258

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malý Dobromil, Nejez Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: monohydrátu, dávkování, skalice, zelené, způsob

Text:

...charakterom dávkova ného monohydrátu, ktorý se nalepuje v oblastí hradítka (zdžený profil). Odchylky v kal ~ cínačním režimu se rozpoznejí s časovým zpožděním, když již byla negatívně ovlívněna kvalita e výtěžnost.Kalcínační pec je vyhřívána protiproudně topným plynem, přičemž koncové plyny unikají do komína.Výše uvedené nedostatky se odstraní způsobem dávkování monohydrátu zelené skalice do kalcinační pece vyhřívané protíproudně topným...

Způsob výroby monohydrátu N,N-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin- hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259545

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jeffery James, Wybrow Derek

MPK: C07C 87/455

Značky: n,n-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin, hydrochloridu, monohydrátu, způsob, výroby

Text:

...a filtra se ochladí. filtruje vyloučený produkt, který po vysušeProdukt vykrystalovaný z ochlazezného iil- ní ve vaąkuu při teplote nlístnosti poskytne trátu se odiiltruje a vysuší se ve vakuu při monohydrát N,N-dimethy 1-1-1-4 ~ch 1 orfeteplote mistnosti. Získá se monohydrát N,N- nyicyklobutgrl-B-ineihylbutylamin-hydro-dimethyl-1-1-4-chlorfeny 1 cyklobutyl-3- chloridu o teplote táui 195 (C.-methylbutylamin-hydrochloridu o teploitě tání...

Způsob čištění monohydrátu hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255184

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tíkalová Jana

MPK: C07D 279/06

Značky: hydrochloridu, způsob, 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4h-5,6-dihydro-1,3-thiazinu, monohydrátu, čištění

Text:

...2,6-dimethylfenylísothiokyanát jsou tak vyextrahovány do organického rozpouštědla a čirý vodný roztok obsahující hydrochlorid vzorce I se zpracuje známým postupom přes bázi, která se z vodnéhočirého roztoku hydrochloridu vzorce I uvolni přidáním vypočteného množství vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, odsaje, vysuší a převede na žádaný monohydrát hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4 H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu vzorce I...

Způsob výroby krystalického monohydrátu cefalexin-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248725

Dátum: 12.02.1987

Autori: Engel Gary, Mcshane Lawrence, Yang Kuo, Indelicato Joseph, Rose Harry

MPK: C07D 441/22

Značky: výroby, způsob, krystalického, monohydrátu, cefalexin-hydrochloridu

Text:

...nevznikne monohydrát s krystalickou strukturou podle vynálezu, ale amorłfní hmota.V souhlase s výhodným provedením způsobu podle vynálezu se ethanolový solvát hydrochloridu vystaví působení vzduchu o relativní vlhkosti zhruba 20 až 4 U , při teplote cca 20 až 50 (3. Za těchto podmínek je konverze na krystalický monohydrát hydrochloridu prakticky úplně ukončená zhruba za 1 až 15 dnů.Krystalický m-onohyndrát cetalexin-hydrochloridu...

Způsob výroby monohydrátu hydrochloridu 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4H-5,6-dihydro-1,3-thiazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247588

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šindelář Karel, Tíkalová Jana

MPK: C07D 279/06

Značky: monohydrátu, hydrochloridu, výroby, 2-(2,6-dimethylfenylamino)-4h-5,6-dihydro-1,3-thiazinu, způsob

Text:

...připraví způsobem podle vynálezu ve výtěžku 65.7 až 70 kvalitě odpovídající požadavkům pro lěkovou formu. Bezvodou sůl se nepodařilo připravit za obvyklých podmínek, ani při použití alkoholického nebo etherického roztoku çhlorovodíku. Produkt získaný způsobem podle vynálezu je přímo použitelný v praxi. Při přípravě bezvodé solí je nutno produkt sušit několik hodin při teplotě kolem 100 OC. Není to však účelné, protože produkt se stejně...

Způsob zpracování odpadního kyselinou sírovou znečištěného monohydrátu síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232516

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01G 49/14

Značky: monohydrátu, síranu, sírovou, kyselinou, způsob, zpracování, odpadního, železnatého, znečištěného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování odpadního monohydrátu síranu železnatého, znečištěného kyselinou sírovou. Navržené řešení spočívá v tom, že se odpadní síran železnatý smísí s vodou, obsahující případně i kyselinu sírovou na koncentrovanou suspenzi, jejíž teplota se upraví na 48 až 50 (C. Při této teplotě se suspenze míchá po dobu 10 až 30 minut, načež se ochladí na 35 až 40 (C, k suspenzi se přidá vratná suspenze jemných krystalů FeSO4 ....

Způsob rafinace monohydrátu a-laktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223160

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klepal Jiří, Svoboda Emil, Rychtár Jan, Kačer Jaroslav, Dryák Bohumil, Svoboda Libor, Sochor Jan

Značky: způsob, monohydrátu, a-laktózy, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Cukrovina, obsahující krystaly (-laktózy o střední velikosti d50 = 0,2 až 1,5 mm se během odstřeďování afinuje postupně sirobem z výroby laktózy o nižší koncentraci necukrů, než má mléčný sirob odstřeďované cukroviny, načež se získaná afináda mísí se sirobem, jehož koncentrace necukrů je nižší než koncentrace necukrů v sirobu ulpělém na krystalech, na umělou cukrovinu o hmotnostním zlomku sušiny 0,60 až 0,85 a po dokonalém promísení a...

Způsob zlepšení filtračních vlastností suspenze směsných krystalů monohydrátů síranu železnatého, síranu hořečnatého a titanylsulfátu ve středně koncentrované kyselině sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225248

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kadlas Pravdomil

Značky: horečnatého, suspenze, monohydrátu, směsných, koncentrované, síranu, kyselině, titanylsulfátu, sírové, způsob, železnatého, zlepšení, krystalů, filtračních, vlastností, stredne

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení filtračních vlastností suspenze směsných krystalů monohydrátů FeSO4, MgSO4 a TiOSO4 ve středně koncentrované odpadní kyselině sírové z výroby titanové běloby, vyznačující se tím, že k suspenzi s teplotou 40 až 120 °C se přidají 3 až 25 % hmotnostních technického heptahydrátu síranu železnatého, počítáno na obsah tuhé fáze ve výchozí suspenzi, s výhodou odpadajícího při výrobě titanové běloby sulfátovým postupem, suspenze se dále...